Werken met pagina's op een publicerende site

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Op een publicerende site worden webpagina's centraal opgeslagen in de paginabibliotheek. Een systeem voor in- en uitchecken zorgt ervoor dat de pagina's maar door één persoon tegelijk kunnen worden bewerkt en de versiefunctie helpt u bij het bijhouden van de wijzigingen. Standaard moet elke pagina eerst door een reviewer worden goedgekeurd voordat deze kan worden gepubliceerd.

Wat wilt u doen?

Een pagina maken

Een pagina bewerken

Een pagina opslaan

Een eerder opgeslagen pagina bewerken

Een pagina inchecken

Een pagina ter goedkeuring indienen

Goedkeuren of weigeren van een pagina

Een pagina publiceren

De versiegeschiedenis van een pagina weergeven

Een pagina maken

U kunt webpagina's maken en bewerken met behulp van een browser. Programma's als Microsoft Office SharePoint Designer 2007 bieden wel meer mogelijkheden, maar in sommige gevallen hebt u aan een browser al genoeg.

 1. In de site waar u de pagina op de Site-acties menu Knopafbeelding maken, klikt u op Pagina maken.

 2. Typ in het vak URL-naam de bestandsnaam van de pagina. Dit is de naam die wordt gebruikt voor alle koppelingen binnen de site.

 3. In het vak Titel kunt u de standaardtitel accepteren (deze komt overeen met de URL-naam). U kunt desgewenst ook een nieuwe paginatitel invoeren. In sommige pagina-indelingen wordt deze titel in de linkerbovenhoek van de pagina vermeld.

 4. In het vak Beschrijving kunt u desgewenst een beschrijving van de inhoud van de pagina invoeren. In sommige pagina-indelingen wordt deze beschrijving op de pagina weergegeven.

 5. Selecteer in het gedeelte Pagina-indeling welke indeling u wilt gebruiken voor de pagina die u wilt publiceren. Welke indeling het meest geschikt is, hangt af van het type informatie dat u wilt publiceren of de sjabloon die de ontwerper van de site u wil laten gebruiken.

 6. Klik op Maken.

Naar boven

Een pagina bewerken

Afhankelijk van het type indeling dat u hebt gekozen, kunt u diverse veldbesturingselementen en webonderdelen op de pagina hebben. U kunt inhoud aan de pagina toevoegen door deze elementen afzonderlijk te bewerken en te configureren. De ontwerper van de pagina bepaalt welke elementen op de pagina verschijnen. Veldbesturingselementen worden gebruikt om consistentie tussen pagina's en sites te waarborgen en kunnen niet op een andere plaats op de pagina worden gezet. In sommige indelingen kunt u wel webonderdelen toevoegen of bewerken.

Voor het toevoegen van of bewerken van de inhoud van

moet u het volgende doen

Veldbesturingselementen

 • De exacte werkwijze voor het toevoegen van inhoud aan een veldbesturingselement kan variëren. Soms moet u tekst invoeren in een tekstvak of op de koppeling Inhoud bewerken of Afbeelding bewerken klikken voor meer opties. Andere besturingselementen kennen mogelijk weer andere opties.

Webonderdelen

 • Als u een webonderdeel wilt toevoegen aan een pagina, klikt u op de pagina op de plaats van de tijdelijke aanduiding voor het webonderdeel op de koppeling Een webonderdeel toevoegen en selecteert u vervolgens het webonderdeel dat u aan de pagina wilt toevoegen.

 • Een webonderdeel configureren, klik op de pijl- Menu Webonderdeel op de titelbalk en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen. Wijzig de configuratie in het taakvenster.

Naar boven

Een pagina opslaan

Pagina's worden opgeslagen in de paginabibliotheek van de site. Doordat de pagina's op een centrale locatie worden opgeslagen, is het eenvoudig meerdere mensen samen aan de pagina's te laten werken, zolang ze maar de benodigde machtigingen hebben. Bij het opslaan van een pagina kunt u verschillende opties gebruiken, waarvan de meeste bereikbaar zijn via de werkbalk Pagina bewerken.

Handeling

Actie

De pagina opslaan en deze vervolgens verder bewerken.

 • Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Pagina en vervolgens op Opslaan.

De pagina opslaan zonder dat anderen deze kunnen bewerken.

 • Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Pagina en vervolgens op Opslaan en stoppen met bewerking.

De pagina opslaan zodat anderen deze kunnen bewerken.

 • Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Inchecken om concept te delen.

De pagina opslaan en inchecken ter beoordeling.

 • Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Verzenden voor goedkeuring.

Alle wijzigingen annuleren die zijn aangebracht sinds de pagina werd uitgecheckt.

 • Klik op Pagina en vervolgens op Uitchecken negeren.

Telkens wanneer u een pagina incheckt, wordt een subversie aangemaakt. Subversies van een pagina kunt u herkennen aan het versienummer. Hoofdversies (dit zijn pagina's die zijn goedgekeurd en gepubliceerd) hebben een versienummer dat eindigt op nul (0).

Naar boven

Een eerder opgeslagen pagina bewerken

Een pagina kan slechts door één persoon tegelijk worden bewerkt in Microsoft Office SharePoint Server 2007. Wanneer u klikt op Pagina bewerken, wordt de pagina automatisch uitgecheckt uit de paginabibliotheek, zodat anderen de pagina niet kunnen bewerken.

Als de pagina al is gepubliceerd, blijft de gepubliceerde versie toegankelijk voor bezoekers. Voor het bewerken wordt een subversie gemaakt. Als bijvoorbeeld versie 3.0 is gepubliceerd, wordt op het moment dat u op Pagina bewerken klikt in Office SharePoint Server 2007 versie 3.1 aangemaakt. De bezoekers blijven versie 3.0 zien, totdat versie 4.0 is goedgekeurd en gepubliceerd.

U kunt pagina's bewerken vanaf de pagina zelf of door de pagina te openen vanuit de paginabibliotheek van de site.

Handeling

Actie

Beginnen met bewerken terwijl u de pagina bekijkt.

 • Klik op de pagina die u bewerken wilt, klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Pagina bewerken.

Een pagina opzoeken in de paginabibliotheek.

 1. Klik in de site waarin de pagina zich bevindt, klik op de Site-acties menu Knopafbeelding , op Alle Site-inhoud weergeven.

 2. Klik onder Documentbibliotheken op Pagina's.

 3. Klik in de lijst Pagina's op de naam van de pagina die u wilt bewerken.

 4. Klik op de werkbalk Pagina bewerken op Pagina bewerken.

Naar boven

Een pagina inchecken

Het systeem voor inchecken en uitchecken voorkomt dat meerdere mensen tegelijkertijd aan verschillende versies van een pagina werken. Het systeem doet dit door alleen toe te staan dat de uitgecheckte versie van een pagina wordt bewerkt. Als meerdere mensen samenwerken aan één pagina, moet de ene auteur het document inchecken in de paginabibliotheek alvorens een andere auteur de pagina kan uitchecken om wijzigingen aan te brengen.

Voor het inchecken van een pagina zodat andere gebruikers deze in de paginabibliotheek kunnen openen, moet u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Klik bij de pagina die u aan het bewerken bent op de werkbalk Pagina bewerken op Inchecken om concept te delen.

Naar boven

Een pagina indienen ter goedkeuring

In Office SharePoint Server 2007 kunt u een pagina voor publicatie ter goedkeuring indienen bij een reviewer. U dient de reviewer zelf te melden dat de pagina klaar is om te worden beoordeeld, tenzij de beheerder workflow heeft ingeschakeld.

 • U zet de pagina klaar voor de reviewer door op de werkbalk Pagina bewerken te klikken op Verzenden voor goedkeuring.

Naar boven

Een pagina goedkeuren of afkeuren

De reviewer kan de inhoud die de auteur ter publicatie heeft voorbereid, goedkeuren of afkeuren. De reviewer kan de pagina niet bewerken zonder weer een nieuwe versie te maken, die vervolgens opnieuw ter goedkeuring moet worden ingediend.

Standaard wordt de pagina gepubliceerd zodra deze is goedgekeurd. Als de pagina wordt afgekeurd, blijft deze in de paginabibliotheek staan met hetzelfde versienummer als voor de afwijzing. De status wordt echter gewijzigd in Afgekeurd.

 • Als u een pagina wilt goedkeuren en publiceren, klikt u op de werkbalk Pagina bewerken op Goedkeuren.

 • Als u een pagina wilt afkeuren, klikt u op de werkbalk Pagina bewerken op Afkeuren.

Naar boven

Een pagina publiceren

Een auteur met de benodigde machtigingen kan een pagina publiceren zonder de goedkeuring van een reviewer. Standaard verschijnt een pagina op het moment van publicatie onmiddellijk op de website. U (of de paginaontwerper) kunt een publicatieschema instellen op de pagina Pagina-instellingen. Dit is handig als de pagina informatie bevat waarbij het tijdstip van publicatie een belangrijke rol speelt, zoals bonussen voor medewerkers die op een bepaalde datum van kracht worden of speciale evenementen die plaatsvinden op een vakantiedag.

 • Als u een pagina wilt publiceren, klikt u bij de pagina die u aan het bewerken bent op de werkbalk Pagina bewerken op Publiceren.

Naar boven

De geschiedenis van een pagina bekijken

U kunt de geschiedenis van een pagina, inclusief de huidige status ervan, bekijken op de pagina Versiegeschiedenis. Op deze pagina wordt de hoofdversie vermeld die op dat moment is gepubliceerd, indien van toepassing, en alle versies van de pagina die wachten op goedkeuring of die zijn afgekeurd. Op de pagina Versiegeschiedenis kunt u tevens zien wie de pagina heeft bewerkt en wanneer. Als u meer informatie wilt over een specifieke versie, kunt u de betreffende versie in de lijst selecteren.

 • Als u de versiegeschiedenis van een pagina wilt bekijken, klikt u bij de pagina waarvan u de geschiedenis wilt bekijken op de werkbalk Pagina bewerken op Hulpmiddelen en vervolgens op Overzicht van wijzigingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×