Werken met filterwebonderdelen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met filterwebonderdelen wordt de weergave van de gegevens in andere webonderdelen gewijzigd op basis van bepaalde criteria. Een filterwebonderdeel kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat in een financieel rapport alleen waarden uit een bepaald jaar worden weergegeven of dat in een lijst met leerlingen van een klas alleen de namen worden weergegeven van leerlingen die een bepaalde opdracht hebben voltooid.

Voor een filterwebonderdeel kan een filterpictogram worden weergegeven op de pagina en voor het onderdeel kan invoer van de gebruiker, zoals een datum of tekst, nodig zijn om filtercriteria te maken. Een filterwebonderdeel kan echter ook automatisch werken; het is mogelijk helemaal niet zichtbaar op de pagina en kan filtercriteria gebruiken die worden aangeleverd door een derde webonderdeel, zoals Filter voor huidige gebruiker. Filterwebonderdelen die niet zichtbaar zijn op de pagina, worden contextwebonderdelen genoemd. Hiermee worden resultaten automatisch gefilterd, zonder invoer van de gebruiker.

Filterwebonderdelen werken met SharePoint-lijsten, gegevens van Microsoft SQL Server 2005 en 2008 Analysis Services en gegevens die zich bevinden in de Business Connectivity Services.

In dit artikel

Manieren om te filters gebruiken

Typen filters

Filters gebruiken

Manieren om filters te gebruiken

De volgende scenario's illustreren twee van de vele manieren waarop u filterwebonderdelen kunt gebruiken:

  • Jeff Smith wil de opbrengst gegenereerd door een product maandelijks managementrapporten communiceren. In het verleden, Jeff weergegeven van een SQL Server Analysis Services-rapport geproduceerd door de verkoop van Contoso-toepassing en klikt u vervolgens de gegevens gekopieerd naar een e-mailbericht naar het verspreidt aan zijn teamleden.

    Jeff wordt nu het dezelfde SQL Server Analysis Services-rapport toegevoegd aan zijn dashboard maandelijks managementrapporten, samen met een rapport dat klachten per product. Jeff voegt een filterwebonderdeel toe, zodat gebruikers van het dashboard kunnen kiezen die het product dat zij belangstelling hebben. Hij stelt het filter in om weer te geven van een lijst met producten en hij het filter verbindt met de nieuwe klachten door product Maandrapport zowel de bestaande product omzet per maand rapport. Wanneer zijn teamleden de pagina weergeeft, kunnen ze gegevens zien op de standaardproduct die Jeff voor de rapporten instellen, maar ze ook een ander product uit een lijst kunnen kiezen. Wanneer een teamlid kiest een ander product, verandert het filter de gegevens in elk van de verbonden webonderdelen.

  • Pascaline Overeem is verkoopmanager voor een bepaalde regio en zij gebruikt het dashboard van haar afdeling om maandgegevens te bekijken. Het valt haar op dat de KPI voor klanttevredenheid geel is, waarmee de waarschuwingsfase wordt aangeduid. Als ze op de indicator klikt, gaat ze naar een webpagina met daarop de indicator, een verklaring van de waarschuwingsfase en drie gedetailleerde rapporten die verder licht op de zaak werpen.

    Het filter wordt alleen de pagina-elementen die van toepassing zijn specifiek aan Pascaline deling weergegeven. Andere verkoop managers in Pascaline bedrijf het dashboard kunnen bekijken, maar hun weergave wordt weergegeven. Het filter aanpassen elke weergave voor een bepaalde deling

Naar boven

Typen filters

Het type filter webonderdelen die u gebruikt en hoe u deze gebruiken is afhankelijk van de gegevensbron, het type interactie dat de gebruiker en de gewenste resultaten. Er zijn negen soorten filters geleverd Microsoft SharePoint Server 2010 samen met het webonderdeel filteracties, waarmee u de filterknop toevoegen aan een pagina, zodat gebruikers kunnen kiezen wanneer u de gegevens op de pagina te vernieuwen.

Met de volgende filterwebonderdelen kunnen gebruikers handmatig de waarden opgeven waarmee de gegevens op de pagina worden gefilterd:

Webonderdeel

Beschrijving

Datumfilter

U kunt een standaardwaarde opgeven of het vak leeg laten. Gebruikers kunnen een datum uit een kalender kiezen of een waarde met de indeling m/d/jjjj in een vak op de de webonderdeelpagina invoeren.

Tekstfilter

U kunt instellen dat gebruikers tekst invoeren en/of een standaardtekst opgeven.

Met de volgende filterwebonderdelen kunnen gebruikers waarden uit een lijst selecteren:

Webonderdeel

Beschrijving

Filter voor keuze

Met het filter voor keuze kunt u bepaalde waarden opgeven in het taakvenster van het webonderdeel. Gebruikers selecteren een van de waarden in een vervolgkeuzelijst die op de pagina wordt weergegeven.

Business Data Connectivity-filter

Met dit webonderdeel kunt u een lijst met waarden uit de catalogus met zakelijke gegevens opgeven en vervolgens de kolom Waarde opgeven. Daarnaast kunt u een kolom Beschrijving toevoegen.

Als de entiteit bijvoorbeeld Producten is, zouden de AdventureWorks-toepassing en de kolom Waarde de waarde Naam krijgen. Als u een kolom Beschrijving toevoegt, voegt dit filterwebonderdeel een keuzedialoogvenster toe waarin de gebruiker via een vervolgkeuzelijst naar producten kan zoeken op basis van Beschrijving, Sleutel of Naam.

SharePoint-lijstfilter

Wanneer u dit filter configureert, maakt u een koppeling met een SharePoint-lijst en geeft u de waarde op van een kolom, bijvoorbeeld titel, beschrijving, datum of documenttype. Gebruikers kunnen door de lijst bladeren en vervolgens een keuze maken uit het type item dat u hebt opgegeven.

SQL Server Analysis Services-filter

Met dit filter kunt u een gegevensverbinding selecteren vanuit een webonderdeel op de huidige webpagina of vanuit een SharePoint-gegevensverbindingsbibliotheek of Office-gegevensverbindingsbibliotheek. Vervolgens geeft u een dimensie en hiërarchie op. Gebruikers kunnen een keuze maken uit de resulterende lijst met waarden.

Met de volgende filterwebonderdelen worden de gegevens die op de webpagina worden weergegeven, automatisch gefilterd:

Webonderdeel

Beschrijving

Filter voor huidige gebruiker

Biedt de aanmeldingsnaam van de huidige gebruiker of een geselecteerde SharePoint-profieleigenschap

Queryreeksfilter (URL)

Geeft een vaste waarde door van een andere bron die u configureert in het taakvenster

Paginaveldfilter

Biedt de waarde van een kolom in de lijstrij die is gekoppeld aan de huidige pagina

Naar boven

Filters gebruiken

Wanneer u een filter gebruikt, voert u drie stappen uit:

  • Het filter aan de webpagina toevoegen

  • De filterinstellingen configureren

  • Het filter met andere webonderdelen op de pagina verbinden (optioneel)

Een filterwebonderdeel toevoegen aan een pagina

Het toevoegen van een filterwebonderdeel aan een pagina is vergelijkbaar met het toevoegen van andere webonderdelen aan een pagina. Als u een filter gebruikt waarbij de gebruiker gegevens moet invoeren, is de plaats waarop u het webonderdeel op de pagina toevoegt van belang. Houd er bovendien rekening mee dat de naam die u in het werkvenster voor het filter opgeeft, op de pagina wordt gebruikt als de beschrijving voor het tekstvak of menu.

De filterinstellingen configureren

De instellingen van een filterwebonderdeel configureert u via het taakvenster van het webonderdeel. Elk taakvenster bevat verschillende opties, afhankelijk van het type filter dat u instelt.

Het filter met andere webonderdelen op de pagina verbinden

U moet het filterwebonderdeel dat u gebruikt, mogelijk verbinden met een ander webonderdeel op de pagina. Dit kan het geval zijn als u filters met Excel Web Access-webonderdelen gebruikt. U kunt verbindingen maken met filterwebonderdelen die zichtbaar of onzichtbaar zijn voor de gebruiker. Bij een zichtbaar filterwebonderdeel kan het zijn dat de gebruiker gegevens moet invoeren, bijvoorbeeld door middel van een selectie uit een lijst met producten. Een onzichtbaar filterwebonderdeel, zoals het filter Huidige gebruiker, filtert de gegevens in het doelwebonderdeel automatisch op basis van de persoon die zich bij de computer heeft aangemeld.

Wanneer een filter beschikbaar is dat u kunt verbinden met een ander webonderdeel op de pagina, wordt het menu Verbindingen weergegeven in het menu Webonderdeel. Een verbinding tussen een filterwebonderdeel en een ander webonderdeel op de pagina kan vanaf beide kanten tot stand worden gebracht.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×