Werkruimten voor samenwerking configureren in Duet Enterprise 2.0

U kunt met Duet Enterprise voor Microsoft SharePoint en SAP Server 2.0 werkruimten voor samenwerking maken en gebruiken, om samen met collega's te werken aan zakelijke SAP-gegevens. Een werkruimtesite voor samenwerking bevat hulpmiddelen waarmee u contextuele documenten en zakelijke gegevens, zoals koppelingen naar gerelateerde documenten en rapporten, kunt delen en bijwerken. U kunt ook met collega's communiceren door middel van chatberichten. Uw collega's kunnen een bijdrage leveren aan gedeelde documenten met behulp van functies voor opmerkingen en tagging. U kunt samen in realtime wijzigingen aanbrengen in documenten en via chatberichten communiceren met elkaar en met uw SAP-contactpersonen.

Als er in Duet Enterprise 2.0 bijvoorbeeld een probleem is met de bestelling van een klant, kunt u een werkruimte voor samenwerking maken voor de klant die aan die order is gekoppeld. Daarna kunt u in de nieuwe werkruimte voor samenwerking de bestelgegevens delen met anderen, zoals een medewerker van de afdeling Verkoop en uw manager. Op die manier kunt u efficiënt samenwerken om het probleem op te lossen.

Als u werkruimten voor samenwerking wilt maken en gebruiken, is het volgende vereist:

 • De functie Samenwerken aan zakelijke gegevens is geactiveerd op het niveau van de siteverzameling. Wanneer deze is geactiveerd, kunnen gebruikers werkruimten voor samenwerking maken.

 • Entiteitcentrumsites worden gemaakt om samen te werken. Een entiteitcentrumsite biedt een hoofdknooppunt waaronder alle werkruimten voor samenwerking voor een bepaalde entiteit worden gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een entiteitcentrumsite Klanten maken, waar een gebruiker voor een specifieke klant een werkruimte voor samenwerking kan maken.

 • Ontwikkelaars hebben de sitesjablonen gemaakt die worden gebruikt om de werkruimten voor samenwerking te maken.

In dit artikel:

De functie Samenwerken aan zakelijke gegevens activeren

Opmerking:  Als u de samenwerkingsfunctie wilt activeren, moet u de beheerder van een siteverzameling zijn.

Voer de volgende stappen uit om de samenwerkingsfunctie te activeren:

 1. Ga naar de siteverzameling waarin u de samenwerkingsfunctie wilt gebruiken.

 2. Klik op het pictogram Site-instellingen.

 3. Selecteer op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van de siteverzameling de optie Onderdelen van de siteverzameling.

  Opmerking:  Controleer of u zich op het hoogste niveau van de pagina Site-instellingen bevindt wanneer u deze stap uitvoert. Anders klikt u op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

 4. Klik op de pagina Onderdelen van de siteverzameling in de rij Samenwerken aan zakelijke gegevens op Activeren.

Een entiteitcentrumsite maken

Een entiteitcentrumsite biedt een hoofdknooppunt waaronder alle werkruimten voor samenwerking voor een bepaalde entiteit worden gemaakt. U maakt de externe lijst in dezelfde siteverzameling waarin de functie Samenwerken aan zakelijke gegevens is geactiveerd. Zorg ervoor dat een ontwikkelaar of SharePoint-beheerder een extern inhoudstype heeft gemaakt voor de entiteit waarvoor u een entiteitcentrumsite wilt maken.

Opmerking:  Als u een externe lijst wilt maken, moet u lid zijn van de groep Site-eigenaren of een beheerder van een siteverzameling of een lid van de groep Farmbeheerder. U moet ook beschikken over de machtiging Selecteerbaar in clients voor het type externe inhoud.

Voer de volgende stappen uit om een entiteitcentrumsite te maken:

 1. Ga naar de siteverzameling waar de functie Samenwerken aan zakelijke gegevens is geactiveerd.

 2. Klik op de werkbalk Snel starten op Site-inhoud.

 3. Klik op de pagina Site-inhoud op Een app toevoegen.

 4. Klik op de pagina Uw apps in de sectie Apps die u kunt toevoegen op Externe lijst.

 5. Typ in het dialoogvenster Externe lijst toevoegen in het tekstvak Naam een naam voor de externe lijst waarmee u deze in de site wilt weergeven.

 6. Klik in de sectie Configuratie van gegevensbron op het pictogram Extern inhoudstype selecteren.

 7. Klik in het dialoogvenster Typekiezer voor externe inhoud in de kolom Externe gegevensbron op de entiteit waarvoor u een entiteitcentrumsite wilt maken en klik daarna op OK.

 8. Klik op Maken.

Nadat de externe lijst wordt weergegeven, kunt u de lijst bewerken net als elke andere lijst. Als u bijvoorbeeld van plan bent om de lijst vanuit meerdere tijdzones te gebruiken, kunt u weergave-instellingen per locatie configureren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×