Werken met een rapportcentrumsite

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bevat een rapportcentrum-sitesjabloon, welke kunnen worden gebruikt om een site voor het beheren van rapporten en weergeven van en werken met business intelligence-gegevens te maken. Organisaties kunnen een rapportcentrumsite om toegang tot de business intelligence-gegevens op een centrale locatie maken. Sites die zijn gemaakt op basis van de Rapportcentrum-sitesjabloon bestaan functies waarmee u eenvoudig naar:

  • Werkbladen, rapporten en gegevensverbindingen ordenen en beheren

  • KPI's (Key Performance Indicators) maken om de voortgang ten opzichte van de bedrijfsdoelstellingen te meten

  • Zakelijke gegevens weergeven in dynamische, persoonlijke dashboards

Afhankelijk van uw zakelijke behoeften, kunt u een rapportcentrumsite om business intelligence-gegevens ruim zijn in uw organisatie, of u kunt de toegang tot een rapportcentrumsite aan de specifieke teams of groepen die met deze bedrijven werken moeten beperken gegevens.

Opmerking: In dit artikel verwijst naar een SharePoint-site van het voorbeeld gemaakt door Adventure Works, een voorbeeldbedrijf die fietsen, fiets onderdelen en bicycling Bureau-accessoires produceert.

Op Adventure Works, wordt met de afdeling verkoop een rapportcentrumsite gebruikt om te maken, bijhouden, delen en opslag van de afdeling verkoop- en financiële gegevens. Teamleden werken met Microsoft Office Excel 2007 -werkmappen die zijn gepubliceerd naar de site Rapportcentrum als interactieve rapporten met behulp van Excel Services, een Office SharePoint Server 2007 -technologie. Ze kunnen bijhouden van de voortgang van verkoop door KPI's controleren en controleer de gegevens van de verkoop in persoonlijke dashboards. De volgende afbeelding ziet de introductiepagina van de Rapportcentrum-site van de afdeling, dat is aangepast om een KPI-webonderdeel met informatie over kwartaalverkoop weer te geven.

Verkooprapportcentrum

Verbindingen voor werkbladen, rapporten en gegevens beheren

De Rapportcentrum-site bevat verschillende functies waarmee u kunt niet alleen de rapporten, maar ook de verbindingen met externe gegevensbronnen die deze rapporten kunt indelen.

Rapportenbibliotheek

De bibliotheek rapporten op een rapportcentrumsite is de centrale locatie waar u kunt maken en opslaan van zowel rapporten (Office Excel 2007 werkmappen) en dashboardpagina's. Rapporten en dashboardpagina's zijn de standaardinhoudstypen beschikbaar voor een bibliotheek rapporten. Wanneer u een Excel-werkmap naar een bibliotheek rapporten in het Rapportcentrum publiceren, hoeft u één muisklik ingeschakeld openen in de browserweergave, dat wil een handige manier om te zien van de werkmap zeggen zonder deze toe te voegen aan een pagina met webonderdelen. De volgende afbeelding ziet een rapport in een browservenster.

Rapport in een browservenster

Dashboardpagina's bevatten een of meer webonderdelen, zoals zakelijke gegevens webonderdelen, Excel Web Access-webonderdelen of KPI-webonderdelen, die kunnen worden gefilterd om aan te bieden een geïntegreerd maar flexibel weergave van gegevens en inhoud uit verschillende bronnen. De bibliotheek rapporten kunt u gemakkelijk om veel rapporten en dashboards te beheren. De volgende afbeelding ziet het menu Beeld voor de bibliotheek rapporten, waarmee u kunt uw weergave om rapporten, dashboardpagina's of alle inhoud die zijn opgeslagen in de bibliotheek weer te filteren.

Huidige rapporten weergeven

Gegevensverbindingsbibliotheek

Een rapportcentrumsite bevat ook een gegevensverbindingsbibliotheek, dat wil een speciale SharePoint-documentbibliotheek waarmee u gemakkelijk zeggen kunt opslaan, secure, delen en beheren van Office-gegevensbestanden (ODC). Een ODC-bestand is een type gegevensverbindingsbestand dat HTML en XML gebruikt voor het opslaan van de verbindingsgegevens voor externe gegevensbronnen, zoals zakelijke toepassingen of databases. U kunt bekijken of bewerken van de inhoud van een ODC-bestand in een teksteditor.

Bijvoorbeeld: als uw organisatie heeft een Excel-werkmappen die verbinding met gegevens in een of meer externe gegevensbronnen maken, zoals een database of een OLAP-kubus en deze gegevens verbindingen bevatten informatie over het zoeken, meld u aan query en toegang tot de externe gegevens bron. Hoewel deze verbindingsinformatie kan worden opgeslagen in de werkmap zelf, wordt deze vaak opgeslagen in een ODC-bestand, met name wanneer de gegevens worden gedeeld door verschillende gebruikers en de verbindingsgegevens, moet worden bijgewerkt. Door op te slaan deze ODC-bestanden naar de gegevensverbindingsbibliotheek op een rapportcentrumsite, kunt u ervoor zorgen dat alle gegevensverbindingsbestanden uw organisatie nodig heeft voor de rapporten op één centrale locatie waar ze kunnen eenvoudig worden beheerd, zijn bijgewerkt en opnieuw kan worden gebruikt voor de nieuwe rapporten. De volgende afbeelding ziet bestanden in een gegevensverbindingsbibliotheek.

Gegevensverbindingsbibliotheek

Rapportagenda en verwijzing-bibliotheek

Een rapportcentrumsite functies ook enkele extra hulpprogramma's waarmee u rapporten en business intelligence-gegevens beheren. U kunt de agenda rapport gebruiken met het plannen van een proces voor het maken van het rapport en communicatie van informatie over de frequentie waarmee rapporten worden gemaakt of vernieuwd. U kunt de verwijzing bibliotheek opslaan en delen van informatie processen voor de personen die uw site gebruikt.

KPI's gebruiken om te communiceren doelstellingen en status

Een KPI is een eenvoudig te begrijpen grafische indicator voortgang ten opzichte van een vooraf gedefinieerde maateenheid of doel communiceert. KPI's zijn zeer handige hulpmiddelen waarmee teams, managers en bedrijven snel evalueren hun voortgang gemeten doelstellingen.

Een KPI kunt bijvoorbeeld verkeer light pictogrammen gebruiken om aan te geven dat een specifieke zakelijke inspanning is overschrijden, vergadering of het niet om te voldoen aan de doelstellingen. Een KPI-lijst de afdeling verkoop bij Adventure Works gebruikt voor het bijhouden van hun voortgang ten opzichte van hun kwartaal verkoopdoelen. Als hun verkooptotalen voor een bepaald fiscaal kwartaal groter is dan het doel van een vooraf ingestelde, wordt de KPI voor dat kwartaal met een groene verkeer light-pictogram weergegeven. Als de verkoop total voor een kwartaal niet aan een minimale doel voldoet, wordt de KPI voor dat kwartaal met een rode verkeer light-pictogram weergegeven. Anders wordt deze weergegeven met een gele verkeer light-pictogram. De volgende afbeelding ziet een KPI-webonderdeel dat de driemaandelijkse verkoopgegevens KPI moet worden weergegeven op de startpagina van de Rapportcentrum-site voor de afdeling verkoop.

KPI voor kwartaalomzet

KPI's vergroten de snelheid en efficiëntie van de evaluatie van de voortgang van doelstellingen belangrijke zakelijke. Zonder KPI's, zou werknemers en bedrijven managers moeten kunt extraheren prestatiegegevens en klikt u vervolgens de tijd die om gegevens te presenteren in een afzonderlijk rapport voor zakelijke beslissingsbevoegden besteden evalueren die gegevens doelstellingen. Het is moeilijk te tijdig status zonder een manier om snel en automatisch evalueren live gegevens ophalen. Met KPI's, kunnen gebruikers die u wilt zien van de huidige prestaties snel een rapport op hun business-site bekijken of zelfs raadplegen relevante indicatoren op hun persoonlijke site.

KPI's verbinding maken met zakelijke gegevens uit verschillende bronnen en gebruik vervolgens webonderdelen die deze informatie in een lijst met KPI's of in een gedetailleerde weergave voor een enkele KPI worden weergegeven. Deze webonderdelen kan worden toegevoegd aan dashboards in de Rapportcentrum-site of weergegeven in de andere lijsten en sites. Elke KPI ontvangt één waarde uit een gegevensbron, vanuit één eigenschap of door gemiddelden over de geselecteerde gegevens berekenen en vervolgens worden vergeleken die waarde ten opzichte van een vooraf geselecteerde waarde. Omdat de waarden worden berekend van een reeks gegevens, in plaats van de gegevens in de lijstformulier weergeven zijn KPI's in het algemeen gebruiksvriendelijker bij het meten van prestaties over groepen of projecten. Een KPI kunt echter door het berekenen van een bereik van gegevens voor een bepaalde persoon, zoals een lijst van verkopen voor één werknemer, evalueren individuele prestaties.

Als u wilt een KPI maken, maakt u eerst een KPI-lijst waaraan u een of meer KPI's toevoegen. U kunt nieuwe indicatoren in een KPI-lijst maken met behulp van een van de volgende opties:

  • Gegevens in SharePoint-lijsten.

  • Gegevens in Excel-werkmappen.

  • Gegevens uit Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Handmatig ingevoerde gegevens.

Dynamische visuele dashboards maken

Dashboards zijn speciale pagina's met webonderdelen die zakelijke gegevens uit allerlei verschillende gegevensbronnen weergeven. Dashboards kunnen zowel rapporten en KPI's weergegeven over de zakelijke gegevens en bedrijfsprocessen in uw organisatie. De gegevens worden weergegeven in dashboards kan worden automatisch gefilterd of gefilterd op eigenschappen geselecteerd door gebruikers, vergelijkende gegevensanalyse inschakelen binnen een organisatie.

Dashboards bestaan uit de zakelijke gegevens, webonderdelen en filterwebonderdelen en het filter dat webonderdelen met de zakelijke gegevens webonderdelen verbonden zijn. Enkele filteren webonderdelen filtergegevens automatisch, terwijl andere filterwebonderdelen kunnen gebruikers waarden invoeren of Selecteer in een lijst met waarden en pas deze waarden door te klikken op de knop Filter toepassen op de pagina. De knop Filter toepassen wordt geïmplementeerd als een ander webonderdeel dat is niet zichtbaar op het dashboard totdat een of meer filters die gebruikers opgegeven waarden hebben worden toegevoegd aan de pagina. De knop Filter toepassen en de gebruiker opgegeven filters weergegeven in een Filterzone speciale in de dashboardsjabloon.

De volgende afbeelding ziet een Dashboard verkoop op de site Verkooprapportcentrum voor Adventure Works. Dit dashboard zowel een webonderdeel KPI-gegevens weergegeven en rapport in een Excel Web Access-webonderdeel.

Verkoopdashboard

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×