Werkstroombewerkingen in SharePoint Designer 2010: een snelzoekgids

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik deze handleiding verwijzing voor een snelle begrip van werkstroomacties beschikbaar in Microsoft SharePoint Designer 2010.

In dit onderwerp

Werkstroombewerkingen in SharePoint Designer 2010

Algemene acties

Acties die beschikbaar zijn als uw SharePoint-site actief is Microsoft SharePoint Server 2010

Acties die binnen taakacties beschikbaar zijn

Acties die beschikbaar zijn wanneer de werkstroom is gekoppeld aan een documentinhoudstype

Acties die in een imitatiestap beschikbaar zijn

Bewerkingen binnen een sitewerkstroom

Werkstroombewerkingen in SharePoint Designer 2010

Er zijn twee manieren om weer te geven van de lijst van de werkstroom acties in SharePoint Designer 2010. Tijdens het bewerken van een werkstroom:

 • Klik op het tabblad Werkstroom in de groep Invoegen op Voorwaarden om de lijst met werkstroombewerkingen te openen.

 • U kunt ook klikken op binnen een werkstroomstap, in het zoekvak dat wordt weergegeven Typ de woorden die op de naam van de voorwaarde die u wilt zijn, zoals het toevoegen en klik vervolgens op Enter. Acties en voorwaarden die bevatten de woorden die u hebt getypt, worden weergegeven onder het tekstvak.

geef trefwoorden op in de werkstroomstap en druk op enter om de lijst met verwante bewerkingen te zien

De acties die beschikbaar zijn voor u tijdens het maken van de werkstroom, hangt af van de context van de werkstroom. De acties Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor sites op basis van Microsoft SharePoint Foundation 2010. Sommige Lijstacties zijn beschikbaar in een imitatiestap alleen en anderen zijn alleen beschikbaar wanneer de werkstroom gekoppeld aan een inhoudstype voor een document is. Lijst met acties die u kunt voor het huidige item zoals Goedkeuringsstatus inhoud en Veld instellen in huidig Item gebruiken zijn niet beschikbaar in een sitewerkstroom.

Bewerkingen worden ingedeeld in categorieën op basis van het toepassingsgebied in een werkstroom. Bewerkingen die bijvoorbeeld het gedrag van een item beïnvloeden, worden vermeld onder Lijstacties; bewerkingen die bij documentensets horen onder Documentensetacties en aangepaste werkstroombewerkingen onder Aangepaste acties. De categorieën voor acties zijn:

 • Kernacties

 • Documentensetacties: worden alleen weergegeven wanneer uw werkstroom is gekoppeld aan een bibliotheek of het documentinhoudstype.

 • Lijstacties

 • Relationele acties weergegeven alleen op als op uw SharePoint-site SharePoint Server 2010wordt uitgevoerd.

 • Acties voor taken, worden alleen weergegeven wanneer uw SharePoint-site SharePoint Server 2010wordt uitgevoerd.

 • Acties voor taakgedrag: worden alleen weergegeven wanneer u taken in vooraf samengestelde werkstroomacties aanpast, zoals Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten.

 • Hulpprogramma-acties

Naar boven

Algemene acties

Algemene acties zijn acties die worden weergegeven in de lijst met acties, ongeacht de werkstroomcontext.

Actie

Beschrijving

Kernacties

In deze lijst staan de meestgebruikte acties in een werkstroom.

Een opmerking toevoegen

Deze actie in eerste instantie wordt weergegeven in een werkstroomstap als Opmerking: Opmerking tekst. Gebruik deze actie om informatieve reacties in de werkstroomontwerper ter referentie. Dit is handig wanneer er zijn andere gebruikers cocreatie van de werkstroom. Bijvoorbeeld als een variabele in de huidige werkstroom geen een beschrijvende naam, kunt u deze actie in een opmerking om aan te geven wat doet de variabele in de werkstroom toevoegen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe een actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Opmerking: deze variabele levert de afdeling voor de initiatiefnemer van de werkstromen.

Opmerking: Iedereen bewerken van de werkstroom in Microsoft Visio 2010 is ook mogelijk om weer te geven van de opmerkingen.

Tijd aan datum toevoegen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als 0 minuten toevoegen aan datum (uitvoer naar variabele:datum). Gebruik deze actie om een specifieke tijd in minuten, uren, dagen, maanden of jaren toe te voegen aan een datum. De uitvoerwaarde wordt opgeslagen als een variabele. De datum kan een huidige datum, een specifieke datum of een opgezochte datum zijn.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

7 dagen optellen bij huidigeItem: gewijzigd (uitvoer: variabele: een week uit gewijzigd)

Berekening uitvoeren

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Waarde plus waarde berekenen (uitvoer naar variabele: berekening). Gebruik deze actie om een berekening uit te voeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of twee waarden delen. De uitvoerwaarde wordt opgeslagen in een variabele.

Hierna volgen voorbeelden van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

 • 36 gedeeld door 9 (uitvoer naar de Variabele: getal van Widgets) berekenen

Bereken [fx :: cursussen*, bezette stoelen] plus 1 (uitvoer naar variabele: nieuwe bezette stoelen)

In de geschiedenis opnemen

Gebruik deze actie om een bericht over de werkstroom op te nemen over de geschiedenislijst. Een bericht kan een overzicht van een werkstroomgebeurtenis of iets belangrijks over de werkstroom zijn. De geschiedenislijst van de werkstroom kan goed van pas komen bij het oplossen van problemen met de werkstroom.

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Dit bericht opnemen in de geschiedenislijst van de werkstroom. Gebruik deze actie om te registreren wat een werkstroom heeft gedaan op een specifiek ogenblik in de levenscyclus. U kunt bijvoorbeeld een bericht opnemen zoals Gekopieerd naar lijst A of E-mail verzonden aan de revisoren. Nadat de uitvoering van de werkstroom is geslaagd, kunt u naar de lijst Werkstroomgeschiedenis van de werkstroom gaan en de berichten lezen die worden weergegeven in de kolom Beschrijving.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Meld u aan de geschiedenislijst werkstroom aan een week uit gewijzigd variabele instellen

Opmerking: Als u een actie wilt gebruiken waarmee de werkstroom wordt gestopt en vervolgens een bericht in de Geschiedenislijst wordt opgenomen, gebruikt u in plaats hiervan de actie Werkstroom stoppen.

Onderbreken voor de duur van

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Onderbreken voor de duur van 0 dagen, 0 uren, 5 minuten. Gebruik deze actie om de werkstroom te onderbreken voor een specifieke duur in dagen, uren of minuten.

Opmerking:  De vertragingsduur wordt beïnvloed door de taakintervaltimer, die een standaardwaarde van vijf minuten heeft.

Onderbreken tot datum

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Onderbreken tot deze tijd. Gebruik deze actie om de werkstroom te onderbreken tot een specifieke datum. U kunt een huidige datum, een specifieke datum of een zoekopdracht toevoegen.

Hierna volgen voorbeelden van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

 • Onderbreken tot 1/1/2010 12:00:00 AM

Onderbreken tot variabele: een week uit gewijzigd

Een e-mail verzenden

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Een e-mail verzenden aan deze gebruikers. Gebruik deze actie om een e-mail te sturen aan een gebruiker of een groep. De actie wordt meestal gebruikt om een bevestigings-e-mail te sturen aan de personen die deelnemen aan de werkstroom. E-mailontvangers kunnen een gebruiker of een groep in de siteverzameling of personen binnen uw organisatie zijn. U kunt nu op eenvoudige wijze een dynamische waarde opgeven in uw onderwerp, zoals een zoekopdracht of een tekenreeks.

Belangrijk:  In SharePoint Centraal beheer moet uitgaande e-mail zijn geconfigureerd.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

E-mail variabel: goedkeurders

Tijdgedeelte van het veld Datum/tijd instellen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Tijd instellen als 00:00 voor datum (uitvoer naar variabele: datum). Gebruik deze actie om een tijdstempel te maken. De uitvoerwaarde wordt opgeslagen in een variabele. U kunt de tijd instellen in uren en minuten, en een huidige datum, specifieke datum of een zoekactie toevoegen. Stel dat u een tijdstempel wilt toevoegen aan nieuwe klantenorders die aan de lijst met orders worden toegevoegd. In plaats de huidige tijd van de ontvangen order in de tijdstempel te gebruiken, wilt u een specifieke tijd toevoegen zodat uw werkstroom acties kan uitvoeren voor alle nieuwe items met dezelfde tijdstempel, zoals het routeren van orders naar het magazijn. Een ander voorbeeld: stel dat u op een bepaalde dag om 9:00 een presentatie geeft en u per e-mail een herinnering wilt ontvangen. U kunt deze actie gebruiken om de tijd toe te voegen aan de datum, de werkstroom te onderbreken tot de dag voor de presentatie en van de werkstroom een herinnering te ontvangen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Tijd instellen als 00:00 voor huidige Item:gewijzigd (uitvoer naar gewijzigd tijdvariabele is ingesteld op middernacht)

Werkstroomstatus instellen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Werkstroomstatus instellen op Geannuleerd. Gebruik deze actie om de status van de werkstroom in te stellen. De standaardopties zijn Geannuleerd, Goedgekeurd en Afgekeurd.

U kunt een nieuwe statuswaarde invoeren in de vervolgkeuzelijst in de actie. Nadat u een waarde voor status hebt ingevoerd, wordt de invoer wordt automatisch toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een status die is meer gebruikersvriendelijke en informatieve dan voltooid of geannuleerd, zoals onkosten rapport goedgekeurd invoeren.

Notities: 

 • Nadat u de statuswaarde hebt gemaakt, kunt u deze niet verwijderen of de naam ervan wijzigen. U hoeft de waarde echter niet te gebruiken.

 • Een aangepaste status is alleen van toepassing op de huidige werkstroom en kan niet in een andere werkstroom worden gebruikt.

 • Voor een werkstroom kunt u geen aangepaste statuswaarden gebruiken die u definieert in de actie als de actie in een imitatiestap wordt gebruikt.

Als de actie Werkstroomstatus instellen de laatste stap in uw werkstroom is en tevens een aangepaste waarde in de werkstroom hebt gebruikt, kunt u uw aangepaste waarde zien in de kolom Status in de lijst wanneer u de werkstroom onderbreekt of voltooit.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Werkstroomstatus ingesteld op Specmelding status: wilt u bij het ontwerpen vancontroleren

Werkstroomvariabele instellen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Werkstroomvariabele instellen op waarde . Gebruik deze actie om een werkstroomvariabele in te stellen op een waarde. Gebruik deze actie wanneer u wilt dat de werkstroom gegevens toewijst aan een variabele.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Stel variabele: onkosten rapport totale naar huidigeItem: totaal

Werkstroom stoppen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Werkstroom stoppen en dit bericht opnemen. Gebruik deze actie om het huidige exemplaar van de werkstroom te stoppen en een bericht op te nemen in de lijst Werkstroomgeschiedenis. Het bericht dat u opgeeft in de actie, wordt weergegeven in de kolom Beschrijving van de werkstroomgeschiedenis nadat de werkstroom is voltooid.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Werkstroom stoppen en meld u dat werkstroom overschreden maximale duur

Lijstacties

Met deze categorie acties worden bewerkingen voor lijstitems uitgevoerd.

Opmerking: Bepaalde acties in deze categorie worden alleen weergegeven in de context van een bepaalde werkstroom. Bijvoorbeeld: sommige Lijstacties alleen weergegeven wanneer u in een imitatiestap in uw werkstroom, klikt terwijl sommige weergegeven alleen wanneer de werkstroom is gekoppeld aan een documentinhoudstype. Zie acties die beschikbaar zijn in een imitatiestap en acties die beschikbaar zijn wanneer de werkstroom gekoppeld aan een inhoudstype voor een document isvoor meer informatie.

Item inchecken

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Item inchecken in deze lijst met opmerking: opmerking. Hiermee checkt u een item in dat is uitgecheckt.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item in Onkosten declareren met opmerking inchecken: onkostendeclaratie goedgekeurd

Opmerking: U kunt alleen items van een documentbibliotheek inchecken.

Item uitchecken

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Item in deze lijst uitchecken. Gebruik deze actie om een item uit te checken.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item in het Huidige Item uitchecken

Notities: De werkstroom controleert of het item is ingecheckt voordat een document wordt uitgecheckt

 • U kunt alleen items van een bibliotheek in uw site uitchecken

Lijstitem kopiëren

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Items in deze lijst kopiëren naar deze lijst. Gebruik deze actie om een lijstitem naar een andere lijst te kopiëren. Als er een document in het lijstitem is, kopieert de werkstroom ook het document naar de lijst van bestemming.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item in het Huidige Item kopiëren naar Archief aanvragen

Belangrijk: U moet ten minste één en dezelfde kolom hebben in de bron- en doellijsten.

Lijstitem maken

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Item in de lijst maken (uitvoer naar variabele: maken). Gebruik deze actie om een nieuw lijstitem te maken in de lijst die u opgeeft. U kunt de volgend en de waarden in het nieuwe item opgeven.

U kunt deze actie gebruiken wanneer u een nieuw item met specifieke informatie wilt maken, bijvoorbeeld om aankondigingen te maken wanneer belangrijke bedrijfsdocumenten zoals contracten zijn goedgekeurd, of om documenten te archiveren.

De uitvoervariabele is de id van het item dat in de lijst is gemaakt.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item maken in Orders (uitvoer naar variabele: nieuwe Order-ID)

Item verwijderen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Item uit deze lijst verwijderen. Gebruik deze actie om een item te verwijderen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item verwijderen uit documenten

Uitchecken van item negeren

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Uitchecken van item in deze lijst negeren. Gebruik deze actie als een item is uitgecheckt, er wijzigingen in zijn aangebracht, en u de wijzigingen wilt negeren en het item weer wilt inchecken.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Uitgecheckte versie van item in documenten

Status van goedkeuring voor inhoud instellen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Status van goedkeuring voor inhoud instellen op deze status met opmerkingen. Als u goedkeuring voor inhoud hebt ingeschakeld in uw lijst, gebruikt u deze actie om de goedkeuringsstatus voor inhoud in te stellen op een waarde zoals Goedgekeurd, Geweigerd of In behandeling. U kunt een aangepaste status in de actie typen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Goedkeuringsstatus voor inhoud ingesteld op goedgekeurd met tevreden bent over

Notities: De actie Status van goedkeuring voor inhoud instellen werkt voor het huidige item waarvoor de werkstroom actie onderneemt, daarom is de actie niet beschikbaar in een sitewerkstroom.

 • Goedkeuring van inhoud moet in de lijst zijn ingeschakeld om deze actie te kunnen gebruiken.

Veld instellen in huidig item

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Veld instellen op waarde. Gebruik deze actie om een veld in het huidige item in te stellen op een waarde.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Inhoudstype-ID ingesteld op specificatie

Notities: De actie Veld instellen in huidig item is niet beschikbaar wanneer u in een sitewerkstroom werkt.

 • Als u de werkstroom wilt onderbreken totdat de waarde van het veld is gewijzigd, gebruikt u in plaats hiervan de actieWachten op veldwijziging in huidig item.

Lijstitem bijwerken

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Item in lijst bijwerken. Gebruik deze actie om een lijstitem bij te werken. U kunt de velden en de nieuwe waarden opgeven in deze velden.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Item in documenten bijwerken

Wachten op veldwijziging in huidig item

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Wacht op veld met gelijke waarde. Met deze actie onderbreekt u de werkstroom totdat het veld in het huidige item in een nieuwe waarde is gewijzigd.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Wacht totdat de Status van goedkeuringgelijk is aan1;#Rejected

Opmerking: Als u wilt dat de werkstroom de waarde van het veld wijzigt in plaats van te wachten totdat het veld wordt gewijzigd, gebruikt u in plaats hiervan de actie Veld instellen in huidige item.

Taakacties

Acties in deze categorie horen bij taakitems.

Een formulier aan een groep toewijzen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Een aangepast formulier toewijzen aan deze gebruikers. De actie stelt u in staat een aangepast taakformulier met aangepaste velden te maken.

U kunt deze actie gebruiken om een taak toe te wijzen aan een of meer deelnemers of groepen zodat zij hun taken uitvoeren. De deelnemers geven hun antwoorden op in de velden van het aangepaste taakformulier. Wanneer zij klaar zijn met de taak, klikken zij op het formulier op Taak voltooien.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Rapportage van activa toewijzen aan Marketing

Er is geen retourwaarde waarmee de taakgegevens worden geïdentificeerd.

Een taakitem toewijzen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Een taakitem toewijzen aan deze gebruikers. Gebruik deze actie om een taak toe te wijzen aan de deelnemers zodat zij hun taken uitvoeren. Wanneer zij klaar zijn, klikken zij in het taakformulier op de knop Taak voltooien.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Verzenden onkostendeclaratie toewijzen aan Marketing

Gegevens verzamelen van een gebruiker

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Gegevens verzamelen van deze gebruiker (uitvoer naar variabele: verzamelen). Gebruik deze actie om een taak toe te wijzen aan de deelnemer, hem of haar te vragen de benodigde gegevens in een aangepast taakformulier op te geven en vervolgens in het taakformulier op de knop Taak voltooien te klikken.

Deze actie heeft een uitvoervoorwaarde, wat inhoudt dat de werkstroom de gegevens die de actie retourneert, opslaat in een bijbehorende variabele. De lijstitem-id van het voltooide taakitem van de actie wordt opgeslagen in de variabele collect.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Onkostendeclaratie verzamelen van Marketing (uitvoer naar variabele: Marketing onkostendeclaratie)

Hulpprogramma-acties

De meeste acties in deze categorie kunt u gebruiken om gegevens uit tekstreeksen te extraheren.

U kunt een tekstreeks in stukken verdelen en deze in verschillende scenario's van uw werkstroom gebruiken. Stel dat uw bedrijf alle binnenkomende documenten van een stempel met een specifieke naamnotatie wil voorzien (bijvoorbeeld 07142009_verkoop.docx) en dat u de werkstromen wilt uitvoeren waarmee taken worden toegewezen aan een revisor op basis van de datum in dat bestand. U kunt dan een hulpprogramma-actie gebruiken om de eerste acht tekens van de documentnaam (07142009) op te halen en deze met opzoekovereenstemmingen om te zetten in een datum zodat u taken met die vervaldatum kunt toewijzen.

Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over opzoekovereenstemmingen.

De subtekenreeks ophalen uit het einde van de tekenreeks

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als 0 tekens kopiëren van het einde van de tekenreeks (uitvoer naar variabele: subtekenreeks). Gebruik deze actie om het n aantal tekens van het einde van een tekenreeks te kopiëren en de uitvoerwaarde op te slaan in een variabele. U moet het aantal tekens definiëren dat de werkstroom van de tekenreeks moet kopiëren.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Kopieer 15 tekens uit vervolgens einde van de huidige: Itemnaam (uitvoer naar variabele: Copy15CharFromEndOfName)

De subtekenreeks ophalen uit de index van de tekenreeks

Deze actie in eerste instantie weergegeven in een workflowstappen als kopie van de tekenreeks, gerekend vanaf 0 (uitvoer naar subtekenreeks). Gebruik deze actie om te kopiëren van alle tekens teken n in een tekenreeks vanaf en het resultaat opslaan in een variabele.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Kopie van de huidige: Itemnaam , beginnend bij 4 (uitvoer naar variabele: CopyStringFromChar4)

De subtekenreeks ophalen uit het begin van de tekenreeks

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als 0 tekens kopiëren van het begin van de tekenreeks (uitvoer naar variabele: subtekenreeks). Gebruik deze actie om het n aantal tekens van het begin van een tekenreeks te kopiëren en de uitvoer op te slaan in een variabele. U moet het aantal tekens definiëren dat de werkstroom van de tekenreeks moet kopiëren.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Kopieer 15 tekens uit en start van huidige: Itemnaam (uitvoer naar variabele: Copy15CharFromStartOfName)

Subtekenreeksen van de tekenreeks ophalen uit de index met de lengte

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Kopiëren van tekenreeks, begin bij 0 en aantal tekens 0 (uitvoer naar variabele: subtekenreeks). Gebruik deze actie om het n aantal tekens te kopiëren vanaf een specifiek teken in een tekenreeks en de uitvoer in een variabele op te slaan. U moet het aantal tekens definiëren dat de werkstroom van de tekenreeks moet kopiëren.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Kopie van de huidige: Itemnaam, beginnend bij 4 voor 15 tekens (uitvoer naar variabele: Copyfrom Char4for15CharOfName)

Het interval tussen datums zoeken

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Minuten tussen datum en datum zoeken (uitvoer naar variabele: tijd). Gebruik deze actie om het tijdsverschil in minuten, uren of dagen te berekenen tussen twee datums en de uitvoer op te slaan in een variabele.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Zoeken naar minuten tussen CurrentItem:gewijzigd en vandaag (uitvoer naar variabele: Laatst gewijzigd In minuten)

Naar boven

Acties die beschikbaar zijn wanneer uw SharePoint-site Microsoft SharePoint Server 2010 wordt uitgevoerd

Acties zoals Goedkeuringsproces starten, Record declarerenen Manager van een gebruiker opzoeken zijn alleen beschikbaar als uw SharePoint-site SharePoint Server 2010wordt uitgevoerd.

Actie

Beschrijving

Documentensetacties

Acties in deze categorie horen bij een documentenset. Een documentenset is een map waarin meerdere documenten zijn opgeslagen. In een werkstroom wordt een documentenset als één item behandeld.

Opmerking: Als u een documentenset in uw bibliotheek wilt gebruiken, moet u het inhoudstype Documentenset toevoegen op de pagina met bibliotheekinstellingen op uw SharePoint-site.

Het goedkeuringsproces voor een documentenset starten

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Goedkeuringsproces voor de inhoud van deze documentenset starten met de gebruikers die in deze kolom zijn opgegeven. U start hiermee een goedkeuringsactie voor een documentenset van specifieke gebruikers.

Wanneer u deze actie gebruikt, worden de status van de documentenset en de documenten waaruit de set bestaat, gewijzigd, bijvoorbeeld in Goedgekeurd of Geweigerd. Als u de actie Goedkeuringsproces starten voor een documentenset hebt gebruikt, wordt alleen de status van de documentenset gewijzigd.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Factuur van materiaal goedkeuring voor voor de inhoud van deze documentenset starten met de gebruikers die is opgegeven door variabele:Bziek van materialen Goedkeurders

Een versie van de documentenset vastleggen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Een versie vastleggen van deze documentenset die de typeversies van de inhoud bevat met opmerking: opmerking. Hiermee vergrendelt u de versie van de documentenset die de versie van de documenten (primair of secundair) heeft die u voor de actie opgeeft.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Een versie van deze documentenset die de laatste primaire versies van de inhoud met de opmerking bevat vastleggen: laatste primaire versie van de Bziek van materiaal

Documentenset naar bibliotheek verzenden

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in werkstroomstappen als Documentenset verzenden met deze actie naar het inhoudsbeheer van het doel met deze uitleg (uitvoer naar variabele: bestandsresultaat verzenden). U kunt met deze actie de documentenset verplaatsen of kopiëren naar een documentbibliotheek. Een documentbibliotheek kan een bibliotheek op uw SharePoint-site zijn of een site zelf, zoals Documentencentrum, die records omleidt naar een specifieke bestemming op basis van de regels die u definieert.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Documentenset naar DocumentRepository:GUIDkopiëren gebruikt met de uiteindelijke factuur kopiëren van materiaal naar bibliotheek verzenden (uitvoer naar variabele: kopie documentenset naar bibliotheek)

Opmerking: Als u regels wilt definiëren en documenten wilt omleiden, moet u eerst de functie Inhoudsbeheer inschakelen op uw SharePoint-site. Raadpleeg het onderwerp Inhoudsbeheer configureren voor het doorsturen van records in de sectie Zie ook voor meer informatie.

Goedkeuringsstatus van de inhoud instellen voor de documentenset

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Goedkeuringsstatus van de inhoud van deze documentenset instellen op deze status met opmerking. Gebruik deze actie om de goedkeuring van een documentenset in te stellen op Goedgekeurd, Geweigerd ofIn behandeling.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Status van goedkeuring voor inhoud instellen voor de inhoud van deze documentenset in goedgekeurd met de stuklijsten is goedgekeurd

Opmerking: Goedkeuring van inhoud moet in de lijst zijn ingeschakeld om deze actie te kunnen gebruiken.

Taakacties

De volgende acties worden gebruikt in goedkeuringsscenario's. Er zijn twee vooraf gebouwde werkstroomacties in deze categorie, namelijk Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten. Vooraf gebouwde acties lijken om subwerkstromen, wat inhoudt dat de werkstroomlogica al is gedefinieerd in de acties. U hoeft alleen de juiste informatie op te geven.

Deze acties worden gebruikt in het algemeen herbruikbaar werkstroomtype werkstromen Goedkeuring – SharePoint 2010 en verzamelen van Feedback-SharePoint 2010 die worden meegeleverd bij SharePoint Server 2010. Zie voor informatie over het gebruik van deze werkstromen en het gebruik van de acties, de wanneer moet gebruiken goedkeuring Actiesectie in dit artikel.

Ook is er de actie Aangepast taakproces starten. Deze heeft ingebouwde logica, maar in tegenstelling tot de vorige twee acties is er niet vooraf bepaald wat de werkstroom in elke fase moet doen.

Opmerking: Een categorie acties genaamd Acties voor taakgedrag wordt alleen weergegeven in de lijst met acties wanneer u het gedrag van een goedkeuringsactie aanpast, zoals Item toewijzen voor goedkeuring of Item toewijzen voor feedback. Raadpleeg de sectie Acties die in goedkeuringsacties beschikbaar zijn van dit artikel voor meer informatie over Acties voor taakgedrag.

Goedkeuringsproces starten

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in werkstroomstappen als Goedkeuringsproces starten voor huidig item met deze gebruikers. Met deze actie wordt een document voor goedkeuring omgeleid. Goedkeurders kunnen het document goed- of afkeuren, de goedkeuringstaak opnieuw toewijzen of wijzigen aanvragen.

De actie Goedkeuringsproces starten gedraagt zich als een vooraf gebouwde werkstroom; de logica is al in de actie gedefinieerd. De actie heeft verschillende ingebouwde fases en definiëren het taakgedrag, het gedrag van de taakprocessen, registratie in het geschiedenislogboek, e-mailmeldingen en voorwaarden voor voltooiing. Hoewel de actie is voorzien van vooraf ingebouwde logica, heeft de actie informatie van u nodig, zoals de gebruikers (de revisoren), de volgorde waarin de taken worden omgeleid naar de deelnemers (serieel of parallel; serieel is standaard) en de vervaldatum voor de voltooiing van de taak.

U kunt taken toewijzen aan de interne en externe deelnemers van de actie. Een externe deelnemer kan een medewerker in uw organisatie zijn die geen gebruiker in de siteverzameling is, of iemand van buiten uw organisatie.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Specificatie van Feedbackproces starten op Huidig Item met variabele: revisoren

Feedbackproces starten

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in werkstroomstappen als Feedbackproces starten voor huidig item met deze gebruikers. Gebruik deze actie om taakitems voor feedback toe te wijzen aan gebruikers in een specifieke volgorde, namelijk serieel of parallel. De standaardwaarde is parallel. Gebruikers of taakdeelnemers kunnen ook taken opnieuw aan andere gebruikers toewijzen. Wanneer de gebruikers klaar zijn, kunnen zij klikken op de knop Feedback verzenden om aan te geven dat de taak is voltooid.

De actie Feedbackproces starten gedraagt zich als een vooraf gebouwde werkstroom; de logica is al in de actie gedefinieerd. De actie heeft verschillende ingebouwde fases en definiëren het taakgedrag, het gedrag van de taakprocessen, registratie in het geschiedenislogboek, e-mailmeldingen en voorwaarden voor voltooiing. Hoewel de goedkeuringsactie is voorzien van vooraf ingebouwde logica, heeft de actie informatie van u nodig, zoals de gebruikers (de revisoren), de volgorde waarin de taken worden omgeleid naar de deelnemers (serieel of parallel) en de vervaldatum voor de voltooiing van de taak.

U kunt taken toewijzen aan de interne en externe deelnemers van de actie. Een externe deelnemer kan een medewerker in uw organisatie zijn die geen gebruiker in de siteverzameling is, of iemand van buiten uw organisatie.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Specificatiegoedkeuringsproces starten voor huidig item met variabele: goedkeurders

Aangepast taakproces starten

Deze actie in eerste instantie wordt weergegeven in workflowstappen als taakproces starten op Huidig Item met deze gebruikers. De actie Aangepast taakproces starten is een goedkeuringsprocessjabloon die u gebruiken kunt als de bovenstaande goedkeuringsacties niet aan uw wensen voldoet. Het Aangepast taakproces starten kunnen ook logica erin worden opgebouwd, maar in tegenstelling tot de andere twee goedkeuringsacties, is niet afkomstig vooraf gedefinieerde met wat de werkstroom in elke fase doen moet. U kunt uw eigen acties en voorwaarden opgeven in het gedrag van de taak of voorwaarden voor voltooien.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Video les goedkeuringsproces starten voor Huidig Item met variabel: goedkeurders

Lijstacties

Met deze categorie acties worden bewerkingen voor lijstitems uitgevoerd.

Record declareren

Deze actie wordt in een werkstroomstap weergegeven als Dit item declareren als een record. Gebruik deze actie om een document te identificeren als een record en de instellingen voor recordbeperkingen toe te passen die u mogelijk hebt gedefinieerd op de pagina Instellingen voor declaratie van records op uw SharePoint-site.

U kunt de instellingen voor declaratie van records opgeven op de site op het hoogste niveau in uw siteverzameling. De instellingen voor declaratie van records bepalen hoe records worden verwerkt, bijvoorbeeld of ze kunnen worden bewerkt of verwijderd, welke metagegevens op de record van toepassing zijn en wat het bewaarbeleid van een record is. Met de instellingen voor declaratie van records bepaalt u de beperkingen die gelden nadat een item als een record is gedeclareerd, welke gebruikersrollen records mogen declareren en of de declaratie van records voor alle sitegebruikers beschikbaar is.

Declaratie van record ongedaan maken

Deze actie wordt in een werkstroomstap weergeven als De declaratie van het item als een record ongedaan maken. Gebruik deze actie om de declaratie-instellingen van records die op een record zijn toegepast, ongedaan te maken.

U kunt de instellingen voor declaratie van records opgeven op de site op het hoogste niveau in uw siteverzameling. De instellingen voor declaratie van records bepalen hoe records worden verwerkt, bijvoorbeeld of ze kunnen worden bewerkt of verwijderd, welke metagegevens op de record van toepassing zijn en wat het bewaarbeleid van een record is. Met de instellingen voor declaratie van records bepaalt u de beperkingen die gelden nadat een item als een record is gedeclareerd, welke gebruikersrollen records mogen declareren en of de declaratie van record voor alle sitegebruikers beschikbaar is.

Relationele acties

De actie in deze categorie stelt u in staat de relatie tussen een gebruiker en de manager van de gebruiker te gebruiken.

Manager van een gebruiker opzoeken

Deze actie in eerste instantie wordt weergegeven in workflowstappen als Manager van deze gebruiker zoeken (uitvoer naar variabele: manager). Gebruik deze actie manager van een gebruiker opzoeken. De uitvoerwaarde wordt vervolgens opgeslagen in een variabele.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Manager van werkstroom Context: Initiator zoeken (uitvoer naar variabel: manager)

Naar boven

Acties die binnen taakacties beschikbaar zijn

Acties zoals Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten kunnen worden gebruikt in werkstromen om lijstitems toe te wijzen voor goedkeuring of feedback. Deze acties zijn vooraf ingebouwd, wat betekent dat veel van de werkstroomlogica reeds is gedefinieerd in de actie. U moet zelf de benodigde informatie opgeven, zoals de goedkeurders of de revisoren.

Opmerking: Als de bovenstaande acties niet aan uw wensen voldoet, kunt u deze in de browser, SharePoint Designer 2010en ontwikkeling omgevingen compatibel is met SharePoint, zoals Visual Studio aanpassen. U kunt ook de actie Aangepast taakproces starten met dezelfde hulpmiddelen aanpassen. Deze actie is een sjabloon die u kunt uw eigen proces voor uw organisatie definiëren.

Wanneer u het taakgedrag aanpast binnen acties zoals Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten, wordt er een nieuwe categorie acties genaamd Acties voor taakgedrag beschikbaar gesteld.

Opmerking: De acties in de categorie variëren naar gelang uw context in een werkstroom.

Actie

Beschrijving

Einde taakproces

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Einde taakproces. Hiermee beëindigt u het taakproces. De hoofdwerkstroom gaat vervolgens door met de volgende actie.

Goedkeuringsstatus inhoud instellen (als auteur)

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Goedkeuring van de inhoud van een item dat het taakproces uitvoert instellen op deze status (uitvoeren als werkstroomauteur). De actie stelt u in staat de goedkeuringsstatus van het lijstitem in te stellen op Goedgekeurd, Geweigerd of In behandeling met de machtigingen van de werkstroomauteur, niet de weerstroominitiatiefnemer. De actie wordt veel gebruikt als de persoon die een goedkeuringswerkstroom start, niet de machtigingen heeft om een document goed te keuren.

Het lijstitem is het item waarvoor de actie op dat moment wordt uitgevoerd. Het kan al dan niet het item zijn waarvoor de werkstroom wordt uitgevoerd.

Opmerking: Goedkeuring van inhoud moet zijn ingeschakeld in de lijst waaraan de werkstroom is gekoppeld.

Wachten op een wijziging in het taakprocesitem

Deze actie wordt in werkstroomstappen weergegeven als Wachten op een wijziging in het item waarvoor het taakproces wordt uitgevoerd. Gebruik deze actie om het taakproces door de werkstroom te laten onderbreken totdat een waarde in het item waarvoor het goedkeuringsproces wordt uitgevoerd, wordt gewijzigd.

Wachten tot het taakprocesitem wordt verwijderd

Deze actie wordt in werkstroomstappen weergegeven als Wachten op de verwijdering in het item waarvoor het taakproces wordt uitgevoerd. Gebruik deze actie om het taakproces door de werkstroom te laten onderbreken totdat een waarde in het item waarvoor het goedkeuringsproces wordt uitgevoerd, wordt verwijderd.

De volgende actie wordt alleen weergegeven wanneer u de actie Goedkeuringsproces starten aanpast, klikt op Het gedrag van één taak wijzigen klikt en vervolgens binnen de stap Voordat een taak wordt toegewezen klikt.

Taakveld instellen

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als Taakveld instellen op waarde. Gebruik deze actie om een veld in het huidige taakitem in te stellen op een waarde. U kunt de actie gebruiken voor een taak die nog niet is gemaakt.

De volgende acties worden alleen weergegeven wanneer u de actie Goedkeuringsproces starten aanpast, klikt op Het gedrag van één taak wijzigen en vervolgens binnen de stap Wanneer een taak in behandeling is of Wanneer een taak verloopt klikt.

Taak herroepen

Deze actie wordt weergegeven in werkstroomstappen als vervolgens deze taak herroepen. Met deze actie wordt de taak zonder resultaat voltooid.

Taak achteraan toevoegen

Deze actie wordt weergegeven in workflowstappen als vervolgens een nieuwe taak toevoegen en toewijzen aan deze gebruiker. Een nieuwe taak worden toegewezen aan de gebruiker opgegeven in de actie aan het einde van de huidige fase in de goedkeuringsactie. Als de huidige fase Molly; Lynn; Oliver is en selecteer een taak toevoegen aan Lynn zou dit Molly; Lynn; Oliver; Lynn.

Taak overdragen

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens deze taak naar deze gebruiker delegeren. De taak die aan de huidige gebruiker is toegewezen, wordt herroepen en vervolgens toegewezen aan de nieuwe gebruiker, ongeacht of deze één gebruiker of een groep is.

Taak escaleren

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens deze taak escaleren naar de manager van de huidige toegewezen persoon. Er zijn geen variabelen voor deze actie. De taak wordt toegewezen aan de manager van de gebruiker aan wie de taak op dat moment is toegewezen.

Taak doorsturen

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens deze taak naar deze gebruiker doorsturen. De taak die aan de huidige gebruiker is toegewezen, wordt opgeheven en aan de nieuwe gebruiker toegewezen. Als de nieuwe gebruiker een groep is, niet één gebruiker, wordt de taak voor elk lid in de groep gemaakt, in tegenstelling tot de actie Taak delegeren waarbij één taak wordt gemaakt, zelfs als de gebruiker een groep is.

Taak invoegen

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens een taak invoegen die aan de gebruiker is toegewezen. Hiermee voegt u een nieuwe fase na de huidige fase in het goedkeuringsproces in waarbij de gebruiker die in die actie is opgegeven, de enige deelnemer is.

Taak opnieuw toewijzen

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens deze taak opnieuw toewijzen aan deze gebruiker. Hiermee wijst u de taak toe aan een andere gebruiker.

Een wijziging aanvragen

Deze actie wordt in een werkstroomstap aanvankelijk weergegeven als vervolgens een wijziging van deze gebruiker aanvragen. Gebruik deze actie om een wijziging aan te vragen van een gebruiker en een nieuwe taak te krijgen voor de huidige gebruiker nadat de wijziging is voltooid.

Taak-e-mail verzenden

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in een werkstroomstap als vervolgens een e-mail aan deze gebruikers sturen. Gebruik deze actie om de knop Taak bewerken op te nemen in het e-mailbericht dat u aan specifieke gebruikers stuurt.

Opmerking: Deze actie wordt ook weergegeven wanneer u klikt op Wanneer de taak is voltooid.

Naar boven

Wanneer moet u de goedkeurings- en feedbackacties gebruiken?

In Microsoft Office SharePoint Designer 2007gebruikt u Taakacties in scenario's voor goedkeuring. Met vooraf gedefinieerde herbruikbare werkstromen in SharePoint Server 2010, zoals goedkeuring-SharePoint 2010 en Verzamelen van Feedback– SharePoint 2010, u bent waarschijnlijk wilt u weten hoe ze verschillen van de Taakacties Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten. Hoewel de Taakacties zowel de vooraf gedefinieerde werkstromen kunnen worden gebruikt in het verzamelen van feedback en goedkeuring-scenario's, bieden de vooraf gedefinieerde werkstromen een meer geavanceerde en volledige oplossing.

Als de vooraf gedefinieerde herbruikbare werkstromen niet aan uw wensen voldoet, kunt u deze aanpassen met SharePoint Designer 2010. Als een vooraf gedefinieerde werkstroom aan uw wensen aan te passen meer die het maken van een nieuwe werkstroom werkt, kunt u gebruikmaken van de acties Goedkeuringsproces starten en Feedbackproces starten in de werkstroom. Als u de structuur dat deze acties opgeeft, maar niet de functionaliteit wilt, kunt u de actie Aangepast taakproces starten .

Taakacties kunt u gebruiken in een scenario dat zich niet per se hoeft te houden aan een goedkeuringsproces op grotere schaal, zoals het sturen van herinneringen aan medewerkers over het invullen van tijdroosters.

Raadpleeg de volgende tabel voor vergelijkende informatie tussen taak- en goedkeuringsacties:

Functie

Taakacties

P opnieuw ingebouwd Herbruikbare W orkflows

Aantal gebruikers dat bij het proces is betrokken

Eén gebruiker of groep per taakactie

Bij meerdere toewijzingsfasen kunnen meerdere gebruikers zijn betrokken. Een toewijzingsfase stelt u in staat om twee dingen op te geven, namelijk of het taakproces serieel of parallel moet worden uitgevoerd, en de gebruikers of taakdeelnemers waaraan de taak wordt toegewezen.

Vooraf geladen werkstroomlogica

Taakacties hebben geen ingebouwde logica. U moet andere acties en voorwaarden gebruiken om een goedkeurings- of feedbackmechanisme te maken.

Dit zijn werkstromen die zijn voorzien van ingebouwde logica waarmee u de goedkeurings- of feedbackervaring van begin tot einde doorloopt. U kunt de standaardlogica gebruiken om deze aanpassen aan uw wensen.

Volgorde waarin taken naar gebruikers worden omgeleid

Parallelle volgorde voor een groep en geen volgorde voor één gebruiker.

Taken binnen de werkstromen kunnen worden geconfigureerd om serieel of parallel te worden uitgevoerd.

Gegevensbinding ten overstaan van taakgegevens

Taakacties zijn niet voorzien van gebruikersklare lookups.

Gegevens van een gebruiker verzamelen is een actie met een uitvoerclausule: de gegevens die gegenereerd worden in de runtime van een werkstroom, worden opgeslagen in de variabele van de uitvoerclausule. U moet vervolgens deze variabele gebruik in de werkstroom in een aantal verschillende acties om zelf een goedkeurings- of feedbackproces samen te stellen.

Deze werkstromen maken gebruik van gegevensbronnen zodat u gemakkelijker een werkstroom aan uw wensen kunt aanpassen. Gegevensbronnen bevatten opties zoals huidig item, vooraf gedefinieerde werkstroomvariabelen en parameters, de context van de huidige werkstroom en taakresultaten.

Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt sturen aan de persoon waaraan de huidige taak is toegewezen, gebruikt u de actie Een e-mail verzenden en configureert u de actie als Huidige taak: toegewezen aan

Speciale functies voor de taak deelnemers

Taakacties hebben geen speciale functies voor taakdeelnemers, zoals taakhertoewijzingen of wijzigingsaanvragen.

Goedkeuringsacties kunnen een taakdeelnemer in staat stellen met één klik een taak opnieuw toe te wijzen aan een andere gebruiker of een wijziging aan te vragen bij de eigenaar van het taakproces.

Taken voltooien

Gebruikers moeten op de knop Taak voltooien klikken om aan te geven dat een taak is voltooid.

U kunt meer nuttige knoppen toevoegen, zoals Goedkeuren en Weigeren, om het resultaat van de taak weer te geven op het taakvoltooiingsformulier.

Naar boven

Acties die beschikbaar zijn wanneer de werkstroom is gekoppeld aan een documentinhoudstype

Sommige werkstroomacties zijn alleen beschikbaar wanneer de werkstroom aan een bibliotheek is gekoppeld, zoals Gedeelde documenten, of het inhoudstype Document.

Actie

Beschrijving

Kernacties

Documenten naar bibliotheek verzenden

Deze actie wordt aanvankelijk weergegeven in werkstroomstappen als Bestand verzenden met deze actie naar de doelrouter met deze uitleg (uitvoer naar variabele: bestandsresultaat verzenden). U kunt met deze actie het document dat bij het lijstitem hoort, verplaatsen of kopiëren naar een documentbibliotheek. Een documentbibliotheek kan een bibliotheek op uw SharePoint-site zijn of een site zelf, zoals Documentencentrum, die records omleidt naar een specifieke bestemming op basis van de regels die u definieert.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Bestand met verplaatsen naar het Archief: DocumentID waarde met indienen het bestand is gereed voor archivering (uitvoer naar variabel: indienen bestand voor archivering)

Opmerking: Als u regels wilt definiëren en documenten wilt omleiden, moet u eerst de functie Inhoudsbeheer inschakelen op uw SharePoint-site.

Documentensetacties

Acties in deze categorie horen bij een documentenset. Een documentenset is een map waarin meerdere documenten zijn opgeslagen. In een werkstroom wordt een documentenset als één item behandeld.

Notities: 

 • Als u een documentenset in uw bibliotheek wilt gebruiken, moet u het inhoudstype Documentenset toevoegen op de pagina met bibliotheekinstellingen op uw SharePoint-site.

 • Documentensets zijn een functie van SharePoint Server 2010

Zoeken naar dat meer informatie over het Document wordt ingesteld in de acties die beschikbaar zijn wanneer uw SharePoint-site Microsoft SharePoint Server 2010 sectie in dit artikel wordt uitgevoerd.

Lijstacties

Met deze categorie acties worden bewerkingen voor lijstitems uitgevoerd.

Concepten verwijderen

Deze actie wordt in een werkstroom weergegeven als Alle concepten (secundaire versies) van het item verwijderen. Hiermee worden concept- of secundaire versies van het item verwijderd, indien aanwezig. Er zijn geen variabelen voor deze actie.

Opmerking: In de SharePoint-lijst moet versiebeheer met secundaire versies zijn ingeschakeld.

Vorige versies verwijderen

Deze actie wordt weergegeven in workflowstappen, zoals alle vorige versies van dit item verwijderen. Alle vorige versies van het huidige item, worden verwijderd als minimaal een. Er zijn geen variabelen om in te stellen voor deze actie.

Opmerking: In de SharePoint-lijst moet versiebeheer zijn ingeschakeld.

Naar boven

Acties die in een imitatiestap beschikbaar zijn

Sommige lijstacties zijn alleen beschikbaar wanneer u binnen een imitatiestap in een werkstroom klikt. Gebruik imitatiestappen om de werkstroom acties te laten uitvoeren door de auteur van de werkstroom in plaats van de initiatiefnemer van de werkstroom te imiteren. Imitatiestappen zijn nuttig voor scenario's zoals goedkeuring en publicatie, waarbij de personen die inhoud inzenden en de personen die inhoud goedkeuren, verschillende machtigingen hebben. Imitatiestappen komen ook goed van pas bij het automatiseren van de taken van sitebeheerders, zoals een werkstroom waarbij automatisch machtigingen aan gebruikers worden toegewezen.

Notities: 

 • De auteur van de werkstroom is de persoon die de werkstroom voor het laatst heeft gepubliceerd.

 • Imitatiestappen kunnen niet worden genest.

Actie

Beschrijving

Machtigingen voor lijstitem toevoegen

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Deze machtigingen toevoegen aan item in lijst. Hiermee worden machtigingen van de specifieke machtigingenniveaus van een item verleend aan specifieke gebruikers.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Bijdragen, lezen naar item in afbeeldingen toevoegen

De machtigingen van het bovenliggende item van het lijstitem overnemen

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Machtigingen van het bovenliggende item in de lijst overnemen. Als uw item unieke machtigingen heeft, kunt u deze actie gebruiken om het item de bovenliggende machtigingen van de lijst te laten overnemen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Bovenliggende machtigingen overnemen van item in afbeeldingen

Machtigingen voor lijstitem verwijderen

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Deze machtigingen van item in lijst verwijderen. Hiermee worden machtigingen van een item voor specifieke gebruikers verwijderd.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Bijdragen van item in afbeeldingen verwijderen

Machtigingen voor lijstitem vervangen

Deze actie wordt aanvankelijk in een werkstroomstap weergegeven als Deze machtigingen van item in lijst vervangen. Hiermee worden de huidige machtigingen van een item vervangen door de nieuwe machtigingen die u in de actie opgeeft.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe de actie er in een werkstroomstap uit kan zien:

Lezen van item in afbeeldingen vervangen

Naar boven

Acties in een sitewerkstroom

Een sitewerkstroom werkt op siteniveau en is niet gekoppeld aan een object, zoals een item of een inhoudstype. Wanneer u binnen een sitewerkstroom werkt, zijn acties voor het huidige item, zoals Status van goedkeuring voor inhoud instellen en Veld instellen in huidig item, niet beschikbaar. Raadpleeg de sectie Algemene acties van dit artikel voor meer informatie over deze voorwaarden.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×