Werken met offlinekubusbestanden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In een offlinekubusbestand (.cub) worden gegevens opgeslagen in de vorm van een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). Deze gegevens kunnen bestaan uit een gedeelte van een OLAP-database op een OLAP-server of kunnen onafhankelijk van een OLAP-database zijn gemaakt. Gebruik een offlinekubusbestand als u met draaitabel- en draaigrafiekrapporten wilt blijven werken wanneer de server niet beschikbaar is of als u geen verbinding hebt met het netwerk.

Opmerking over de beveiliging: Wees voorzichtig met of distribueren een offlinekubusbestand dat gevoelige of persoonlijke gegevens bevat. In plaats van een kubusbestand, kunt u de gegevens behouden in de werkmap, zodat u Rights Management gebruiken kunt voor toegang tot de gegevens. Zie Information Rights Management in Officevoor meer informatie.

Wanneer u met een draaitabel of draaigrafiek rapport die is gebaseerd op de brongegevens van een OLAP-server werkt, kunt u de Wizard van de Offline kubus de brongegevens kopiëren naar een afzonderlijke offlinekubusbestand op uw computer. Als u wilt deze offline bestanden hebt gemaakt, moet u de OLAP-gegevensprovider die ondersteuning biedt voor deze mogelijkheid, zoals MSOLAP van Microsoft SQL Server Analysis Services, op uw computer is geïnstalleerd.

Opmerking: Het maken en het gebruik van offline kubusbestanden van Microsoft SQL Server Analysis Services is onderhevig aan de term en licenties van uw installatie van Microsoft SQL Server. Verwijzen naar de juiste licentie-informatie van uw versie van SQL Server.

Gebruik van de Wizard Offline kubus

Als u het offlinekubusbestand wilt maken, selecteert u met de wizard Offlinekubus een subset van de gegevens in de OLAP-database en slaat u die subset op. In uw rapport hoeft niet elk veld te zijn opgenomen dat u in het bestand opneemt en u kunt een selectie maken uit de dimensies en gegevensvelden die beschikbaar zijn in de OLAP-database. Als u de omvang van het bestand tot een minimum wilt beperken, kunt u ook alleen de gegevens opnemen die u in het rapport wilt weergeven. U kunt complete dimensies weglaten, en voor de meeste typen dimensies kunt u ook informatie van een lager of hoger niveau weglaten als u deze niet wilt weergeven. Voor alle items die u opneemt, worden de eigenschapsvelden die in de database voor die items beschikbaar zijn, ook opgeslagen in uw offlinebestand.

Weer online gegevens offline nemen en waarmee u de gegevens importeren.

Hiervoor maakt u eerst een draaitabel- of draaigrafiekrapport dat is gebaseerd op de serverdatabase en vervolgens maakt u het offlinekubusbestand vanuit het rapport. In het rapport kunt u vervolgens schakelen tussen de serverdatabase en het offlinebestand wanneer u wilt, bijvoorbeeld als u op een draagbare computer werk meeneemt naar huis of op reis en later met de computer opnieuw verbinding maakt met het netwerk.

De volgende procedure bevat de basisstappen die u moet uitvoeren om gegeven offline te nemen en weer online te brengen.

 1. Maak of open een draaitabel of draaigrafiekrapport op basis van de OLAP-gegevens waartoe u offline toegang wilt krijgen.

 2. Maak een offlinekubusbestand op uw computer. Zie de sectie Offlinekubusbestanden van OLAP-serverdatabases maken.

 3. Verbreek de verbinding met het netwerk en werk met het offlinekubusbestand.

 4. Maak opnieuw verbinding met het netwerk en herstel de verbinding met het offlinekubusbestand. Zie de sectie De verbinding tussen een offlinekubusbestand en een OLAP-serverdatabase herstellen.

 5. Vernieuw het offlinekubusbestand met de nieuwe gegevens en maak het offlinekubusbestand opnieuw. Zie de sectie Offlinekubusbestanden vernieuwen en opnieuw maken.

 6. Herhaal deze procedure, te beginnen met stap 3.

Opmerking: Als uw OLAP-database erg groot is en u wilt dat het kubusbestand toegang geeft tot een grote subset van de gegevens, moet veel schijfruimte beschikbaar zijn en kan het opslaan van het bestand veel tijd in beslag nemen. Om de prestaties te verbeteren, kunt u het offlinekubusbestand maken met behulp van een MDX-script.

 1. Klik op het draaitabelrapport waarvoor u een offlinekubusbestand wilt maken. U kunt ook op het gekoppeld draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport klikken.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep berekeningen op OLAP-extraen klik vervolgens op Offline OLAP.

  Het dialoogvenster Instellingen voor offline-OLAP wordt geopend.

  Opmerking: Als uw OLAP-voorziening geen offlinekubusbestanden ondersteunt, is de opdracht Offline OLAP niet beschikbaar. Neem contact op met de leverancier van de OLAP-voorziening voor meer informatie.

 3. Klik op Offlinegegevensbestand maken, of klik op Offlinegegevensbestand bewerken als er al een offlinekubusbestand voor het rapport bestaat.

  De wizard Offlinekubus wordt weergegeven.

 4. Klik in stap 1 van de wizard op Volgende.

 5. Selecteer in stap 2 van de wizard elke dimensie van de serverkubus met gegevens die u wilt opnemen in het offlinekubusbestand. Klik op het vak plusteken naast elk van deze dimensies en selecteer de niveaus die u wilt opnemen.

  Notities: 

  • In een dimensie kunt u geen tussenliggende niveaus overslaan.

  • Als u de grootte van het kubusbestand wilt verminderen, laat u lagere niveaus weg die u niet hoeft weer te geven in het rapport.

  • Zorg ervoor dat u dimensies opneemt waarin u items hebt gegroepeerd, zodat deze groeperingen in Microsoft Office Excel worden onderhouden als u overschakelt tussen de serverdatabase en het offlinebestand.

  • In dimensies zonder vak plusteken kunt u geen niveaus uitsluiten. Bij dimensies van dit type kunt u alleen alles opnemen of uitsluiten.

 6. Klik in stap 3 van de wizard op het plusteken vakje naast Afmetingen en selecteer de velden die u als gegevensvelden in het rapport wilt gebruiken. U moet minimaal één afmeting selecteren, omdat anders de dimensies van de afmeting geen gegevens bevatten. Klik voor elke dimensie die onder Afmetingen wordt weergegeven op het plusteken vakje naast de dimensie en selecteer de items op het hoogste niveau die u in het offlinekubusbestand wilt opnemen.

  • Als u de grootte van het kubusbestand wilt beperken zodat u voldoende schijfruimte overhoudt en het bestand sneller wordt opgeslagen, selecteert u alleen de items die in het rapport moeten worden weergegeven. Alle eigenschapsvelden die beschikbaar zijn voor de items die u selecteert, worden automatisch in de kubus opgenomen.

  • Als er items ontbreken die u wilt opnemen, hebt u mogelijk in de vorige stap niet de dimensie opgenomen die deze items bevat. Klik op Vorige in de wizard, selecteer de ontbrekende dimensie in stap 2 en ga vervolgens opnieuw naar stap 3.

   Opmerking: In de wizard OLAP-kubus zijn de enige beschikbare samenvattingsfuncties voor gegevensvelden Som, Aantal, Min en Max.

 7. Geef in stap 4 van de wizard een naam en een locatie voor het CUB-bestand op en klik op Voltooien.

  Als u het opslaan van het bestand wilt annuleren, klikt u op Stoppen in het dialoogvenster Bezig met het maken van een kubusbestand.

 8. Wanneer het offlinekubusbestand in Excel is gemaakt, klikt u in het dialoogvenster Instellingen voor offline-OLAP op OK.

Probleem: Mijn computer heeft niet voldoende schijfruimte tijdens het opslaan van een kubus.

OLAP-databases zijn speciaal ontworpen voor zeer grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens. Het is dan ook mogelijk dat de serverdatabase veel meer schijfruimte in beslag neemt dan beschikbaar is op uw lokale computer. Als u een grote subset van deze gegevens opgeeft voor uw offlinekubusbestand, hebt u hiervoor wellicht niet voldoende schijfruimte. Met de volgende strategieën kunt u meer ruimte vrijmaken of uw offlinekubusbestand verkleinen.

Maak schijfruimte vrij of gebruik een andere schijf    Verwijder bestanden die u niet nodig hebt van uw schijf voordat u het kubusbestand opslaat of sla het bestand op een netwerkstation op.

Neem minder gegevens in het offlinekubusbestand op      Ga na hoe u de hoeveelheid gegevens in het bestand kunt beperken en toch over alle benodigde gegevens voor het draaitabel- of draaigrafiekrapport kunt beschikken. U kunt het volgende proberen:

 • Verwijder dimensies    Selecteer in stap 2 van de wizard Offlinekubus alleen de dimensies die als velden worden weergegeven in uw draaitabel- of draaigrafiekrapport.

 • Verwijder detailniveaus     Klik op het vakje plusteken naast elke geselecteerde dimensie in stap 2 van de wizard en schakel de selectievakjes uit voor niveaus die lager zijn dan de niveaus die in uw rapport worden weergegeven.

 • Verwijder gegevensvelden    Klik in stap 3 van de wizard op het plusteken vakje naast Afmetingen en selecteer alleen de gegevensvelden die u in het rapport gebruikt.

 • Verwijder gegevensitems    Klik op het vakje plusteken naast elke dimensie in stap 3 en schakel de selectievakjes uit voor items die u niet wilt weergeven in het rapport.

 1. Klik op het draaitabelrapport of gekoppeld draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep berekeningen op OLAP-extraen klik vervolgens op Offline OLAP.

 3. Klik op Online-OLAP en klik vervolgens op OK.

 4. Als u wordt gevraagd de gegevensbron op te geven, klikt u op Bladeren om een bron te zoeken en zoekt u de OLAP-server op uw netwerk.

Het vernieuwen van een offlinekubusbestand, waarbij het bestand opnieuw wordt gemaakt met de meest recente gegevens uit de serverkubus of het nieuwe offlinekubusbestand, kan een tijdrovend proces zijn en er is veel tijdelijke schijfruimte voor nodig. Start dit proces wanneer u niet onmiddellijk toegang tot andere bestanden nodig hebt en controleer of u voldoende schijfruimte hebt om het bestand opnieuw op te slaan.

 1. Klik op het draaitabelrapport dat op het offlinekubusbestand is gebaseerd.

 2. In Excel 2016: Klik op het tabblad gegevens in de groep query's en verbindingen op de pijl naast Alles vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

  In Excel 2013: Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast Alles vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

Probleem: Nieuwe gegevens worden niet in mijn rapport weergegeven als ik het vernieuw.

Controleer of de oorspronkelijke database beschikbaar is    Het offlinekubusbestand kan mogelijk geen verbinding maken met de oorspronkelijke serverdatabase om nieuwe gegevens op te halen. Controleer of de oorspronkelijke serverdatabase die de gegevens voor de kubus heeft geleverd, geen andere naam heeft gekregen of niet is verplaatst. Controleer of de server beschikbaar is en of u hiermee verbinding kunt maken.

Controleer of er nieuwe gegevens beschikbaar zijn      Vraag aan de databasebeheerder of de database is bijgewerkt in de gebieden die zijn opgenomen in uw rapport.

Controleer of de indeling van de database niet is gewijzigd    Als een OLAP-serverkubus opnieuw is opgebouwd, moet u uw rapport misschien opnieuw indelen of een nieuw offlinekubusbestand of een nieuwe kubus met de wizard OLAP-kubus maken om toegang te krijgen tot de gewijzigde gegevens. Vraag de databasebeheerder of de database is gewijzigd.

Het opslaan van een gewijzigd offlinekubusbestand kan enige tijd duren. In de tussentijd kunt u geen andere handelingen uitvoeren in Excel. Daarom is het raadzaam om het proces pas te starten wanneer u geen directe toegang nodig hebt tot andere bestanden. Zorg er tevens voor dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is om het bestand opnieuw op te slaan.

 1. Controleer of u met het netwerk bent verbonden en of u toegang hebt tot de oorspronkelijke OLAP-serverdatabase waarvan de gegevens in het offlinekubusbestand afkomstig zijn.

 2. Klik op een draaitabelrapport dat is gebaseerd op het offlinekubusbestand of klik op het gekoppelde draaitabelrapport van een draaigrafiekrapport.

 3. Klik op het tabblad analyseren in de groep berekeningen op OLAP-extraen klik vervolgens op Offline OLAP.

 4. Klik op Off line OLAP en vervolgens op Off line gegevensbestand bewerken.

 5. Volg de aanwijzingen in de wizard Offlinekubus om andere gegevens voor het bestand te selecteren. Bij de laatste stap geeft u de naam en locatie op van het bestaande bestand dat u wijzigt.

Opmerking: als u het opslaan van het bestand wilt annuleren, klikt u op Stoppen in het dialoogvenster Bezig met het maken van een kubusbestand.

Waarschuwing: Als u het offlinekubusbestand voor een rapport verwijdert, kunt u het rapport niet meer offline gebruiken of een nieuwoffline kubusbestand voor het rapport maken.

 1. Sluit alle werkmappen die rapporten bevatten die gebruikmaken van het offlinekubusbestand of zorg ervoor dat al deze rapporten zijn verwijderd.

 2. Zoek het offlinekubusbestand (.cub) in Windows en verwijder het.

Opmerking: Als uw OLAP-database erg groot is en u wilt dat het kubusbestand toegang geeft tot een grote subset van de gegevens, moet veel schijfruimte beschikbaar zijn en kan het opslaan van het bestand veel tijd in beslag nemen. Om de prestaties te verbeteren, kunt u het offlinekubusbestand maken met behulp van een MDX-script.

 1. Klik op het draaitabelrapport waarvoor u een offlinekubusbestand wilt maken. U kunt ook op het gekoppeld draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport klikken.

 2. Klik op het tabblad Opties, in de groep Extra, op OLAP-voorzieningen en klik vervolgens op Offline OLAP.

  Afbeelding van het lint in Outlook

  Het dialoogvenster Instellingen voor offline-OLAP wordt geopend.

  Opmerking: Als uw OLAP-voorziening geen offlinekubusbestanden ondersteunt, is de opdracht Offline OLAP niet beschikbaar. Neem contact op met de leverancier van de OLAP-voorziening voor meer informatie.

 3. Klik op Offlinegegevensbestand maken, of klik op Offlinegegevensbestand bewerken als er al een offlinekubusbestand voor het rapport bestaat.

  De wizard Offlinekubus wordt weergegeven.

 4. Klik in stap 1 van de wizard op Volgende.

 5. Selecteer in stap 2 van de wizard elke dimensie van de serverkubus met gegevens die u wilt opnemen in het offlinekubusbestand. Klik op het vak plusteken naast elk van deze dimensies en selecteer de niveaus die u wilt opnemen.

  Notities: 

  • In een dimensie kunt u geen tussenliggende niveaus overslaan.

  • Als u de grootte van het kubusbestand wilt verminderen, laat u lagere niveaus weg die u niet hoeft weer te geven in het rapport.

  • Zorg ervoor dat u dimensies opneemt waarin u items hebt gegroepeerd, zodat deze groeperingen in Microsoft Office Excel worden onderhouden als u overschakelt tussen de serverdatabase en het offlinebestand.

  • In dimensies zonder vak plusteken kunt u geen niveaus uitsluiten. Bij dimensies van dit type kunt u alleen alles opnemen of uitsluiten.

 6. Klik in stap 3 van de wizard op het plusteken vakje naast Afmetingen en selecteer de velden die u als gegevensvelden in het rapport wilt gebruiken. U moet minimaal één afmeting selecteren, omdat anders de dimensies van de afmeting geen gegevens bevatten. Klik voor elke dimensie die onder Afmetingen wordt weergegeven op het plusteken vakje naast de dimensie en selecteer de items op het hoogste niveau die u in het offlinekubusbestand wilt opnemen.

  • Als u de grootte van het kubusbestand wilt beperken zodat u voldoende schijfruimte overhoudt en het bestand sneller wordt opgeslagen, selecteert u alleen de items die in het rapport moeten worden weergegeven. Alle eigenschapsvelden die beschikbaar zijn voor de items die u selecteert, worden automatisch in de kubus opgenomen.

  • Als er items ontbreken die u wilt opnemen, hebt u mogelijk in de vorige stap niet de dimensie opgenomen die deze items bevat. Klik op Vorige in de wizard, selecteer de ontbrekende dimensie in stap 2 en ga vervolgens opnieuw naar stap 3.

   Opmerking: In de wizard OLAP-kubus zijn de enige beschikbare samenvattingsfuncties voor gegevensvelden Som, Aantal, Min en Max.

 7. Geef in stap 4 van de wizard een naam en een locatie voor het CUB-bestand op en klik op Voltooien.

  Als u het opslaan van het bestand wilt annuleren, klikt u op Stoppen in het dialoogvenster Bezig met het maken van een kubusbestand.

 8. Wanneer het offlinekubusbestand in Excel is gemaakt, klikt u in het dialoogvenster Instellingen voor offline-OLAP op OK.

Probleem: Mijn computer heeft niet voldoende schijfruimte tijdens het opslaan van een kubus.

OLAP-databases zijn speciaal ontworpen voor zeer grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens. Het is dan ook mogelijk dat de serverdatabase veel meer schijfruimte in beslag neemt dan beschikbaar is op uw lokale computer. Als u een grote subset van deze gegevens opgeeft voor uw offlinekubusbestand, hebt u hiervoor wellicht niet voldoende schijfruimte. Met de volgende strategieën kunt u meer ruimte vrijmaken of uw offlinekubusbestand verkleinen.

Maak schijfruimte vrij of gebruik een andere schijf    Verwijder bestanden die u niet nodig hebt van uw schijf voordat u het kubusbestand opslaat of sla het bestand op een netwerkstation op.

Neem minder gegevens in het offlinekubusbestand op      Ga na hoe u de hoeveelheid gegevens in het bestand kunt beperken en toch over alle benodigde gegevens voor het draaitabel- of draaigrafiekrapport kunt beschikken. U kunt het volgende proberen:

 • Verwijder dimensies    Selecteer in stap 2 van de wizard Offlinekubus alleen de dimensies die als velden worden weergegeven in uw draaitabel- of draaigrafiekrapport.

 • Verwijder detailniveaus     Klik op het vakje plusteken naast elke geselecteerde dimensie in stap 2 van de wizard en schakel de selectievakjes uit voor niveaus die lager zijn dan de niveaus die in uw rapport worden weergegeven.

 • Verwijder gegevensvelden    Klik in stap 3 van de wizard op het plusteken vakje naast Afmetingen en selecteer alleen de gegevensvelden die u in het rapport gebruikt.

 • Verwijder gegevensitems    Klik op het vakje plusteken naast elke dimensie in stap 3 en schakel de selectievakjes uit voor items die u niet wilt weergeven in het rapport.

 1. Klik op het draaitabelrapport of gekoppeld draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties, in de groep Extra, op OLAP-voorzieningen en klik vervolgens op Offline OLAP.

  Afbeelding van het lint in Outlook

 3. Klik op Online-OLAP en klik vervolgens op OK.

 4. Als u wordt gevraagd de gegevensbron op te geven, klikt u op Bladeren om een bron te zoeken en zoekt u de OLAP-server op uw netwerk.

Het vernieuwen van een offlinekubusbestand, waarbij het bestand opnieuw wordt gemaakt met de meest recente gegevens uit de serverkubus of het nieuwe offlinekubusbestand, kan een tijdrovend proces zijn en er is veel tijdelijke schijfruimte voor nodig. Start dit proces wanneer u niet onmiddellijk toegang tot andere bestanden nodig hebt en controleer of u voldoende schijfruimte hebt om het bestand opnieuw op te slaan.

 1. Klik op het draaitabelrapport dat op het offlinekubusbestand is gebaseerd.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast Alles vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

  Afbeelding van Excel-lint

Probleem: Nieuwe gegevens worden niet in mijn rapport weergegeven als ik het vernieuw.

Controleer of de oorspronkelijke database beschikbaar is    Het offlinekubusbestand kan mogelijk geen verbinding maken met de oorspronkelijke serverdatabase om nieuwe gegevens op te halen. Controleer of de oorspronkelijke serverdatabase die de gegevens voor de kubus heeft geleverd, geen andere naam heeft gekregen of niet is verplaatst. Controleer of de server beschikbaar is en of u hiermee verbinding kunt maken.

Controleer of er nieuwe gegevens beschikbaar zijn      Vraag aan de databasebeheerder of de database is bijgewerkt in de gebieden die zijn opgenomen in uw rapport.

Controleer of de indeling van de database niet is gewijzigd    Als een OLAP-serverkubus opnieuw is opgebouwd, moet u uw rapport misschien opnieuw indelen of een nieuw offlinekubusbestand of een nieuwe kubus met de wizard OLAP-kubus maken om toegang te krijgen tot de gewijzigde gegevens. Vraag de databasebeheerder of de database is gewijzigd.

Het opslaan van een gewijzigd offlinekubusbestand kan enige tijd duren. In de tussentijd kunt u geen andere handelingen uitvoeren in Excel. Daarom is het raadzaam om het proces pas te starten wanneer u geen directe toegang nodig hebt tot andere bestanden. Zorg er tevens voor dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is om het bestand opnieuw op te slaan.

 1. Controleer of u met het netwerk bent verbonden en of u toegang hebt tot de oorspronkelijke OLAP-serverdatabase waarvan de gegevens in het offlinekubusbestand afkomstig zijn.

 2. Klik op een draaitabelrapport dat is gebaseerd op het offlinekubusbestand of klik op het gekoppelde draaitabelrapport van een draaigrafiekrapport.

 3. Klik op het tabblad Opties, in de groep Extra, op OLAP-voorzieningen en klik vervolgens op Offline OLAP.

 4. Klik op Off line OLAP en vervolgens op Off line gegevensbestand bewerken.

 5. Volg de aanwijzingen in de wizard Offlinekubus om andere gegevens voor het bestand te selecteren. Bij de laatste stap geeft u de naam en locatie op van het bestaande bestand dat u wijzigt.

Opmerking: als u het opslaan van het bestand wilt annuleren, klikt u op Stoppen in het dialoogvenster Bezig met het maken van een kubusbestand.

Waarschuwing: Als u het offlinekubusbestand voor een rapport verwijdert, kunt u het rapport niet meer offline gebruiken of een nieuwoffline kubusbestand voor het rapport maken.

 1. Sluit alle werkmappen die rapporten bevatten die gebruikmaken van het offlinekubusbestand of zorg ervoor dat al deze rapporten zijn verwijderd.

 2. Zoek het offlinekubusbestand (.cub) in Windows en verwijder het.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×