Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik To-Do voor iPhone met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Swipe in de weergave My Day in To-Do naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'Suggestions, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat VoiceOver het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe nogmaals naar rechts. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Not completed to-do item, button'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan My Day

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat VoiceOver het taakitem noemt dat u wilt toevoegen aan My Day.

 2. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en de weergave Details te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'Add to-do item to My Day, button'.

 4. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en aan My Day toe te voegen.

Meer suggesties laden

 1. Swipe in de weergave Suggesties in To-Do naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'More, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en meer taakitems te laden.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een taakitem in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, swipet u naar links totdat VoiceOver meldt: 'Done, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Swipe in de weergave Mijn dag in To-Do naar rechts totdat TalkBack meldt: 'Suggesties'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat TalkBack het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe twee keer naar rechts TalkBack meldt: 'Uncompleted to-do'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren. TalkBack meldt: 'Completed to-do'.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat TalkBack het taakitem noemt dat u aan Mijn dag wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack meldt: 'Add to-do to My Day button'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en aan Mijn dag toe te voegen.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een taakitem in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, swipet u naar links totdat TalkBack meldt: 'Back button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten. De weergave Mijn dag wordt geopend en TalkBack meldt: 'My Day'

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Windows 10 met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de weer gave suggesties te gebruiken om taken te markeren als voltooid, ze toe te voegen aan mijn dag en extra voorgestelde taken op te halen. In de weer gave suggesties worden uw onvoltooide taken weer gegeven, zoals achterstallig of vandaag.

Notities: 

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Swipe in de weer gave My Day naar rechts totdat Verteller meldt: ' knop suggesties '.

  Tip: U kunt ook de items op het scherm verkennen. Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. Wanneer u een item hebt gevonden, wordt dit door Verteller uitgesproken. Als u bijvoorbeeld naar de knop Suggesties in de weergave Mijn dag wilt navigeren, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze naar de rechterbovenhoek totdat Verteller meldt: 'Knop Suggesties'. Als u wilt stoppen met verkennen, hoeft u alleen maar uw vinger op te tillen. De focus blijft op de plek waar uw vinger was voordat u deze optilde.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. Swipe in de weer gave suggesties naar rechts totdat Verteller het item meldt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop meer ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Verteller kondigt het volgende aan: ' markeren als voltooid '.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. Swipe in de weer gave suggesties naar rechts totdat Verteller het item meldt dat u wilt toevoegen aan mijn dag.

 2. Swipe naar rechts totdat Verteller meldt: "toevoegen aan mijn dag" en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Meer suggesties laden

 1. Swipe in de weer gave suggesties naar rechts totdat Verteller meldt: ' knop meer suggesties laden '.

 2. Dubbeltik op het scherm om meer items te laden.

Suggesties sluiten

 1. In een item in de weer gave suggesties swipet u naar rechts totdat Verteller meldt: ' knop Gereed '.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten. De weergave Mijn dag wordt geopend en Verteller meldt: 'Mijn dag'.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Web met uw toetsen bord en een scherm lezer om de weer gave suggesties te gebruiken om taken te markeren als voltooid, ze toe te voegen aan mijn dag en extra voorgestelde taken op te halen. In de weer gave suggesties worden uw onvoltooide taken weer gegeven, zoals achterstallig of vandaag. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Druk in de weer gave My Day in To-Do op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' toegang tot taken via suggesties '.

 2. Druk op Enter om de knop selecteren en de weergave Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. Druk in de weer gave suggesties op de tab-toets totdat u het item hoort dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Druk op de spatie balk om de taak gegevens te openen. U hoort: ' uitgeschakeld, markeren als voltooid '.

 3. Druk op Enter om het item als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. Druk in de weer gave suggesties op de tab-toets totdat u het item hoort dat u wilt toevoegen aan mijn dag.

 2. Het item is de focus. Als u naar de knop toevoegen op My Day wilt gaan, drukt u eenmaal op de tab-toets.

 3. Druk op ENTER om het item toe te voegen aan mijn dag.

Meer suggesties laden

 1. Druk in de weer gave suggesties in To-Do op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop meer '.

 2. Druk op ENTER om meer items te laden.

Suggesties sluiten

 1. Als u op een item in de weer gave suggesties in To-Do, drukt u op SHIFT + TAB totdat Verteller het volgende aankondigt: ' knop aanbevolen taken verbergen. Gereed. '

 2. Druk op ENTER om de knop te selecteren en de weer gave suggesties te sluiten. De weer gave My Day wordt geopend en verteller kondigt het volgende aan: ' toegang tot voorgestelde taken via suggesties '.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×