Werken met hyperlinks in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voor snelle toegang tot gerelateerde gegevens in een ander bestand of op een webpagina, kunt u een hyperlink invoegen in een werkbladcel. U kunt ook hyperlinks invoegen in specifieke grafiekelementen.

Opmerking: De meeste schermopnamen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, kan de weergave mogelijk iets afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit echter hetzelfde.

Een hyperlink is een koppeling in een document dat een andere pagina of het bestand wordt geopend wanneer u erop klikt. De bestemming is vaak een andere webpagina, maar mogelijk ook een afbeelding of een e-mailadres of een programma. De hyperlink zelf kan tekstwaarden zijn of een afbeelding.

Als een gebruiker van de site op de hyperlink klikt, wordt de bestemming (afhankelijk van het type) weergegeven in een webbrowser of direct geopend of uitgevoerd. Bij een hyperlink naar een pagina wordt de pagina bijvoorbeeld weergegeven in de webbrowser, terwijl bij een hyperlink naar een AVI-bestand het bestand in een programma voor het afspelen van mediabestanden wordt geopend.

Hoe hyperlinks worden gebruikt

U kunt met hyperlinks het volgende doen:

 • Naar een bestand of webpagina op een netwerk, intranetof Internet navigeren

 • Naar een nog te maken bestand of webpagina navigeren

 • Een e-mailbericht verzenden

 • Een bestandsoverdrachten start, zoals downloads of FTP-processen

Wanneer u tekst of afbeelding met een hyperlink aanwijst, verandert de aanwijzer in een hand aanwijzer in de vorm van een handje , wat betekent dat de tekst of afbeelding waarop u kunt klikken.

Informatie over URL's

Bij het maken van een hyperlink wordt de bestemming gecodeerd als een URL (Uniform Resource Locator), bijvoorbeeld:

http://example.microsoft.com/nieuws.htm

file://Computernaam/GedeeldeMap/Bestandsnaam.htm

Een URL bestaat uit een protocol (zoals HTTPFTP of BESTAND), een webserver of netwerklocatie, en een pad en bestandsnaam. De volgende afbeeldingen illustreren de onderdelen van een URL:

De vier onderdelen van een URL

1. Protocol (http, ftp, bestand)

2. Webserver of netwerklocatie

3. Pad

4. Bestandsnaam

Absolute en relatieve hyperlinks

Een absolute URL bestaat uit een volledig adres, het protocol, de webserver, het pad en de bestandsnaam.

Bij een relatieve URL ontbreken een of meer onderdelen. De ontbrekende gegevens worden opgehaald vanaf de pagina met de URL. Als bijvoorbeeld het protocol en de webserver ontbreken, worden in de webbrowser het protocol en domein van de huidige pagina gebruikt (zoals .com, .org, of .edu).

Dit geldt voor pagina's op het web relatieve URL's met alleen een gedeeltelijk pad en de bestandsnaam gebruikt. Als de bestanden worden verplaatst naar een andere server, blijft de hyperlink wilt werken, zolang de relatieve positie van de pagina's ongewijzigd blijven. Bijvoorbeeld verwijst een hyperlink op producten.htm naar de pagina appel.htm in de map voedsel; Als beide pagina's worden verplaatst naar de map Voedsel op een andere server, kunnen de URL in de hyperlink nog steeds niet correct.

In een Excel-werkmap zijn niet opgegeven paden naar hyperlink doelbestanden al dan niet standaard ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. U kunt instellen dat een ander basisadres standaard gebruikt, zodat elke keer dat u een hyperlink naar een bestand op die locatie maken, u alleen de bestandsnaam, niet het pad opgeven in het dialoogvenster Hyperlink invoegen .

 1. Klik in een werkblad op de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Het is ook mogelijk om een object te selecteren, zoals een afbeelding of een element in een grafiek, dat u als hyperlink wilt gebruiken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Hyperlinkknop .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding en klik vervolgens op Hyperlink in het snelmenu of u kunt op Ctrl + k drukken.

 2. Klik onder Koppelen aan op Nieuw document maken.

 3. Typ een naam voor het nieuwe bestand in het vak Naam van nieuw document.

  Tip: Onder Volledig pad wordt de locatie weergegeven. Als u een andere locatie wilt opgeven, typt u de nieuwe locatie vóór de naam in het vak Naam van nieuw document. U kunt ook op Wijzigen klikken en de gewenste locatie selecteren. Klik vervolgens op OK.

 4. Klik onder Tijdstip voor bewerken op Het nieuwe document later bewerken of op Het nieuwe document nu bewerken om op te geven wanneer u het nieuwe document wilt openen en bewerken.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Als u handige informatie wilt weergeven wanneer de aanwijzer op de hyperlink wordt geplaatst, klikt u op Scherminfo, typt u de gewenste tekst in het vak Tekst van Scherminfo en klikt u op OK.

 1. Klik in een werkblad op de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Het is ook mogelijk om een object te selecteren, zoals een afbeelding of een element in een grafiek, dat u als hyperlink wilt gebruiken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Hyperlinkknop .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object en klik vervolgens op Hyperlink in het snelmenu of u kunt op Ctrl + k drukken.

 2. Klik onder Koppelen aan op Bestaand bestand of webpagina.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestand wilt selecteren, klikt u op Huidige map en vervolgens op het bestand waarmee u een koppeling wilt maken.

   Het is ook mogelijk om een andere map te selecteren in de lijst Zoeken in.

  • Als u wilt selecteren in een webpagina, klikt u op Bekeken pagina's en klik op de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

  • Als u een bestand wilt selecteren dat u onlangs hebt geopend, klikt u op Recente bestanden en vervolgens op het bestand waarmee u een koppeling wilt maken.

  • Als u de naam en de locatie kent van het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken, typt u deze gegevens in het vak Adres.

  • Als u wilt zoeken naar een webpagina, klikt u op het Web surft Knop Surfen op het web , opent u de webpagina waarnaar u wilt koppelen aan en gaat u terug naar Excel zonder de browser te sluiten.

 4. Als u een hyperlink maken naar een specifieke locatie in het bestand of op de webpagina wilt, klikt u op bladwijzeren dubbelklikt u op de gewenste bladwijzer .

  Opmerking:  Het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling maakt, moet een bladwijzer bevatten.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Als u handige informatie wilt weergeven wanneer de aanwijzer op de hyperlink wordt geplaatst, klikt u op Scherminfo, typt u de gewenste tekst in het vak Tekst van Scherminfo en klikt u op OK.

Als u een koppeling wilt maken met een locatie in de huidige werkmap of in een andere werkmap, kunt u een naam definiëren voor de doelcellen of een celverwijzing gebruiken.

 1. Als u een naam wilt gebruiken, moet u een naam opgeven voor de doelcellen in de doelwerkmap.

  Een naam opgeven voor een cel of een celbereik

  1. Selecteer de cel, het celbereik of de niet-aaneengesloten selecties waaraan u een naam wilt geven.

  2. Klik in het vak naam aan de linkerkant van de formulebalk Knopafbeelding .

   Vak Naam

   Knopafbeelding Naamvak

  3. Typ de naam voor de cellen in het vak naam en druk op Enter.

   Opmerking: Namen mogen geen spaties bevatten en moeten beginnen met een letter.

 2. Klik op een werkblad van de bronwerkmap en klik op de cel waarin u een hyperlink wilt maken.

  Het is ook mogelijk om een object te selecteren, zoals een afbeelding of een element in een grafiek, dat u als hyperlink wilt gebruiken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Hyperlinkknop .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object en klik vervolgens op Hyperlink in het snelmenu of u kunt op Ctrl + k drukken.

 3. Voer onder Koppelen aan een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een koppeling wilt maken met een locatie in de huidige werkmap, klikt u op Plaats in dit document.

  • Als u een koppeling wilt maken met een locatie in een andere werkmap, klikt u op Bestaand bestand of webpagina, zoekt en selecteert u de gewenste werkmap en klikt u op Bladwijzer.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Of selecteer een plaats in dit document onder Celverwijzing op het werkblad waarmee u een koppeling wilt maken, typ de celverwijzing in het vak Typ de celverwijzing en klik op OK.

  • Klik in de lijst onder Gedefinieerde namen op de naam van de cellen waarmee u een koppeling wilt maken en klik op OK.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Als u handige informatie wilt weergeven wanneer de aanwijzer op de hyperlink wordt geplaatst, klikt u op Scherminfo, typt u de gewenste tekst in het vak Tekst van Scherminfo en klikt u op OK.

Met de functie HYPERLINK kunt u een hyperlink maken voor het openen van een document dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet. Wanneer u op de cel klikt die de functie HYPERLINK bevat, wordt het bestand geopend dat op de koppelingslocatie is opgeslagen.

Syntaxis

HYPERLINK(locatie_link,makkelijke_naam)

Hierbij staat locatie_link    voor het pad en de bestandsnaam van het document dat als tekst wordt geopend. Het kan verwijzen naar een plaats in een document, bijvoorbeeld een specifieke cel of een benoemd bereik in een Excel-werkblad of -werkmap, of naar een bladwijzer in een Microsoft Word-document. Het pad kan ook een pad zijn naar een bestand dat op een vaste schijf is opgeslagen, een UNC-pad (Universal Naming Convention) op een server (in Microsoft Excel voor Windows) of een URL-pad (Uniform Resource Locator) op internet of een intranet.

 • Geldige argumenten voor locatie_link zijn een tekenreeks tussen aanhalingstekens en een cel die de koppeling als tekenreeks bevat.

 • Als de sprong in ' koppelingslocatie ' is opgegeven niet bestaat of kan niet worden genavigeerd, wordt een fout weergegeven wanneer u op de cel klikt.

Met makkelijke_naam    wordt verwezen naar de sprongtekst of de numerieke waarde die in de cel wordt weergegeven. Deze naam wordt blauw en onderstreept weergegeven. Als u geen makkelijke_naam opgeeft, wordt de koppelingslocatie als sprongtekst weergegeven.

 • Geldige argumenten voor makkelijke_naam zijn een waarde, een tekenreeks, een naam en een cel die de sprongtekst of -waarde bevat.

 • Als makkelijke_naam een foutwaarde als resultaat geeft (bijvoorbeeld #WAARDE!), wordt in de cel de fout weergegeven in plaats van de sprongtekst.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld wordt het werkblad Budget Report.xls geopend dat op internet is opgeslagen op de locatie example.microsoft.com/report en wordt de tekst 'Click for report' weergegeven:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt in cel F10 van het werkblad Annual in de werkmap Budget Report.xls. Deze werkmap is op internet opgeslagen op de locatie example.microsoft.com/report. In de cel van het werkblad die de hyperlink bevat, wordt de inhoud van cel D1 als sprongtekst weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar het bereik DeptTotal in het werkblad First Quarter in de werkmap Budget Report.xls. Deze werkmap is op internet opgeslagen op de locatie example.microsoft.com/report. In de cel van het werkblad die de hyperlink bevat, wordt de tekst 'Click to see First Quarter Department Total' weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Als u een hyperlink wilt maken naar een specifieke locatie in een Microsoft Word-document, definieert u met een bladwijzer de locatie in het document waar u naartoe wilt gaan. In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar de bladwijzer QrtlyProfits in het document Annual Report.doc dat zich op example.microsoft.com bevindt:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Als u Excel voor Windows gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld de inhoud van cel D5 weergeven als de sprongtekst in de cel en het bestand 1stqtr.xls openen. Dit bestand is op de server FINANCE opgeslagen in de share Statements. In dit voorbeeld wordt een UNC-pad gebruikt:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Met het volgende voorbeeld opent u in Excel voor Windows het bestand 1stqtr.xls, opgeslagen in de map FINANCE op station D, en geeft u de numerieke waarde van cel H10 weer:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Als u Excel voor Windows gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld een hyperlink maken naar het gebied met de naam Totals in een andere (externe) werkmap, Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Als u Microsoft Excel voor de Macintosh gebruikt, kunt u met het volgende voorbeeld de tekst "Klik hier" weergeven in de cel en tevens het bestand Eerste kwartaal openen. Dit bestand is opgeslagen in de map Budgetrapporten op de vaste schijf Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

U kunt hyperlinks maken waarmee u van de ene cel naar de andere in een werkblad kunt gaan. Als het actieve werkblad bijvoorbeeld het werkblad met de naam Juni in de werkmap Budget is, maakt u met het volgende voorbeeld een hyperlink naar cel E56. De tekst van de hyperlink is de waarde in cel E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Als u naar een ander werkblad in dezelfde werkmap wilt springen, wijzigt u de naam van het werkblad in de hyperlink. Als u in het vorige voorbeeld een koppeling wilt maken naar cel E56 op het werkblad September, vervangt u het woord Juni door September.

Wanneer u op een hyperlink naar een e-mailadres klikt, wordt uw e-mailprogramma automatisch wordt gestart en Hiermee maakt u een e-mailbericht met het juiste adres in het vak aan , mits u een e-mailprogramma hebt geïnstalleerd hebt.

 1. Klik in een werkblad op de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  Het is ook mogelijk om een object te selecteren, zoals een afbeelding of een element in een grafiek, dat u als hyperlink wilt gebruiken.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Hyperlinkknop .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object en klik vervolgens op Hyperlink in het snelmenu of u kunt op Ctrl + k drukken.

 2. Klik onder Koppelen aan op E-mailadres.

 3. Typ in het vak e-mailadres het e-mailadres dat u wilt.

 4. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

  Opmerking: Bepaalde webbrowsers en e-mailprogramma's herkennen de onderwerpregel mogelijk niet.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Als u handige informatie wilt weergeven wanneer de aanwijzer op de hyperlink wordt geplaatst, klikt u op Scherminfo, typt u de gewenste tekst in het vak Tekst van Scherminfo en klikt u op OK.

  U kunt ook een hyperlink maken naar een e-mailadres in een cel door rechtstreeks in de cel te typen. Een hyperlink bijvoorbeeld wordt automatisch gemaakt wanneer u een e-mailadres, zoals someone@example.com typt is.

U kunt een of meer externe verwijzingen (ook koppelingen genoemd) vanuit een werkmap invoegen in een andere werkmap die zich op uw intranet of op internet bevindt. De werkmap mag niet zijn opgeslagen als een HTML-bestand.

 1. Open de bronwerkmap en selecteer de cel of het cellenbereik dat u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren.

  Knoppen Kopiëren en Plakken op het tabblad Start
 3. Ga naar de werkmap waarin u de informatie wilt plaatsen en klik vervolgens in de cel waar de informatie moet worden weergegeven.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken speciaal.

 5. Klik op Koppeling plakken.

  Er wordt een externe koppeling gemaakt naar de cel of naar elke cel in het bereik.

Opmerking: Vindt u het wellicht handiger om te maken van een externe koppeling zonder de werkmap op het web te openen. Voor elke cel in de doelwerkmap waar u de koppeling externe verwijzing, klik op de cel en typ een gelijkteken (=), het URL-adres en de locatie in de werkmap. Bijvoorbeeld:

='http://www.iemands.startpagina/[bestand.xls]Blad1'!A1

= 'ftp.server.ergens/bestand.xls'! MijnCel

Voer een van de volgende handelingen uit als u een hyperlink wilt selecteren zonder de koppeling naar het doel ervan te activeren:

 • Klik op de cel die de hyperlink bevat, houd de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een cross Selectiecursor van Excel en laat de muisknop los.

 • Gebruik de pijltoetsen om de cel met de hyperlink te selecteren.

 • Houd Control ingedrukt en klik op de afbeelding als de hyperlink een afbeelding is.

Een bestaande hyperlink in een werkmap kunt u op verschillende manieren aanpassen. Zo kunt u het doel of de weergave ervan wijzigen, of een andere tekst of afbeelding voor de hyperlink opgeven.

Het doel van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u wilt selecteren in een cel die een hyperlink zonder te gaan naar de bestemming van de hyperlink bevat, klikt u op de cel en houd de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een cross Selectiecursor van Excel en laat de muisknop los. U kunt ook de pijltoetsen om de cel te selecteren. Als u wilt een afbeelding selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klik op de afbeelding.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink. Hyperlinkknop

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding en klik vervolgens op Hyperlink bewerken in het snelmenu te openen, of u kunt op Ctrl + k drukken.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Hyperlink bewerken.

  Opmerking: Als de hyperlink is gemaakt met de werkbladfunctie HYPERLINK, wijzigt u het doel van de hyperlink door de formule te bewerken. Selecteer de cel met de hyperlink en klik op de formulebalk om de formule te bewerken.

U kunt de weergave van alle hyperlinktekst in de huidige werkmap wijzigen door de celstijl voor hyperlinks aan te passen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op Celopmaakprofielen.

 2. Voer onder Gegevens en model de volgende handelingen uit:

  • Als u de weergave wilt wijzigen van hyperlinks waarop nog niet is geklikt, klikt u met de rechtermuisknop op Hyperlink en selecteert u Wijzigen.

  • Als u de vormgeving wilt wijzigen van hyperlinks waarop wel is geklikt, klikt u met de rechtermuisknop op Gevolgde hyperlink en selecteert u Wijzigen.

   Opmerking: De celstijl Hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap een hyperlink bevat. De celstijl Gevolgde hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap een hyperlink bevat waarop is geklikt.

 3. Klik in het dialoogvenster Stijl op Opmaak.

 4. Selecteer de gewenste opmaakopties op het tabblad Lettertype en het tabblad Opvulling, en klik op OK.

  Notities: 

  • De opties die u selecteert in het dialoogvenster Celeigenschappen, worden als geselecteerd weergegeven in het dialoogvenster Stijl onder Stijl bevat. Schakel de selectievakjes uit van opties die u niet wilt toepassen.

  • Wijzigingen die u aanbrengt in de celstijlen Hyperlink en Gevolgde hyperlink, worden toegepast op alle hyperlinks in de actieve werkmap.

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u wilt selecteren in een cel die een hyperlink zonder te gaan naar de bestemming van de hyperlink bevat, klikt u op de cel en houd de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een cross Selectiecursor van Excel en laat de muisknop los. U kunt ook de pijltoetsen om de cel te selecteren. Als u wilt een afbeelding selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klik op de afbeelding.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de tekst van de hyperlink wilt wijzigen, klikt u op de formulebalk en bewerkt u de tekst.

  • Als u de grootte van een afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteert u de gewenste optie voor het wijzigen van de grootte.

  • Als u tekst in een afbeelding wilt wijzigen, dubbelklikt u op de afbeelding en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

  • Als u een andere afbeelding voor een hyperlink wilt gebruiken, voegt u de nieuwe afbeelding in en maakt u een hyperlink met hetzelfde doel. Vervolgens verwijdert u de oude afbeelding en hyperlink.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink die u wilt kopiëren of verplaatsen, en selecteer Kopiëren of Knippen in het snelmenu.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de cel waarnaar u de hyperlink wilt kopiëren of verplaatsen, en selecteer Plakken in het snelmenu.

Standaard zijn niet-opgegeven paden naar doelbestanden van hyperlink relatief ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. Gebruik deze procedure als u een ander standaardpad wilt instellen. Telkens als u een hyperlink maakt naar een bestand op die locatie, hoeft u alleen de bestandsnaam op te geven in het dialoogvenster Hyperlink invoegen, en kunt u het pad weglaten.

Volg een van de onderstaande stappen, afhankelijk van welke Excel-versie u gebruikt:

 • In Excel 2016, Excel 2013 en Excel 2010:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Info.

  3. Klik op Eigenschappen en selecteer Geavanceerde eigenschappen.

   Geavanceerde eigenschappen
  4. Ga naar het tabblad Samenvatting en typ in het tekstvak Hyperlinkbasis het pad dat u wilt gebruiken.

   Opmerking: U kunt het basisadres voor hyperlinks negeren door in het dialoogvenster Hyperlink invoegen het volledige (absolute) adres voor de hyperlink op te geven.

 • In Excel 2007:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop voorbereidenop, en klik vervolgens op Eigenschappen.

  2. Klik in het Documentinformatiepaneel op Eigenschappen en klik vervolgens op Geavanceerde eigenschappen.

   Geavanceerde eigenschappen
  3. Klik op het tabblad Samenvatting.

  4. Typ in het vak Hyperlinkbasis het pad dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: U kunt het basisadres voor hyperlinks negeren door in het dialoogvenster Hyperlink invoegen het volledige (absolute) adres voor de hyperlink op te geven.

Voer een van de volgende handelingen uit als u een hyperlink wilt verwijderen:

 • Als u een hyperlink samen met de bijbehorende tekst wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de hyperlink en selecteert u Inhoud wissen in het snelmenu.

 • Als u wilt verwijderen van een hyperlink samen met de bijbehorende afbeelding, houdt u Ctrl ingedrukt en klik op de afbeelding en druk op Delete.

 • Als u één afzonderlijke hyperlink wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de hyperlink en selecteert u Hyperlink verwijderen in het snelmenu.

 • Als u meerdere hyperlinks tegelijk wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:

  1. Typ in een lege cel het cijfer 1.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Kopiëren in het snelmenu.

  3. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer elke hyperlink die u wilt uitschakelen.

   Tip: Als u wilt een cel met een hyperlink erin zonder te gaan naar de bestemming van de hyperlink selecteren, klikt u op de cel en houd de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een cross Selectiecursor van Excel en laat de muisknop los.

  4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakkenen klik vervolgens op Plakken speciaal.

   Knoppen Kopiëren en Plakken op het tabblad Start
  5. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen en klik vervolgens op OK.

  6. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Opmaakprofielen op Celopmaakprofielen.

  7. Selecteer Normaal onder Goed, slecht en neutraal.

Zie ook

Hyperlinks verwijderen of uitschakelen

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×