Werken met relaties in draaitabellen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Draaitabellen hebt traditioneel zijn gemaakt met OLAP-kubussen en andere complexe gegevensbronnen die al uitgebreide verbindingen tussen tabellen hebt. Klik in Excel zijn u echter gratis u kunt meerdere tabellen kunt importeren en maken van uw eigen verbindingen tussen tabellen. Terwijl deze flexibiliteit krachtige, eenvoudig deze ook gegevens die niet is gekoppeld, waardoor vreemd resultaten worden samengebracht.

Hebt u ooit een draaitabel zoals deze gemaakt? U was van plan om de aankopen op rayon in te delen en dus hebt u een aankoopbedragveld geplaatst in het onderdeel Waarden en een verkooprayonveld in het onderdeel Kolomlabels. Maar de resultaten kloppen niet.

Voorbeeld van een draaitabel

Hoe kunt u dit probleem oplossen?

Het probleem is dat de velden die u aan de draaitabel hebt toegevoegd, zich in dezelfde werkmap kunnen bevinden, maar de tabellen die de kolommen bevatten, niet zijn verwant. U hebt mogelijk een tabel waarin de verschillende verkooprayons staan en een andere tabel waarin alle aankopen voor alle rayons staan. Als u de draaitabel wilt maken en correcte resultaten wilt zien, moet u een relatie tussen de twee tabellen maken.

Nadat u de relatie hebt gemaakt, worden op correcte wijze in de draaitabel de gegevens van de aankopentabel gecombineerd met de lijst met rayons, en zien de resultaten er als volgt uit:

Voorbeeld van een draaitabel

Excel 2013 bevat technologie die is ontwikkeld door MSR (Microsoft Research), en die relatieproblemen zoals deze automatisch detecteert en oplost.

Naar boven

Automatische detectie gebruiken

Automatische detectie controleert nieuwe velden die u aan een werkmap toevoegt en die een draaitabel bevatten. Als het nieuwe veld geen relatie heeft met de kolom- en rijkoppen van de draaitabel, wordt er een bericht weergegeven in het meldingenvak boven aan de draaitabel om u te informeren dat er mogelijk een relatie nodig is. Excel analyseert ook de nieuwe gegevens om potentiële relaties te vinden.

U kunt het bericht negeren en met de draaitabel blijven werken. Als u echter op Maken klikt, wordt het algoritme geactiveerd en worden uw gegevens geanalyseerd. Afhankelijk van de waarden in de nieuwe gegevens, de grootte en complexiteit van de draaitabel, en de relaties die u al hebt gemaakt, kan dit proces een aantal minuten in beslag nemen.

Het proces bestaat uit twee delen:

  • Relaties detecteren. U kunt de lijst met gesuggereerde relaties bekijken nadat de analyse is voltooid. Als u het proces niet annuleert, gaat Excel automatisch verder met de volgende stap voor het maken van relaties.

  • Relaties maken. Nadat de relaties zijn toegepast, wordt er een bevestigingsdialoogvenster weergegeven en kunt u op de koppeling Details klikken om de lijst met gemaakte relaties te zien.

U kunt het detectieproces annuleren, maar niet het maakproces.

Het MSR-algoritme zoek de 'best mogelijk' reeks relaties om de tabellen in uw model met elkaar te verbinden. Het algoritme detecteert alle mogelijke relaties voor de nieuwe gegevens en houdt daarbij rekening met kolomnamen, de gegevenstypen van kolommen, de waarden in kolommen en de kolommen die zich in draaitabellen bevinden.

Excel kiest vervolgens de relatie met de hoogste 'kwaliteitsscore', zoals deze door interne heuristiek is bepaald. Zie Overzicht van relaties en Relaties met problemen oplossen voor meer informatie.

Als automatische detectie niet de juiste resultaten oplevert, kunt u relaties bewerken, verwijderen of handmatig nieuwe relaties maken. Zie Een relatie tussen twee tabellen maken of Relaties in de diagramweergave maken voor meer informatie.

Naar boven

Lege rijen in draaitabellen (onbekend lid)

Aangezien in een draaitabel verwante gegevenstabellen bijeen worden gebracht, en als een tabel gegevens bevat die niet kunnen worden gerelateerd met een sleutel of een overeenkomstige waarde, moeten die gegevens toch worden verwerkt. In multidimensionale databases worden niet-overeenkomstige gegevens verwerkt door alle rijen die geen overeenkomstige waarde hebben, toe te wijzen aan Onbekend lid. In een draaitabel wordt het onbekende lid weergegeven als een lege kop.

Als u bijvoorbeeld een draaitabel maakt en de verkoop op winkel wilt groeperen, maar voor bepaalde records in de verkooptabel geen winkelnaam is vermeld, worden alle records zonder geldige winkelnaam samen gegroepeerd.

Als u lege rijen overhoudt, hebt u twee mogelijkheden. U kunt een tabelrelatie definiëren die werkt, misschien door een keten van relaties tussen meerdere tabellen te maken, of u kunt velden die de lege rijen veroorzaken uit de draaitabel verwijderen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×