Wijzigen en hyperlinks in Publisher op te lossen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt het uiterlijk en de bestemming van een hyperlink wijzigen. Wanneer een hyperlink niet werkt, moet u het probleem vaststellen en het adres voor de bestemming van de koppeling repareren.

Wat wilt u doen?

Het uiterlijk van een hyperlink wijzigen

Doel van een hyperlink wijzigen

Een hyperlink naar gewone tekst wijzigen

Hyperlinks testen

FIX hyperlinks niet in webpublicaties (alleen voor Publisher 2007 werken)

Het uiterlijk van een hyperlink wijzigen

De weergavetekst van een hyperlink wijzigen

 1. Klik op de hyperlinktekst die u wilt wijzigen.

 2. Typ de nieuwe tekst en verwijder de oorspronkelijke tekens afzonderlijk door op Delete of Backspace te drukken.

De onderstreping van hyperlinktekst verwijderen

 1. Selecteer de hyperlinktekst.

  Als u alleen de onderstreepte tekens wilt selecteren, klikt u na het laatste onderstreepte teken en sleept u de aanwijzer naar het eerste teken.

 2. Klik op Onderstrepen Knopafbeelding .

De afbeelding wijzigen die u voor een hyperlink gebruikt

 1. Selecteer de afbeelding die een koppeling bevat.

 2. Met de rechtermuisknop op de afbeelding, klik op Afbeelding wijzigenen klik vervolgens op de locatie van de nieuwe foto die u wilt gebruiken.

Naar boven

De bestemming van een hyperlink wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Hyperlink bewerken.

  Opmerking: Als het snelmenu alleen opdrachten voor spelling bevat, klikt u op Alles negeren en klikt u nogmaals met de rechtermuisknop op de hyperlink.

 2. In het dialoogvenster Hyperlink bewerken voert u de nieuwe bestemming van de hyperlink in het vakje Adres in.

Naar boven

Een hyperlink wijzigen naar standaardtekst

 • Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink en klik vervolgens op Hyperlink verwijderen.

Naar boven

Hyperlinks testen

 • Als u wilt een hyperlink volgen uit de publicatie, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de gekoppelde tekst of afbeelding.

FIX hyperlinks niet in webpublicaties (alleen voor Publisher 2007 werken)

Hieronder volgen enkele algemene reparaties voor hyperlinks die niet werken.

Hyperlinks naar andere pagina's op de website van uw Publisher oplossen

 • Wanneer u een koppeling werkt niet    Wanneer een pagina is verplaatst, wordt in Publisher automatisch hyperlinks naar de juiste pagina bijgewerkt. Als een hyperlink niet werkt, moet u echter controleren dat deze verwijst niet naar een bladwijzer die is verplaatst of verwijderd. U lost dit op door als volgt:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink en klik vervolgens op Hyperlink bewerken.

  2. In het dialoogvenster Hyperlink bewerken klikt u op Plaats in dit document en vervolgens op de pagina en bladwijzer waarnaar u wilt verwijzen.

   Als de bladwijzer is verwijderd, klikt u op Annuleren. Ga naar de pagina waarnaar u wilt verwijzen en voeg een bladwijzer in. Vervolgens gaat u terug naar de hyperlink die u wilt repareren en bewerkt u die hyperlink.

 • Wanneer u veel koppelingen werken niet    Als u veel van de hyperlinks werken niet, enkele bestanden mogelijk niet zijn gepubliceerd. Standaard wordt in Publisher een submap index_bestanden naar de locatie van het opgegeven bestand uploadt wanneer u een website, publiceert. Deze map bevat alle bestanden die zijn gekoppeld aan uw website, behalve voor de eerste pagina van de publicatie (de website introductiepagina), die naar de submap van de bijbehorende pagina's wijst. Als de map niet beschikbaar is, werken hyperlinks naar andere pagina's in uw publicatie niet. Als u een derde partij-programma voor het uploaden van uw website gebruikt, de submap mogelijk niet automatisch uploaden naar de webserver. In dat geval handmatig de submap uploaden.

  Opmerking: U kunt de instellingen wijzigen zodat de volgende keer dat u uw website publiceren Publisher niet in de map index_files gemaakt en alle bestanden voor uw website worden gepubliceerd naar een aparte map maken. In de publicatie Web in het menu Extra , klikt u op Opties, klik op het tabblad Web en schakel het selectievakje ondersteunende bestanden indelen in een map .

Hyperlinks naar andere websites oplossen

Als u een hyperlink naar een andere website niet werkt, bladert u naar de bestemming die u een koppeling wilt maken. Als het doelbestand op Internet, zoekt u in uw webbrowser. Als het bestand op de harde schijf of een netwerk, zoekt u in Windows Verkenner. Klik in de Publisher-webpublicatie, Controleer het volgende:

 • De bestemming is misschien verplaatst of bestaat niet meer    Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink en klik vervolgens op Hyperlink bewerken. In het dialoogvenster Hyperlink bewerken verifieert u dat het pad naar de bestemmingspagina goed is.

 • De tekst die u denkt dat is dat een hyperlink alleen maar uitziet als een hyperlink    Selecteer de tekst en klik op Hyperlink invoegen Knopafbeelding op de werkbalk standaard om ervoor te zorgen dat de tekst een hyperlink is.

  Tip: Zorg dat u één hyperlink selecteert voordat u op Hyperlink invoegen klikt. Als u meer dan een hyperlink of een hyperlink op een navigatiebalk selecteert, is Hyperlink invoegen mogelijk niet beschikbaar.

 • U hebt misschien geen toegang tot de bestemming    Als de bestemming op het internet staat, moet u zorgen dat u een verbinding met het internet hebt. Als de bestemming op een netwerk staat, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder om ervoor te zorgen dat u toegang tot het doelbestand hebt.

Hyperlinks repareren waarmee externe bestanden worden geopend

Houd rekening met de volgende handelingen uit als u een hyperlink maken op een webpagina die een externe bestand, zoals een Word-document, een Excel-werkblad of een PDF-bestand wordt geopend.

Bestandsnamen

Bestandsnamen voor externe bestanden waarnaar u verwijst, kunnen beter geen spaties bevatten en moeten in kleine letters zijn.

Als u naar een bestand koppelt met een spatie in de naam en u kunt de naam niet wijzigen, controleert u of Publisher de spatie in het hyperlinkadres heeft vervangen met %20. Als de bestandsnaam bijvoorbeeld mijn bestand.docx is, moet het hyperlinkadres mijn%20bestand.docx zijn.

Testen

U kunt een koppeling naar een extern bestand kan niet testen in Webpaginavoorbeeld, maar u kunt een hyperlink uit uw publicatie testen door CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de gekoppelde tekst of afbeelding. U kunt ook uw website publiceren naar een lokale server om te testen van de hyperlinks naar externe bestanden.

Belangrijk: Als u koppelingen naar externe bestanden op een lokale server test, moet u de externe bestanden naar die lokale server kopiëren.

Uploaden

Wanneer u uw website publiceert, moet u handmatig het externe bestand uploaden. Publisher won't uploaden voor u. Waar u het externe bestand op de webserver plaatsen bepaalt het pad. Bijvoorbeeld:

 • Als u de startpagina van een koppeling naar een bestand dat zich in dezelfde map op de webserver, kan de bestandsnaam (bijvoorbeeld MyFile.docx dat) alleen bestaan uit het pad.

 • Als het bestand in een andere map staat dan de introductiepagina, moet de mapnaam worden opgenomen in het pad (bijvoorbeeld index_bestanden/mijnbestand.docx).

U moet dit pad bepalen en typt u deze in het dialoogvenster Hyperlink invoegen voordat u op het web publiceert. Selecteer de tekst of afbeelding die u wilt dat bezoekers van uw pagina te klikken op het externe bestand te openen. Klik op het menu Invoegen op Hyperlink. Typ het pad naar het externe bestand in het dialoogvenster Hyperlink invoegen in het vak adres .

Opmerking: Als u een hyperlinkpad in het vakje Adres invoegt door ernaartoe te navigeren, kunt u het pad wijzigen door alleen de bestandsnaam te typen of de map en bestandsnaam, zoals hierboven genoemd.

Een hyperlink repareren die niet wordt weergegeven

Als een hyperlink niet wordt weergegeven, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • De hyperlink bevindt zich in een gedraaid tekstvak of AutoVorm    Hyperlinks niet naar behoren als ze zich bevinden in gedraaide tekstvakken of AutoVormen, maar ze in de webpublicatie werken wanneer u houdt u CTRL Ingedrukt en klik op de koppeling en wordt er goed uitzien en werkt niet in de proefversie van het Web, noch wanneer u de publicatie publiceren op het web. U kunt de hyperlinks in uw publicatie Web herstellen door de gedraaide tekstvakken of AutoVormen met hyperlinks naar hun oorspronkelijke positie.

 • De hyperlink bevindt zich in een tekstvak of AutoVorm met Randillustratie    Hyperlinks werken niet goed in een webpublicatie als ze zich in een tekstvak of AutoVorm met Randillustratie bevinden. U kunt de hyperlinks in uw webpublicatie herstellen door Randillustraties te verwijderen uit de tekstvakken of AutoVormen waarin hyperlinks staan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×