Werken met site-inhoud en -structuur

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de pagina Site-inhoud en -structuur gebruiken om de inhoud en de structuur van uw SharePoint-siteverzameling te beheren. In Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt de navigatie dynamisch gegenereerd op basis van de hiërarchie van de siteverzameling. Dit betekent dat wanneer u de structuur van de site wijzigt (als u bijvoorbeeld een subsite verplaatst), deze wijziging wordt doorgevoerd in de sitenavigatie. De plaats waar het item nu wordt weergegeven in de sitenavigatie, komt overeen met de nieuwe locatie van de onderliggende subsite. Op de pagina Site-inhoud en -structuur kunt u niet alleen de structuur van de site wijzigen maar ook nog andere acties uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de inhoud beheren door acties uit te voeren voor lijsten en lijstitems, zoals uitchecken of inchecken, publiceren en items kopiëren.

Belangrijk: 

 • Oktober 2018 vanaf de Site-inhoud en structuur wordt vervangen in SharePoint Online. De koppeling instellingen naar de pagina SiteManager.aspx verwijderd uit SharePoint Online en directe toegang tot maart 2019 wordt worden beperkt tot beheerders van siteverzamelingen.

 • Het is raadzaam bestand verplaatsen en kopiëren naar de site-inhoud en structuur beheren gebruikt. Zie bestanden en mappen tussen OneDrive en SharePoint-sites kopiërenvoor meer informatie.

De interface van de pagina Site-inhoud en -structuur lijkt op Windows Verkenner, zodat u meteen vertrouwd bent met de pagina. De hiërarchie van de siteverzameling wordt weergegeven als een structuurweergave in het navigatiedeelvenster aan de linkerzijde van de pagina. Aan de rechterzijde ziet u het lijstvenster met een lijst van items.

Opmerking: U moet minimaal bijdragemachtigingen hebben om toegang te krijgen tot de pagina Site-inhoud en -structuur.

Wat wilt u doen?

Naar de pagina Site-inhoud en -structuur gaan

Acties

Selecteer meerdere items

Items kopiëren

Items verplaatsen

Items verwijderen

Verwante bronnen weergeven of verbergen

Rapporten over site-inhoud en -structuur

Rapporten weergeven

Naar de pagina Site-inhoud en -structuur gaan

De pagina Site-inhoud en -structuur is toegankelijk via het menu Siteacties. Als u op het hoogste niveau van de site bent, ziet u het menu-item aangegeven in het menu Siteacties. Als u in een subsite bent, kunt u naar de pagina Site-instellingen navigeren en vervolgens naar de pagina Site-inhoud en -structuur.

Opmerking: In de overige procedures in dit onderwerp wordt verondersteld dat u weet hoe u met de volgende procedure naar de pagina Site-inhoud en -structuur kunt gaan.

 1. Klik op Siteacties en vervolgens op Inhoud en structuur beheren.

 2. Als Inhoud en structuur beheren niet in de lijst voorkomt, voert u de volgende stappen uit:

  1. Wijs Site-instellingen aan, klik op Alle site-instellingen wijzigen, ga naar Beheer van de siteverzameling en klik vervolgens op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

  2. Klik onder Sitebeheer op Inhoud en structuur.

 3. De pagina Site-inhoud en -structuur wordt weergegeven.

 4. Om terug te keren naar de pagina Site-instellingen Klik op de lijstwerkbalk op Instellingenen klik vervolgens op Site-instellingen.

Naar boven

Acties

Voor elk item op de pagina, zowel in het navigatiedeelvenster als in het lijstvenster, is er een contextmenu waarmee u een aantal acties kunt uitvoeren. Vanuit het contextmenu kunt u typische Windows SharePoint Services 3.0-acties uitvoeren zoals u die elders in de interface uitvoert. U kunt publicatiefuncties gebruiken, zoals uitchecken, uitchecken negeren, indienen ter goedkeuring, of items publiceren. U kunt de siteverzameling ook herstructureren door subsites te verplaatsen, te kopiëren of herhaaldelijk te verwijderen. Wanneer u inhoud kopieert, verplaatst of verwijdert, worden ook de koppelingen naar die inhoud automatisch bijgewerkt.

Welke acties zijn ingeschakeld voor een item op de pagina Site-inhoud en -structuur is contextafhankelijk en afhankelijk van de status van het item. Als een item bijvoorbeeld is uitgecheckt, is de actie voor uitchecken niet ingeschakeld. Welke acties zijn ingeschakeld hangt ook af van de beveiligingscontext van de huidige gebruiker. Verder zijn er nog andere factoren die bepalen of een actie voor een bepaalde functie is ingeschakeld of wordt weergegeven, zoals het type lijst dat het desbetreffende item bevat, en het feit of bepaalde functies, zoals de publicatiefunctie, zijn ingeschakeld voor de hele siteverzameling.

De actie voor uitchecken negeren kan worden gebruikt om de actie voor uitchecken van een andere gebruiker ongedaan te maken, zowel voor één item als voor meerdere items. Met deze actie wordt het item hersteld naar de toestand van voor het uitchecken. Een typisch voorbeeld is een werknemer die op vakantie gaat en vergeet bestanden in te checken voor zijn of haar vertrek. De manager kan dan de actie voor uitchecken negeren gebruiken om de bestanden weer vrij te geven.

Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar op de pagina Inhoud en structuur beheren en alleen als u de juiste machtigingen hebt.

Naar boven

Meerdere items selecteren

Alle acties die u kunt uitvoeren voor één item op de pagina Site-inhoud en -structuur, kunnen ook worden uitgevoerd voor meerdere items tegelijk. Selecteer de items en selecteer vervolgens de gewenste actie.

 1. Klik op de pagina Site-inhoud en -structuur naast Type op de knop Alle items selecteren.

  • Schakel de items uit waarop u de actie niet wilt toepassen.

  • Als u slechts één item wilt selecteren, schakelt u alleen het selectievakje naast dat item in.

 2. Klik op Acties en klik vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Naar boven

Items kopiëren

U kunt hele subsites of lijsten naar een andere subsite in de hiërarchie van de siteverzameling kopiëren of u kunt afzonderlijke lijstitems naar een willekeurige andere compatibele lijst kopiëren. U kunt de kopieeractie echter niet gebruiken om een lijstitem te kopiëren binnen dezelfde lijst.

Nadat u klaar bent met de kopieeractie, wordt de sitenavigatie bijgewerkt voor alle navigatieonderdelen; in de sitenavigatie wordt bovendien weergegeven dat de subsites, lijsten of lijstitems op beide locaties voorkomen.

 1. Selecteer het item of de items die u wilt kopiëren op de pagina Site-inhoud en -structuur.

 2. Klik op Acties en vervolgens op Kopiëren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Kopiëren de locatie waarnaar u wilt kopiëren en klik vervolgens op OK.

 4. De bronitems worden gevalideerd om ervoor te zorgen dat dit compatibel met de bestemmingscontainer is. Als gegevensvalidatie bepaalt:

  • Een item is compatibel, het item wordt gekopieerd en de pagina Site-inhoud en -structuur wordt weergegeven.

  • Een item is niet compatibel, er wordt een foutbericht weergegeven en het item wordt niet gekopieerd.

Naar boven

Items verplaatsen

U kunt afzonderlijke lijstitems of hele subsites naar een andere subsite binnen de siteverzameling verplaatsen. Een subsite kan direct worden verplaatst naar het bovenste niveau in de hiërarchie van de siteverzameling of naar een andere subsite in de hiërarchie van de siteverzameling. Wanneer u een subsite verplaatst, wordt alle inhoud in de subsite mee verplaatst. Het is daarentegen niet mogelijk om alleen een lijst (bijvoorbeeld alleen de documentbibliotheek) te verplaatsen naar een andere subsite.

Omdat de navigatie dynamisch wordt gegenereerd op basis van de hiërarchie van de siteverzameling, worden de navigatieonderdelen automatisch bijgewerkt wanneer u een subsite of een item verplaatst, en wordt de nieuwe locatie van het item of de subsite in de navigatie weergegeven.

De verplaatsactie is een handige methode om uw site te herstructureren, bijvoorbeeld wanneer u de navigatie van uw site opnieuw wilt indelen of de subsite van een afdeling wilt verplaatsen naar een andere groep na een reorganisatie van uw bedrijf.

 1. Selecteer op de pagina Site-inhoud en -structuur het item of de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op Acties en vervolgens op Verplaatsen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Verplaatsen de plaats waarnaar u wilt verplaatsen en klik op OK.

 4. De bronitems worden gevalideerd om te controleren of ze compatibel zijn met de doelcontainer. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

  • Een item is compatibel, het item wordt verplaatst en de pagina Site-inhoud en -structuur wordt weergegeven.

  • Een item is niet compatibel, er wordt een foutbericht weergegeven en het item wordt niet verplaatst.

Naar boven

Items verwijderen

Een sitebeheerder kan deze functie gebruiken om een site te reorganiseren zonder elk item één voor één te hoeven verwijderen. Zo kunnen hele subsites tegelijk of afzonderlijke items worden verwijderd uit de hiërarchie van de siteverzameling.

Als de Prullenbak voor de site is ingeschakeld, kunnen lijstitems worden hersteld nadat ze zijn verwijderd. Daarentegen moet u voorzichtig zijn wanneer u een subsite verwijdert, want hiermee wordt de gehele tak definitief verwijderd, zelfs als de Prullenbak is ingeschakeld.

Opmerking: Als u wilt dat een bepaalde subsite of pagina niet wordt weergeven in de sitenavigatie, hoeft u niet de hele site te verwijderen, maar kunt u beter naar de pagina Navigatieopties gaan en de functie Verbergen gebruiken.

 1. Wijs op de pagina Site-inhoud en -structuur, in de structuurweergave, de subsite aan die u wilt verwijderen en klik vervolgens op de pijl die wordt weergegeven.

 2. Klik op Verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.

 3. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met de waarschuwing Als u de geselecteerde sites verwijdert, worden alle inhoud en gebruikersgegevens permanent verwijderd. Alle subsites van deze site gaan ook permanent verloren.

 4. Klik in het waarschuwingsdialoogvenster op Ja.

 5. Dit is een langlopende verwerking, dus wordt de webpagina Uitvoeren van de volgende bewerking: Verwijderen weergegeven.

 6. Wanneer de bewerking is voltooid, wordt automatisch de pagina Inhoud en structuur beheren weergegeven in de browser.

Naar boven

Verwante bronnen weergeven of verbergen

Deze functie is handig om te zien welke bronnen door een item worden gebruikt. Bronnen zijn alle elementen die door de pagina worden gebruikt, inclusief de pagina-indeling, afbeeldingen, trapsgewijze opmaakmodellen (CSS-bestanden) en verschillende koppelingen. Dit kunnen koppelingen zijn naar andere pagina's vanuit de pagina, koppelingen naar de pagina vanuit de siteverzameling en koppelingen van en naar deze pagina. De functie voor het weergeven van verwante bronnen is vooral praktisch wanneer u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verwijderen. Door te bepalen wat de afhankelijkheden van de afbeelding zijn, kunt u indien nodig de koppelingen of bronnen bijwerken.

Met deze functie worden de verwante bronnen voor slechts één item tegelijk weergegeven. Als u geen item hebt geselecteerd wanneer u op Verwante bronnen weergeven klikt, wordt het eerste item in het lijstvenster geselecteerd. Wanneer u een ander item in de lijst selecteert, worden de bronnen voor dat item weergegeven.

Verwante bronnen weergeven   

 1. Klik op de pagina Site-inhoud en -structuur, op de lijstwerkbalk, op Verwante bronnen weergeven.

 2. Het deelvenster Bronnen verwant aan wordt weergegeven.

 3. Als u geen item hebt geselecteerd, wordt het rapport uitgevoerd voor het item dat als eerste in de lijst voorkomt als de lijst alfabetisch wordt gesorteerd.

Verwante bronnen verbergen   

 1. Klik op de pagina Site-inhoud en -structuur, op de lijstwerkbalk, op Verwante bronnen verbergen.

 2. Het deelvenster Bronnen verwant aan wordt niet weergegeven.

Naar boven

Rapporten over site-inhoud en -structuur

Wanneer u Office SharePoint Server 2007 installeert, zijn er zeven rapporten beschikbaar. Wanneer u een rapport selecteert, worden alle items geretourneerd die in de huidige site en eventueel de bijbehorende subsites overeenkomen met het filter.

Opmerking: Als u wilt bepalen wat de container van het item in een rapport is, wijst u de kolomnaam aan; het pad wordt vervolgens weergegeven in de statusbalk van de browser.

Als u de juiste machtigingen hebt op uw site, kunt u rapporten maken of bewerken, zodat u ze kunt aanpassen aan een specifieke situatie of omgeving. Soms weten auteurs bijvoorbeeld niet meer de locatie van alle pagina's waarop ze werken in de siteverzameling. Door een rapport uit te voeren kunnen ze alle items vinden en vervolgens vanuit de rapportweergave acties uitvoeren op dezelfde manier als in de weergave Alle documenten.

Omdat rapporten items in een lijst zijn, wordt een rapport automatisch geïmplementeerd nadat u het hebt gemaakt. Om dezelfde reden kunt u ook de rapportversies beheren, zodat de rapporten moeten worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden bewerkt.

Rapporten weergeven

 1. Kies een van de volgende methoden als u rapporten wilt weergeven:

  • Selecteer een rapport op de pagina Site-inhoud en -structuur in het menu Beeld.

  • Klik op Siteacties, wijs Rapporten weergeven aan en selecteer een rapport.

 2. Het rapport wordt geopend op de pagina Site-inhoud en -structuur.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×