Werken met klassen en objecten in statische UML-structuurdiagrammen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een interface toevoegen aan een klasse, onderdeel of ander-element

 1. Sleep in een statische structuurdiagram, een onderdeeldiagram of een inzetdiagram de lollipopshape Interface (aangeduid met een lijn en een cirkel) naar de tekenpagina.

 2. Lijm het eindpunt zonder de cirkel naar een verbinding wijst u Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de component class of een ander element.

 3. Dubbelklik op de shape Interface om een naam, bewerkingen en andere eigenschapwaarden toe te voegen.

  Tip: U kunt een interface ook weergeven in de vorm van een rechthoekige shape Interface die lijkt op een klasse. Gebruik deze shape als u een lijst met interfacebewerkingen wilt weergeven.

  Tip: Als u het type shape dat wordt weergegeven voor een interface, wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape Interface en vervolgens op Weergeven als klasseninterface of Weergeven als lollipop-interfaceshape.

Geven een realisatie-relatie tussen een klasse en een interface of ander-element

 1. Klik in een statische structuurdiagram met de rechtermuisknop op een willekeurige shape (Klasse, Geparametriseerde klasse, Hulpprogramma of Metaklasse), klik op Weergaveopties voor shape en selecteer vervolgens onder Algemene opties de optie Realisatiekoppeling.

 2. Lijm het besturingselement greep afbeelding van besturingsgreep: gele ruit voor de realisatiekoppeling op een klassenshape om een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X van de interface, klasse of een ander element.

Ontvangsten toevoegen aan een classificatie

 1. Dubbelklik op de shape voor de classificatie waaraan u ontvangsten wilt toevoegen, en klik op de categorie Ontvangsten.

 2. Klik op Nieuw als u een nieuwe ontvangst wilt toevoegen.

 3. Klik op de categorie Ontvangst. Typ een naam voor de ontvangst in de kolom Ontvangst. Kies in de kolom Signaal het signaal waarop de classificatie reageert, voorbereid door de ontvangst, en kies vervolgens de overige eigenschapwaarden die u wilt instellen.

  Opmerking: Een signaalelement kan alleen beschikbaar zijn in de lijst Signaal als het element voorkomt in het model.

 4. Kies in de categorie Uitzonderingen de eventuele uitzonderingen die door de ontvangst kunnen worden gegenereerd.

  Opmerking: Een uitzonderingselement kan alleen beschikbaar zijn in de lijst Signaal als het element in het model voorkomt.

 5. Voeg de gewenste beperkingen of waarden met label toe en klik herhaaldelijk op OK totdat het dialoogvenster UML-eigenschappen van de shape is gesloten.

Sjabloonparameters toevoegen aan een klasse

 1. Dubbelklik op de shape (Geparametriseerde klasse, Klasse, Hulpprogramma, Metaklasse of Gebonden element) die het element aangeeft waaraan u parameters wilt toevoegen en klik op Sjabloonparameters.

 2. Klik op Nieuw als u een nieuwe parameter wilt toevoegen.

 3. Voer in de lijst Sjabloonparameters de volgende bewerkingen uit:

  • Als u een bestaande parameter wilt bewerken, typt u een nieuwe naam in de kolom Sjabloonparameter.

  • Als u het type wilt bewerken, klikt u op een veld Type, klikt u op de pijl en selecteert u het type in de lijst.

  • Als u documentatie wilt toevoegen, typt u de gewenste tekst in het vak Documentatie.

 4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en sluit het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse.

  Tip: U kunt van elke klasse een door parameters bepaalde klasse maken door parameters aan een klassenshape toe te voegen. Als u parameters in een klassenshape wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape, klikt u op Weergaveopties voor shape en selecteert u vervolgens onder Onderdrukken de optie Sjabloonparameters.

Sjabloonparameters gebonden aan een klasse

 1. Sleep een shape Gebonden element van het stencil Statische UML-structuurdiagram naar de tekenpagina en plaats deze in de buurt van de shape Geparametriseerde klasse met de parameters die u wilt binden.

 2. Sleep een shape Binding naar de tekenpagina en lijm het eindpunt zonder pijlpunt aan een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X van het gebonden element.

 3. Lijm het eindpunt van de shape Binding met pijlpunt op de shape Geparametriseerde klasse.

 4. Dubbelklik op de shape Binding en klik vervolgens op Gebonden argumenten.

 5. Selecteer onder Gebonden argumenten een parameter waaraan u een type wilt binden (als voor de parameter geen type is opgegeven) of een waarde (als voor de parameter wel een type is opgegeven). Klik op Eigenschappen, kies het type of typ de gewenste waarde en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-binding te sluiten.

Kenmerken en bewerkingen die aan de door parameters bepaalde klasse zijn gekoppeld, worden aan het gebonden element doorgegeven. Niet-gebonden parameters (waarvoor geen type is opgegeven) die u aan de klasse hebt toegewezen als kenmerktype of returntypen van een bewerking, worden in het gebonden element vervangen door de typen die u in stap 5 hiervoor hebt opgegeven.

Een object als een exemplaar van een klasse maken

 1. Sleep in een statische structuurdiagram een shape Klasse naar de tekenpagina om de klasse weer te geven waarvan het object een exemplaar moet zijn.

 2. Optioneel  Dubbelklik op de shape Klasse om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse te openen. Klik op Kenmerken en klik vervolgens op Nieuw om kenmerken aan de klasse toe te voegen. Klik op OK en klik nogmaals op OK.

 3. Sleep een shape Object naar de tekenpagina en dubbelklik op de shape.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-object op Object en typ een naam voor het object. Selecteer onder Klasse de klasse waarvan het object een exemplaar moet zijn.

 5. Klik op Waarden van kenmerk, selecteer het kenmerk waaraan u een exemplaarwaarde wilt toevoegen en klik op Eigenschappen. Typ een waarde voor het kenmerk

 6. Klik op Koppeling naar kenmerk, voeg eventueel andere eigenschapwaarden toe en klik op OK.

 7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor alle kenmerken waaraan u exemplaarwaarden wilt toevoegen en klik op OK.

Sjabloonparameters verwijderen uit een klasse

 1. Dubbelklik op de shape (Geparametriseerde klasse, Klasse, Hulpprogramma, Metaklasse of Gebonden element) die het element aangeeft met de parameters die u wilt verwijderen en klik op Sjabloonparameters.

 2. Selecteer de sjabloonparameter die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

Parameters van de sjabloon voor een klasse bewerken

 1. Dubbelklik op de shape (Geparametriseerde klasse, Klasse, Hulpprogramma, Metaklasse of Gebonden element) die het element aangeeft met de parameters die u wilt bewerken en klik op Sjabloonparameters.

 2. Klik voor elke parameter die u wilt bewerken in de lijst Sjabloonparameters op een veld Type. Klik vervolgens op de pijl en selecteer een type in de lijst.

  Opmerking: U kunt parameters zonder opgegeven type als typen aan kenmerken toewijzen of als retourtypen aan bewerkingen.

 3. Typ voor elke parameter die u wilt bewerken een nieuwe naam in de lijst Sjabloonparameters.

 4. Typ de gewenste documentatietekst in het vak Documentatie.

 5. Klik op Nieuw om nog een parameter toe te voegen (en volg de stappen 3 tot en met 5) of klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse te sluiten.

Het kenmerk en bedrijfsactiviteiten secties van een klasse verbergen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de shape Klasse en klik op Weergaveopties voor shape.

 2. Schakel in het dialoogvenster Weergaveopties voor UML-shape het selectievakje Kenmerken in onder Onderdrukken om de kenmerkensectie te verbergen en schakel het selectievakje Bewerkingen in om de bewerkingensectie te verbergen.

  Tip: Als u de kenmerken en bewerkingen opnieuw wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de shape, klikt u op Weergaveopties voor shape en schakelt u de selectievakjes Kenmerken en Bewerkingen uit.

Aangeven dat klassen in een pakket kunnen worden verwezen

 1. Sleep in een pakketdiagram een shape Afhankelijkheid naar de tekenpagina.

 2. Lijm het eindpunt van de shape Afhankelijkheid zonder pijlpunt op een verbindingspunt van het pakket dat verwijst naar de klassen in een ander pakket.

 3. Lijm het eindpunt afhankelijkheid met een pijlpunt aan een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de verpakking met de doelklassen waarnaar wordt verwezen.

 4. Dubbelklik op de shape Afhankelijkheid om het dialoogvenster Eigenschappen van UML-afhankelijkheid te openen.

 5. Typ onder Naam een naam voor de afhankelijkheid. Kies onder Stereotype de optie Importeren en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als u pakketten met een <<import>>-afhankelijkheid verbindt, geeft dat alleen aan dat naar de klassen kan worden verwezen. U dient in dat geval nog steeds de juiste zichtbaarheid voor de doelklassen in te stellen.

De implementatie van een type weergeven door een implementatieklasse

 1. Sleep in een statische structuurdiagram een shape Klasse naar de tekenpagina. Dubbelklik op de shape.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse op Klasse en typ een naam voor de klasse. Kies onder Stereotype de optie Type en klik vervolgens op OK.

 3. Sleep een tweede shape Klasse naar de tekenpagina en dubbelklik op de shape.

 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van UML-klasse op Klasse en typ een naam voor de klasse. Kies onder Stereotype de optie Implementatieklasse en klik vervolgens op OK.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de implementatieklasse en klik op Weergaveopties voor shape. Selecteer in het dialoogvenster Weergaveopties voor UML-shape onder Algemene opties de optie Realisatiekoppeling en klik vervolgens op OK.

 6. Sleep het besturingselement afhandelen afbeelding van besturingsgreep: gele ruit op de shape implementatie klasse maken van een verbindingslijn dat staat voor een realisatie-relatie.

 7. Lijm het eindpunt van de realisatie verbindingslijn pijlpunt aan een verbinding punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de shape klasse dat staat voor het type.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×