Werken met filterwebonderdelen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Filterwebonderdelen Wijzig de weergave van de gegevens worden weergegeven in een ander webonderdeel op basis van bepaalde criteria. Het webonderdeel filter mogelijk bijvoorbeeld ertoe leiden dat een financiële rapport alleen de waarden van een bepaald jaar of ertoe leiden dat een lijst met leerlingen/studenten in een klasse alleen de namen van de leerlingen/studenten die een bepaalde toewijzing hebben uitgevoerd wilt weergeven.

Het webonderdeel Filter mogelijk aangegeven met een filterpictogram op de pagina en vraag om invoer, zoals een datum of de tekst, filtercriteria maken. U kunt ook het filterwebonderdeel automatisch; mogelijk werken Er kan niet worden weergegeven op de pagina en mogelijk criteria gebruiken voor het filteren van die van een derde webonderdeel, zoals een filter voor huidige gebruiker worden geleverd. Filterwebonderdelen die niet zichtbaar is op de pagina zijn heten context webonderdelen; ze filteren resultaten zonder invoer van de gebruiker automatisch.

Filteren webonderdelen werken met SharePoint-lijsten, gegevens van Microsoft SQL Server versie 2005 en 2008 Analysis Services en gegevens die zich in Business Connectivity Services bevindt.

In dit artikel

Manieren om te filters gebruiken

Typen filters

Filters gebruiken

Manieren om te filters gebruiken

De volgende scenario's illustreren twee van de vele manieren waarop u filterwebonderdelen kunt gebruiken:

  • Jeff Smith wil de opbrengst gegenereerd door een product maandelijks managementrapporten communiceren. In het verleden, Jeff weergegeven van een SQL Server Analysis Services-rapport geproduceerd door de verkoop van Contoso-toepassing en klikt u vervolgens de gegevens gekopieerd naar een e-mailbericht naar het verspreidt aan zijn teamleden.

    Jeff wordt nu het dezelfde SQL Server Analysis Services-rapport toegevoegd aan zijn dashboard maandelijks managementrapporten, samen met een rapport dat klachten per product. Jeff voegt een filterwebonderdeel toe, zodat gebruikers van het dashboard kunnen kiezen die het product dat zij belangstelling hebben. Hij stelt het filter in om weer te geven van een lijst met producten en hij het filter verbindt met de nieuwe klachten door product Maandrapport zowel de bestaande product omzet per maand rapport. Wanneer zijn teamleden de pagina weergeeft, kunnen ze gegevens zien op de standaardproduct die Jeff voor de rapporten instellen, maar ze ook een ander product uit een lijst kunnen kiezen. Wanneer een teamlid kiest een ander product, verandert het filter de gegevens in elk van de verbonden webonderdelen.

  • Christina Lee, een regionale verkoopmanager, gebruikt van haar deling dashboard maandelijkse gegevens bekijken. Ze merkt dat de klanttevredenheid key performance indicator (KPI's) is gele, die aangeeft dat u in de waarschuwing modus. Zij kunt klikken op de indicator om naar een webpagina die wordt weergegeven dat de indicator, een uitleg van waarom dit een gele is en drie rapporten waarin u aanvullende inzicht te gaan.

    Het filter wordt alleen de pagina-elementen die van toepassing zijn specifiek aan Pascaline deling weergegeven. Andere verkoop managers in Pascaline bedrijf het dashboard kunnen bekijken, maar hun weergave wordt weergegeven. Het filter aanpassen elke weergave voor een bepaalde deling

Naar boven

Typen filters

Het type filter webonderdelen die u gebruikt en hoe u deze gebruiken is afhankelijk van de gegevensbron, het type interactie dat de gebruiker en de gewenste resultaten. Er zijn negen soorten filters geleverd Microsoft SharePoint Server 2010 samen met het webonderdeel filteracties, waarmee u de filterknop toevoegen aan een pagina, zodat gebruikers kunnen kiezen wanneer u de gegevens op de pagina te vernieuwen.

De volgende filterwebonderdelen kunnen gebruikers om te bepalen de waarden handmatig de gegevens worden weergegeven op de pagina worden gefilterd:

Webonderdeel

Beschrijving

Datumfilter

U kunt een standaardwaarde opgeven of laat u de waarde leeg. Gebruikers kunnen een datum uit een vervolgkeuzelijst agenda kiezen of Voer de waarde in m/d/jjjj in het vak dat wordt weergegeven op de pagina met webonderdelen.

Tekstfilter

U kunt vereisen dat gebruikers tekst invoeren en/of standaardtekst bieden.

De volgende filterwebonderdelen kunnen gebruikers om te kiezen uit een lijst met waarden:

Webonderdeel

Beschrijving

Filter voor keuze

Het filter voor keuze kunt u opgeven van waarden in het taakvenster van het webonderdeel. Gebruikers selecteren een van de waarden in een vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven op de pagina.

Business Data Connectivity-filter

Dit webonderdeel kunt u een lijst met waarden uit de catalogus met zakelijke gegevens opgeven en geef vervolgens waardekolom. Bovendien kunt u een kolom Beschrijvingtoevoegen.

Bijvoorbeeld als de entiteit producten kan de AdventureWorks-toepassing en de kolom waarde worden naam. Als u een kolom Beschrijvingtoevoegt, wordt dit filter webonderdeel toegevoegd een dialoogvenster kiezer waarmee de gebruiker een vervolgkeuzelijst gebruiken om te zoeken voor producten op Beschrijving, de toetsof de naam.

SharePoint-lijstfilter

Als u dit filter configureert, kunt u verwijzen naar een SharePoint-lijst en geef de waarde van een kolom, zoals titel, beschrijving, datum of documenttype. Gebruikers kunnen Blader naar de lijst en kies vervolgens in het type item dat u opgeeft.

SQL Server Analysis Services-Filter

Dit filter kunt u een gegevensverbinding selecteren vanuit een webonderdeel op de huidige webpagina of een gegevensverbinding voor SharePoint-bibliotheek of Office Data Connection-bibliotheek. Vervolgens geeft u een dimensie en hiërarchie. Gebruikers kunnen kiezen in de resulterende lijst met waarden.

Deze filter webonderdelen automatisch de gegevens filteren die worden weergegeven op de pagina met webonderdelen:

Webonderdeel

Beschrijving

Filter voor huidige gebruiker

Biedt de aanmeldingsnaam van de huidige gebruiker of een geselecteerde SharePoint-profieleigenschap

Filter van query-tekenreeks (URL)

Geeft een vaste waarde(n) van een andere bron die u in het taakvenster configureren

Veld Page Filter

Biedt de waarde van een kolom aan de lijstrij die is gekoppeld aan de huidige pagina

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Filters gebruiken

Er zijn drie stappen voor het gebruik van een filter:

  • Het filter toevoegen aan de pagina met webonderdelen

  • De filterinstellingen configureren

  • (Optioneel) Het filter koppelen aan andere webonderdelen op de pagina

Het webonderdeel filter toevoegen aan een pagina

Het webonderdeel filter toevoegen aan een pagina is vergelijkbaar met het andere webonderdeel toevoegen aan een pagina. Wanneer u met een filter dat invoer van de gebruiker wordt gevraagd, kunt u de positie van het webonderdeel op de pagina. Bovendien dient de naam die u voor het filter in het taakvenster opgeeft als beschrijving van de op de pagina voor het tekstvak of het menu.

De filterinstellingen configureren

U kunt de instellingen van het filter configureren met behulp van het taakvenster van het webonderdeel. Elk werkvenster heeft verschillende opties, afhankelijk van het type filter dat u instelt.

Het filter koppelen aan andere webonderdelen op de pagina

Mogelijk moet u een webonderdeel dat u gebruikt voor het filter verbinden met een ander webonderdeel op de pagina. Dit kan de hoofdletters/kleine letters zijn wanneer u filters met Excel Web Access-webonderdelen gebruiken. U kunt verbinding maken filterwebonderdelen die zichtbare of onzichtbare aan de gebruiker zijn. Een zichtbaar filterwebonderdeel mogelijk invoer vraag aan de Paginaviewer, zoals selecteren in een lijst met producten. Een onzichtbaar filterwebonderdeel, zoals het filter voor huidige gebruiker, filtert automatisch de gegevens in de doellijst die webonderdeel op basis van de persoon die is aangemeld bij de computer.

Wanneer een filter beschikbaar dat u verbinding met een ander webonderdeel op de pagina maken kunt is, is het menu Webonderdeelverbindingen zichtbaar in het menu webonderdeel. U kunt een verbinding tussen het webonderdeel filter en een ander webonderdeel op de pagina van beide webpagina's op te starten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×