Werken met gegevens bladen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een tabel opent of de resultaten van een query bekijkt, wordt in Access het resultaat van de tabel of query weer gegeven in de gegevens blad weergave. Tabel gegevens of query resultaten die worden weer gegeven in de gegevens blad weergave worden meestal een gegevens blad genoemd. U kunt het uiterlijk van een gegevens blad aanpassen om specifieke gegevens weer te geven voor gebruik als een eenvoudig rapport.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over gegevens bladen

Gegevens ordenen door kolommen of rijen te wijzigen en te verplaatsen

De stijl en achtergrond kleur van raster lijnen wijzigen

De tekst opmaak wijzigen

Gegevens samenVatten door een totaalrij toe te voegen

Sorteren en filteren Toep assen

De wijzigingen in de indeling opslaan

Meer informatie over gegevens bladen

Een gegevensblad is een visuele voorstelling van de gegevens uit een tabel of de resultaten van een query. De velden voor elke record worden weer gegeven in een tabel, formulier of query resultaat in tabel vorm (rij-en kolom), zoals u hier kunt zien.

De tabel werk nemers in de gegevens blad weergave

Tabellen en query's worden standaard geopend in de gegevens blad weergave. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op een tabel of query en klik vervolgens in het snelmenu op openen om de tabel of query als gegevens blad te openen.

Wanneer u specifieke notaties toepast op rijen en kolommen of een Totaalrij toevoegt, kan een gegevens blad ook als een eenvoudig rapport worden gebruikt.

Gegevens ordenen door kolommen of rijen te wijzigen en te verplaatsen

U kunt gegevens ordenen om het gegevens blad beter te kunnen weer geven of alleen de vereiste gegevens op een bepaald moment weer te geven. In deze sectie ziet u verschillende manieren waarop u dit kunt doen.

Het formaat van kolommen of rijen wijzigen

Soms passen niet alle kolommen in een gegevens blad op uw scherm of afdruk, of kunnen de afzonderlijke kolommen meer ruimte in beslag nemen dan de inhoud nodig heeft. Het kan ook zijn dat u de hoogte van de rijen wilt wijzigen, zodat tekst die niet in een kolom past, op een nieuwe regel kan blijven staan.

Nadat u een tabel, query of formulier hebt geopend in de gegevens blad weergave, kunt u de grootte van de afzonderlijke kolommen hand matig wijzigen of de grootte van een kolom automatisch aanpassen aan de inhoud.

Het formaat van een kolom hand matig wijzigen

 1. Plaats de aanwijzer op de rand van de kolom waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Wanneer de aanwijzer verandert in een pijl met twee punten, sleept u de rand van de kolom totdat deze het gewenste formaat heeft.

  Het formaat van een kolom in een gegevens blad wijzigen

Het formaat van een kolom automatisch wijzigen

 1. Als u het formaat van een kolom wilt aanpassen aan de inhoud, plaatst u de aanwijzer op de rand van de kolom waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Wanneer de aanwijzer verandert in een pijl met twee punten, dubbelklikt u op de rand van de kolom.

  Het formaat van een kolom aanpassen aan de tekst

Het formaat van meerdere kolommen wijzigen

 • Als u het formaat van meerdere kolommen tegelijk wilt wijzigen, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt, selecteert u meerdere aangrenzende kolommen en wijzigt u de grootte van de geselecteerde kolommen. U kunt ook het hele gegevens blad selecteren en het formaat van alle kolommen wijzigen.

Hoogte van rijen wijzigen

 • Als u het formaat van rijen wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer tussen twee record selectie vakjes in het gegevens blad en sleept u totdat de rijen het gewenste formaat hebben.

U kunt de grootte van elke rij niet afzonderlijk wijzigen: wanneer u het formaat van een rij wijzigt, worden alle rijen gewijzigd.

Het formaat van een rij in een gegevens blad wijzigen

Het formaat van rijen wijzigen in de standaard hoogte

 1. Als u de standaard hoogte van rijen wilt wijzigen, klikt u met de rechter muisknop op een record kiezer en klikt u vervolgens op rijhoogte in het snelmenu.

  Met de rechter muisknop op een record kiezer klikken

  Klikken op rijhoogte in het snelmenu

 2. Schakel in het dialoog venster rijhoogte het selectie vakje standaard hoogte in en klik op OK.

Opmerking: U kunt wijzigingen in de breedte van een kolom of de hoogte van rijen niet ongedaan maken door op de knop ongedaan maken op de werk balk snelle toegang te klikken. Als u wijzigingen ongedaan wilt maken, sluit u het gegevens blad en klikt u op Nee wanneer u wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan in de indeling van het gegevens blad. Als u op Nee klikt, worden ook eventuele andere wijzigingen in de indeling ongedaan gemaakt.

Een kolom verplaatsen

U kunt de volg orde van de kolommen in een gegevens blad snel wijzigen door de kolommen naar verschillende locaties in het gegevens blad te slepen. U kunt dit bijvoorbeeld doen om ervoor te zorgen dat een bepaalde kolom altijd zichtbaar blijft.

 • Klik op de kolomkop om een kolom te selecteren of houd de SHIFT-toets ingedrukt om meerdere aangrenzende kolommen te selecteren en sleep de kolom of kolommen naar een nieuwe locatie.

  De kolom voor naam naar de meest linkse positie verplaatsen

De naam van een kolom wijzigen

Er zijn mogelijk situaties waarin u de naam van een kolom wilt wijzigen, zodat deze beter overeenkomt met de gegevens die het bevat. Als een kolom met e-mail adressen bijvoorbeeld de naam EMAdd heeft, kunt u de kop van de kolom beter leesbaar maken door deze te wijzigen in een e-mail adres. Als u dit wilt doen, klikt u met de rechter muisknop op de kop van de kolom, klikt u in het snelmenu op kolom naam wijzigen en typt u de nieuwe naam. Typ bijvoorbeeld e-mail adres.

De naam van een kolom wijzigen

Kolommen weergeven of verbergen

Als u alleen bepaalde kolommen voor het gegevens blad wilt weer geven of afdrukken, kunt u de kolommen verbergen die u niet wilt weer gegeven. Als u bijvoorbeeld met een Data Base met contact gegevens werkt, wilt u mogelijk alleen de volledige naam en het e-mail adres van elke contact persoon zien. U kunt deze weer gave maken door alle andere kolommen te verbergen.

Kolommen verbergen

 1. Klik op de kop van de kolom die u wilt verbergen.

  Als u aangrenzende kolommen wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op aanvullende kolom koppen.

  Opmerking: U kunt geen niet-aangrenzende kolommen selecteren. Selecteer eventuele extra kolommen en verberg deze afzonderlijk.

 2. Klik met de rechter muisknop op de kolomkop en klik vervolgens op velden verbergen in het snelmenu.

Kolommen weer geven

 1. Klik met de rechter muisknop op een kolomkop en klik vervolgens op zichtbaar maken in het snelmenu.

 2. Schakel in het dialoog venster kolommen zichtbaar maken het selectie vakje in naast elke kolom die u wilt weer geven en klik vervolgens op sluiten.

De stijl en achtergrond kleur van raster lijnen wijzigen

Wanneer u een gegevens blad gebruikt, kunt u het uiterlijk van de gegevens verbeteren door de opmaak te wijzigen, zoals de stijl van raster lijnen of de achtergrond kleur, of door verschillende kleuren voor afwisselende rijen te maken.

De stijl van raster lijnen instellen

 1. Klik op het tabblad Start in de groep tekst opmaak op de pijl naast de knop raster lijnen .

 2. Klik op de gewenste stijl voor raster lijnen.

De achtergrond kleur instellen

 1. Klik op het tabblad Start in de groep tekst opmaak op de pijl naast de knop achtergrond kleur .

 2. Klik op de gewenste achtergrond kleur.

De achtergrond kleur van afwisselende rijen wijzigen

U kunt de achtergrond kleur van afwisselende rijen in een gegevens blad instellen, onafhankelijk van de standaardachtergrondkleur. Als u een afwisselende achtergrond kleur instelt, kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen aangrenzende rijen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep tekst opmaak op de pijl naast de knop andere rijk leur .

 2. Klik op de achtergrond kleur die u wilt Toep assen.

De tekst opmaak wijzigen

Nadat u een tabel, query of formulier hebt geopend in de gegevens blad weergave, kunt u het uiterlijk van de tekst wijzigen, inclusief de opmaak. Houd er rekening mee dat uw wijzigingen van toepassing zijn op het hele gegevens blad. Als u wilt dat de wijzigingen automatisch worden weer gegeven wanneer u het gegevens blad de volgende keer opent, vergeet dan niet op Ja te klikken wanneer u het gegevens blad sluit en u wordt gevraagd of u de wijzigingen in de indeling wilt opslaan.

U gebruikt de extra opdrachten in de groep tekst opmaak op het tabblad Start om wijzigingen aan te brengen in de kenmerken van letter typen in het gegevens blad.

 1. Klik op een wille keurige cel in het gegevens blad.

 2. Voer op het tabblad Start in de groep tekst opmaak een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u het letter type wilt wijzigen, typt of klikt u op een letter type in het vak letter type .

  • Als u de teken grootte wilt wijzigen, typt of klikt u op een teken grootte in het vak teken grootte .

  • Als u de teken stijl wilt wijzigen, klikt u op de knop vet, cursiefof onderstrepen (of een wille keurige combi natie van de drie).

  • Als u de tekst kleur wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast de knop tekst kleur en selecteert u een kleur in het palet.

Gegevens samenVatten door een totaalrij toe te voegen

Als u een Totaalrij toevoegt aan een gegevens blad, kunt u snel het berekende totaal voor een kolom zien. Naast het optellen van een kolom met gegevens kunt u de totaalrij gebruiken om andere berekeningen uit te voeren, zoals het berekenen van gemiddelden, het tellen van het aantal items in een kolom en het zoeken van de minimum-of maximum waarde in een kolom met gegevens.

Als u de totaalrij wilt weer geven, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Totalen.

  Er wordt een nieuwe rij weer gegeven onder aan het gegevens blad, met het Totaal aantal woorden in de eerste kolom.

 2. Klik op een cel die zich in dezelfde rij bevindt als de cel die het Totaal aantalwoorden bevat.

 3. Klik op de pijl die wordt weer gegeven en klik vervolgens op het type berekening dat u in die cel wilt weer geven.

  De lijst met functies of typen berekeningen die beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gegevenstype van de kolom. Als de kolom bijvoorbeeld valuta waarden bevat, ziet u een lijst met functies die van toepassing zijn op valuta berekeningen, zoals minimum en maximum.

  Een totaalrij in een gegevens blad met een keuze uit functies

Zie het artikel kolom totalen in een gegevens blad weer geven met behulp van een rij Totalenvoor meer informatie over het gebruik van de functie totaal.

Sorteren en filteren Toep assen

Er zijn nog enkele aanvullende wijzigingen die uw gegevens blad beter kunnen bekijken of afdrukken. In de volgende afbeelding worden de bedrijfs namen bijvoorbeeld alfabetisch gesorteerd.

Een gegevens blad met een kolom alfabetisch gesorteerd

 • Als u wilt sorteren, klikt u met de rechter muisknop op de kolom (of klikt u op de pijl in de kolomkop) en klikt u vervolgens op de gewenste sorteer optie.

 • Als u een filter wilt Toep assen, klikt u op de pijl in de kolomkop en schakelt u de selectie vakjes in voor de waarden die u wilt weer geven. U kunt ook op tekst filters of nummer filters klikken om meer gedetailleerde filters te maken.

De wijzigingen in de indeling opslaan

Nadat u de indeling en het uiterlijk van een gegevens blad hebt gewijzigd, moet u de wijzigingen opslaan als u de volgende keer dat u het gegevens blad opent, de wijzigingen wilt behouden. Wanneer u een gegevens blad sluit nadat u de lay-out hebt gewijzigd, wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan. Als u op Jaklikt, worden de wijzigingen opgeslagen en toegepast wanneer u het gegevens blad de volgende keer opent. Als u op Neeklikt, worden de wijzigingen genegeerd en wordt het gegevens blad geopend met de standaard instellingen voor de indeling (of de laatst opgeslagen instellingen) wanneer u de volgende keer opent.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×