Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Gebruik To-Do voor iPhone met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Swipe in de weergave My Day in To-Do naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'Suggestions, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat VoiceOver het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe nogmaals naar rechts. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Not completed to-do item, button'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan My Day

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat VoiceOver het taakitem noemt dat u wilt toevoegen aan My Day.

 2. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en de weergave Details te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'Add to-do item to My Day, button'.

 4. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en aan My Day toe te voegen.

Meer suggesties laden

 1. Swipe in de weergave Suggesties in To-Do naar rechts totdat VoiceOver meldt: 'More, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en meer taakitems te laden.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een taakitem in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, swipet u naar links totdat VoiceOver meldt: 'Done, button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. Swipe in de weergave Mijn dag in To-Do naar rechts totdat TalkBack meldt: 'Suggesties'.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat TalkBack het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe twee keer naar rechts TalkBack meldt: 'Uncompleted to-do'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren. TalkBack meldt: 'Completed to-do'.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat TalkBack het taakitem noemt dat u aan Mijn dag wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack meldt: 'Add to-do to My Day button'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en aan Mijn dag toe te voegen.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een taakitem in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, swipet u naar links totdat TalkBack meldt: 'Back button'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten. De weergave Mijn dag wordt geopend en TalkBack meldt: 'My Day'

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Windows 10 met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. In de weergave Mijn dag in To-Do swipet u een aantal keer naar links totdat Verteller meldt: 'Knop Suggesties'.

  Tip: U kunt ook de items op het scherm verkennen. Als u het scherm wilt verkennen, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze langzaam over het scherm. Wanneer u een item hebt gevonden, wordt dit door Verteller uitgesproken. Als u bijvoorbeeld naar de knop Suggesties in de weergave Mijn dag wilt navigeren, plaatst u uw vinger erop en sleept u deze naar de rechterbovenhoek totdat Verteller meldt: 'Knop Suggesties'. Als u wilt stoppen met verkennen, hoeft u alleen maar uw vinger op te tillen. De focus blijft op de plek waar uw vinger was voordat u deze optilde.

 2. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat Verteller het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Swipe nogmaals naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'Selectievakje Voltooid uitgeschakeld'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. In de weergave Suggesties in To-Do swipet u naar rechts totdat Verteller het taakitem noemt dat u wilt toevoegen aan Mijn dag.

 2. Blijf swipen totdat Verteller meldt: 'Toevoegen aan Mijn dag'.

 3. Dubbeltik op het scherm om het taakitem te selecteren en aan Mijn dag toe te voegen.

Meer suggesties laden

 1. Swipe in de weergave Suggesties in To-Do naar links totdat Verteller meldt: 'Hyperlink Meer suggesties laden'.

 2. Dubbeltik op het scherm om meer items te selecteren en te laden.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een item in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, swipet u naar links totdat Verteller meldt: 'Knop Gereed'.

 2. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten. De weergave Mijn dag wordt geopend en Verteller meldt: 'Mijn dag'.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Web met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om taken als voltooid te markeren, deze toe te voegen aan My Day en om extra voorgestelde taken op te halen. In de weergave Suggesties ziet u onvoltooide taken die bijvoorbeeld vandaag af moeten of af hadden gemoeten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Suggesties openen

 1. In de weergave Mijn dag in To-Do drukt u een aantal keer op Tab totdat Verteller meldt: 'Toegang tot de voorgestelde taken via de knop Suggesties'.

 2. Druk op Enter om de knop selecteren en de weergave Suggesties te openen.

Taken voltooien

 1. In de weergave Suggesties in To-Do drukt u een aantal keer op Tab totdat Verteller het taakitem noemt dat u als voltooid wilt markeren.

 2. Druk nog een keer op Tab. U hoort het volgende in Verteller: 'Niet ingeschakeld, selectievakje Markeren als voltooid'.

 3. Druk op Enter om het item als voltooid te markeren.

Een taak toevoegen aan Mijn dag

 1. In de weergave Suggesties in To-Do drukt u een aantal keer op Tab totdat Verteller het taakitem noemt dat u wilt toevoegen aan Mijn dag.

 2. De focus is op het taakitem. Druk nog twee keer op Tab om naar de knop Toevoegen aan Mijn dag te gaan. U hoort het volgende in Verteller: 'Toevoegen aan Mijn dag'.

 3. Druk op Enter om het taakitem te selecteren en aan Mijn dag toe te voegen.

Meer suggesties laden

 1. In de weergave Suggesties in To-Do drukt u een aantal keer op Tab totdat Verteller meldt: 'Knop Meer'.

 2. Druk op Enter om meer items te selecteren en te laden.

Suggesties sluiten

 1. Terwijl u zich op een taakitem in de weergave Suggesties in To-Do bevindt, drukt u op Shift+Tab totdat Verteller meldt: 'Knop Voorgestelde taken verbergen. Gereed'.

 2. Druk op Enter om de knop te selecteren en de weergave Suggesties te sluiten. De weergave Mijn dag wordt geopend en Verteller meldt: 'Toegang tot de voorgestelde taken via de knop Suggesties'.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×