Werken met berichtmappen in Outlook.com

Als u uw berichten wilt indelen in Outlook.com, kunt u nieuwe mappen maken of bestaande mappen verplaatsen, verwijderen of de naam ervan wijzigen. U kunt ook regels instellen, zodat Outlook.com berichten automatisch in mappen plaatst, afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft.

Notities: 

 • Als u uw mappen niet ziet, klikt u op de pijl naast mappen om de mappenlijst uit te vouwen.

 • Er is een probleem waarbij sommige mappen mogelijk niet zichtbaar zijn in de mappenlijst. U kunt items in de ontbrekende mappen vinden met de zoekfunctie. We zijn ons bewust van het probleem en werken aan een oplossing.

Standaardmappen

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een Regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Ongewenste e-mail Berichten die eruit zien als ongewenst, maar niet worden geblokkeerd door een spamfilter voordat ze in uw postvak terechtkomen, worden automatisch verplaatst naar deze map. Meer informatie over het markeren van e-mailberichten als ongewenste e-mail of het blokkeren van afzenders in Outlook.com.

 • Concepten Als u een bericht begint te schrijven of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

 • Archiveren Dit is een goede plek voor het opslaan van berichten waarmee u bent gewerkt, maar die u misschien wilt raadplegen. Wanneer u berichten verplaatst waarmee u bent klaar om te archiveren, kunt u de onbelangrijke e-mail in uw postvak in verkleinen.

Contextmenu voor mappen

De meeste acties die u kunt uitvoeren op een map, vindt u in het contextmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een map klikt.

 • Nieuwe submap maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Map verwijderen Hiermee verwijdert u de hele map en wordt de map met inhoud verplaatst naar de map Verwijderde items. Standaardmappen, zoals de map Postvak in, kunnen niet worden verwijderd.

 • Alles verwijderen Hiermee verplaatst u alle items in de geselecteerde map naar Verwijderde items.

 • Alles als gelezen markeren Markeert alle items als gelezen in de geselecteerde map.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

Een map maken

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Kies Nieuwe map onderaan het mappenvenster. Mogelijk moet u omlaag schuiven in de mappenlijst om de nieuwe mapweer te geven.

 2. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

  Wanneer u een nieuwe map maakt, wordt deze toegevoegd in alfabetische volgorde onder de archiefmap.

Een nieuwe submap maken

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen.

 2. Selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

De naam van een map wijzigen

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

Een map verplaatsen

U kunt de volgorde van mappen onder mappenniet wijzigen, maar u kunt geen submappen verplaatsen naar het menu hoofd mappen . Submappen moeten altijd geplaatst worden in een andere map.

U kunt de volgorde van mappen en andere items in de lijst met Favorieten wijzigen. Als u een map wilt toevoegen aan favorieten, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u toevoegen aan favorieten.

Opmerking: Als u per ongeluk een map naar een submap gaat verplaatsen, maakt u een nieuwe map en kopieert u al uw e-mail uit de onderliggende map naar de nieuwe map op het hoogste niveau.

Een map verwijderen

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer de Map verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

Map Verwijderde items

Wanneer u een bericht of map verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items. U kunt berichten handmatig verwijderen uit de map of u kunt in Outlook.com instellen dat de map Verwijderde items automatisch wordt geleegd wanneer u zich afmeldt.

Opmerking: Als u de inhoud van verwijderde mappen wilt bekijken, selecteert u de pijl naast Verwijderde items om de map uit te vouwen.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Ga naar instellingen voor de afhandeling van berichten (instellingen Stappen voor het wijzigen van tags Stappen voor het wijzigen van tags alle Outlook-instellingen weergevene-mail > berichten verwerken).

 2. Selecteer onder Berichtopties, in de map Mijn items, het selectievakje naast Mijn map Verwijderde items leegmaken.

 3. Selecteer Opslaan.

Ga voor meer informatie over het herstellen van verwijderde berichten naar Verwijderde e-mailberichten terugzetten in Outlook.com.

Berichten verwerken

Gebruik opdrachten op de Outlook.com-opdrachtbalk of stel regels in om te Outlook.com voorkomen dat berichten automatisch naar mappen worden verplaatst wanneer u deze ontvangt.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Met opdrachten zoals Opruimen en Verplaatsen naar kunt u berichten van een specifieke afzender automatisch verwijderen of verplaatsen. Opdrachten worden weergegeven op de Outlook.com opdrachtbalk wanneer u een bericht selecteert in uw postvak in.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, alleen de laatste e-mailberichten bewaren en de rest verwijderen of e-mailberichten ouder dan 10 dagen verwijderen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht naar een andere map verplaatsen.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. Selecteer een bericht in uw Postvak IN waaraan u een regel wilt toewijzen en selecteer Meer acties op de opdrachtbalk.

 2. Selecteer Regel maken. Het dialoogvenster Een regel maken wordt geopend.

 3. Kies een map waarnaar u berichten van die afzender wilt verplaatsen.

 4. Als u andere voorwaarden en acties wilt kiezen, selecteert u Meer opties.

  Standaard is het selectievakje verwerking van meer regels stoppen ingeschakeld. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 5. Selecteer OK om de regel op te slaan.

Nog steeds hulp nodig?

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×