Werken met meerdere agenda's in de webversie van Outlook

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Outlook op het web kunt u meer dan één agenda tegelijk bekijken. De agenda's mogelijk vergeten, of ze een combinatie van agenda's en agenda's van personen binnen en buiten uw organisatie mogelijk. Zie voor informatie over agenda delen en agenda's die deel uitmaakt van andere personen aan uw agendaweergave toevoegen, delen uw agenda in Outlook op het web voor bedrijven.

Opmerking: Meld u aan bij Outlook op het web met uw werk Office 365 - of schoolaccount.

Agenda's wilt toevoegen aan uw account zo nodig kunt u het contextmenu (Klik met de rechtermuisknop). U wilt bijvoorbeeld een afzonderlijke agenda voor projectdeadlines of voor een betalingsschema van de team sporten maken.

Uw agenda's is een goede locatie om een agenda maken, tenzij u gaat voor het maken van een groot aantal agenda's worden. Als u verwacht een groot aantal agenda's maken dat, wilt u mogelijk agendagroepen taken ordenen maken. Zie werken met agendagroepen.

Een kalender maken in uw agenda 's

 1. Kies in het navigatiedeelvenster Agenda (het linkerdeelvenster) Pictogram Toevoegen naast uw agenda's.

  Een schermafbeelding ziet u de gebieden uw agenda's en andere agenda's van het agenda-navigatiedeelvenster.
 2. Typ de naam die u wilt gebruiken voor uw nieuwe agenda in het vak agendanaam en druk op Enter.

Tip: U kunt een kalender maken in de map andere agenda's , net als in de map met uw agenda's . Kies Pictogram Toevoegen naast andere agenda's, typ de naam voor de nieuwe agenda in het vak naam van de agenda en druk op Enter.

Een agenda openen vanuit een adreslijst of via internet

Naar boven

Standaard ziet u twee groepen in het navigatiedeelvenster Agenda: uw agenda's en andere agenda's. U kunt het contextmenu extra groepen maken.

Voordat u een agendagroep maken, is het raadzaam om te bladeren bestaande groepen om te controleren of dat u bent niet de naam van een groep dupliceren.

 1. In de agenda navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op (of aanraken en vasthouden als u een apparaat met aanraakscherm gebruikt), en selecteer vervolgens nieuwe agendagroep.

 2. Typ een naam voor de nieuwe groep en druk op Enter.

  Met de rechtermuisknop op een bestaande groep wilt maken of een nieuwe agenda openen in de groep of als u wilt wijzigen of verwijderen van de groep.

Opmerking: U kunt een agenda niet van de ene naar de andere groep verplaatsen.

Naar boven

 • Agendaweergave. U kunt toevoegen of verwijderen van een agenda uit de agendaweergave door te negeren kiezen. Alleen de muisaanwijzer of wijst u de agenda boven aan het agendavenster en de schakelt negeren in of uit.

 • Meer opties. U kunt wijzigen, verwijderen, delen, machtigingen bijwerken of de kleur en de charm van agenda's dat u eigenaar bent wijzigen. Selecteer de agenda en klik vervolgens met de rechtermuisknop op (of aanraken en vasthouden als u een apparaat met aanraakscherm gebruikt) om het menu te openen.

 • Als u een agenda die van iemand anders aan uw agendaweergave hebt toegevoegd, met de rechtermuisknop als u wilt wijzigen, verwijderen, de kleur wijzigen of de charm van die agenda wijzigen.

Naar boven

 • U kunt zo veel agenda's als u uw account wilt, maar u niet meer dan 10 per keer weergeven toevoegen. Als u de weergave Week, werkweekof maand gebruikt en u meer dan één agenda hebt ingeschakeld, wordt ze worden samengevoegd in één weergave. De kleur van elke agenda ziet u welke items toevoegen aan welke kalender. De achtergrondkleur van niet-werkuren worden ook wijzigen zodat deze overeenkomen met de actieve agenda.

 • Als u de weergave dag gebruikt, kunt u in de rechterbovenhoek van het agendavenster kiezen Knop voor samenvoegen van agenda's is alleen beschikbaar wanneer meerdere agenda's worden weergegeven in de Dagweergave of Knop voor splitsen van agenda's is alleen beschikbaar wanneer meerdere agenda's worden weergegeven in de Dagweergave te bepalen hoe bekijkt u meerdere agenda's. Samenvoegen ziet u alle geopende agenda's in een verticale indeling en gesplitste worden aangegeven naast elkaar worden geïnstalleerd.

 • Wanneer u meerdere agenda’s bekijkt, kunt u wijzigen welke agenda actief is door deze boven aan het agendavenster te selecteren.

Naar boven

Er zijn twee manieren een nieuw item toevoegen aan een actieve kalender dat u eigenaar bent:

 • Wijs een dag in de agenda met de rechtermuisknop en kies de optie Nieuw en voert u het vak Details .

 • Klik in agenda, kiest u de omlaag pijl Knop Nieuw en pijl omlaag > agendagebeurtenis, en klik vervolgens details over de gebeurtenis toevoegen en selecteer Opslaan.

U kunt een item verplaatsen naar een andere agenda. Hier ziet u hoe:

 1. Selecteer het item dat u wilt verplaatsen, met de rechtermuisknop en selecteert u openen.

 2. Selecteer meer opties > opslaan in agenda, kies de nieuwe agenda in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Opslaan Knop Groep maken .

Opmerking: Wanneer u een item van de ene agenda naar de andere verplaatst, blijft deze worden weergegeven in de agenda die is verplaatst van. Het item dat wordt weergegeven op de oorspronkelijke agenda is gemarkeerd in de kleur van de agenda die is verplaatst naar. Klik op de oorspronkelijke agenda, kunt u dubbelklikt u op het item en bewerken of verwijderen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×