Werken met hyperlinks in Excel

Voor snelle toegang tot gerelateerde gegevens in een ander bestand of op een webpagina, kunt u een hyperlink invoegen in een cel in het werkblad. U kunt ook hyperlinks invoegen in specifieke grafiekelementen.

Opmerking: De meeste schermafbeeldingen in dit artikel zijn in Excel 2016 opgenomen. Als u een andere versie hebt, kan uw weergave enigszins afwijken, maar tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit hetzelfde.

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep koppelingen op hyperlink Knop Hyperlink .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 2. Klik onder Koppelen aan op Nieuw document maken.

 3. Typ in het vak Naam van nieuw document een naam voor het nieuwe bestand.

  Tip: Als u een andere locatie wilt opgeven dan het vak dat wordt weergegeven onder volledig pad, typt u de nieuwe locatie vóór de naam in het vak naam van nieuw document of klikt u op wijzigen om de gewenste locatie te selecteren en klikt u op OK.

 4. Klik onder Tijdstip voor bewerken op Het nieuwe document later bewerken of op Het nieuwe document nu bewerken om op te geven wanneer u het nieuwe document wilt openen en bewerken.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep koppelingen op hyperlink Knop Hyperlink .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 2. Klik onder Koppelen naar op Bestaand bestand of bestaande webpagina.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een bestand wilt selecteren, klikt u op Huidige map en klikt u vervolgens op het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken.

   Het is ook mogelijk om een andere map te selecteren in de lijst Zoeken in.

  • Als u een webpagina wilt selecteren, klikt u op bekeken pagina's en klikt u vervolgens op de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

  • Als u een bestand wilt selecteren dat u onlangs hebt gebruikt, klikt u op recente bestandenen klikt u vervolgens op het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken.

  • Als u de naam en de locatie kent van het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken, typt u deze gegevens in het vak Adres.

  • Als u een webpagina wilt zoeken, klikt u op surfen op het web Knop Surfen op het web , opent u de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken en gaat u terug naar Excel zonder de browser te sluiten.

 4. Als u een hyperlink wilt maken naar een specifieke locatie in het bestand of op de webpagina, klikt u op bladwijzeren dubbelklikt u vervolgens op de gewenste bladwijzer.

  Opmerking:  Het bestand of de webpagina waarnaar u een koppeling maakt, moet een bladwijzer bevatten.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

Als u een koppeling wilt maken met een locatie in de huidige werkmap of in een andere werkmap, kunt u een naam definiëren voor de doelcellen of een celverwijzing gebruiken.

 1. Als u een naam wilt gebruiken, moet u een naam opgeven voor de doelcellen in de doelwerkmap.

  Een naam opgeven voor een cel of een celbereik

  1. Selecteer de cel, het celbereik of de niet-aaneengesloten selecties waaraan u een naam wilt geven.

  2. Klik in het vak naam aan de linkerkant van het formulebalk Knopafbeelding .

   Vak Naam

   Knopafbeelding vak Naam

  3. Typ in het vak naam de naam voor de cellen en druk op ENTER.

   Opmerking: Namen mogen geen spaties bevatten en moeten beginnen met een letter.

 2. Klik op een werkblad van de bronwerkmap op de cel waarin u een hyperlink wilt maken.

  U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep koppelingen op hyperlink Knop Hyperlink .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 3. Voer onder Koppelen aan een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Plaats in dit document als u een koppeling wilt maken naar een locatie in de huidige werkmap.

  • Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in een andere werkmap, klikt u op bestaand bestand of bestaande webpagina, zoekt en selecteert u de werkmap waarnaar u een koppeling wilt maken en klikt u vervolgens op bladwijzer.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Of selecteer een plaats in dit document onder Celverwijzing op het werkblad waarmee u een koppeling wilt maken, typ de celverwijzing in het vak Typ de celverwijzing en klik op OK.

  • Klik in de lijst onder Gedefinieerde namen op de naam van de cellen waarnaar u een koppeling wilt maken en klik op OK.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

Met de functie HYPERLINK kunt u een hyperlink maken waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of Internet. Wanneer u op de cel met de functie HYPERLINK klikt, wordt het bestand geopend dat is opgeslagen op de locatie van de koppeling.

Syntaxis

HYPERLINK(koppelingslocatie;beschrijvende_naam)

Koppelingslocatie     het pad en de bestandsnaam voor het document dat moet worden geopend als tekst. 'Koppelingslocatie' kan verwijzen naar een locatie in een document (zoals een specifieke cel of benoemd bereik in een Excel-werkblad of -werkmap) of naar een bladwijzer in een Microsoft Word-document. Het pad is een bestand dat is opgeslagen op een vasteschijfstation of het pad kan een UNC-pad (Universal Naming Convention) zijn op een server (in Microsoft Excel voor Windows) of een URL-pad (Uniform Resource Locator) op internet of een intranet.

 • Geldige argumenten voor 'koppelingslocatie' zijn een tekenreeks tussen aanhalingstekens of een cel die de koppeling als tekenreeks bevat.

 • Als de sprong die u hebt opgegeven in de koppeling, niet bestaat of als u niet kunt navigeren, wordt er een fout weergegeven wanneer u op de cel klikt.

makkelijke_naam     de sprongtekst of de numerieke waarde die in de cel wordt weergegeven. De makkelijke_naam wordt blauw en onderstreept weergegeven. Als u geen makkelijke_naam opgeeft, wordt de koppelingslocatie als sprongtekst in de cel weergegeven.

 • Geldige argumenten voor 'beschrijvende_naam' zijn een waarde, een tekenreeks, een naam of een cel die de sprongtekst of -waarde bevat.

 • Als 'beschrijvende_naam' een foutwaarde als resultaat heeft (bijvoorbeeld #WAARDE!), wordt in de cel de fout weergegeven in plaats van de sprongtekst.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld wordt een werkblad met de naam budget rapport. xls geopend dat op Internet op de locatie met de naam example.microsoft.com/report is opgeslagen en wordt de tekst ' Klik voor rapport ' weergegeven:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar cel F10 op het werkblad ' jaar ' in het rapportwerkmap budget, dat is opgeslagen op Internet op de locatie met de naam example.microsoft.com/report. Op de cel van het werkblad met de hyperlink wordt de inhoud van cel D1 als de sprongtekst weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar het bereik met de naam Totaalafd in het werkblad ' eerste kwartaal ' in het rapportwerkmap budget (xls), dat wordt opgeslagen op Internet op de locatie met de naam example.microsoft.com/report. Op de cel in het werkblad dat de hyperlink bevat, wordt de tekst ' Klik om het eerste kwartaal van de afdeling weer te geven ' weergegeven:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Als u een hyperlink wilt maken naar een specifieke locatie in een Microsoft Word-document, moet u een bladwijzer gebruiken om de locatie te definiëren waarnaar u in het document wilt gaan. In het volgende voorbeeld wordt een hyperlink gemaakt naar de bladwijzer met de naam kwartaalomzet in het document Annual Report. doc op example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

In Excel voor Windows wordt in het volgende voorbeeld de inhoud van cel D5 weergegeven als de tekst in de cel en wordt het bestand met de naam 1stekwrt. xls geopend dat is opgeslagen op de server FINANCE in de statements share. In dit voorbeeld wordt een UNC-pad gebruikt:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

In het volgende voorbeeld wordt het bestand 1stekwrt. xls in Excel voor Windows geopend dat is opgeslagen in een map met de naam Financiën op station D, en wordt de numerieke waarde weergegeven die is opgeslagen in cel H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

In Excel voor Windows maakt het volgende voorbeeld een hyperlink naar het gebied met de naam Totalen in een andere (externe) werkmap, MijnMap. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

In Microsoft Excel voor Mac wordt in het volgende voorbeeld ' Klik hier ' in de cel weergegeven en wordt het bestand met de naam eerste kwartaal geopend dat is opgeslagen in een map met de naam ' budget rapporten op de harde schijf met de naam Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

U kunt hyperlinks in een werkblad maken om van de ene cel naar de andere cel te gaan. Als het actieve werkblad bijvoorbeeld het werkblad met de naam Juni in de werkmap Budget is, maakt u met het volgende voorbeeld een hyperlink naar cel E56. De tekst van de hyperlink is de waarde in cel E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Als u naar een ander werkblad in dezelfde werkmap wilt springen, wijzigt u de naam van het werkblad in de hyperlink. Als u in het vorige voorbeeld een koppeling wilt maken naar cel E56 op het werkblad September, vervangt u het woord Juni door September.

Wanneer u op een hyperlink naar een e-mailadres klikt, wordt het e-mailprogramma automatisch gestart en wordt een e-mailbericht gemaakt met het juiste adres in het vak aan , mits u een e-mailprogramma hebt geïnstalleerd.

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

  U kunt ook een object selecteren dat u als hyperlink wilt gebruiken, zoals een afbeelding of een element in een grafiek.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep koppelingen op hyperlink Knop Hyperlink .

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of het object klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 2. Klik op E-mailadres onder Koppelen aan.

 3. Typ in het vak e-mailadres het gewenste e-mailadres.

 4. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

  Opmerking: Bepaalde webbrowsers en e-mailprogramma's herkennen de onderwerpregel mogelijk niet.

 5. Typ in het vak Weer te geven tekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 6. Klik op Scherminfo, typ in het vak Tekst van Scherminfo de gewenste tekst en klik op OK als u handige informatie wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer boven de hyperlink wordt gehouden.

  U kunt in een cel ook een hyperlink naar een e-mailadres maken door het adres rechtstreeks in de cel te typen. Als u bijvoorbeeld een e-mailadres, zoals iemand@voorbeeld.com typt, wordt er automatisch een hyperlink gemaakt.

U kunt een of meer externe verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) van een werkmap naar een andere werkmap die zich op uw intranet of op Internet bevindt, invoegen. De werkmap mag niet zijn opgeslagen als HTML-bestand.

 1. Open de bronwerkmap en selecteer een of meer cellen die u wilt kopiëren.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  Knoppen voor kopiëren en plakken op het tabblad Start
 3. Ga naar het werkblad waarin u de gegevens wilt plaatsen en klik op de cel waarin u de gegevens wilt weergeven.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Plakken speciaal.

 5. Klik op Koppeling plakken.

  Er wordt een externe koppeling gemaakt naar de cel of naar elke cel in het bereik.

Opmerking: U vindt het mogelijk handiger om een externe koppeling te maken zonder de werkmap te openen op het web. Klik voor elke cel in de doelwerkmap op de locatie waar u de koppeling naar de externe verwijzing wilt toevoegen, en typ vervolgens een gelijkteken (=), het URL-adres en de locatie in de werkmap. Bijvoorbeeld:

= ' http://www.someones.Homepage/[bestand. xls] Blad1 '! A1

= ' FTP. server. ergens/file. xls '! MyNamedCell

Voer een van de volgende handelingen uit als u een hyperlink wilt selecteren zonder de koppeling naar het doel te activeren:

 • Klik op de cel met de hyperlink en houd de muisknop ingedrukt totdat de muisaanwijzer verandert in een kruis Selectiecursor van Excel . Laat de muisknop vervolgens los.

 • Gebruik de pijltoetsen om de cel met de hyperlink te selecteren.

 • Houd Control ingedrukt en klik op de afbeelding als de hyperlink een afbeelding is.

Een bestaande hyperlink in een werkmap kunt u op verschillende manieren aanpassen. Zo kunt u het doel of de weergave van de hyperlink wijzigen of een andere tekst of afbeelding hiervoor opgeven.

Het doel van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u een cel met een hyperlink wilt selecteren zonder naar de doel van de hyperlink te navigeren, klikt u in de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een kruis Selectiecursor van Excel en laat u vervolgens de muisknop los. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken om de cel te selecteren. Als u een afbeelding wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de afbeelding.

  • Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink. Knop Hyperlink

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op hyperlink bewerken in het snelmenu klikken, of u kunt op CTRL + K drukken.

 2. Breng in het dialoogvenster hyperlink bewerken de gewenste wijzigingen aan.

  Opmerking: Als de hyperlink is gemaakt met de werkbladfunctie HYPERLINK, wijzigt u het doel van de hyperlink door de formule te bewerken. Selecteer de cel met de hyperlink en klik op het formulebalk om de formule te bewerken.

U kunt de weergave van alle hyperlinktekst in de huidige werkmap wijzigen door de celstijl voor hyperlinks aan te passen.

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Stijlen op Celstijlen.

 2. Ga als volgt te werk onder Gegevens en model:

  • Als u de weergave van hyperlinks waarop niet is geklikt, wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op hyperlinken klikt u vervolgens op wijzigen.

  • Als u de weergave van hyperlinks waarop u hebt geklikt, wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op gevolgde hyperlinken klikt u vervolgens op wijzigen.

   Opmerking: De celstijl van de hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap een hyperlink bevat. De celstijl voor een gevolgde hyperlink is alleen beschikbaar als de werkmap een hyperlink bevat waarop is geklikt.

 3. Klik in het dialoogvenster Stijl op Opmaak.

 4. Selecteer de gewenste opmaakopties op het tabblad Lettertype en het tabblad Opvulling en klik op OK.

  Notities: 

  • De opties die u selecteert in het dialoogvenster Celeigenschappen, worden als geselecteerd weergegeven in het dialoogvenster Stijl onder Stijl bevat. Schakel de selectievakjes uit van opties die u niet wilt toepassen.

  • Wijzigingen die u aanbrengt in de hyperlink en de gevolgde celstijl, worden toegepast op alle hyperlinks in de huidige werkmap. U kunt de weergave van afzonderlijke hyperlinks niet wijzigen.

 1. Selecteer de cel of afbeelding met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u een cel met een hyperlink wilt selecteren zonder naar de doel van de hyperlink te navigeren, klikt u in de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een kruis Selectiecursor van Excel en laat u vervolgens de muisknop los. U kunt ook de pijltoetsen gebruiken om de cel te selecteren. Als u een afbeelding wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de afbeelding.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de tekst van de hyperlink wilt wijzigen, klikt u in het formulebalk en bewerkt u de tekst.

  • Als u de opmaak van een afbeelding wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en klikt u vervolgens op de optie waarvan u de indeling wilt wijzigen.

  • Als u tekst in een afbeelding wilt wijzigen, dubbelklikt u op de geselecteerde afbeelding en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

  • Als u een andere afbeelding voor een hyperlink wilt gebruiken, voegt u de nieuwe afbeelding in en maakt u hiervan een hyperlink met hetzelfde doel. Vervolgens verwijdert u de oude afbeelding en hyperlink.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink die u wilt kopiëren of verplaatsen en klik vervolgens op kopiëren of knippen in het snelmenu.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de cel waarnaar u de hyperlink wilt kopiëren of verplaatsen en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

Standaard zijn niet-opgegeven paden naar hyperlink doelbestanden ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. Gebruik deze procedure als u een ander standaardpad wilt instellen. Telkens wanneer u een hyperlink maakt naar een bestand op die locatie, hoeft u alleen maar de naam van het bestand en niet het pad op te geven in het dialoogvenster hyperlink invoegen .

Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van de Excel-versie die u gebruikt:

 • Excel 2013 en Excel 2010 in Excel 2016:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Info.

  3. Klik op Eigenschappenen selecteer Geavanceerde eigenschappen.

   Geavanceerde eigenschappen
  4. Typ op het tabblad Samenvatting in het tekstvak hyperlink basis het pad dat u wilt gebruiken.

   Opmerking: U kunt het basisadres voor hyperlinks negeren door in het dialoogvenster Hyperlink invoegen het volledige (absolute) adres voor de hyperlink op te geven.

 • In Excel 2007:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op voorbereidenen klik vervolgens op Eigenschappen.

  2. Klik in het document informatie paneel op Eigenschappenen klik vervolgens op Geavanceerde eigenschappen.

   Geavanceerde eigenschappen
  3. Klik op het tabblad Samenvatting.

  4. Typ in het vak Hyperlinkbasis het pad dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: U kunt het basisadres voor hyperlinks negeren door in het dialoogvenster Hyperlink invoegen het volledige (absolute) adres voor de hyperlink op te geven.

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een hyperlink wilt verwijderen:

 • Als u een hyperlink en de gewenste tekst wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de hyperlink en klikt u vervolgens op inhoud wissen in het snelmenu.

 • Als u een hyperlink en de afbeelding van de afbeelding wilt verwijderen, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de afbeelding klikt en drukt u op DELETE.

 • Als u één hyperlink wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de hyperlink en klikt u vervolgens in het snelmenu op hyperlink verwijderen .

 • Als u meerdere hyperlinks tegelijk wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:

  1. Typ het getal 1in een lege cel.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de cel en klik vervolgens op kopiëren in het snelmenu.

  3. Houd CTRL ingedrukt terwijl u de hyperlinks selecteert die u wilt uitschakelen.

   Tip: Als u een cel wilt selecteren die een hyperlink bevat zonder naar de bestemming van de hyperlink te navigeren, klikt u in de cel en houdt u de muisknop ingedrukt totdat de aanwijzer verandert in een kruis Selectiecursor van Excel en laat u vervolgens de muisknop los.

  4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

   Knoppen voor kopiëren en plakken op het tabblad Start
  5. Klik onder bewerkingop vermenigvuldigenen klik vervolgens op OK.

  6. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Stijlen op Celstijlen.

  7. Selecteer normaal , slecht en neutraalde optie normaal.

Een hyperlink is een koppeling in een document waarop u kunt klikken om een andere pagina of een ander bestand te openen. De bestemming is vaak een andere webpagina, maar kan ook een afbeelding, een e-mailadres of een programma zijn. De hyperlink zelf kan uit tekst of een afbeelding bestaan.

Wanneer een sitegebruiker op de hyperlink klikt, wordt de bestemming weergegeven in een webbrowser, geopend of uitgevoerd, afhankelijk van het type bestemming. Bij een hyperlink naar een pagina wordt de pagina bijvoorbeeld weergegeven in de webbrowser, terwijl bij een hyperlink naar een AVI-bestand het bestand in een mediaspeler wordt geopend.

Gebruik van hyperlinks

U kunt met hyperlinks het volgende doen:

 • Naar een bestand of webpagina op een netwerk, intranet of internet navigeren

 • Naar een nog te maken bestand of webpagina navigeren

 • Een e-mailbericht verzenden

 • Een bestandsoverdrachten start, zoals downloads of FTP-processen

Als u een tekst of afbeelding met een hyperlink aanwijst, verandert de muisaanwijzer in een hand Muisaanwijzer in de vorm van een hand om aan te geven dat u op de tekst of de afbeelding kunt klikken.

Informatie over URL's

Wanneer u een hyperlink maakt, wordt de bestemming gecodeerd als een Uniform Resource Locator (URL), zoals:

http://voorbeeld.microsoft.com/nieuws.htm

file://Computernaam/GedeeldeMap/Bestandsnaam.htm

Een URL bevat een protocol, zoals HTTP, FTP of bestand, een webserver-of netwerklocatie, en een pad en bestandsnaam. In de volgende afbeelding worden de onderdelen van een URL gedefinieerd:

De vier onderdelen van een URL

1. Protocol (HTTP, FTP, bestand)

2. een webserver of netwerklocatie

3. Pad

4. Bestandsnaam

Absolute en relatieve hyperlinks

Een absolute URL bestaat uit een volledig adres, waaronder de protocol, de webserver, en het pad en de bestandsnaam.

Bij een relatieve URL ontbreken een of meer onderdelen. De ontbrekende gegevens worden opgehaald vanaf de pagina met de URL. Als bijvoorbeeld het protocol en de webserver ontbreken, worden in de webbrowser het protocol en domein van de huidige pagina gebruikt (zoals .com, .org, of .edu).

Er worden op webpagina's vaak relatieve URL's gebruikt die alleen uit een gedeeltelijk pad en een bestandsnaam bestaan. Als de bestanden naar een andere server worden verplaatst, blijven de hyperlinks goed werken, op voorwaarde dat de relatieve posities van de pagina's ongewijzigd blijven. Een hyperlink op Products. htm verwijst bijvoorbeeld naar een pagina met de naam Apple htm in een map met de naam Food. Als beide pagina's worden verplaatst naar een map met de naam voedsel op een andere server, is de URL van de hyperlink nog steeds juist.

In een Excel-werkmap zijn niet-opgegeven paden naar doelbestanden voor hyperlinks standaard ten opzichte van de locatie van de actieve werkmap. U kunt standaard een ander basisadres instellen voor gebruik, zodat u elke keer dat u een hyperlink maakt naar een bestand op die locatie de naam van het bestand niet hoeft op te geven, niet het pad, in het dialoogvenster hyperlink invoegen .

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 3. Typ in het vak weergavetekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 4. Typ onder URLde volledige URL (Uniform Resource Locator) van de webpagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

 5. Klik op OK.

Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in de huidige werkmap, kunt u een naam opgeven voor de doelcellen of een celverwijzing gebruiken.

 1. Als u een naam wilt gebruiken, moet u een naam geven aan de doelcellen in de werkmap.

  Een naam definiëren voor een cel of een cellenbereik

  1. Selecteer de cel of het celbereik waaraan u een naam wilt geven.

  2. Typ in het vak Naam aan de linkerkant van het Knopafbeelding formulebalk de naam voor de cellen en druk op ENTER.

   Opmerking: Namen mogen geen spaties bevatten en moeten beginnen met een letter.

 2. Klik op het werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt maken.

 3. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 4. Typ in het vak weergavetekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 5. Voer in het vak plaats in dit document de gedefinieerde naam of celverwijzing in.

 6. Klik op OK.

Wanneer u op een hyperlink naar een e-mailadres klikt, wordt het e-mailprogramma automatisch gestart en wordt een e-mailbericht gemaakt met het juiste adres in het vak aan , mits u een e-mailprogramma hebt geïnstalleerd.

 1. Klik op een werkblad in de cel waarin u een hyperlink wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel klikken en vervolgens op hyperlink klikken in het snelmenu, of u kunt op CTRL + K drukken.

 3. Typ in het vak weergavetekst de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 4. Typ onder e-mailadreshet gewenste e-mailadres.

 5. Klik op OK.

U kunt in een cel ook een hyperlink naar een e-mailadres maken door het adres rechtstreeks in de cel te typen. Als u bijvoorbeeld een e-mailadres, zoals iemand@voorbeeld.com typt, wordt er automatisch een hyperlink gemaakt.

Met de functie hyperlink kunt u een hyperlink maken naar een URL.

Opmerking: De koppelingswaarde kan bestaan uit een tekenreeks tussen aanhalingstekens of een verwijzing naar een cel die de koppeling als een teksttekenreeks bevat.

Voer een van de volgende handelingen uit als u een hyperlink wilt selecteren zonder de koppeling naar het doel te activeren:

 • Selecteer een cel door erop te klikken als de aanwijzer een pijl is.

 • Gebruik de pijltoetsen om de cel met de hyperlink te selecteren.

U kunt een bestaande hyperlink in uw werkmap wijzigen door de doel, het uiterlijk ervan te wijzigen of de tekst die wordt gebruikt voor de weergave.

 1. Selecteer de cel met de hyperlink die u wilt wijzigen.

  Tip: Als u een hyperlink wilt selecteren zonder de koppeling naar het doel te activeren, gebruikt u de pijltoetsen om de cel met de hyperlink te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel of afbeelding klikken en vervolgens op hyperlink bewerken in het snelmenu klikken, of u kunt op CTRL + K drukken.

 3. Breng in het dialoogvenster hyperlink bewerken de gewenste wijzigingen aan.

  Opmerking: Als de hyperlink is gemaakt met de werkbladfunctie HYPERLINK, wijzigt u het doel van de hyperlink door de formule te bewerken. Selecteer de cel met de hyperlink en klik op het formulebalk om de formule te bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de hyperlink die u wilt kopiëren of verplaatsen en klik vervolgens op kopiëren of knippen in het snelmenu.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de cel waarnaar u de hyperlink wilt kopiëren of verplaatsen en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

Ga op een van de volgende manieren te werk als u een hyperlink wilt verwijderen:

 • Als u een hyperlink wilt verwijderen, selecteert u de cel en drukt u op DELETE.

 • Als u een hyperlink wilt uitschakelen (de hyperlink verwijderen, maar de tekst voor dit object wilt behouden), klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op hyperlink verwijderen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Hyperlinks verwijderen of uitschakelen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×