Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik To-Do voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om lijsten met taken te maken voor een specifiek project, tijd lijn of routine. U kunt ook bewerken, het ontwerp wijzigen en de lijsten ordenen. Later kunt u ze verwijderen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'New list button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Als u de nieuwe naam van de lijst wilt bewerken, typt u de naam met behulp van het schermtoetsenbord, swipet u naar rechts tot u 'Q' hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Nadat u de naam hebt getypt, slaat u de nieuwe lijst op door naar links te swipen totdat u hoort: 'Done button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De nieuwe lijst wordt opgeslagen.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Als u naar een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts tot u hoort: 'Search button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Zoeken wordt geopend en de focus wordt naar het veld Zoeken verplaatst.

 3. Typ een zoekterm met het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q'. Nadat u de term hebt getypt, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Search'. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Als u naar de lijst met zoekresultaten wilt gaan, swipet u naar links totdat u een resultaat hoort. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, swipet u naar rechts of naar links. Terwijl u navigeert, noemt VoiceOver het taakitem, de status (voltooid of niet voltooid) en de lijst waartoe het behoort.

 5. Als u naar de weergave Takenlijst wilt gaan, gaat u naar het item en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

Gebruik het menu Lijstopties om de naam te wijzigen van een lijst die u hebt gemaakt.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u in To-Do naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u hoort: 'Sidebar button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. In VoiceOver worden de beschikbare lijsten opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Dubbeltik op het scherm om de lijst te selecteren. De weergave Takenlijst wordt geopend.

 3. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend. U hoort: 'Rename list button'.

 4. Dubbeltik op het scherm om de naam van de lijst te veranderen. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van de lijst te bewerken. Ga naar het toetsenbord door een vinger op het scherm te plaatsen en sleep deze over het scherm totdat een toetsenborditem wordt genoemd.

 5. Nadat u de nieuwe naam van de taak hebt getypt, slaat u deze op en sluit u het toetsenbord door naar rechts te swipen totdat u het volgende hoort: 'Done'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst en de achtergrondkleur zodat deze bij het ontwerp van uw keuze passen.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor standaardlijsten van My Day.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst van uw keuze. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u naar het submenu Thema wijzigen wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Change theme button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Thema wordt geopend.

 3. U kunt een achtergrondkleur selecteren door naar rechts te swipen totdat u de kleur hoort die u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Terwijl u de focus verplaatst, worden de kleuren door VoiceOver opgelezen. De geselecteerde kleur wordt geïdentificeerd als 'selected'.

 4. U kunt een thema selecteren door naar rechts te swipen totdat u het thema hoort dat u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver noemt de thema's tijdens het navigeren. Het geselecteerde thema wordt geïdentificeerd als 'selected'.

 5. Nadat u de nieuwe achtergrondkleur of het nieuwe thema hebt geselecteerd, kunt u dit opslaan en het menu Thema sluiten door naar links te swipen totdat u hoort: 'Done button'. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor standaardlijsten van My Day kunnen voltooide taken niet worden verborgen.

 1. Open in de weergave Takenlijst van de To-Do-lijst waarvoor u voltooide taken wilt verbergen, het menu Lijstopties. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Hide completed to-do items button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de weergave Takenlijst.

 4. Als u verborgen voltooide taken wilt weergeven in het menu Lijstopties, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Show completed to-do items button'. Dubbeltik daarna op het scherm om de knop te selecteren.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst die u wilt sorteren. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u naar het submenu Sorteren wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Sort button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Sorteren wordt geopend.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts tot u de optie hoort die u wilt gebruiken en dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert.

 4. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus verplaatst naar de weergave Takenlijst.

 5. Als u een sorteerbewerking wilt verwijderen uit een lijst, swipet u in de weergave Takenlijst naar rechts of links totdat u hoort: 'Remove sorting button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. Open in de weergave Takenlijst het menu Lijstopties van de lijst die u wilt verwijderen. Het menu Lijstopties kunt u openen door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'List options button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 2. Als u de lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Delete list button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. U hoort: 'Are you sure you want to delete this list forever?' Swipe naar rechts om te bevestigen. U hoort: 'Delete list button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

  Als u de verwijdering wilt annuleren, swipet u in het bevestigingsvenster naar rechts totdat u hoort: 'Cancel button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het maken van takenlijsten voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt ook het lijstontwerp wijzigen en lijsten sorteren op de manier zoals dat wilt. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met items voor de taken die u wilt uitvoeren voor bijvoorbeeld een bepaalde dag of een bepaald project.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'New list, out of list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe, naamloze lijst gemaakt en het veld met de naam van de lijst krijgt de focus.

 3. Typ een naam voor uw lijst.

 4. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De focus wordt verplaatst naar het invoerveld met de naam van de eerste taak in de lijstweergave. Zie Werken met taken in To-Do met een schermlezer voor meer informatie over het toevoegen van taken.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts totdat u 'Enter search button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Zoeken wordt geopend en de focus wordt naar het veld Zoeken verplaatst.

 3. Typ een zoekterm. Het begin van het woord is voldoende.

 4. U kunt naar de lijst met zoekresultaten navigeren door naar rechts te swipen totdat u een resultaat hoort. Een resultaat begint met 'To-do' gevolgd door de naam. Als u wilt navigeren in de lijst met zoekresultaten, swipet u naar rechts of naar links.

 5. Open de detailweergave van het geselecteerde resultaat. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u naar de weergave Zijbalk wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u 'Sidebar button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijstweergave wordt geopend.

 3. U kunt het menu Lijstopties openen door naar rechts te swipen totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Rename list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst.

 5. Verwijder de vorige naam met het toetsenbord en typ de nieuwe naam.

 6. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor de standaardlijst van My Day.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. U vindt de opties voor thema's door naar rechts te swipen totdat u 'Change theme' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U kunt een thema selecteren door naar rechts of links te swipen totdat u het door u gewenste thema hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor de standaardlijst van My Day kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. Als u voltooide items wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Hide completed to-dos' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de lijstweergave.

 4. Als u voltooide items wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u 'Hide completed to-dos' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. U vindt de opties voor thema's door naar rechts te swipen totdat u 'Change theme' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u de optie hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus teruggeplaatst naar de lijstweergave.

 4. Als u een sorteervolgorde wilt verwijderen van een lijst terwijl die lijst wordt weergegeven, swipet u naar rechts of links totdat u hoort 'Remove sorting button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van My Day en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. Als u het menu Lijstopties wilt openen terwijl een lijst wordt weergeven, swipet u naar rechts totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu expanded'.

 2. Als u een lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Delete list' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u het verwijderen wilt bevestigen, swipet u naar rechts totdat u 'Yes button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het verwijderen wilt annuleren, swipet u in het pop-upbevestigingsvenster naar rechts wilt totdat u hoort 'Cancel button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Nadat de lijst is verwijderd, wordt de focus terug naar de lijst van My Day verplaatst.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, voor het maken van takenlijsten voor een bepaald project, een bepaalde tijdlijn of routine. U kunt ook het lijstontwerp wijzigen en lijsten sorteren op de manier zoals dat wilt. Later kunt u ze verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met taken die u wilt volt ooien, bijvoorbeeld een bepaalde dag of project.

 1. Als u naar de zijbalk weergave wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u een nieuwe lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' knop nieuwe lijst ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe naamloze lijst gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het veld lijst naam.

 3. Typ een naam voor uw lijst.

 4. Veeg met uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u dit hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de weergave Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u naar de zijbalk weergave wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u een taak wilt zoeken, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: ' de knop Zoeken in uw taken, ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu zoeken wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het Zoek veld.

 3. Typ een zoekterm. Het begin van het woord is voldoende.

 4. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

 5. Als u naar de lijst met zoek resultaten wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een resultaat hoort. EEN resultaat begint met ' taak ', gevolgd door de naam en de positie in de lijst waartoe het behoort, bijvoorbeeld ' 1 van 2 '. Als u wilt navigeren in de lijst met zoek resultaten, swipet u naar rechts of naar beneden.

 6. Open de detailweergave van het geselecteerde resultaat. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een lijst wijzigen

U kunt de naam van een lijst aanpassen zodat deze beter past bij waar de lijst voor dient.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u naar de zijbalk weergave wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u naar een lijst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat de lijst wordt genoemd waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijstweergave wordt geopend.

 3. Als u het menu Lijstopties wilt openen, swipet u naar links tot u 'Bewerken' hoort, gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 4. Dubbeltik op het scherm om de naam van de lijst te veranderen. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst. Verwijder de vorige naam met het toetsenbord en typ de nieuwe naam.

 5. Veeg met uw vinger over de benedenrand van het scherm totdat u hoort: 'Terug, knop samengevouwen'. Dubbeltik op het scherm om het toetsenbord te sluiten.

Thema's voor lijsten

Wijzig het thema van een lijst zodat deze bij het ontwerp van uw keuze past.

Opmerking: U kunt het thema niet wijzigen voor de standaardlijst van Mijn dag.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. De themaopties vindt u door naar rechts te swipen totdat u hoort: 'Thema'.

 3. U kunt een thema selecteren door naar rechts te swipen totdat u het thema hoort dat u hebben wilt. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde thema wordt geïdentificeerd als 'geselecteerd', en de rest is 'niet-geselecteerd'.

 4. Schuif uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u het volgende hoort: ' weer, knop samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm om het menu te sluiten.

Voltooide taken weergeven/verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor de standaardlijst van Mijn dag kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. Als u voltooide taken wilt verbergen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' voltooide taken, menu-item verbergen ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de lijstweergave.

 4. Als u verborgen voltooide taken wilt weer geven, swipet u in het menu lijst opties naar rechts totdat u het volgende hoort: ' voltooide taken weer geven, menu-item ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Taken sorteren

Een lijst sorteren helpt u bij het ordenen ervan en zorgt ervoor dat u efficiënter kunt zoeken naar uw taakitems.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' sorteren ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u een sorteeroptie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u de optie hoort die u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus teruggeplaatst naar de lijstweergave.

 4. Als u de sortering van een lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: ' knop Sorteren verwijderen ' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. U kunt, terwijl een lijst wordt weergegeven, het menu Lijstopties openen door naar links te swipen totdat u hoort: 'Bewerken', gevolgd door de bestandslocatie van de lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Pop-upvenster, naam van lijst wijzigen, menu-item.'

 2. Als u de lijst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' lijst verwijderen, menu-item ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 3. Om het verwijderen te bevestigen, swipet u naar links totdat u ' knop verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als u het verwijderen wilt annuleren, swipet u in het pop-upbevestigingsvenster naar rechts wilt totdat u hoort 'Cancel button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik To-Do voor Web met uw toetsen bord en een scherm lezer om lijsten met taken te maken voor een specifiek project, bepaalde tijd lijn of routine. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert ook hoe u het bewerken, het ontwerp wijzigt en de lijsten ordent. U kunt zelfs lijsten verwijderen wanneer u deze niet meer nodig hebt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Een lijst maken

Maak een lijst met de vragen die u wilt volt ooien, bijvoorbeeld een bepaalde dag of project.

 1. Als u in To-Do een nieuwe lijst wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop nieuwe lijst ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren. Er wordt een nieuwe naamloze lijst gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het veld lijst naam.

 2. Typ een naam voor de lijst en druk op Enter.

Zoeken naar taken

Gebruik de optie Zoeken in de Zijbalk om snel naar een taak te zoeken in uw takenlijsten.

 1. Als u in de zijbalk een taak wilt zoeken, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren. De focus wordt verplaatst naar het Zoek veld.

 2. Typ de gewenste zoekterm. In To-Do worden de zoekresultaten automatisch weergegeven terwijl u typt.

 3. Als u naar de lijst met zoek resultaten wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u het eerste resultaat hoort. Als u wilt navigeren in de lijst met zoek resultaten, drukt u op de tab-toets of op SHIFT + TAB. Terwijl u beweegt, kondigt de scherm lezer de taak aan als ' taak ', gevolgd door de naam van de taak. Voltooide taken worden aangekondigd als ' voltooide taak ', gevolgd door de naam van de taak.

 4. Als u de weergave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatiebalk wanneer u op de taak staat.

De naam van een lijst wijzigen

Gebruik het menu Lijstopties om de naam te wijzigen van een lijst die u hebt gemaakt.

Opmerking: U kunt alleen namen wijzigen van lijsten die u hebt gemaakt. De namen van standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden gewijzigd.

 1. Als u in To-Do naar een lijst op de zijbalk wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste lijst hoort.

 2. Door op de spatiebalk te drukken kunt u de lijst selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen. De weergave Takenlijst wordt geopend.

 3. Als u het menu lijst opties wilt openen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' knop lijst opties '.

 4. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 5. Als u de naam van de lijst wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets. U hoort: ' knop naam van lijst wijzigen '.

 6. Druk op de spatiebalk. De focus wordt naar het veld met de naam van de lijst verplaatst.

 7. Typ de nieuwe naam van de lijst en druk op Enter. De naam van de lijst is gewijzigd.

Voltooide taken weergeven of verbergen

Voltooide en niet-voltooide taken worden standaard weergegeven op uw lijsten. U kunt voltooide taken ook verbergen, zodat u uw lijsten makkelijker kunt ordenen.

Opmerking: Voor een standaardlijst van Mijn dag kunnen voltooide taken op een lijst niet worden verborgen.

 1. In de weer gave taken lijst van de lijst met To-Do waarin u voltooide taken wilt verbergen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' knop lijst opties '.

 2. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 3. Als u voltooide taken wilt verbergen, drukt u op de tab-toets totdat u ' voltooide taken verbergen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 4. Het menu Lijstopties wordt gesloten en alleen de niet-voltooide taken worden weergegeven in de weergave Takenlijst.

 5. Als u verborgen voltooide taken wilt weer geven, drukt u in het menu lijst opties op de tab-toets totdat u ' voltooide taken weer geven ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

Taken sorteren

Door een lijst te sorteren kunt u uw taken efficiënter ordenen en vinden.

Opmerking: De mogelijkheid om lijsten te sorteren is niet beschikbaar voor de standaardlijst van My Day.

 1. Druk in de weer gave taken lijst van de lijst die u wilt sorteren op de tab-toets totdat u ' knop taken sorteren ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Het menu sorteren wordt geopend.

 2. Als u een sorteer optie wilt selecteren, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren. De scherm lezer meldt de opties terwijl u gaat bewegen.

  Nadat u een sorteeroptie hebt geselecteerd, wordt het menu Sorteren gesloten en wordt de focus verplaatst naar de weergave Takenlijst.

 3. Als u de sortering van een lijst wilt verwijderen, drukt u in de weer gave taken lijst op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' knop optie sorteer volgorde sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

Een lijst verwijderen

Als u een lijst die u hebt gemaakt niet meer nodig hebt, kunt u deze snel verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen lijsten verwijderen die u hebt gemaakt. Standaardlijsten van Mijn dag en To-Do kunnen niet worden verwijderd.

 1. Druk in de weer gave taken lijst op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' knop lijst opties '.

 2. Druk op de spatiebalk. Het menu Lijstopties wordt geopend.

 3. Als u de lijst wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop lijst verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

 4. Er wordt een bevestigings dialoogvenster geopend. Als u het verwijderen wilt bevestigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop lijst verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

  Als u de lijst niet wilt verwijderen, drukt u in het bevestigings venster op de tab-toets totdat u ' knop Annuleren ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

Zie ook

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Ontdek hoe u in To-Do kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×