Werkmapparameters wijzigen in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Hoewel u met Excel Services niet rechtstreeks cellen kunt bewerken in een Microsoft Office Excel-werkmap, kan een auteur van een Excel-werkmap voordat deze het Excel-werkblad opslaat, een of meer parameters definiëren die overeenkomen met een benoemde cel. U kunt de cel vervolgens indirect wijzigen door in het parametertaakvenster een nieuwe waarde te typen of door filterwebonderdelen te gebruiken.

Zo kan een auteur van een werkblad een eenvoudige methode voor het berekenen van een hypotheek schrijven waarvoor de volgende celwaarden vereist zijn: rente, looptijd en geleende som. U kunt deze waarden vervolgens invoeren in het taakvenster Parameters om een maandtermijn te berekenen.

Taakvenster Parameter gebruiken

1. Voor elke parameter wordt in het taakvenster Parameters een label, een tekstvak en optionele knopinfo weergegeven.

2. Voer de parameterwaarden in en klik op Toepassen.

3. De waarden worden weergegeven en de resultaten worden berekend.

Opmerking: Een andere manier voor het instellen van een parameterwaarde is de waarde van een webonderdeel, zoals een filterwebonderdeel, doorgeven aan het webonderdeel Excel Web Access via een webonderdeelverbinding. Zie Filterwebonderdelen verbinden met Excel Web Accessvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over werkmapparameters

Een werkmapparameter wijzigen

Meer informatie over werkmapparameters

Met werkmapparameters kunt u eenvoudige wat-als-analyses uitvoeren (zoals het vergelijken van het rendement van een belegging bij verschillende invoerwaarden), verschillende invoerwaarden gebruiken voor een rekenmodel (bijvoorbeeld voor het berekenen van maandtermijnen voor een hypotheek) en gekoppelde webonderdelen synchroniseren op een webonderdeelpagina (zoals een dashboard dat verschillende Excel Web Access-webonderdelen bevat en dat gelijktijdig wordt bijgewerkt op basis van een geselecteerde waarden in een filterwebonderdeel).

Als u werkmapparameters in Microsoft Office Excel 2007 definieert en in Excel Services gebruikt, moet u aan het volgende denken:

Gedefinieerde namen en cellen   

 • Een benoemde cel moet een waarde bevatten en geen formule.

 • Een benoemde cel kan één enkele cel of een samengevoegde cel zijn. Er is één cel voor elke parameter en u kunt geen gebruikmaken van een bereik dat twee of meer cellen bevat.

 • De cel kan zich in een draaitabel bevinden. Een benoemde cel kan een rapportfilterveld van een draaitabelrapport bevatten, maar u kunt dit veld alleen wijzigen met behulp van een filterwebonderdeel, niet met behulp van het taakvenster Parameters.

 • De gedefinieerde naam moet een absolute verwijzing naar één cel zijn; u kunt geen relatieve verwijzing gebruiken. De gedefinieerde naam mag ook niet verwijzen naar een andere naam.

 • De celverwijzing moet een cel binnen de werkmap zijn; u kunt geen externe celverwijzing gebruiken.

 • De cel kan geen gedefinieerde gegevensvalidatie hebben, niet vergrendeld zijn en zich niet op een beveiligd werkblad bevinden.

  Parameters   

 • Het maximum aantal parameters voor elke werkmap is 255.

 • De maximale lengte van een parameterwaarde is 1024 tekens.

 • In het parametertaakvenster worden de parameters alfabetisch weergegeven.

 • De naam van de parameter is de gedefinieerde naam van de cel.

 • De optionele parameterbeschrijving wordt afgeleid van de opmerking bij de gedefinieerde naam en wordt gebruikt als knopinfo om gebruikers te helpen bij het invoeren van parameters.

Zie Microsoft Office Excel 2007 Help voor meer informatie over het definiëren van parameters.

Opmerking: Als u een werkmap opslaat met een of meer geselecteerde benoemde items en u opent deze werkmap in de weergave Benoemd item, is het taakvenster Parameters nog steeds zichtbaar en kunt u parameters instellen. Het maakt hierbij niet uit of de benoemde cel van de parameter deel uitmaakt va deze benoemde items. U kunt bijvoorbeeld een grafiekonderdeel weergeven, maar een gebruiker de mogelijkheid bieden de grafiek bij te werken door een parameterwaarde in te voeren voor een celwaarde die zich niet in een van die items bevindt.

Naar boven

Een werkmapparameter wijzigen

 1. Als het taakvenster met werkmapparameters niet wordt weergegeven, kunt u het venster uitvouwen om alle parameters te zien.

  Opmerking: Als het taakvenster met werkmapparameters niet beschikbaar is, heeft de auteur van de werkmap vóór het opslaan van de werkmap in het dialoogvenster Opties voor Excel-services geen parameters opgegeven op het tabblad Parameters, of heeft de auteur van het webonderdeel de eigenschap Parameterwijziging of de eigenschap Alle werkmapinteractiviteit uitgeschakeld.

 2. Typ voor elke parameter die u wilt gebruiken een waarde in het tekstvak. Als de auteur van de werkmap de parameter heeft gedefinieerd met een beschrijving, kunt u aanvullende informatie over de parameter weergeven door de parameternaam of het tekstvak aan te wijzen.

 3. Klik onder in het parametertaakvenster op Toepassen om de resultaten te zien. Het kan zijn dat u naar beneden moet schuiven om de knop Toepassen te zien.

 4. Als u de waarden in het taakvenster Parameters wilt verwijderen en nieuwe waarden wilt invoeren, klikt u op Wissen onder in het taakvenster Parameters.

Opmerking: Als u een werkmapparameter wijzigt, zijn de wijzigingen in de werkmap alleen zichtbaar voor uzelf, niet voor andere gebruikers. Als u Microsoft Office Excel Web Access sluit, worden de gewijzigde waarden niet met de werkmap opgeslagen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×