Delen en samenwerken

Wijzigingen bijhouden in Word

Wijzigingen bijhouden in Word

Als u Wijzigingen bijhouden inschakelt kunnen u en uw collega’s wijzigingen aanbrengen die makkelijk te herkennen zijn. De wijzigingen zijn suggesties die u kunt beoordelen en ze vervolgens verwijderen of permanent aanbrengen.

Video wordt niet ondersteund in uw browser. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling .

Schakel Wijzigingen bijhouden in en uit via Controleren > Wijzigingen bijhouden.

Wijzigingen bijhouden
 • Wanneer het is ingeschakeld, worden verwijderingen aangegeven als doorgestreepte tekst en toevoegingen worden aangegeven als onderstreepte tekst. De wijzigingen van verschillende auteurs worden aangegeven met verschillende kleuren.

 • Wanneer het is uitgeschakeld, worden de wijzigingen niet meer aangegeven, maar de gekleurde onderstrepingen en doorstrepingen blijven in het document aanwezig.

Oefenen met wijzigingen bijhouden en andere samenwerkingsfuncties in Word door deze samenwerking te downloaden in de leer handleiding van Word.

Voorgestelde wijzigingen weergeven

Om de wijzigingen in uw document weer te geven, gaat u naar Controleren> Bijhouden> Weergeven ter revisie.

 • Als u de wijzigingen wilt bekijken aangegeven met een rode lijn in de kantlijn, kiest u Eenvoudige markeringen.

 • Voor een gedetailleerde weergave van de wijzigingen, kiest u Alle markeringen.

 • Om te zien hoe het document eruitziet als u alle voorgestelde wijzigingen permanent aanbrengt, kiest u Geen markeringen.

 • Om het originele document te zien als alle voorgestelde wijzigingen zijn verwijderd, kiest u Oorspronkelijk.

 • Ga naar >Wijzigingen bijhouden. Herhaal dit tot u de wijzigingen in of uit wilt schakelen.

  Groep voor bijhouden van wijzigingen met Wijzigingen bijhouden ingeschakeld

Opmerking: Als de functie Wijzigingen bijhouden niet beschikbaar is, moet u mogelijk de documentbeveiliging uitschakelen. Ga naar controleren > beperkt bewerkenen selecteer beveiliging stoppen. (Mogelijk moet u het wachtwoord van het document kennen.)

Als u de indicator wijzigingen bijhouden op de statusbalk wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op de statusbalk en kiest u Wijzigingen bijhouden.

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, kunt u het document wijzigen zonder dat er wordt bijgehouden wat u wijzigt. Het uitschakelen van de functie betekent echter niet dat eerder bijgehouden wijzigingen worden verwijderd.

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies de knop Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Groep Bijhouden

Belangrijk: Als u bijgehouden wijzigingen wilt verwijderen, gebruikt u de opdrachten Accepteren en Weigeren op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen.

Alle wijzigingen in de tekst weergeven

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Selecteer op het tabblad controleren in de groep bijhouden de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Wijs ballonnen aan en selecteer vervolgens alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekstweer te geven met doorhalingen en opmerkingen in de tekst.

Opmerkingen weergeven in scherminfo in plaats van ballonnen

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt opmerkingen echter ook in de tekst weergeven. Opmerkingen die in de tekst staan, kunt u bekijken door de indicator voor een opmerking aan te wijzen.

 1. Selecteer op het tabblad controleren in de groep bijhouden de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Wijs ballonnen aan en selecteer vervolgens alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekstweer te geven met doorhalingen en opmerkingen in de tekst.

 3. Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking

Wijzigingen weergeven op type bewerking of op revisor

 1. Selecteer op het tabblad controleren in de groep bijhouden de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer het type wijziging dat u wilt weergeven.

   Selecteer bijvoorbeeld opmerkingen of invoegingen en verwijderingen. Het vinkje naast het item geeft aan dat het item is geselecteerd.

   Lijst met opties voor Markeringen weergeven
    

   Belangrijk: Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs revisorenaan en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen en opmerkingen wilt weergeven.

   Opmerking: Als u alle selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in-of uitschakelen, selecteert u alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen van specifieke revisoren weergeven

Een editor of revisor wil meestal ook zien hoe een document wordt weergegeven nadat de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Met deze procedure kan een editor of revisor het document weergeven zoals het er uiteindelijk uit komt te zien.

 • Ga naar het tabblad controleren , klik in de groep bijhouden op de pijl in het vak weergeven ter revisie en kies vervolgens de gewenste optie.

  Opties voor Weergeven ter revisie

  • Uiteindelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u het document met alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Dit is de standaardweergave voor alle documenten die in Word worden geopend.

  • Uiteindelijk    In deze weergave ziet u het uiteindelijke document, dus met alle wijzigingen doorgevoerd in de tekst en zonder markeringen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

  • Oorspronkelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u de oorspronkelijke tekst met bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

  • Origineel    In deze weergave ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in het document die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

Opmerking: Als u opmerkingen en bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in ballonnen, moet u de Afdrukweergave of weergave volgens weblay-out kiezen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verbergen tijdens het afdrukken

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Gebruik de opdrachten Accepteren en Weigeren in de groep Wijzigingen om markeringen te verwijderen uit een document.

 1. Selecteer het tabblad bestand .

 2. Selecteer afdrukken.

 3. Selecteer onder instellingende pijl naast alle pagina's afdrukken.

 4. Selecteer opmaak afdrukken om het vinkje te verwijderen.

  Markeringen in Word afdrukken

Een overzicht van bijgehouden wijzigingen bekijken

Het revisievenster is een handig hulpmiddel om te controleren of alle bijgehouden wijzigingen zijn verwijderd uit een document en niet worden weergegeven aan anderen die uw document bekijken. Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal zichtbare bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

U kunt het revisievenster ook gebruiken om lange opmerkingen te lezen die niet in een opmerkingballon passen.

Opmerking: Het revisievenster, in tegenstelling tot het document of de opmerkingen bellen, is niet het beste programma voor het aanbrengen van wijzigingen in uw document. In plaats van tekst of opmerkingen te verwijderen of andere wijzigingen aan te brengen in het revisievenster, moet u alle wijzigingen in het document aanbrengen. De wijzigingen worden vervolgens zichtbaar in het revisievenster.

Groep Bijhouden

 1. Kies een van de volgende opties op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden:

  • Als u aan de zijkant van het scherm een overzicht wilt zien, kiest u Revisievenster.

  • Als u het overzicht onderaan het scherm wilt weergeven, kiest u Revisievenster horizontaal in de lijst Revisievenster.

 2. Kies Gedetailleerde samenvatting weergeven om per type het aantal wijzigingen te bekijken.

  Samenvattingsvenster

Alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen op volgorde bekijken

 1. Selecteer op het tabblad controleren in de groep wijzigingen de optie volgende of vorige.

  Projecten

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Accepteren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Weigeren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Verwijderen in de groep Opmerkingen.

 3. Accepteer of weiger wijzigingen en verwijder opmerkingen totdat er geen bijgehouden wijzigingen of opmerkingen meer in het document staan. Controleer vervolgens of alle bijgehouden wijzigingen zijn geaccepteerd of geweigerd en of alle opmerkingen zijn verwijderd.

 4. Kies op het tabblad Controle in de groep Bijhouden de optie Revisievenster.

  Opmerking: Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

Wijzigingen per type bewerking of per revisor bekijken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk op het tabblad Controle in de groep Bijhouden:

  Groep Bijhouden

  • Schakel in de lijst Markeringen weergeven alle selectievakjes uit behalve van de typen wijzigingen die u wilt bekijken.

  • Kies Revisoren in de lijst Markeringen weergeven en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve bij de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen wilt zien.

  • Kies Alle revisoren in de lijst Markeringen weergeven om de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst in of uit te schakelen.

 2. Kies op het tabblad Controle, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Accepteren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Weigeren in de groep Wijzigingen.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Kies Alle wijzigingen in document accepteren in de lijst Accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk weigeren

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Kies Alle wijzigingen in document negeren in de lijst Accepteren.

Opmerkingen verwijderen

 1. Selecteer de opmerking.

 2. Ga naar het tabblad controleren en klik in de groep opmerkingen op verwijderen.

  Als u alle opmerkingen tegelijk wilt verwijderen, selecteert u de pijl onder verwijderenen klikt u op alle opmerkingen in document verwijderen.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Schakel op het tabblad controleren de optie Wijzigingen bijhoudenin.

Wijzigingen bijhouden inschakelen is gemarkeerd

Wanneer iemand het document wijzigt, kunt u zien waar de wijzigingen zijn, omdat er een lijn in de marge wordt weergegeven. Als u overschakelt naar de weergave Alle markeringen, ziet u wijzigingen inline en in ballonnen.

Markeringen zijn gemarkeerd bij de marge

Wanneer iemand een opmerking toevoegt, wordt deze weergegeven in een ballon.

Een opmerking in de marge is gemarkeerd

Wijzigingen inline weergeven

Meestal worden wijzigingen in ballonnen weergegeven bij de marge van het document. Als u wijzigingen in de tekst wilt zien, klikt u op het tabblad controleren op opties voor aantekeningen > ballonnen > u alle revisies in de tekst weergeven.

Alle revisies in de tekst weergeven is gemarkeerd

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat anderen wijzigingen bijhouden uitschakelen door wijzigingen bijhouden te vergrendelen met een wachtwoord.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u Wijzigingen bijhouden kunt uitschakelen wanneer u de wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden vergrendelen met een wachtwoord

 1. Selecteer in het menu extra de optie document beveiligen.

 2. Schakel onder beveiligingde optie beveiligingsopties in en selecteerbijgehouden wijzigingen

  Sectie Beveiliging is gemarkeerd

 3. Typ een wachtwoord naast wachtwoorden selecteer OK.

 4. Voer uw wachtwoord opnieuw in en selecteer OK.

U kunt wijzigingen bijhouden niet uitschakelen en kunt u geen wijzigingen accepteren of negeren.

Wijzigingen bijhouden ontgrendelen

 1. Als u bijgehouden wijzigingen wilt ontgrendelen, selecteert u in het menu extra de optie document beveiligen.

 2. Schakel onder Beveiliging de optie beveiligingsopties uit en geef uw wachtwoord open selecteer OK.

Hierna is Wijzigingen bijhouden nog steeds ingeschakeld, maar u kunt nu wijzigingen accepteren en negeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Schakel op het tabblad Controleren de optie Wijzigingen bijhouden uit. Er worden geen nieuwe wijzigingen meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al zijn bijgehouden, zijn nog steeds zichtbaar in het document. Zie de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verwijderenvoor meer informatie.

Bijgehouden wijzigingen in-of uitschakelen

Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden in Word alle wijzigingen gemarkeerd die door auteurs van het document worden gemaakt. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

 1. Open het document dat u wilt bewerken.

 2. Ga naar het tabblad controleren en klik onder bijhoudenop Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in te schakelen.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tips: 

  • De wijzigingen van afzonderlijke revisoren hebben allemaal een andere kleur. Wanneer er meer dan acht verschillende revisoren zijn, worden kleuren hergebruikt.

  • Als u een bepaalde kleur aan uw eigen bijgehouden wijzigingen wilt toewijzen, selecteert u in het menu Word de optie Voorkeurenen selecteert u vervolgens onder uitvoer en delende optie Wijzigingen bijhouden Knop Voorkeuren voor bijgehouden wijzigingen in Word . Selecteer in de vakken voor Kleur de gewenste kleur.

  • Voor elke wijziging worden in de tekstballon ook de naam van de revisor, de datum en tijd waarop de wijzigingen zijn aangebracht, en het soort wijziging (bijvoorbeeld Verwijderd) weergegeven. Als u geen tekstballonnen weergeeft, verschijnt deze informatie zodra u de muisaanwijzer boven een wijziging houdt.

  • De opties voor Wijzigingen markeren in het menu Extra > Wijzigingen bijhouden (Wijzigingen markeren op het scherm, Wijzigingen markeren in afgedrukt document) en de opties in het snelmenu van het tabblad Controleren (Uiteindelijke weergegeven opmaak, Uiteindelijk, Oorspronkelijke weergegeven opmaak, Origineel) zijn geen opgeslagen instellingen. Als u niet wilt dat de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven wanneer u het document opnieuw opent, moet u de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de revisies wilt vastleggen, slaat u een kopie van het document op voordat u de wijzigingen accepteert of negeert.

Bijgehouden wijzigingen weergeven op type of op revisor

U kunt de opmerkingen, opmaak, invoegingen en verwijderingen weergeven of verbergen en opmerkingen weergeven voor uitsluitend de geselecteerde revisoren.

 • Selecteer op het tabblad controleren onder bijhoudenin het snelmenu Opmaakcodes weergeven de gewenste optie.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

  Tip: Als u een gearceerde achtergrond wilt weergeven achter een gebied waar in de rechtermarge bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden weergegeven, selecteert u in het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Aandachtspunten. Dit gearceerde gebied wordt ook in uw document afgedrukt om de documenttekst duidelijk af te scheiden van de bijgehouden wijzigingen of opmerkingen.

Bijgehouden wijzigingen in tekstballonnen uitschakelen

Invoegingen, verwijderingen, opmerkingen, de naam van de revisor en een tijdstempel worden standaard weergegeven in tekstballonnen in de marges van uw document. U kunt de instellingen zodanig wijzigen dat bijgehouden wijzigingen in de hoofdtekst van het document worden weergegeven.

 1. Selecteer op het tabblad controleren onder bijhoudenin het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Voorkeuren.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Bewerking

Werkwijze

Bijgehouden wijzigingen weergeven in de hoofdtekst van het document in plaats van in tekstballonnen

Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven met ballonnen uit.

De naam van de revisor en het tijd- en datumstempel in ballonnen verbergen

Schakel het selectievakje Knoppen voor revisor, tijdstempel en actie opnemen uit.

Opmerking: Als de tekstballonnen zijn uitgeschakeld, wordt becommentarieerde tekst tussen haakjes gezet, gemarkeerd door een kleur en geïdentificeerd met de initialen van de revisor. Opmerkingen worden weergegeven in een klein pop-upvenster wanneer u de aanwijzer boven de becommentarieerde tekst houdt, behalve wanneer uw document in publicatieweergave staat.

De opmaak van bijgehouden wijzigingen wijzigen

U kunt aanpassen hoe revisiemarkeringen eruitzien en werken in Word.

 1. Selecteer op het tabblad controleren onder bijhoudenin het snelmenu Opmaakcodes weergeven de optie Voorkeuren.

  Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 2. Selecteer de gewenste opties. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opmaakopties.

Handeling

Werkwijze

De kleur en andere opmaak wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen aan te geven

Selecteer onder Markeringen de opmaakopties die u in de snelmenu's wilt opnemen.

Verwijderingen aangeven zonder de verwijderde tekst weer te geven

Selecteer onder markeringenin het snelmenu verwijderingen de optie # of ^.

Verwijderde tekst wordt vervangen door het teken # of ^.

Het uiterlijk van wijzigingslijnen wijzigen

Selecteer de gewenste opties onder Markeringen in de snelmenu's Gewijzigde regels en Kleuren.

Verplaatste tekst bijhouden

Selecteer onder verplaatsende optie verplaatsingen bijhoudenen selecteer vervolgens in de snelmenu's verplaatst van, verplaatst naaren kleur de gewenste opties.

De kleur wijzigen die in Word wordt gebruikt om wijzigingen in tabelcellen te markeren

Selecteer de gewenste optie onder Tabelcellen markeren in de snelmenu's Cellen ingevoegd, Cellen verwijderd, Cellen samengevoegd en Cellen splitsen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen controleren

U kunt alle bijgehouden wijzigingen achtereenvolgens controleren, accepteren of negeren, alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren, alle opmerkingen tegelijk verwijderen of alle items van een bepaalde revisor controleren.

 1. Als de revisiemarkeringen in het document niet zichtbaar zijn, wijst u in het menu extra de optie Wijzigingen bijhoudenaan, selecteert u Wijzigingen markerenen schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Als u dit wilt doen

Doet u op het tabblad Controleren het volgende

En daarna het volgende

De volgende wijziging controleren

Selecteer volgende onder wijzigingen

Selecteer accepteren of negeren.

De vorige wijziging controleren

Selecteer vorige onder wijzigingen

Selecteer accepteren of negeren.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

Klik onder wijzigingenop de pijl naast accepteren

Selecteer alle wijzigingen in document accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk negeren

Klik onder wijzigingenop de pijl naast negeren

Selecteer alle wijzigingen in document negeren.

Alle opmerkingen tegelijk verwijderen

Klik onder opmerkingenop de pijl naast verwijderen

Selecteer alle opmerkingen in document verwijderen.

Items van een bepaalde revisor bekijken

Selecteer onder bijhoudende optie Markeringen weergeven .

Wijs Revisoren aan en schakel alle selectievakjes uit behalve dat van de revisor waarvan u de wijzigingen wilt controleren.

Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in-of uitschakelen, klikt u op alle revisoren.

Opmerking: Als u de aanwijzer boven een bijgehouden wijziging houdt, verschijnt Scherminfo met de naam van de auteur, de datum en de tijd van de wijziging en het type wijziging dat is aangebracht.

Bijgehouden wijzigingen afdrukken

Het is soms handig om bijgehouden wijzigingen op te nemen in de afgedrukte versie van een document.

 1. Open het document met de bijgehouden wijzigingen die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 3. Selecteer in het snelmenu kopieën & pagina's de optie Microsoft Word.

  Tip: Als u het snelmenu kopieën & pagina's niet ziet, selecteert u de blauwe pijl-omlaag rechts naast het snelmenu printer .

 4. Selecteer in het snelmenu afdrukken de optie document met markeringen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×