Werken met relaties in draaitabellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Draaitabellen hebt traditioneel zijn gemaakt met OLAP-kubussen en andere complexe gegevensbronnen die al uitgebreide verbindingen tussen tabellen hebt. Klik in Excel zijn u echter gratis u kunt meerdere tabellen kunt importeren en maken van uw eigen verbindingen tussen tabellen. Terwijl deze flexibiliteit krachtige, eenvoudig deze ook gegevens die niet is gekoppeld, waardoor vreemd resultaten worden samengebracht.

Hebt u ooit een draaitabel zoals deze gemaakt? U was van plan om de aankopen op rayon in te delen en dus hebt u een aankoopbedragveld geplaatst in het onderdeel Waarden en een verkooprayonveld in het onderdeel Kolomlabels. Maar de resultaten kloppen niet.

Voorbeeld van een draaitabel

Hoe kunt u dit probleem oplossen?

Het probleem is dat de velden die u aan de draaitabel hebt toegevoegd, zich in dezelfde werkmap kunnen bevinden, maar de tabellen die de kolommen bevatten, niet zijn verwant. U hebt mogelijk een tabel waarin de verschillende verkooprayons staan en een andere tabel waarin alle aankopen voor alle rayons staan. Als u de draaitabel wilt maken en correcte resultaten wilt zien, moet u een relatie tussen de twee tabellen maken.

Nadat u de relatie hebt gemaakt, worden op correcte wijze in de draaitabel de gegevens van de aankopentabel gecombineerd met de lijst met rayons, en zien de resultaten er als volgt uit:

Voorbeeld van een draaitabel

Excel 2013 bevat technologie die is ontwikkeld door MSR (Microsoft Research), en die relatieproblemen zoals deze automatisch detecteert en oplost.

Naar boven

Automatische detectie gebruiken

Automatische detectie controleert nieuwe velden die u aan een werkmap toevoegt en die een draaitabel bevatten. Als het nieuwe veld geen relatie heeft met de kolom- en rijkoppen van de draaitabel, wordt er een bericht weergegeven in het meldingenvak boven aan de draaitabel om u te informeren dat er mogelijk een relatie nodig is. Excel analyseert ook de nieuwe gegevens om potentiële relaties te vinden.

U kunt het bericht negeren en met de draaitabel blijven werken. Als u echter op Maken klikt, wordt het algoritme geactiveerd en worden uw gegevens geanalyseerd. Afhankelijk van de waarden in de nieuwe gegevens, de grootte en complexiteit van de draaitabel, en de relaties die u al hebt gemaakt, kan dit proces een aantal minuten in beslag nemen.

Het proces bestaat uit twee delen:

  • Relaties detecteren. U kunt de lijst met gesuggereerde relaties bekijken nadat de analyse is voltooid. Als u het proces niet annuleert, gaat Excel automatisch verder met de volgende stap voor het maken van relaties.

  • Relaties maken. Nadat de relaties zijn toegepast, wordt er een bevestigingsdialoogvenster weergegeven en kunt u op de koppeling Details klikken om de lijst met gemaakte relaties te zien.

U kunt het detectieproces annuleren, maar niet het maakproces.

Het MSR-algoritme zoek de 'best mogelijk' reeks relaties om de tabellen in uw model met elkaar te verbinden. Het algoritme detecteert alle mogelijke relaties voor de nieuwe gegevens en houdt daarbij rekening met kolomnamen, de gegevenstypen van kolommen, de waarden in kolommen en de kolommen die zich in draaitabellen bevinden.

Excel kiest de relatie met de hoogste score 'kwaliteit' interne heuristiek volgens. Zie Overzicht van relaties en Problemen met relatiesvoor meer informatie.

Als automatische detectie u de juiste resultaten kunt, kunt u relaties bewerken, verwijdert u deze of nieuwe bestanden handmatig te maken. Voor meer informatie raadpleegt u een relatie tussen twee tabellen maken of relaties maken in de diagramweergave

Naar boven

Lege rijen in draaitabellen (onbekend lid)

Omdat een draaitabel samengebracht gerelateerde gegevenstabellen, worden als een tabel bevat gegevens die door een sleutel of door een overeenkomstige waarde kan niet worden gekoppeld, moet deze gegevens is worden verwerkt. In multidimensionele-databases is de manier waarop u omgaat met niet-overeenkomende gegevens door het toewijzen van alle rijen die u geen overeenkomende waarde aan het onbekende onderdeel hebt. Klik in een draaitabel weergegeven het onbekende onderdeel als een lege kop.

Als u bijvoorbeeld een draaitabel maakt en de verkoop op winkel wilt groeperen, maar voor bepaalde records in de verkooptabel geen winkelnaam is vermeld, worden alle records zonder geldige winkelnaam samen gegroepeerd.

Als u lege rijen overhoudt, hebt u twee mogelijkheden. U kunt een tabelrelatie definiëren die werkt, misschien door een keten van relaties tussen meerdere tabellen te maken, of u kunt velden die de lege rijen veroorzaken uit de draaitabel verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×