Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik To-Do voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, voor het maken van lijsten van dingen die u moet doen voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt de lijsten ook bewerken, het ontwerp ervan wijzigen en ze ordenen. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'New list button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Als u de nieuwe naam van de lijst wilt bewerken, typt u de naam met behulp van het schermtoetsenbord, swipet u naar rechts tot u 'Q' hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Nadat u de naam hebt getypt, slaat u de nieuwe lijst op door naar links te swipen totdat u hoort: 'Done button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De nieuwe lijst wordt opgeslagen.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Als u naar een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts tot u hoort: 'Search button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Zoeken wordt geopend en de focus wordt naar het veld Zoeken verplaatst.

 3. Typ een zoekterm met het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q'. Nadat u de term hebt getypt, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Search'. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, swipet u naar links totdat u een resultaat hoort. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, swipet u naar rechts of naar links. Terwijl u navigeert, noemt VoiceOver het taakitem, de status (voltooid of niet voltooid) en de lijst waartoe het behoort.

 5. Als u naar de weergave Takenlijst wilt gaan, gaat u naar het item en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

Gebruik het menu Lijstopties om de naam te wijzigen van een lijst die u hebt gemaakt.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. In VoiceOver worden de beschikbare lijsten opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren. De weergave Takenlijst wordt geopend.

 3. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend. U hoort: 'Rename list button'.

 4. Dubbeltik op het scherm om de naam van de lijst te veranderen. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de lijst te bewerken. Ga naar het toetsenbord door een vinger op het scherm te plaatsen en sleep deze over het scherm totdat een toetsenborditem wordt genoemd.

 5. Nadat u de nieuwe naam van de taak hebt getypt, slaat u deze op en sluit u het toetsenbord door naar rechts te swipen totdat u het volgende hoort: 'Done'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst en de achtergrondkleur zodat deze bij het ontwerp van uw keuze passen.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor standaardlijsten van My Day.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst van uw keuze. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u naar het submenu Thema wijzigen wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Change theme button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Thema wordt geopend.

 3. U kunt een achtergrondkleur selecteren door naar rechts te swipen totdat u de kleur hoort die u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Terwijl u de focus verplaatst, worden de kleuren door VoiceOver opgelezen. De geselecteerde kleur wordt geïdentificeerd als 'selected'.

 4. U kunt een thema selecteren door naar rechts te swipen totdat u het thema hoort dat u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver noemt de thema's tijdens het navigeren. Het geselecteerde thema wordt geïdentificeerd als 'selected'.

 5. Nadat u de nieuwe achtergrondkleur of het nieuwe thema hebt geselecteerd, kunt u dit opslaan en het menu Thema sluiten door naar links te swipen totdat u hoort: 'Done button'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor standaardlijsten van My Day kunnen voltooide taken niet worden verborgen.

 1. Open in de weergave Takenlijst van de To-Do-lijst waarvoor u voltooide taken wilt verbergen, het menu Lijstopties. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Hide completed to-do items button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de weergave Takenlijst.

 4. Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven in het menu Lijstopties, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Show completed to-do items button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst die u wilt sorteren. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u naar het submenu Sorteren wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Sort button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Sorteren wordt geopend.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts tot u de optie hoort die u wilt gebruiken en dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert.

 4. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus verplaatst naar de weergave Takenlijst.

 5. Als u een sorteerbewerking wilt verwijderen uit een lijst, swipet u in de weergave Takenlijst naar rechts of links totdat u hoort: 'Remove sorting button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst die u wilt verwijderen. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u de lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Delete list button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. U hoort: 'Are you sure you want to delete this list forever?' Swipe naar rechts om te bevestigen. U hoort: 'Delete list button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  Als u de verwijdering wilt annuleren, swipet u in het bevestigingsvenster naar rechts totdat u hoort: 'Cancel button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het maken van takenlijsten voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt ook het lijstontwerp wijzigen en lijsten sorteren op de manier zoals dat wilt. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'New list, out of list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Typ een naam voor uw lijst.

 4. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De focus wordt verplaatst naar het invoerveld met de naam van de eerste taak in de lijstweergave. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over het toevoegen van taken.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts totdat u 'Enter search button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Zoeken wordt geopend en de focus wordt naar het veld Zoeken verplaatst.

 3. Typ een zoekterm. Het begin van het woord is voldoende.

 4. U kunt naar de lijst met zoekresultaten navigeren door naar rechts te swipen totdat u een resultaat hoort. Een resultaat begint met 'To-do' gevolgd door de naam. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, swipet u naar rechts of naar links.

 5. Open de detailweergave van het geselecteerde resultaat. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijstweergave wordt geopend.

 3. U kunt het menu Lijstopties openen door naar rechts te swipen totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Rename list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst.

 5. Verwijder de vorige naam met het toetsenbord en typ de nieuwe naam.

 6. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor de standaardlijst van My Day.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. U vindt de opties voor thema's door naar rechts te swipen totdat u 'Change theme' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U kunt een thema selecteren door naar rechts of links te swipen totdat u het door u gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor de standaardlijst van My Day kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. Als u voltooide items wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Hide completed to-dos' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de lijstweergave.

 4. Als u voltooide items wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Hide completed to-dos' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. U vindt de opties voor thema's door naar rechts te swipen totdat u 'Change theme' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u de optie hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus teruggeplaatst naar de lijstweergave.

 4. Als u een sorteervolgorde wilt verwijderen van een lijst terwijl die lijst wordt weergegeven, swipet u naar rechts of links totdat u hoort 'Remove sorting button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. Als u een lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Delete list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u het verwijderen wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Yes button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het verwijderen wilt annuleren, swipet u in het pop-upbevestigingsvenster naar rechts wilt totdat u hoort 'Cancel button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Nadat de lijst is verwijderd, wordt de focus terug naar de lijst van My Day verplaatst.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, voor het maken van takenlijsten voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt ook het lijstontwerp wijzigen en lijsten sorteren op de manier zoals dat wilt. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. U kunt naar de weergave Zijbalk door naar rechts of links te swipen totdat u 'Knop Navigatie, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts of links totdat u 'Knop Nieuwe lijst, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Typ een naam voor uw lijst.

 4. Veeg met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u dit hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. U kunt naar de weergave Zijbalk door naar rechts of links te swipen totdat u 'Knop Navigatie, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts of links totdat u hoort: 'Knop Uw taken doorzoeken, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Zoeken wordt geopend en de focus wordt naar het veld Zoeken verplaatst.

 3. Typ een zoekterm. Het begin van het woord is voldoende.

 4. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

 5. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, swipet u naar links totdat u een resultaat hoort. Een resultaat begint met 'Taak' gevolgd door de naam en de positie op de lijst waar deze toe behoort, bijvoorbeeld '1 van 2'. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, swipet u naar rechts of naar links.

 6. Open de detailweergave van het geselecteerde resultaat. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u hoort: 'Knop Navigatie, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijstweergave wordt geopend.

 3. Als u het menu Lijstopties wilt openen, swipet u naar links tot u 'Bewerken' hoort, gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 4. Dubbeltik op het scherm om de naam van de lijst te veranderen. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst. Verwijder de vorige naam met het toetsenbord en typ de nieuwe naam.

 5. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor de standaardlijst van Mijn dag.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. De themaopties vindt u door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'Thema'.

 3. U kunt een thema selecteren door naar rechts te swipen totdat u het thema hoort dat u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde thema wordt geïdentificeerd als 'geselecteerd', en de rest is 'niet-geselecteerd'.

 4. Veeg met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u dit hoort: 'Aangepast, terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor de standaardlijst van Mijn dag kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Menu-item Voltooide taken verbergen, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de lijstweergave.

 4. Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven in het menu Lijstopties, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Menu-item Voltooide taken weergeven, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Sorteren openen door naar rechts of links te swipen totdat u hoort: 'Knop Sorteren, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u de optie hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus teruggeplaatst naar de lijstweergave.

 3. Als u een sorteervolgorde wilt verwijderen uit een lijst, swipet u naar rechts of links totdat u hoort: 'Knop Sorteervolgorde verwijderen, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. Als u een lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Menu-item Lijst verwijderen, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u het verwijderen wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Verwijderen, dubbeltik om te activeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het verwijderen wilt annuleren, swipet u in het pop-upbevestigingsvenster naar rechts totdat u hoort 'Knop Annuleren, dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Web met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, voor het maken van lijsten van dingen die u moet doen voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt de lijsten ook bewerken, het ontwerp ervan wijzigen en ze ordenen. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. Als u in To-Do een nieuwe lijst wilt maken, drukt u op Tab totdat u 'Knop Nieuwe lijst' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 2. Typ een naam voor de lijst en druk op Enter.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u in To-DoZijbalk bent en naar een taak wilt zoeken, drukt u op Tab tot u hoort 'Knop Zoeken' en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. De cursor wordt nu verplaatst naar het veld Zoeken.

 2. Typ de gewenste zoekterm. In To-Do worden de zoekresultaten automatisch weergegeven terwijl u typt.

 3. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, drukt u net zo lang op Tab totdat u een resultaat hoort. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, drukt u op Tab of Shift+Tab. Terwijl u navigeert, spreekt Verteller het taakitem als volgt uit: 'Taak <naam van taakitem>'. Voltooide taken worden genoemd als 'Voltooide taak <naam van taakitem>'.

 4. Als u de weergave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatiebalk wanneer u op de taak staat.

De naam van een lijst wijzigen

Gebruik het menu Lijstopties om de naam te wijzigen van een lijst die u hebt gemaakt.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u To-Do naar een lijst in de Zijbalk wilt gaan, drukt u op Tab totdat de gewenste lijst wordt genoemd.

 2. Door op de spatiebalk te drukken kunt u de lijst selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen. De weergave Takenlijst wordt geopend.

 3. Druk op Shift+F10 om het menu Lijstopties te openen. U hoort: 'Knop Lijstopties'.

 4. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 5. Druk op Tab als u de naam van de lijst wilt wijzigen. U hoort: 'Knop Naam van lijst wijzigen'.

 6. Druk op de spatiebalk. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst.

 7. Typ de nieuwe naam van de lijst en druk op Enter. De naam van de lijst is gewijzigd.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor een standaardlijst van Mijn dag kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. Druk in de weergave Takenlijst van de To-Do-lijst waarvoor u voltooide taken wilt verbergen, op Shift+F10. U hoort: 'Knop Lijstopties'.

 2. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 3. Als u voltooide taken wilt verbergen, drukt op Tab totdat u 'Knop Voltooide taken verbergen' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 4. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de weergave Takenlijst.

 5. Als u voltooide items wilt weergeven, drukt u in het menu Lijstopties op Tab totdat u 'Knop Voltooide taken weergeven' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. In de weergave Takenlijst van de lijst die u wilt sorteren, drukt u op Tab totdat u 'Knop Taken sorteren' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Het menu Sorteren wordt geopend.

 2. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u de gewenste optie hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. De opties worden opgelezen door Verteller terwijl u door het venster navigeert.

  Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus verplaatst naar de weergave Takenlijst.

 3. Als u een sorteerbewerking wilt verwijderen uit een lijst, drukt u in de weergave Takenlijstop Tab of Shift+Tab totdat u 'Knop Optie voor sorteervolgorde sluiten' hoort, en drukt u op de spatiebalk om deze te selecteren.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. In de weergave Takenlijst drukt u op Shift+F10. U hoort: 'Knop Lijstopties'.

 2. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 3. Als u de lijst wilt verwijderen, drukt u op Tab totdat u 'knop Lijst verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. Druk tweemaal op Tab om het verwijderen te bevestigen. U hoort: 'Knop Lijst verwijderen'. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren.

  Als u de lijst niet wilt verwijderen , drukt u in het bevestigingsvenster op Tab tot u 'Knop Annuleren' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×