Wijzigingen bijhouden in een gedeelde werkmap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: In dit artikel wordt een oudere methode voor het bijhouden van wijzigingen door middel van een 'Gedeelde werkmap' uitgelegd. De functie Gedeelde werkmap heeft veel beperkingen en is vervangen door cocreatie. Cocreatie biedt geen mogelijkheid om wijzigingen bij te houden. Als u en anderen het bestand tegelijk openen, kunt u echter selecties en wijzigingen van anderen zien op het moment dat deze plaatsvinden. Als het bestand in de cloud is opgeslagen, is het bovendien mogelijk om eerdere versies weer te geven zodat u de wijzigingen van iedere persoon kunt zien. Meer informatie over cocreatie.

 1. Er zeker van bent dat u deze methode te gebruiken wilt voordat u verdergaat. Gedeelde werkmappen hebt beperkingen en een met name het feit dat niet om te bewerken met Excel Online is. Daarom wordt ten zeerste aangeraden cocreatie, namelijk de vervangende voor gedeelde werkmappen.

 2. Klik op Controleren > Werkmap delen.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 3. Schakel op het tabblad Werkmap delen op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan in.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Klik onder Wijzigingen bijhouden op Wijzigingen bijhouden van de laatste en typ in het vak dagen het aantal dagen dat u het wijzigingsoverzicht wilt bewaren. Het wijzigingsoverzicht wordt in Excel standaard 30 dagen bewaard. Alle gedeelten van het wijzigingsoverzicht die ouder zijn dan dertig dagen, worden permanent verwijderd. Voer een getal in dat groter is dan 30 als u het wijzigingsoverzicht langer dan 30 dagen wilt bewaren.

 6. Klik op OK en klik bij de vraag of u de werkmap wilt opslaan opnieuw op OK om de werkmap op te slaan.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden en klik daarna op Wijzigingen accepteren of weigeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Klik op OK zodra u wordt gevraagd de werkmap op te slaan.

 3. Voer in het dialoogvenster Welke wijzigingen accepteren of negeren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn gemaakt door alle gebruikers, schakelt u het selectievakje Wie uit.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht in een specifiek gebied, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren voor de volledige werkmap, schakelt u het selectievakje Waar uit.

 4. Klik op OK en bekijk de informatie over elke wijziging in het dialoogvenster Wijzigingen accepteren of negeren.

 5. Klik op Accepteren of op Negeren om een wijziging te accepteren of te negeren.

 6. Wanneer u wordt gevraagd een waarde voor een cel te selecteren, klikt u op de gewenste waarde en vervolgens op Accepteren.

Notities: 

 • U moet een wijziging eerst accepteren of negeren voordat u door kunt gaan naar de volgende wijziging.

 • Met de opdrachten Alles accepteren of Alles negeren kunt u alle resterende wijzigingen in één keer accepteren of negeren.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Als u de wijzigingen wilt selecteren die u wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u alle wijzigingen die zijn bijgehouden, wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Alle in de lijst Wanneer en schakelt u vervolgens de selectievakjes Wie en Waar uit.

  • Als u de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven voor een specifiek celbereik, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

 3. Als u wilt opgeven hoe de wijzigingen moeten worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u de wijzigingen in het werkblad wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

  • Als u een lijst van wijzigingen op een apart werkblad wilt maken, schakelt u het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in om het werkblad Overzicht weer te geven.

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen beschikbaar nadat u het bijhouden van wijzigingen hebt ingeschakeld en u het bestand hebt opgeslagen met ten minste één wijziging die kan worden bijgehouden.

Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, wordt het wijzigingsoverzicht verwijderd. Als u een kopie van deze gegevens wilt bewaren, voert u de volgende handelingen uit om het werkblad Overzicht af te drukken of naar een andere werkmap te kopiëren:

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. U kunt het overzicht nu afdrukken of naar een andere werkmap kopiëren.

Wanneer u wijzigingen markeert terwijl u werkt, worden alle revisies (zoals wijzigingen, ingevoegde gegevens en verwijderde gegevens) gemarkeerd met een markeerkleur.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken in. Hiermee maakt u van de werkmap een gedeelde werkmap en markeert u de wijzigingen die u of andere gebruikers aanbrengen.

 3. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op de gewenste optie.

 4. Als u wilt opgeven voor welke gebruikers u de wijzigingen wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u in de lijst Wie op de gewenste optie.

 5. Als u het werkbladgebied wilt opgeven waar wijzigingen moeten worden gemarkeerd, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens in het vak Waar de celverwijzing naar het werkbladgebied.

 6. Zorg ervoor dat het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm is ingeschakeld.

 7. Klik op OK. Sla de werkmap op als daar om wordt gevraagd.

 8. Breng op het werkblad de gewenste wijzigingen aan. Houd er rekening mee dat bepaalde wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak, niet worden bijgehouden en daarom ook niet worden gemarkeerd met een markeerkleur.

Als u niet langer wilt dat wijzigingen worden gemarkeerd, kunt u het markeren van wijzigingen uitschakelen.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken uit.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het werkblad Overzicht op de filterpijlen naast de kolomlabels om de gewenste informatie te vinden.

Opmerking: Als u de werkmap opslaat, wordt het werkblad Overzicht verborgen. Als u het werkblad Overzicht wilt weergeven nadat u de werkmap hebt opgeslagen, moet u het werkblad opnieuw weergeven door in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in te schakelen.

Door de functie Wijzigingen bijhouden in Excel voor Mac bij te houden, kunt u informatie over de wijzigingen in een gedeelde werkmap bijhouden, handhaven en weergeven.

Belangrijk: 

 • De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer beschikbaar in het lint in de nieuwere versies van Excel voor Mac. Deze functie wilt gebruiken, moet u eerst wijzigingen bijhouden terug naar het lint toevoegen. Zie voor meer informatie toevoegen de knop wijzigingen bijhouden aan het lint.

 • Het bijhouden van wijzigingen is alleen beschikbaar in gedeelde werkmappen. In feite wordt een werkmap automatisch een gedeelde werkmap wanneer u het bijhouden van wijzigingen inschakelt. Hoewel een gedeelde werkmap gewoonlijk wordt opgeslagen op een locatie die ook toegankelijk is voor andere gebruikers, kunt u ook wijzigingen bijhouden in een lokale kopie van een gedeelde werkmap.

De knop wijzigingen bijhouden toevoegen aan het lint

Als u wilt toevoegen de knop wijzigingen bijhouden op het lint, moet u een aangepaste groep maken en vervolgens de knop toevoegen aan de groep.

 1. Klik op Excel > Voorkeuren > lint & werkbalk.

  Office 2016 voor Mac, werkbalkvoorkeuren lint
 2. Schakel onder het lint aanpassenonder hoofdtabbladen, controleren.

 3. Onder de lijst Hoofdtabbladen op Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen, knop Toevoegen en selecteer nieuwe groep.

 4. U kunt nu deze aangepaste groep wijzigen. Alleen Selecteer Nieuwe groep (aangepast), klikt u op Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > wijzigen > en typ een naam in het vak weergavenaam en klikt u op Opslaan.

 5. Klik onder Kies opdrachten uitop hoofdtabbladenen selecteer vervolgens in de lijst controleren > wijzigingen > Wijzigingen bijhouden (verouderd), en klik vervolgens op > (pijl toevoegen) als het item onder de door u gemaakte aangepaste groep wilt verplaatsen .

  Klik op wijzigingen bijhouden (verouderd) en klik vervolgens op > verplaatsen de optie onder het tabblad controleren

 6. Klik op Opslaan en sluit het dialoogvenster Voorkeuren in Excel.

  U ziet de optie Wijzigingen bijhouden (verouderd) in het tabblad controleren op het lint.

  Bijhouden van wijzigingen (verouderd) de optie op het lint

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

 2. Selecteer of schakel het Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken. Hiermee wordt de werkmap ook gedeeld selectievakje.

  Hiermee maakt u van de werkmap een gedeelde werkmap en markeert u de wijzigingen die u of andere gebruikers aanbrengen. Als u het selectievakje uitschakelt, ziet u een bericht dat aangeeft dat de werkmap niet langer wordt gedeeld als gevolg van deze actie.

Wanneer u wijzigingen markeert terwijl u werkt, worden alle revisies (zoals wijzigingen, ingevoegde gegevens en verwijderde gegevens) in Excel weergegeven met een markeerkleur.

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

 2. Selecteer de wijzigingen bijhouden tijdens bewerken. Hiermee wordt de werkmap ook gedeeld selectievakje.

 3. Onder welke wijzigingen markeren, schakel het selectievakje wanneer in en klik vervolgens in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, klikt u op de gewenste optie.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  U zoekt

  Werkwijze

  De gebruikers voor wie u wijzigingen wilt markeren

  Schakel het selectievakje Wie in en klik vervolgens in het menu Wie op de gewenste optie.

  Het gebied waarvan u de wijzigingen wilt markeren

  Schakel het selectievakje Waar in en typ vervolgens in het vak Waar de celverwijzing van het bereik op het werkblad.

  Tip: U kunt ook op het pictogram Dialoogvenster samenvouwen rechts in het vak Waar klikken en het bereik selecteren dat u wilt gebruiken op het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

 5. Zorg ervoor dat het selectievakje op het scherm markeren van wijzigingen is ingeschakeld.

 6. Klik op OK.

  Klik op OK als u de vraag krijgt of u de werkmap wilt opslaan.

 7. Breng op het werkblad de gewenste wijzigingen aan.

  Opmerking: Bepaalde wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak, worden niet bijgehouden en daarom ook niet gemarkeerd met een markeerkleur.

U kunt het markeren van wijzigingen stoppen als u niet langer wilt dat ze worden gemarkeerd.

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

 2. Schakel het selectievakje wijzigingen op het scherm markeren .

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Opmerking: Als de bijhouden tijdens bewerken wijzigingen. Hiermee wordt de werkmap ook gedeeld is niet geselecteerd, Excel heeft geen wijzigingsoverzicht vastgelegd voor de werkmap.

 2. Kies een van de volgende werkwijzen als u de wijzigingen wilt selecteren die u wilt weergeven:

  Items die u wilt weergeven

  Werkwijze

  Alle wijzigingen die zijn bijgehouden

  Schakel het selectievakje Wanneer in, selecteer Alles in het pop-upmenu Wanneer en schakel daarna de selectievakjes voor Wie en Waar uit.

  Wijzigingen die na een specifieke datum werden aangebracht

  Schakel het selectievakje Wanneer in, klik op Sinds datum in de lijst Wanneer en typ vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt weergeven.

  Wijzigingen die door een specifieke gebruiker werden aangebracht

  Schakel het selectievakje Wie in en klik vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt weergeven.

  Wijzigingen in een bepaalde reeks cellen

  Schakel het selectievakje Waar in en typ de celverwijzing van het bereik op het werkblad.

 3. U kunt ook op Dialoogvenster samenvouwen rechts in het vak Waar klikken en het bereik selecteren dat u wilt gebruiken op het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

 4. Kies een van de volgende werkwijzen als u wilt opgeven hoe de wijzigingen moeten worden weergegeven:

  Bewerking

  Handeling

  Wijzigingen op het werkblad markeren

  Schakel het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm .

  Hiermee kunt u de details van een wijziging bekijken door de muisaanwijzer op een gemarkeerde cel te plaatsen.

  Een lijst met wijzigingen op een apart werkblad maken

  Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in om het werkblad met het overzicht weer te geven.

  Dit selectievakje is alleen beschikbaar nadat u het bijhouden van wijzigingen hebt ingeschakeld en u het bestand het opgeslagen met ten minste één wijziging die kan worden bijgehouden.

 1. Klik op het tabblad Controleren op Wijzigingen bijhouden en klik daarna op Wijzigingen accepteren of weigeren.

  Klik op OK als u de vraag krijgt of u de werkmap wilt opslaan.

 2. Voer in het dialoogvenster Welke wijzigingen accepteren of negeren een van de volgende handelingen uit:

  Accepteren of weigeren

  Werkwijze

  Wijzigingen die na een specifieke datum zijn aangebracht

  Schakel het selectievakje Wanneer in, klik op Sinds datum in de lijst Wanneer en typ vervolgens de vroegste datum waarna u wijzigingen wilt weergeven.

  Wijzigingen die door een andere gebruiker zijn aangebracht

  Schakel het selectievakje Wie in en klik vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt weergeven.

  Wijzigingen die door alle gebruikers zijn aangebracht

  Schakel het selectievakje Wie uit.

  Wijzigingen die in een specifiek gebied zijn aangebracht

  Schakel het selectievakje Waar in en typ de celverwijzing van het bereik op het werkblad.

  U kunt ook op Dialoogvenster samenvouwen rechts in het vak Waar klikken en het bereik selecteren dat u wilt gebruiken op het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

  Wijzigingen in de hele werkmap

  Schakel het selectievakje Waar uit.

 3. Klik op OK en bekijk de informatie over elke wijziging in het dialoogvenster Wijzigingen accepteren of negeren.

  Deze informatie omvat ook andere wijzigingen die worden beïnvloed door de wijzigingen die u doorvoert. U kunt schuiven om alle informatie die u nodig hebt, weer te geven.

 4. Klik bij elke wijziging op Accepteren of Weigeren.

  Notities: 

  • Wanneer u wordt gevraagd een waarde voor een cel te selecteren, klikt u op de gewenste waarde en vervolgens op Accepteren.

  • U moet een wijziging eerst accepteren of negeren voordat u door kunt gaan naar de volgende wijziging.

  • Met de opdrachten Alles accepteren of Alles negeren kunt u alle resterende wijzigingen in één keer accepteren of negeren.

  • Alle wijzigingen moeten zijn opgeslagen voordat ze op het overzichtswerkblad kunnen worden weergegeven.

  • Wanneer u een wijziging negeren, de records voor communicatiegeschiedenis blad de geweigerde met 'Ongedaan maken' of 'Resultaat van geweigerde actie' in de kolom Actietype . Als u wilt weergeven op het blad overzicht, raadpleegt u weergave het blad Overzicht voor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Opmerking: Als de bijhouden tijdens bewerken wijzigingen. Hiermee wordt de werkmap ook gedeeld het selectievakje niet is ingeschakeld, is er geen wijzigingsoverzicht voor de werkmap vastgelegd.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in het pop-upmenu Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in en klik op OK.

 5. Klik op OK.

  Het overzichtswerkblad wordt weergegeven.

 6. Klik in het overzichtswerkblad op de filterpijlen naast de kolomlabels om de gewenste informatie te vinden.

  Opmerking: Als u de werkmap opslaat, wordt het werkblad Overzicht verborgen. Als u het werkblad Overzicht wilt weergeven nadat u de werkmap hebt opgeslagen, moet u het werkblad opnieuw weergeven door in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in te schakelen.

Het wijzigingsoverzicht wordt verwijderd als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt. Daarom wilt u mogelijk een kopie van het overzicht opslaan. U kunt het overzichtswerkblad afdrukken of naar een andere werkmap kopiëren.

 1. Klik op het tabblad Controle op Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Wijzigingen markeren.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

  Tips: 

  • Klik op Afdrukken in het menu Bestand om het overzichtswerkblad af te drukken, selecteer de gewenste afdrukopties en klik daarna op Afdrukken.

  • Voer de volgende stappen uit om het overzichtswerkblad naar een andere werkmap te kopiëren:

  • Houd CONTROL ingedrukt en klik op het tabblad Geschiedenis onder aan het overzichtswerkblad. Klik daarna op Verplaatsen of kopiëren.

  • Klik bij Naar werkmap op de naam van de werkmap waar u het werkblad naartoe wilt verplaatsen of klik op (nieuwe werkmap).

  • Schakel het selectievakje Kopie maken in en klik vervolgens op OK.

  • Sla de werkmap met het gekopieerde overzichtsblad op.

U kunt het bijhouden van wijzigingen gebruiken om details over wijzigingen in werkmappen te registreren wanneer u een werkmap opslaat. Met dit wijzigingenoverzicht kunt u bepalen welke wijzigingen zijn aangebracht in de gegevens in de werkmap en deze wijzigingen accepteren of negeren.

Het bijhouden van wijzigingen is vooral handig als verschillende gebruikers een werkmap bewerken. Het is ook handig als u een werkmap naar revisoren verzendt voor opmerkingen en vervolgens de ontvangen inbreng in één kopie van de werkmap wilt samenvoegen, zodat de wijzigingen en opmerkingen die u wilt bewaren worden opgenomen.

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in een gedeelde werkmap, kunt u het wijzigingsoverzicht direct op het werkblad of op een apart overzichtswerkblad weergeven. In beide gevallen kunt u meteen de details van elke wijziging bekijken. U kunt bijvoorbeeld zien wie de wijziging heeft aangebracht, welk type wijziging is aangebracht, wanneer de wijziging is aangebracht, welke cellen zijn gewijzigd en welke gegevens zijn toegevoegd of verwijderd.

Houd rekening met het volgende wanneer u wijzigingen bijhoudt:

 • Het bijhouden van wijzigingen is anders dan de bewerking Ongedaan maken en er wordt geen back-up gemaakt    

  Misschien verwacht u dat bij het bijhouden van wijzigingen een back-up van de werkmap wordt gemaakt voordat er wijzigingen worden aangebracht of dat u deze wijzigingen kunt terugdraaien. Helaas kunt u het wijzigingsoverzicht niet gebruiken om wijzigingen ongedaan te maken of om een eerdere versie van de werkmap te herstellen. Het werkblad Overzicht bevat echter wel een record van alle verwijderde gegevens, zodat u deze gegevens kunt kopiëren en vervolgens kunt terugplaatsen in de oorspronkelijke cellen van de gedeelde werkmap.

  Omdat de functie voor het bijhouden van wijzigingen niet is ontworpen om u te helpen bij het herstellen van eerdere versies van de werkmap, is het verstandig om back-ups te blijven maken van elke werkmap waarin het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld.

 • Bepaalde typen wijzigingen worden niet bijgehouden   

  Wijzigingen die u aanbrengt in de inhoud van de cel, worden bijgehouden, maar andere wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak, worden niet bijgehouden. Bepaalde voorzieningen van Excel zijn niet beschikbaar in gedeelde werkmappen, waardoor wijzigingen die worden aangebracht met deze voorzieningen, niet worden bijgehouden.

 • Het wijzigingsoverzicht wordt slechts gedurende een specifiek interval bewaard   

  Wanneer u het bijhouden van wijzigingen inschakelt, wordt het wijzigingsoverzicht 30 dagen bewaard om te zorgen dat de werkmap niet te groot wordt. U kunt het aantal dagen dat het wijzigingsoverzicht moet worden bewaard uitbreiden of reduceren. Als u het wijzigingsoverzicht voor onbeperkte tijd wilt bewaren, kunt u een groot aantal dagen opgeven. U kunt ook periodieke kopieën van de gegevens in het wijzigingsoverzicht maken.

 • Het oudste deel van het wijzigingsoverzicht wordt regelmatig verwijderd    

  Excel bepaalt welk gedeelte van het wijzigingsoverzicht moet worden bewaard door terug te tellen vanaf de huidige datum. Telkens wanneer u de werkmap sluit, worden die gedeelten van het overzicht gewist die ouder zijn dan het ingestelde aantal dagen vanaf de laatste keer dat de werkmap is opgeslagen.

  Als u het wijzigingsoverzicht bijvoorbeeld hebt ingesteld op 30 dagen en u de werkmap pas na twee maanden weer opent, wordt het wijzigingsoverzicht van twee maanden geleden weergegeven. Wanneer u deze werkmap echter weer sluit, worden de wijzigingen van de vorige 30 dagen (van 31 tot en met 60 dagen geleden) verwijderd.

Belangrijk: Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt of het delen van de werkmap beëindigt, wordt het wijzigingsoverzicht permanent verwijderd.

In Excel kunt u het opgeslagen wijzigingsoverzicht op de volgende manieren weergeven en gebruiken.

 • Wijzigingen markeren op het scherm   

  Gewijzigde gebieden kunnen voor iedere gebruiker met een verschillende kleur worden gemarkeerd. Wanneer u de aanwijzer op een van de gewijzigde cellen plaatst, worden de basisgegevens van de wijzigingen weergeven als een opmerking. Markeringen op het scherm zijn handig als de werkmap slechts een paar wijzigingen bevat of als u in één oogopslag wilt zien wat er is gewijzigd.

 • Een wijzigingsoverzicht bijhouden   

  In Excel kan een apart werkblad Overzicht worden weergegeven met een afdrukbare lijst van wijzigingsgegevens, waarop u kunt filteren om te zoeken naar die wijzigingen waarin u bent geïnteresseerd. Het overzichtswerkblad is handig wanneer in een werkmap vele wijzigingen zijn aangebracht of wanneer u wilt onderzoeken wat er is gebeurd in een reeks wijzigingen.

 • Wijzigen controleren    

  U kunt de wijzigingen in Excel in de juiste volgorde stapsgewijs doorlopen waarbij u voor elke wijziging bepaalt of u deze wilt accepteren of negeren. Deze methode is handig als u opmerkingen van andere gebruikers wilt evalueren.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×