Werkstroomfouten oplossen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Office SharePoint Designer 2007 is een van de hulpmiddelen van de SharePoint-producten en -technologieën waarmee u werkstromen kunt maken. Een van de unieke mogelijkheden van het maken van werkstromen in Office SharePoint Designer 2007 is dat u een werkstroom al tijdens het ontwerpen op fouten kunt controleren.

In dit artikel wordt beschreven hoe u werkstromen op fouten controleert in Office SharePoint Designer 2007. Bovendien vindt u hier informatie over het oplossen van problemen die worden gemeld in werkstroomfoutberichten die worden weergegeven in Office SharePoint Designer 2007, en in foutberichten die in de browser worden weergegeven voor werkstromen die zijn gemaakt in Office SharePoint Designer 2007.

Algemene informatie

De waarheid over het oplossen van werkstroomfouten oplossen

Weergave werkstroomfouten oplossen in SharePoint Designer

Werkstroom fouten weergeven in de browser

Een werkstroom opnieuw starten na problemen oplossen

Waar wilt u meer hulp?

Foutberichten die in SharePoint Designer verschijnen

(0, 0) Activiteit 'ID3' validatie is mislukt: eigenschap "Voorwaarde" Ongeldige waarde heeft. Voorwaarde expressie is ongeldig. Het type: "WFLib.StringConditions, WFLib, versie = 1.0.0.0, cultuur neutraal, PublicKeyToken = 41c356f81cbff68b =" is niet geautoriseerd voor gebruik in de werkstroomregels of voorwaarden)

Er bestaat al een werkstroom met de naam de naam van de werkstroom

Fouten zijn gevonden bij het compileren van de werkstroom. De werkstroombestanden zijn opgeslagen, maar kunnen niet worden uitgevoerd.

Fout bij het laden van het configuratiebestand voor de werkstroom

Fout bij het laden van de werkstroom

SharePoint Designer is een fout opgetreden bij het genereren van het startformulier

Het type van de activiteit hoofdmap is ongeldig

De Stapnaam van de die u hebt gekozen is niet geldig. Bevestig dat dit niet-lege is en dat deze niet overeenkomt met de namen van een bestaande stap

Er bestaat al een lijst, enquête of documentbibliotheek met dezelfde naam

Deze actie is vereist dat 'Goedkeuring van inhoud' is ingeschakeld voor de huidige lijst

Deze tak moet een voorwaarde hebben

Deze tak moet twee of meer acties of om uit te voeren opeenvolgend worden gewijzigd

Deze website biedt geen ondersteuning voor werkstromen die zijn gemaakt door SharePoint Designer

Kan de werkstroom koppelen

Kan niet werkstroomacties laden van de server

Onverwachte fout op server

De gebruiker gedefinieerde werkstromen zijn uitgeschakeld door de SharePoint-beheerder. De gebruiker gedefinieerde werkstromen wordt niet kan worden uitgevoerd

Wanneer u de werkstroom automatisch wordt gestart, moet u ervoor zorgen er standaardwaarden voor al uw parameters Inleiding

Werkstromen moeten zijn gekoppeld aan een SharePoint-lijst. Deze site bevat geen lijsten. Voordat u kunt een werkstroom voor het maken, moet u een lijst toevoegen naar de site.

U kunt een item maken in deze lijst huidige, omdat een ander exemplaar van dezelfde werkstroom wordt gestart. Wissen de deze werkstroom automatisch starten wanneer u een nieuw item maakt het selectievakje om dit probleem te verhelpen.

U kunt de taakactie van een in deze werkstroom niet gebruiken omdat een ander exemplaar van dezelfde werkstroom wordt gestart. Wissen de deze werkstroom automatisch starten wanneer u een nieuw item maakt het selectievakje om dit probleem te verhelpen.

Moet u een lijst naar deze werkstroom met koppelen om door te gaan

U hebt opgegeven identieke bestemming bestandsnamen voor een deel van de bestanden die u wilt kopiëren. Controleer of alle doelbestanden unieke namen hebben en probeer het opnieuw.

Foutberichten die in de browser verschijnen

Er is een fout opgetreden in het goedkeuringsproces

Document dat is uitgecheckt

Document moet worden uitgecheckt

Controleren op fouten in een lijstitem

Fout bij het uitchecken van een lijstitem

Fout bij het kopiëren van een lijstitem

Fout bij het maken van een lijstitem

Fout bij het verwijderen van een lijstitem

Fout bij het uitchecken van een lijstitem verwijderen

Fout bij het bijwerken van een lijstitem

Fout bij begin

Fout bij begin (nieuwe poging)

Lijstitem niet vinden

De bestandsnaam ontbreekt. Een waarde moet worden opgegeven voor 'FileLeafRef' in ItemProperties.

Besturingselement voor het uitvoeren van de invoegopdracht is mislukt gegevensbronnen

Het e-mailbericht kan niet worden verzonden. Zorg ervoor dat de instellingen voor de server voor uitgaande e-mail correct zijn geconfigureerd.

Onverwachte fout opgetreden

Conflict bijwerken

Andere scenario's voor probleemoplossing

Rode hyperlinks worden weergegeven in de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007

Kan waarden invoeren in een actie in de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007

Werkstromen instellen automatisch wordt gestart, kunnen niet gecompileerd in Office SharePoint Designer 2007

De waarheid over het oplossen van problemen bij werkstroomfouten

De werkstroomfunctie is een van de meest complexe en krachtige functies in SharePoint-producten en -technologieën. Met een werkstroom kunt u snel voorwaardelijke logica toevoegen aan uw site of toepassing zonder dat u hiervoor code hoeft te schrijven. Werkstromen zijn echter ook gevoelig voor problemen in de gebruikersomgeving, met name de status van lijstitems waarop een werkstroom wordt uitgevoerd en de serverinstellingen die werkstromen besturen. Werkstromen mislukken wanneer een probleem wordt aangetroffen. De meest voorkomende redenen voor het mislukken van werkstromen zijn fouten in het werkstroomontwerp, netwerkproblemen of beperkte gebruikersmachtigingen, in de ruimste zin. Vanwege de hoge mate van afhankelijkheid van al deze factoren en de complexiteit waarmee werkstromen worden opgebouwd, kan het oplossen van problemen met werkstromen moeilijk zijn.

Raadpleeg de informatie over probleemoplossing in dit artikel als formulier met een van de richtlijnen. In dit artikel alleen de veelvoorkomende oorzaken van aanmeldingsfouten van de werkstroom wordt vermeld. Dit is omdat veel oorzaken van aanmeldingsfouten van de werkstroom mogelijk uniek zijn voor uw gebruikersomgeving. Een werkstroom als fout wilt oplossen, is het raadzaam dat u ook op andere problemen in uw omgeving controleren als u denkt dat de aard van het probleem niet vaak voorkomende is. Het gedeelte waar u meer hulp? ook wordt u doorverwezen naar handige bronnen voor meer informatie opvragen over het oplossen van fouten in werkstroom.

Naar boven

Werkstroomfouten weergeven in SharePoint-Designer

Wanneer u een werkstroom ontwerpt in Office SharePoint Designer 2007, is het belangrijk de werkstroom te controleren op ontbrekende of ongeldige gegevens. Als u dat niet doet, wordt de werkstroom niet goed gecompileerd. Klik hiervoor in de werkstroomontwerper op Werkstroom controleren. Als er gegevens ontbreken in de werkstroom of als de werkstroom ongeldige gegevens bevat, kan dat op verschillende manieren worden aangegeven door Office SharePoint Designer 2007, zoals u hier ziet.

Foutindicatoren in de werkstroomontwerper

1. Klik op de knop Werkstroom controleren om de werkstroom te valideren. Als een werkstroom fouten bevat, wordt het volgende bericht weergegeven.

Waarschuwing bij het compileren van een werkstroom die fouten bevat

U kunt op OK klikken om de werkstroom op te slaan en te sluiten als u deze later verder wilt bewerken. De werkstroom wordt hiermee alleen als concept opgeslagen. Zoals gezegd, moet u eerst de fouten oplossen voordat u een werkstroom kunt compileren. Het is daarom raadzaam om op Werkstroom controleren te klikken voordat u op Voltooien klikt om de werkstroom te compileren.

2. Met een rode hyperlink wordt aangegeven dat in een voorwaarde of actie een vereiste waarde ontbreekt. Klik op de hyperlink om de juiste parameter in te voeren.

3. Het foutpictogram geeft aan dat er iets moet worden geconfigureerd voordat u de werkstroom start.

4. Wanneer u het foutpictogram aanwijst met de muisaanwijzer, wordt er scherminfo weergegeven waarin wordt aangegeven hoe u de fout moet corrigeren.

5. Een foutpictogram naast een stap onder Werkstroomstappen geeft aan dat de stap een fout bevat. Klik op die stap om de fouten weer te geven.

Naar boven

Werkstroomfouten weergeven in de browser

Werkstromen die goed worden gecompileerd in Office SharePoint Designer 2007, worden naderhand soms niet uitgevoerd op de server. Het mislukken van een werkstroom kan verschillende oorzaken hebben: met een werkstroom wordt bijvoorbeeld een nieuw item in een bibliotheek gemaakt, maar die bibliotheek is verwijderd, of uw machtigingen zijn pas gewijzigd, waardoor u geen toegang meer hebt tot de lijst of de site. Wanneer een werkstroom niet goed wordt uitgevoerd, wordt de uiteindelijke status van die werkstroom weergegeven in de kolom met de naam van die werkstroom, in de lijst waaraan de werkstroom is gekoppeld, zoals u hier ziet.

foutindicator in de werkstroomkolom voor een item

Behalve de status Voltooid kan in deze kolom ook de status Er is een fout opgetreden, Gestopt of Fout bij begin (nieuwe poging) worden weergegeven.

Wanneer u op deze statuskoppeling klikt, gaat u naar de pagina Werkstroomstatus, waar een korte beschrijving van de fout wordt weergegeven in de sectie Werkstroomgeschiedenis, zoals u hier ziet.

Beschrijving van fout in de werkstroomgeschiedenis van het item

Naar boven

Een werkstroom opnieuw starten na het oplossen van problemen

Om een werkstroom opnieuw te starten na het oplossen van problemen, kunt u het beste instellen dat de werkstroom handmatig wordt gestart, en de werkstroom vervolgens handmatig starten in de browser. U hoeft dan niet een heleboel extra lijstitems te maken om een werkstroom te activeren die automatisch wordt gestart wanneer een item wordt gemaakt, als u een werkstroom alleen wilt testen.

Als het vorige exemplaar van een werkstroom voor het resultaat is een fout, moet u de werkstroom annuleren voordat u probeert opnieuw te starten. Zie het artikel een workflow in uitvoering annulerenvoor meer informatie over het annuleren van een werkstroom.

Naar boven

Waar vindt u meer informatie?

Meer hulp op werkstromen door het forum te zoeken en om uw eigen vraag te stellen:

Naar boven

Foutberichten die in SharePoint Designer verschijnen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de foutberichten met betrekking tot werkstromen die worden weergegeven in Office SharePoint Designer 2007. Voor elk foutbericht wordt aangegeven waardoor de fout waarschijnlijk wordt veroorzaakt en hoe deze kan worden gecorrigeerd.

Opmerking: Sommige fouten kunnen alleen door de serverbeheerder worden opgelost en in die gevallen wordt aangegeven wat een serverbeheerder moet doen.

Validatie van activiteit 'ID3' is mislukt: eigenschap "Voorwaarde" heeft een ongeldige waarde. De voorwaarde-expressie is ongeldig. Het type: "WFLib.StringConditions, WFLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=41c356f81cbff68b" kan niet worden gebruikt in werkstroomregels of -voorwaarden

Deze fout met betrekking tot de werkstroomcompilatie wordt weergegeven op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Fout in werkstroom.

Opmerking: De id en de assembly-gegevens kunnen verschillen voor elk exemplaar van het foutbericht.

Oorzaak

 • Een of meer van de acties in de assembly's voor de werkstroomverwijzing komen niet voor in de veilige lijst in het bestand Web.config.

 • Een of meer van de acties in de assembly's voor de werkstroomverwijzing worden als onveilig vermeld in de veilige lijst in het bestand Web.config.

Oplossing

Een serverbeheerder moet het bestand Web.config als volgt openen en ervoor zorgen dat de assembly's op de juiste wijze worden vermeld in het bestand:

 1. Open de werkstroom in de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007 en noteer de acties en voorwaarden die in de werkstroom worden gebruikt.

 2. Open het ACTIONS-bestand op de server en noteer de assembly's en het type voor elke actie en voorwaarde. U vindt het .ACTIONS-bestand op de volgende locatie:

  station\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\%version number%\TEMPLATE\%language LCID%\workflow

 3. Open het bestand Web.config op de server vanuit de hoofdmap in Kladblok of een andere teksteditor en controleer of de typen voor die werkstroomacties en -voorwaarden voorkomen in de sectie met veilige assembly's van de veilige lijst.

  Opmerking: Typen die als veilig worden vermeld, kunnen jokertekens (*) gebruiken als typenaam, en bepaalde typen kunnen al dan niet worden toegestaan door assembly's. Wanneer een type als zowel veilig als onveilig wordt aangegeven in een assembly (zelfs met een joker), betekent dit dat het type onveilig is. Het is daarom van essentieel belang dat het type voor een bepaalde actie of voorwaarde expliciet als veilig is aangegeven in de lijst met veilige assembly's.

Naar boven

Er bestaat al een werkstroom met de naam de naam van de werkstroom

Oorzaak

U hebt een naam opgegeven die al in gebruik is door een andere werkstroom in de site.

Oplossing

Geef een unieke naam op voor de werkstroom. Namen van werkstromen moeten uniek zijn binnen de site.

Naar boven

Er zijn fouten opgetreden tijdens het samenstellen van de werkstroom. De werkstroombestanden zijn opgeslagen maar kunnen niet worden uitgevoerd.

Oorzaak

 • U hebt het compilatieproces van de werkstroom mogelijk per ongeluk geannuleerd.

 • De validatie van de werkstroom op de server is mislukt door fouten in de werkstroom.

Oplossing

 • Als u de compilatie van de werkstroom per ongeluk hebt geannuleerd, klikt u in de werkstroomontwerperop Voltooien om de werkstroom opnieuw te compileren.

 • Zorg ervoor dat de gegevens en logica in het werkstroomontwerp geldig zijn.

Naar boven

Kan het configuratiebestand voor de werkstroom niet laden

Oorzaak

Eén mogelijke oorzaak hiervan is dat het XML-configuratiebestand van de werkstroom die u probeert te openen, ongeldige XOML-opmaakcodes bevat.

Oplossing

 1. Klik in de mappenlijst in Office SharePoint Designer 2007 op het plusteken (+) naast de bibliotheek Werkstromen om deze uit te vouwen en klik vervolgens op het plusteken (+) naast de map van de werkstroom om deze uit te vouwen.

 2. Dubbelklik op het configuratiebestand (Naam_werkstroom.xoml.wfconfig.xml) om het te openen.

 3. Klik met de rechtermuisknop in de pagina en klik vervolgens op Correct opgemaakte XML valideren.

 4. Corrigeer eventuele fouten en sla het bestand op.

 5. Open de werkstroom opnieuw.

Naar boven

Het laden van de werkstroom is mislukt

Oorzaak

Eén mogelijke oorzaak is dat het bestand met werkstroomregels voor de werkstroom die u probeert te openen, ongeldige XML-opmaakcodes bevat.

Oplossing

 1. Klik in de mappenlijst in Office SharePoint Designer 2007 op het plusteken (+) naast de bibliotheek Werkstromen om deze uit te vouwen en klik vervolgens op het plusteken (+) naast de map van de werkstroom om deze uit te vouwen.

 2. Dubbelklik op het regelbestand om het te openen.

  Het regelbestand heeft meestal de naam Naam_werkstroom.xoml.rules.

 3. Klik met de rechtermuisknop in de pagina en klik vervolgens op Correct opgemaakte XML valideren.

 4. Corrigeer eventuele fouten, sla het bestand op en sluit het.

Naar boven

SharePoint Designer heeft een fout aangetroffen tijdens het genereren van het startformulier

Oorzaak

U hebt mogelijk per ongeluk het compilatieproces geannuleerd van een werkstroom die startparameters bevat.

Oplossing

Klik op Voltooien om de werkstroom opnieuw te compileren.

Naar boven

Het type hoofdactiviteit is ongeldig

Oorzaak

In de veilige lijst in het bestand Web.config ontbreken assembly-gegevens voor een of meer assembly's die naar een type verwijzen.

Oplossing

 • Herstel de oorspronkelijke versie van het bestand Web.config in de hoofdmap op de server. Hiervoor moet mogelijk een schone installatie van Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 worden uitgevoerd.

- OF -

 1. Zorg ervoor dat de volgende opmaak aanwezig is in het bestand Web.config. U kunt alleen de benodigde secties of de gehele opmaak kopiëren.

  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Activities, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.ComponentModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowActivationProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowTaskProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowHistoryEventType" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Guid" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="DateTime" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Boolean" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Double" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="String" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="Hashtable" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="ArrayList" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Diagnostics" TypeName="DebuggableAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="CompilationRelaxationsAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="RuntimeCompatibilityAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Int32" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="TimeSpan" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections.ObjectModel" TypeName="Collection`1" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Runtime, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.Runtime" TypeName="CorrelationToken" Authorized="True" />
 2. Sla het bestand Web.config op.

 3. Start Internet Information Services (IIS) met behulp van het hulpprogramma voor de opdrachtregel. Gebruik de opdrachtprompt iisreset / noforce.

Naar boven

De stapnaam die u hebt gekozen is ongeldig. Controleer of deze niet leeg is en niet overeenkomt met een reeds bestaande stapnaam.

Oorzaak

U hebt niets opgegeven in het vak Stapnaam of de stapnaam die u hebt opgegeven, komt overeen met de naam van een andere stap in de werkstroom.

Oplossing

Geef een unieke naam voor die stap op in het vak Stapnaam.

De stapnaam voor de werkstroomstap invoeren in de werkstroomontwerper

Naar boven

Er bestaat al een lijst, overzicht of documentbibliotheek met deze naam

Dit bericht kan verschijnen wanneer u een naam voor een aangepast taakformulier hebt ingevoerd in de wizard Aangepaste taak. Deze wizard gebruikt u bij het configureren van de drie taakacties: Een formulier aan een groep toewijzen, Een taakitem toewijzen en Gegevens verzamelen van een gebruiker.

Oorzaak

 • De naam van het aangepaste taakformulier wordt al door een ander aangepast taakformulier gebruikt.

 • De naam van het aangepaste formulier komt overeen met de naam van de werkstroom.

Oplossing

 • Geef een unieke naam op voor het aangepaste taakformulier.

 • Als het aangepaste taakformulier in de taakactie dezelfde naam heeft als de werkstroom, verwijdert u de taakactie en voegt u deze opnieuw toe. Geef een unieke naam op voor het aangepaste taakformulier.

Naar boven

Voor deze actie is het noodzakelijk dat Goedkeuring van inhoud voor de huidige lijst is ingeschakeld

Dit foutbericht wordt weergegeven als scherminfo wanneer u de aanwijzer op het pictogram voor synchronisatiefout, zoals wordt weergegeven in de sectie weergave werkstroomfouten oplossen in SharePoint Designer.

Oorzaak

U probeert het veld Goedkeuringsstatus in te stellen voor een lijst- of bibliotheekitem in een lijst of bibliotheek waarvoor de functie Goedkeuring van de inhoud niet is ingeschakeld.

Oplossing

Schakel Goedkeuring van de inhoud als volgt in voor de lijst of bibliotheek:

 1. Klik in de mappenlijst in Office SharePoint Designer 2007 met de rechtermuisknop op de lijst of bibliotheek en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op de tab Instellingen.

 3. Schakel het selectievakje Goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Deze tak moet over een voorwaarde beschikken

Dit bericht wordt met een foutpictogram weergegeven naast een actie in de werkstroomontwerper.

Oorzaak

In een stap met voorwaardelijke vertakkingen moet elke stap behalve de laatste een voorwaarde bevatten. Als de laatste tak geen voorwaarde bevat, fungeert deze als het 'else'-gedeelte van een if/else-instructie: de werkstroom voert de andere takken uit als aan die voorwaarden wordt voldaan, anders wordt de actie in de laatste tak uitgevoerd, die geen voorwaarde bevat.

Oplossing

 • Voeg een voorwaarde toe aan de desbetreffende tak in de stap. Klik hiervoor op Voorwaarden in de tak en selecteer een voorwaarde in de lijst.

 • Verplaats de tak zonder voorwaarde naar het einde van de stap. Klik hiervoor op de pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van de tak en klik vervolgens op Tak omlaag verplaatsen. Herhaal dit totdat de tak onder aan de stap wordt weergegeven.

Naar boven

Deze tak moet twee acties bevatten of worden ingesteld voor sequentiële uitvoering

Dit bericht wordt met een foutpictogram weergegeven naast een actie in de werkstroomontwerper.

Oorzaak

De werkstroom is ingesteld voor parallelle uitvoering van de acties, maar de tak bevat slechts één actie.

Oplossing

Voeg een actie toe aan de desbetreffende tak of stel in dat de acties in de werkstroom achter elkaar moeten worden uitgevoerd:

 • Als u een actie wilt toevoegen aan de tak in de werkstroom, klikt u op Acties en klikt u vervolgens op een actie in de lijst, of klikt u op Meer acties om de volledige lijst weer te geven.

 • Als u wilt dat de acties in de werkstroom achter elkaar worden uitgevoerd, klikt u op de pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van de desbetreffende tak en klikt u op Alle acties achter elkaar uitvoeren.

Naar boven

Deze website ondersteunt geen werkstromen die zijn gemaakt door SharePoint Designer

Oorzaak

 • Door Office SharePoint Designer 2007 kan niet worden vastgesteld of Microsoft Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd op de server voor uw site.

 • U beschikt niet over de machtigingen die nodig zijn om werkstromen te maken.

Oplossing

 • Sluit Office SharePoint Designer 2007 af en start de toepassing opnieuw. Als u dan nog steeds geen werkstromen kunt maken, is de server mogelijk niet beschikbaar of wordt Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 niet uitgevoerd op de server. Neem contact op met de serverbeheerder voor hulp.

 • Door de eigenaar van de site moet worden gecontroleerd of de desbetreffende gebruiker is toegevoegd aan de lijst met gebruikers die zijn gemachtigd voor de bibliotheek met werkstromen. Als dat niet zo is, voegt u de gebruiker als volgt toe aan de lijst:

  1. Klik in de mappenlijst in Office SharePoint Designer 2007 met de rechtermuisknop op de bibliotheek Werkstromen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  2. Klik op de tab Beveiliging.

  3. Klik op Machtigingen beheren via de browser.

  4. Klik in de browser op de pagina Machtigingen: werkstromen op Nieuw en klik vervolgens op Gebruikers toevoegen.

  5. Voeg de gebruiker toe aan de lijst.

Naar boven

Kan de werkstroom niet koppelen

Dit is een fout met betrekking tot de compilatie van de werkstroom.

Oorzaak

De werkstroommap voor de huidige werkstroom bevindt zich niet binnen de map Werkstromen in de mappenlijst en is waarschijnlijk verplaatst.

Oplossing

Zoek de werkstroommap in de lijst met mappen en verplaats deze terug naar de map Werkstromen.

Naar boven

Kan de werkstroombewerkingen niet laden vanaf de server

Oorzaak

 • Door u of een ontwikkelaar in uw organisatie zijn mogelijk aangepaste activiteiten toegevoegd aan een werkstroom en daarbij zijn onjuiste of ongeldige XML-opmaakcodes ingevoerd in het bestand.

 • He bestand WSS.ACTIONS is beschadigd.

  Opmerking: Wanneer u een aangepaste actie maakt, is het raadzaam om altijd eerst een kopie van het bestand WSS.ACTIONS te maken op dezelfde locatie als het originele bestand. Voeg vervolgens de regels en parameters voor de aangepaste actie toe aan die kopie. Maak voor elke aangepaste actie of voorwaarde een aparte kopie. Als het .ACTIONS-bestand met de gegevens voor de aangepaste actie dan beschadigd raakt, kunt u altijd terugkeren naar de oorspronkelijke versie en alle gegevens voor de aangepaste actie opnieuw toevoegen.

Oplossing

De ongeldige XML-opmaakcodes in het .ACTIONS-bestand moeten worden gecorrigeerd door een serverbeheerder. Ga hiervoor als volgt te werk op de front-end webserver waarop Office SharePoint Server 2007 of Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd:

 1. Open Windows Verkenner en ga naar het juiste .ACTIONS-bestand. Het pad is:

  station\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\%version number%\TEMPLATE\%language LCID%\workflow

 2. Open het .ACTIONS-bestand in Office SharePoint Designer 2007.

 3. Klik met de rechtermuisknop in het XML-bestand en klik vervolgens op Correct opgemaakte XML valideren.

 4. Corrigeer eventuele fouten en sla het bestand op.

 5. Start Internet Information Services (IIS) met behulp van het hulpprogramma voor de opdrachtregel. Gebruik de opdrachtprompt iisreset / noforce.

 6. Herhaal deze procedure zo nodig voor alle overige front-end webservers.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande methode, voert u de volgende stappen uit:

 1. Herstel de oorspronkelijke versie van het bestand WSS.ACTIONS.

 2. Maak een kopie van het bestand WSS.ACTIONS op dezelfde locatie en voeg hieraan de gegevens voor de aangepaste actie toe.

  Herhaal deze stap voor elke aangepaste actie.

  Opmerking: Wanneer u een aangepaste actie maakt, is het raadzaam om altijd eerst een kopie van het bestand WSS.ACTIONS te maken op dezelfde locatie als het originele bestand. Voeg vervolgens de regels en parameters voor de aangepaste actie toe aan die kopie. Maak voor elke aangepaste actie of voorwaarde een aparte kopie. Als het .ACTIONS-bestand met de gegevens voor de aangepaste actie dan beschadigd raakt, kunt u altijd terugkeren naar de oorspronkelijke versie en alle gegevens voor de aangepaste actie opnieuw toevoegen.

Als het bestand WSS.ACTIONS beschadigd is, herstelt u de oorspronkelijke versie van het bestand.

Naar boven

Onverwachte fout op de server

Dit is een fout met betrekking tot de compilatie van de werkstroom.

Oorzaak

U hebt mogelijk nieuwe vermeldingen toegevoegd aan de lijst met veilige assembly's in het bestand Web.config. Een of meer assembly's hebben mogelijk ongeldige sterke namen.

Oplossing

Open het bestand Web.config in Kladblok of een andere teksteditor en corrigeer de assembly met de ongeldige sterke naam.

Naar boven

Door de gebruiker gedefinieerde werkstromen zijn uitgeschakeld door de SharePoint-beheerder. Door de gebruiker gedefinieerde werkstromen kunnen niet worden uitgevoerd.

Oorzaak

U kunt geen aangepaste werkstromen voor deze site maken, omdat aangepaste werkstromen zijn uitgeschakeld op de server.

Oplossing

De serverbeheerder moet aangepaste werkstromen voor de site inschakelen. Hiervoor zijn machtigingen voor de site voor centraal beheer vereist:

 1. Open de site voor centraal beheer waarmee deze site wordt beheerd.

 2. Klik op het tabblad Toepassingsbeheer op de bovenste koppelingsbalk.

 3. Klik onder Werkstroombeheer op Werkstroominstellingen.

 4. Klik in het gedeelte Door de gebruiker gedefinieerde werkstromen op Ja.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Wanneer u de werkstroom instelt op automatisch starten, moet u voor alle startparameters standaardwaarden opgeven

Oorzaak

Dit bericht verschijnt wanneer u een werkstroom configureert om automatisch te worden gestart en die werkstroom een startformulier gebruikt. Als de werkstroom automatisch wordt gestart in plaats van handmatig, hebben gebruikers niet de mogelijkheid om startparameters op te geven in het startformulier wanneer ze de werkstroom starten.

Als u geen standaardwaarden hebt opgegeven, gebruikt de werkstroom gewoon de eigen standaardwaarden, zoals 0 voor getallen, Ja voor Boole-waarden en een lege waarde voor datumkiezers, keuzevelden en tekstvakken.

Oplossing

Ga als volgt te werk om standaardwaarden in te voeren voor de startparameters in de werkstroom:

 1. Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 (menu Bestand, opdracht Werkstroom openen).

 2. Klik in de werkstroomontwerper op Introductie.

 3. Klik in het dialoogvenster Werkstroomstartparameters op een parameter en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Veld wijzigen op Volgende.

 5. Voer een standaardwaarde in en klik op Voltooien.

Naar boven

Werkstromen moeten aan een SharePoint-lijst worden gekoppeld. Deze site bevat geen lijsten. U kunt pas een werkstroom maken wanneer u een lijst aan de site hebt toegevoegd.

Oorzaak

U probeert een werkstroom te maken die niet aan een lijst is gekoppeld. Elke werkstroom die in Office SharePoint Designer 2007 wordt ontworpen, moet aan één lijst of bibliotheek worden gekoppeld.

Oplossing

Klik op de eerste pagina van de werkstroomontwerper op een lijst of bibliotheek in de vervolgkeuzelijst en ga dan verder. Als de vervolgkeuzelijst leeg is, moet u eerst een lijst of bibliotheek maken in de site.

Naar boven

U kunt geen item maken in de huidige lijst omdat hierdoor een ander exemplaar van dezelfde werkstroom wordt gestart. Schakel het selectievakje Deze werkstroom automatisch starten wanneer een nieuw item is gemaakt uit om dit probleem op te lossen.

Dit bericht wordt met een foutpictogram weergegeven naast een lijstactie in de werkstroomontwerper.

Oorzaak

U probeert een werkstroom te ontwerpen waarmee een item wordt gemaakt in de lijst waaraan de werkstroom is gekoppeld. Als door een gebruiker een item in die lijst wordt gemaakt en de werkstroom automatisch wordt gestart, wordt door de werkstroom nog een item gemaakt, wat resulteert in nog een exemplaar van de werkstroom. De werkstroom kan hierdoor in een oneindige lus terechtkomen.

Oplossing

 • Gebruik in de actie een andere lijst dan de lijst die aan de werkstroom is gekoppeld.

 • Koppel de werkstroom aan een andere lijst.

 • Schakel op de eerste pagina van de werkstroomontwerper het selectievakje Deze werkstroom automatisch starten wanneer er een nieuw item wordt gemaakt uit en schakel het selectievakje Deze werkstroom mag handmatig vanuit een item worden gestart in.

Naar boven

U kunt geen taakactie gebruiken in deze werkstroom omdat hierdoor een ander exemplaar van dezelfde werkstroom wordt gestart. Schakel het selectievakje Deze werkstroom automatisch starten wanneer een nieuw item is gemaakt uit om dit probleem op te lossen.

Dit bericht wordt met een foutpictogram weergegeven naast een lijstactie in de werkstroomontwerper.

Oorzaak

U hebt een van de taakacties (Een formulier aan een groep toewijzen, Een taakitem toewijzen of Gegevens verzamelen van een gebruiker) gebruikt in een werkstroom die is gekoppeld aan de lijst met taken.Bovendien hebt u ingesteld dat de werkstroom automatisch moet worden gestart wanneer er een nieuw item wordt gemaakt. Als de werkstroom wordt gestart wanneer een gebruiker een taak maakt in de lijst mettaken, wordt door de werkstroom nog een taak gemaakt, wat resulteert in nog een exemplaar van de werkstroom. De werkstroom kan hierdoor in een oneindige lus terechtkomen.

Oplossing

 • Koppel de werkstroom aan een andere lijst.

 • Schakel op de eerste pagina van de werkstroomontwerper het selectievakje Deze werkstroom automatisch starten wanneer er een nieuw item wordt gemaakt uit en schakel het selectievakje Deze werkstroom mag handmatig vanuit een item worden gestart in.

Naar boven

Om door te gaan, moet u een lijst selecteren om aan deze werkstroom te koppelen

Dit bericht wordt weergegeven als een werkstroom niet aan een lijst is gekoppeld op de eerste pagina van de werkstroomontwerper.

Oorzaak

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

 • Het configuratiebestand voor deze werkstroom is verwijderd.

 • De koppelingsgegevens in het configuratiebestand van de werkstroom zijn verwijderd.

 • De lijst waaraan de werkstroom eerder was gekoppeld, is gewijzigd of bestaat niet meer.

 • U hebt geprobeerd een aangepaste actie van een werkstroom te openen in Office SharePoint Designer 2007.

Oplossing

Als u een aangepaste actie hebt geopend, sluit u het venster. Anders klikt u op de eerste pagina van de werkstroomontwerper op een lijst of bibliotheek in de vervolgkeuzelijst en gaat u verder.

Naar boven

U hebt identieke doelbestandnamen opgegeven voor enkele van de bestanden die u wilt kopiëren. Controleer of alle doelbestanden unieke namen hebben en probeer het opnieuw.

Dit bericht wordt weergegeven als u probeert een werkstroom op te zetten die:

 • Is ingesteld op handmatig starten.

 • Een taakactie bevat waarbij de naam van de taak identiek is aan de naam van de werkstroom.

Oorzaak

Als u een werkstroom opzet, slaat Office SharePoint Designer 2007 het startformulier (Naam_werkstroom.aspx) en het aangepaste taakformulier (Taaknaam.aspx) op in dezelfde werkstroommap. Het opzetten van de werkstroom mislukt als deze formulieren dezelfde bestandsnaam hebben omdat twee bestanden in dezelfde map niet dezelfde bestandsnaam kunnen hebben.

Oplossing

Wijzig de naam van de taak in de werkstroom:

 1. Klik in de taakactie op de koppeling waarmee de wizard Aangepaste taak wordt geopend.

 2. Klik op OK in het waarschuwingsbericht dat het wijzigen van de aangepaste taak ertoe kan leiden dat exemplaren van de werkstroom die worden uitgevoerd mogelijk niet meer werken.

 3. Klik op Volgende.

 4. Geef een andere naam op in het veldNaam. Zorg ervoor dat de naam die u invoert afwijkt van de naam van de werkstroom.

Naar boven

Foutberichten die in de browser verschijnen

In deze sectie vindt u een overzicht van werkstroomfouten die in de browser worden weergegeven en die specifiek zijn voor werkstromen die zijn gemaakt in Office SharePoint Designer 2007. Voor elk foutbericht wordt aangegeven waardoor de fout waarschijnlijk wordt veroorzaakt en hoe deze kan worden gecorrigeerd.

Zie het gedeelte werkstroom fouten weergeven in de browservoor informatie over waar u de werkstroom foutberichten weergeven in de browser.

Er is een fout opgetreden in het goedkeuringsproces

Oorzaak

Door de werkstroom wordt waarschijnlijk geprobeerd het veld Goedkeuringsstatus in te stellen voor een item in een lijst waarvoor de functie Goedkeuring van de inhoud niet is ingeschakeld.

Oplossing

Schakel Goedkeuring van de inhoud als volgt in voor de lijst of bibliotheek die aan de huidige werkstroom is gekoppeld:

 1. Klik in de mappenlijst in Office SharePoint Designer 2007 met de rechtermuisknop op de lijst of bibliotheek en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op de tab Instellingen.

 3. Schakel het selectievakje Goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Document is uitgecheckt

Oorzaak

Door de werkstroom wordt geprobeerd ongeldige bewerkingen uit te voeren op een item dat al uitgecheckt is, zoals het uitchecken van dat item. Werkstromen kunnen bovendien niet worden uitgevoerd op items die al uitgecheckt zijn.

Oplossing

Zorg ervoor dat het document ingecheckt is.

Naar boven

Het document moet zijn uitgecheckt

Oorzaak

Door de werkstroom wordt geprobeerd een bewerking uit te voeren op een document dat hiervoor uitgecheckt moet zijn. De werkstroom probeert bijvoorbeeld een document in te checken dat al ingecheckt is.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het document uitgecheckt is.

 • Controleer of door de lijstinstellingen wordt bepaald dat het document uitgecheckt moet zijn voordat het kan worden bewerkt:

  1. Geef de lijst of bibliotheek weer in de browser.

  2. Klik in het menu Instellingen op Instellingen weergeven of Bibliotheekinstellingen.

  3. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versies.

  4. Controleer de optie die is geselecteerd in de sectie Uitchecken vereisen.

   Als deze is ingesteld op Ja (Uitchecken is vereist), voegt u aan de werkstroom een voorwaarde toe die controleert of het veld Uitgecheckt naar leeg is. Als het veld niet leeg is, wordt het document uitgecheckt, zodat de werkstroom kan worden voortgezet. Als het veld leeg is, voegt u de actie Item uitchecken aan de werkstroom toe en voert u vervolgens de gewenste actie uit nadat het document is uitgecheckt.

   Opmerking: Het is raadzaam om altijd eerst te controleren of een lijst- of bibliotheekitem moet zijn uitgecheckt voordat u een werkstroom ontwerpt waarmee dat item wordt gewijzigd, bijvoorbeeld wordt bijgewerkt of verwijderd. U kunt dan bepalen of een item door de werkstroom moet worden uitgecheckt voordat een bepaalde actie wordt uitgevoerd op dat item.

Naar boven

Fout bij het inchecken van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Het document in de lijst heeft niet de juiste status: het item is bijvoorbeeld al ingecheckt.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Item inchecken verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het item de status heeft die nodig is om te worden gebruikt door de werkstroom. Als de werkstroom bijvoorbeeld probeert een document in te checken, moet u ervoor zorgen dat het item uitgecheckt is. Voeg zo mogelijk een voorwaarde aan de werkstroom toe die controleert of een item is uitgecheckt. Voeg vervolgens een actie toe waarmee het item wordt ingecheckt en laat de werkstroom dan de gewenste acties uitvoeren nadat het item is ingecheckt.

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Item inchecken verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item dat de werkstroom probeert in te checken, bestaat.

Naar boven

Fout bij het uitchecken van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Het document in de lijst heeft niet de juiste status: het item is bijvoorbeeld al uitgecheckt.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Item uitchecken verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het item de status heeft die nodig is om te worden gebruikt door de werkstroom. Als de werkstroom bijvoorbeeld probeert een item uit te checken, moet u ervoor zorgen dat het item ingecheckt is. Voeg zo mogelijk een voorwaarde aan de werkstroom toe die controleert of een item is uitgecheckt. Voeg vervolgens een actie toe waarmee het item wordt ingecheckt en laat de werkstroom dan de gewenste acties uitvoeren nadat het item is ingecheckt.

 • Open de huidige werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Item uitchecken verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item dat de werkstroom probeert uit te checken, bestaat.

Naar boven

Fout bij het kopiëren van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Er is een conflict tussen een veld in het item dat wordt gekopieerd en een veld in de doellijst. Een veld in een item in lijst A komt bijvoorbeeld niet overeen met de mogelijke waarden van een veld in lijst B als gevolg van een conflict tussen het aantal tekens dat voor elk veld is toegestaan.

 • Het item dat wordt gekopieerd, heeft een bijlage terwijl de lijst waar het item naartoe wordt gekopieerd, geen bijlagen ondersteunt.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Lijstitem kopiëren verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • De lijsten waarnaar wordt verwezen door de actie Lijstitem kopiëren, hebben geen overeenkomende kolommen of kolomeigenschappen. Een item kan alleen goed worden gekopieerd wanneer de velden in het oorspronkelijke item overeenkomen met de velden in de doellijst. U kunt bijvoorbeeld geen item van Aankondigingen naar Gedeelde documenten kopiëren, omdat de lijsten geen corresponderende kolommen of kolomeigenschappen hebben.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het gegevenstype van de velden in de bron- en de doellijst overeenkomt. Als het oorspronkelijke item bijvoorbeeld een veld met het gegevenstype Datum bevat, moet het corresponderende veld in de doellijst ook het gegevenstype Datum hebben.

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Lijstitem kopiëren verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item dat de werkstroom probeert te kopiëren, bestaat.

Naar boven

Fout bij het maken een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Een veld in het huidige item of in een andere lijst wordt toegewezen aan een veld in het gemaakte item en het gegevenstype of de notatie van deze velden komt niet overeen. Een veld in een item in lijst A komt bijvoorbeeld niet overeen met de mogelijke waarden van een veld in lijst B als gevolg van een conflict tussen het aantal tekens dat voor elk veld is toegestaan. Of een veld dat wordt toegewezen, is een veld Persoon of Groep waarin een groepswaarde is toegestaan, terwijl in het corresponderende veld in het gemaakte item in de doellijst geen groepswaarden worden geaccepteerd.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Lijstitem maken verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat de gegevenstypen voor velden die aan elkaar worden toegewezen, overeenkomen. Als een veld met het gegevenstype Datum in het huidige item bijvoorbeeld wordt toegewezen aan een veld in het gemaakte item, moet het corresponderende veld in het gemaakte item ook het gegevenstype Datum hebben.

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Lijstitem maken verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, bestaat in de site.

Naar boven

Fout bij het verwijderen van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • De werkstroomzoekacties in de actie Lijstitem verwijderen verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Lijstitem maken verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, bestaat in de site.

Naar boven

Er is een fout opgetreden bij het negeren van het uitchecken van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • De status van het lijstitem is niet juist. Het item moet bijvoorbeeld zijn uitgecheckt, zodat de werkstroom het uitchecken kan negeren, maar het document is ingecheckt.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Uitchecken van item negeren verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item waarvoor de werkstroom momenteel probeert het uitchecken te negeren, is gewijzigd of bestaat niet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het lijstitem de juiste status heeft. Als de werkstroom bijvoorbeeld probeert het uitchecken te negeren, zorgt u ervoor dat het document is uitgecheckt. U kunt een voorwaarde toevoegen die bepaalt of het veld Uitgecheckt door leeg is. Als het veld niet leeg is, wordt het item uitgecheckt, zodat de werkstroom het uitchecken kan negeren. Als het veld leeg is, kan de werkstroom de actie Uitchecken van item negeren overslaan.

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Uitchecken van item negeren verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item waarop de werkstroom momenteel wordt uitgevoerd, bestaat in de site.

Naar boven

Fout bij het bijwerken van een lijstitem

Oorzaak

Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Een veld in het huidige item of in een andere lijst wordt toegewezen aan een veld in het item dat wordt bijgewerkt en het gegevenstype of de notatie van deze velden komt niet overeen. Een veld in een item in lijst A komt bijvoorbeeld niet overeen met de mogelijke waarden van een veld in lijst B als gevolg van een conflict tussen het aantal tekens dat voor elk veld is toegestaan. Of een veld dat wordt toegewezen, is een veld Persoon of Groep waarin een groepswaarde is toegestaan, terwijl in het corresponderende veld in het item dat wordt bijgewerkt, geen groepswaarden worden geaccepteerd.

 • De werkstroomzoekacties in de actie Lijstitem bijwerken verwijzen naar waarden die zijn gewijzigd of verwijderd.

 • Uw machtigingen verhinderen dat de werkstroom toegang krijgt tot het lijstitem. Een werkstroom die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007, wordt altijd uitgevoerd met de machtigingen van de persoon die de werkstroom heeft gestart. Als deze persoon niet over de benodigde toegangsmachtigingen voor de lijst of het item beschikt, heeft de werkstroom die machtigingen ook niet.

 • Het item dat de werkstroom probeert bij te werken, is gewijzigd of bestaat niet.

 • Het item is door een andere gebruiker uitgecheckt.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het gegevenstype van de velden in de bron- en de doellijst overeenkomt. Als een veld met het gegevenstype Datum in het huidige item bijvoorbeeld wordt toegewezen aan een veld in het item dat wordt bijgewerkt, moet het corresponderende veld in de doellijst ook het gegevenstype Datum hebben.

 • Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de zoekacties in de actie Lijstitem bijwerken verwijzen naar de juiste waarden.

 • Als u denkt dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt om deze werkstroom uit te voeren, neemt u contact op met de eigenaar van de site.

 • Controleer of het item dat de werkstroom probeert bij te werken, bestaat.

 • Zorg ervoor dat het item ingecheckt is.

Naar boven

Fout bij begin

Dit bericht wordt als een koppeling weergegeven in de werkstroomkolom voor het item waarop de werkstroom niet kon worden uitgevoerd.

Oorzaak

Als in de werkstroomgeschiedenis de foutbeschrijving Geannuleerd door beheerder wordt weergegeven, wordt deze fout mogelijk veroorzaakt door een bekend probleem in werkstromen die zijn opgenomen in een sitesjabloon.

Oplossing

 • Als de desbetreffende werkstroom initialisatieparameters of taakacties bevat, verwijdert u deze.

 • Ga als volgt te werk:

  1. Dubbelklik in Office SharePoint Designer 2007 in de map voor de werkstroom op het configuratiebestand voor de werkstroom om dit bestand te openen.

   Het configuratiebestand voor de werkstroom is het bestand met de naam Naam_werkstroom.xoml.wfconfig.xml.

  2. Zoek de tekenreeks die verwijst naar RulesVersion en wijzig de versie in v1.0.

   Opmerking: De tekenreeks RulesVersion wordt alleen weergegeven wanneer de werkstroom voorwaarden bevat.

  3. Exporteer de site als een sitesjabloon. In de sectie Zie ook vindt u een koppeling naar meer informatie over het opslaan van een site als een sitesjabloon.

  4. Importeer de sitesjabloon om een nieuwe site te maken.

Naar boven

Fout bij begin (nieuwe poging)

Deze fout kan optreden wanneer u een werkstroom uitvoert die is ontworpen in Office SharePoint Designer 2007 en die aangepaste activiteiten gebruikt die zijn gemaakt in Visual Studio.

Oorzaak

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

 • De werkstroomassembly waarnaar wordt verwezen in het werkstroomsjabloonbestand, is niet gevonden in de globale assembly-cache (GAC).

  Opmerking: Dit is alleen van toepassing op werkstromen met aangepaste activiteiten die in Visual Studio zijn gemaakt.

 • De aangepaste werkstroomactie of de voorwaarde-assembly waarnaar wordt verwezen in het corresponderende aangepaste .ACTIONS-bestand, is niet gevonden in de GAC.

 • De aangepaste werkstroomactie of de voorwaarde-assembly waarnaar wordt verwezen in het corresponderende aangepaste .ACTIONS-bestand, heeft een assembly met een onjuiste sterke naam. Bij sterke namen van assembly's wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

 • De aangepaste werkstroomactie of de voorwaarde-assembly waarnaar wordt verwezen in het corresponderende aangepaste .ACTIONS-bestand, verwijst naar een type dat niet wordt vermeld in de veilige lijst in het bestand Web.config.

 • De aangepaste werkstroomactie of de voorwaarde-assembly waarnaar wordt verwezen in het corresponderende aangepaste .ACTIONS-bestand, verwijst naar een type dat als onveilig wordt vermeld in de veilige lijst in het bestand Web.config.

Oplossing

Als de betreffende werkstroom kant-en-klare acties of voorwaarden bevat:

 1. Doorzoek alle .ACTIONS-bestanden om een lijst te maken met assembly's en de typen waarnaar wordt verwezen in de assembly's die worden gebruikt om de acties en voorwaarden te definiëren.

 2. Zorg ervoor dat de assembly-versie overeenkomt met de versie van de bijbehorende verwijzing in de GAC.

 3. Zorg ervoor dat de sterke namen van de assembly's juist zijn. U moet de assembly-naam en het openbare-sleuteltoken verifiëren met de gegevens in de GAC. Vervolgens opent u het codebestand (bijvoorbeeld het CS-bestand) om te controleren of de naamruimte- en typenamen die worden gebruikt voor de functies en de namen juist zijn.

 4. Zorg ervoor dat het bestand Web.config een vermelding bevat voor alle assembly's en corresponderende typen die zijn gebruikt om een actie of voorwaarde te definiëren; dat het type door de vermelding wordt ingesteld op toegestaan en dat het type door geen enkele andere vermelding wordt ingesteld als niet-toegestaan (tenzij het type onveilig is en de actie of voorwaarde dus uit de werkstroom moet worden verwijderd).

Als de betreffende werkstroom aangepaste activiteiten bevat die in Visual Studio zijn gemaakt:

 1. Zoek in het bestand werkstroom.xml naar de sterke naam van de assembly en controleer of de exacte versie van de assembly voorkomt in de GAC.

 2. Open het onderliggende-codebestand voor de werkstroom en controleer of correct wordt verwezen naar de klassenaam en de naamruimte van de werkstroom.

  Opmerking: Het is mogelijk dat u de functie moet verwijderen en vervolgens opnieuw moet toevoegen om ervoor te zorgen dat de nieuwe wijzigingen worden toegepast.

Naar boven

Lijstitem is niet gevonden

Oorzaak

 • Het lijstitem dat door de werkstroom moet worden gebruikt om een bepaalde actie uit te voeren, is niet beschikbaar. Het lijstitem is mogelijk gewijzigd of bestaat niet.

 • De werkstroom probeert overeenkomende waarden (zoekacties of velden) te vinden voor waarden in de voorwaarde en een of beide van deze waarden zijn mogelijk gewijzigd of niet aanwezig.

Oplossing

 • Open de huidige werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en controleer of de waarden die in de voorwaarde zijn opgegeven, naar bestaande waarden verwijzen.

 • Controleer ook of de zoekacties in de volgende acties in uw werkstroom, indien aanwezig, naar de juiste waarden verwijzen:

  • Item inchecken

  • Item uitchecken

  • Lijstitem kopiëren

  • Item verwijderen

  • Lijstitem bijwerken

  • Uitchecken van item negeren

Naar boven

Ontbrekende bestandsnaam. Er moet een waarde worden opgegeven voor FileLeafRef in ItemProperties.

Oorzaak

Deze fout treedt meestal op wanneer door zoekacties in de werkstroom wordt verwezen naar items of waarden die niet bestaan of die zijn gewijzigd.

Oplossing

Open de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en zorg ervoor dat de zoekacties in de werkstroom naar de juiste waarden verwijzen.

Naar boven

Het besturingselement voor gegevensbronnen kan de opdracht Invoegen niet uitvoeren

Deze fout treedt op wanneer u probeert een werkstroom te starten.

Oorzaak

 • U bekijkt de startpagina van een werkstroom die handmatig in de browser wordt gestart vanuit Office SharePoint Designer 2007 (bijvoorbeeld door op F12 te drukken), en u probeert de werkstroom vanaf deze startpagina te starten. De startpagina van de werkstroom is slechts een voorbeeld van hoe de pagina in de browser zal worden weergegeven. De URL van deze pagina beschikt niet over de benodigde parameters om de werkstroom te starten.

 • Een andere gebruiker probeert dezelfde werkstroom op hetzelfde moment te starten.

Oplossing

 • Start de werkstroom vanuit de site in de browser.

 • Probeer de werkstroom opnieuw te starten.

Naar boven

Het e-mailbericht kan niet worden verzonden. Controleer of de instellingen voor uitgaande e-mail voor de server correct zijn geconfigureerd.

Oorzaak

Dit probleem kan worden veroorzaakt door onjuiste instellingen voor uitgaande e-mail op de server.

Oplossing

Controleer de instellingen voor uitgaande e-mail op de server als volgt:

 1. Open de site voor centraal beheer waarmee de site wordt beheerd.

 2. Klik op het tabblad Bewerkingen op de bovenste koppelingsbalk.

 3. Klik onder Topologie en services op Instellingen voor uitgaande e-mail.

 4. Controleer of de serverinstellingen voor Uitgaande SMTP-server correct zijn geconfigureerd.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Er is een onverwachte fout opgetreden

Een anonieme gebruiker ziet het foutbericht Er is een onverwachte fout opgetreden in de browser wanneer de gebruiker probeert een lijstitem te maken of bij te werken.

Oorzaak

Anonieme gebruikers zijn door de lijst of bibliotheek waarschijnlijk gemachtigd om items toe te voegen of te bewerken, en een werkstroom die aan die lijst of bibliotheek is gekoppeld, is geconfigureerd om automatisch te worden gestart wanneer een item wordt gemaakt of gewijzigd. Een werkstroom kan echter niet worden gestart door een niet-geverifieerde gebruiker.

Oplossing

Pas de configuratie van de werkstroom aan zodat deze handmatig wordt gestart of blokkeer anonieme toegang tot de lijst of bibliotheek, zodat anonieme gebruikers geen werkstromen kunnen activeren door items te maken of te bewerken.

 • Als u wilt instellen dat de werkstroom handmatig moet worden gestart, opent u de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007, schakelt u het selectievakje Deze werkstroom mag handmatig vanuit een item worden gestart in en schakelt u de andere selectievakjes uit.

 • Als u anonieme toegang tot de site wilt uitschakelen, zodat anonieme gebruikers geen items kunnen toevoegen of wijzigen in lijsten, gaat u als volgt te werk:

  1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u anonieme toegang wilt uitschakelen in de browser.

  2. Klik in het menu Instellingen op Instellingen weergeven of Bibliotheekinstellingen.

  3. Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze bibliotheek.

   Opmerking: Als uw lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, is het menu Instellingen niet beschikbaar op de pagina Machtigingen. In dat geval moet u eerst de overname van machtigingen van de bovenliggende site uitschakelen. Klik hiervoor in het menu Acties op Machtigingen bewerken en klik vervolgens op OK om door te gaan. Ga anders door naar stap 4.

  4. Klik op de pagina Machtigingen in het menu Instellingen op Anonieme toegang.

  5. Schakel op de pagina Instellingen voor anonieme toegang wijzigen alle selectievakjes uit.

   Opmerking: Omwille van de beveiliging is voor bibliotheken alleen de machtiging Items weergeven beschikbaar.

  6. Klik op OK.

Naar boven

Updateconflict

Oorzaak

Het item dat de werkstroom probeert bij te werken, wordt momenteel al bijgewerkt, mogelijk door een andere werkstroom.

Oplossing

Probeer de werkstroom opnieuw uit te voeren.

Opmerking: Als het vorige exemplaar van de werkstroom voor het resultaat is een fout, neemt u contact op met de beheerder van de server om te annuleren van de werkstroom, voordat u probeert uit te voeren van de werkstroom. Zie een workflow in uitvoering annulerenvoor meer informatie over het annuleren van werkstromen.

Naar boven

Andere scenario's voor probleemoplossing

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van scenario's voor probleemoplossing waarbij mogelijk geen foutbericht wordt weergegeven.

Er worden rode hyperlinks weergegeven in de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007

Soms worden er rode hyperlinks weergegeven als u in de werkstroomontwerper op Werkstroom controleren klikt.

Oorzaak

Rode hyperlinks geven aan dat u een vereiste parameter in een actie of voorwaarde niet hebt opgegeven. Een werkstroom wordt niet gecompileerd wanneer vereiste parameters in acties en voorwaarden geen waarde hebben.

Oplossing

Klik op de rode hyperlink en voer de juiste waarde in.

Opmerking: Als het veld *Dit bericht als e-mail verzenden* als een rode hyperlink wordt weergegeven in de actie Een e-mail verzenden, controleert u of u waarden hebt ingevoerd in het veld Aan en Onderwerp.

Naar boven

Gebruiker kan geen waarden invoeren in een actie in de werkstroomontwerper in Office SharePoint Designer 2007

Wanneer u in een actie op een koppeling klikt om de juiste waarden op te geven, worden de waarden niet weergegeven in de actie.

Oorzaak

Er is een incompatibiliteit tussen het .ACTIONS-bestand voor de desbetreffende actie en de assembly waarnaar de actie verwijst.

Oplossing

 1. Open het codebestand (het CS- of VB-bestand) voor de assembly en zorg ervoor dat de functiehandtekening in het .ACTIONS-bestand overeenkomt met de verwijzing in de assembly.

 2. Wis de proxy-assemblycache op de volgende locatie op uw computer:

  %Station\%Documents and Settings%\%user%\Application Data\Microsoft\Sharepoint Designer\proxyassemblycache

Naar boven

Werkstromen die automatisch moeten worden gestart, worden niet gecompileerd in Office SharePoint Designer 2007

Werkstromen die automatisch moeten worden gestart, worden niet uitgevoerd wanneer een nieuw item wordt toegevoegd of gewijzigd. In dit geval wordt er geen foutbericht weergegeven.

Oorzaak

 • De gebruiker die het item heeft gemaakt of gewijzigd, was aangemeld met de gebruikersnaam Systeemaccount. Werkstromen die automatisch worden uitgevoerd wanneer een item wordt gemaakt of gewijzigd, kunnen niet worden gestart met de gebruikersnaam Systeemaccount.

 • Het item is via e-mail aan de lijst toegevoegd. De lijstinstellingen bieden de mogelijkheid dat gebruikers e-mailberichten rechtstreeks naar de lijst kunnen verzenden. Wanneer gebruikers berichten naar een lijst verzenden, is de naam van de afzender altijd de gebruiker Systeemaccount.

Oplossing

 • Meld u aan als een andere gebruiker dan Systeemaccount en voeg het item rechtstreeks aan de lijst toe of werk een item bij om de werkstroom te starten.

 • Pas de configuratie van de werkstroom aan, zodat deze handmatig wordt gestart. Hiervoor opent u de werkstroom in Office SharePoint Designer 2007 en schakelt u op de eerste pagina van de werkstroomontwerper het selectievakje Deze werkstroom mag handmatig vanuit een item worden gestart in.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×