Werken met berichtmappen in Outlook.com

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u organiseren van uw berichten in Outlook.com wilt, kunt u nieuwe mappen maken of wijzigen, verplaatsen of verwijderen voor bestaande mappen. U kunt ook regels instellen zodat berichten Outlook.com automatisch overgezet naar mappen afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft.

Welke versie van Outlook.com gebruikt u?

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de bètaversie van Outlook.com gebruikt. Kies welke versie u gebruikt om de aanwijzingen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het bètapostvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de bètaversie van Outlook.com.

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com.

Zie Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com.

Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Notities: 

 • Als u uw e-mailmappen niet ziet, controleert u dat de mappen niet "samengevouwen worden". Selecteer > mappen om uit te vouwen.

  Weergave van map met Outlook.com

 • Er is een doorlopend probleem waarbij bepaalde mappen mogelijk niet meer zichtbaar zijn in de Mappenlijst, maar u kunt items die zijn opgeslagen in de ontbrekende mappen vinden met de zoekfunctie. We zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een Regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Ongewenste E-mail Berichten met ongewenste e-mail kenmerken, maar die niet worden geblokkeerd door een spamfilter voordat ze uw postvak hebt bereikt worden automatisch verplaatst naar deze map. Meer informatie over hoe u spam en ongewenste e-mail uit uw postvak in in Outlook.com.

 • Concepten Als u een bericht begint te schrijven of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

De meeste acties die u kunt uitvoeren op een map, vindt u in het contextmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een map klikt.

 • Nieuwe submap maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Map verwijderen Hiermee verwijdert u de hele map en wordt de map met inhoud verplaatst naar de map Verwijderde items.

 • Alles verwijderen Hiermee verplaatst u alle items in de geselecteerde map naar Verwijderde Items.

 • Alles als gelezen markeren Markeert alle items als gelezen in de geselecteerde map.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Kies Nieuwe map onderaan het mappenvenster.

 2. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Een nieuwe submap maken

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen.

 2. Selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

U kunt de volgorde van mappen onder mappenniet wijzigen en u kunt geen submappen verplaatsen naar het hoofdmenu van mappen . Submappen moet altijd in een andere map.

U kunt de volgorde van mappen of andere items in de lijst Favorieten .

Als u een map een favoriete, klikt u op het sterretje om toe te voegen aan Favorieten.

Opmerking: Als u een map te worden van een submap per ongeluk verplaatst, wordt een nieuwe map maken en uw e-mailadres van de submap kopiëren naar de nieuwe map op het hoogste niveau.

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer de Map verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

Wanneer u een bericht of de map verwijdert, wordt deze verplaatst naar de map Verwijderde Items. U kunt handmatig verwijderen berichten uit de map of u kunt instellen dat Outlook.com naar de map Verwijderde Items automatisch leegmaken wanneer u zich afmeldt.

Opmerking: Inhoud van de verwijderde mappen wordt alleen weergegeven wanneer u de map Verwijderde Items uitvouwt:

Schermafbeelding van het uitvouwen van de map Verwijderde items.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Aan de bovenkant van het scherm, klikt u op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags > volledige weergave-instellingen.

 2. Selecteer E-mail > Afhandeling van berichten.

 3. Selecteer onder Berichtopties, het selectievakje naast Mijn map Verwijderde items leegmaken.

 4. Klik op Opslaan.

Ga voor meer informatie over het herstellen van verwijderde berichten naar Verwijderde e-mailberichten terugzetten in Outlook.com.

Met de opdrachten op de opdrachtbalk Outlook.com of instellen van regels om te laten Outlook.com berichten automatisch verplaatsen naar mappen zoals u deze hebt ontvangen.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Opdrachten zoals opruimen en verplaatsen naar kunt u automatisch verwijderen of verplaatsen van berichten van een bepaalde afzender. Opdrachten die wordt weergegeven op de werkbalk van de opdracht Outlook.com wanneer u een bericht in het Postvak selecteert.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, bewaar alleen de laatste e-mailberichten en verwijder de rest of verwijder e-mailberichten ouder dan 10 dagen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht naar een andere map verplaatsen.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. Selecteer een bericht in uw Postvak IN waaraan u een regel wilt toewijzen en selecteer Meer acties op de opdrachtbalk.

 2. Selecteer Regel maken. Het dialoogvenster Een regel maken wordt geopend.

 3. Kies een map waarnaar u berichten van die afzender wilt verplaatsen.

 4. Als u andere voorwaarden en acties wilt kiezen, selecteert u Meer opties.

  De verwerking van meer regels stoppen Dit selectievakje is standaard geselecteerd. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 5. Selecteer OK om uw regel op te slaan.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een Regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

 • Concepten Als u een bericht maakt of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Ongewenste E-mail Berichten met ongewenste e-mail kenmerken, maar die niet worden geblokkeerd door een spamfilter voordat ze uw postvak hebt bereikt worden automatisch verplaatst naar deze map. Meer informatie over hoe u spam en ongewenste e-mail uit uw postvak in in Outlook.com.

De meeste acties die u kunt uitvoeren op een map, vindt u in het contextmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een map klikt.

 • Nieuwe submap maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

 • Verwijderen Hiermee verplaatst u de map en alle bijbehorende inhoud naar Verwijderde Items.

 • Alles verwijderen Hiermee verplaatst u alle items in de geselecteerde map naar Verwijderde Items.

 • Alles als gelezen markeren Markeert alle items als gelezen in de geselecteerde map.

 • Verplaatsen Hiermee wordt een venster geopend, zodat u de geselecteerde map naar een nieuwe locatie in de maphiërarchie kunt verplaatsen. U kunt ook een map selecteren en naar een nieuwe locatie slepen.

  Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden de mappen die u hebt gemaakt in alfabetische volgorde gerangschikt.

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Selecteer naast mappen, nieuwe map maken De knop Nieuwe map maken . De knop Nieuwe map maken .

  Een schermafbeelding van de knop Nieuwe map maken in Outlook.com.

 2. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Een nieuwe submap maken

 1. Klik onder Mappen met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen.

  Een schermafbeelding van de cursor die op een map is geplaatst in het navigatiedeelvenster in Outlook.com.

 2. Selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Klik onder Mappen met de rechtermuisknop op de map waarvan u de naam wilt wijzigen.

  Een schermafbeelding van de cursor die op een map is geplaatst in het navigatiedeelvenster in Outlook.com.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

U kunt een map naar een nieuwe positie in de mappenhiërarchie slepen of u kunt de optie Verplaatsen in het snelmenu gebruiken.

Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden de mappen die u hebt gemaakt in alfabetische volgorde gerangschikt.

 1. Klik onder Mappen met de rechtermuisknop op de map die u wilt verplaatsen.

  Een schermafbeelding van de cursor die op een map is geplaatst in het navigatiedeelvenster in Outlook.com.

 2. Selecteer Verplaatsen.

 3. Kies in het venster Map verplaatsen dat wordt geopend, een nieuwe map waarnaar u de map wilt verplaatsen en selecteer Verplaatsen.

U kunt ook een nieuwe map maken waarnaar u de map wilt verplaatsen. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste bovenliggende map en kiest u Nieuwe map maken. Met Regels voor Postvak IN kunt u binnenkomende berichten automatisch verplaatsen naar specifieke mappen op basis van criteria die u kiest.

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Klik onder Mappen met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen.

  Een schermafbeelding van de cursor die op een map is geplaatst in het navigatiedeelvenster in Outlook.com.

 2. Selecteer Verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items. U kunt berichten handmatig verwijderen uit de map of u kunt in Outlook.com instellen dat de map Verwijderde items automatisch wordt geleegd wanneer u zich afmeldt.

Opmerking: Inhoud van de verwijderde mappen wordt alleen weergegeven wanneer u de map Verwijderde Items uitvouwt:

Schermafbeelding van het uitvouwen van de map Verwijderde items.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Selecteer Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags > Opties bovenaan het scherm.

 2. Selecteer Automatische verwerking > Berichtopties > De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik mij afmeld.

 3. Selecteer Opslaan Knop Groep maken .

Ga voor meer informatie over het herstellen van verwijderde berichten naar Verwijderde e-mailberichten terugzetten in Outlook.com.

Met de opdrachten op de opdrachtbalk Outlook.com of instellen van regels om te laten Outlook.com berichten automatisch verplaatsen naar mappen zoals u deze hebt ontvangen.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Opdrachten zoals opruimen en verplaatsen naar kunt u automatisch verwijderen of verplaatsen van berichten van een bepaalde afzender. Opdrachten die wordt weergegeven op de werkbalk van de opdracht Outlook.com wanneer u een bericht in het Postvak selecteert.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, bewaar alleen de laatste e-mailberichten en verwijder de rest of verwijder e-mailberichten ouder dan 10 dagen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht of alle berichten van deze afzender automatisch verplaatsen naar een andere map.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. Selecteer een bericht in uw Postvak IN waaraan u een regel wilt toewijzen en selecteer Het pictogram Meer opdrachten. op de opdrachtbalk.

 2. Selecteer Regel maken. Het dialoogvenster (formulier) Nieuwe regel voor Postvak IN wordt geopend.

  • Naam Hier ziet u de naam van de afzender.

  • Als een bericht wordt ontvangen dat aan de volgende voorwaarden voldoet Standaard zijn er drie voorwaarden ingesteld voor het ontvangen bericht. Selecteer de pijlen om andere voorwaarden te kiezen. Als u meer voorwaarden wilt gebruiken, kiest u Voorwaarde toevoegen.

  • Alle volgende acties uitvoeren Standaard is een van de drie vooraf gedefinieerde acties ingesteld. Selecteer de pijlen om andere acties te kiezen. Als u nog een actie wilt toevoegen, kiest u Actie toevoegen.

  • Behalve als het overeenkomt met een van deze voorwaarden Standaard zijn er geen uitzonderingen ingesteld. Selecteer de pijl om een uitzondering op de bovenstaande voorwaarden in te stellen. Kies Uitzondering toevoegen als u meer uitzonderingen nodig hebt.

  • De verwerking van meer regels stoppen Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 3. Selecteer OK om uw regel op te slaan.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×