Werken met berichtmappen in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u uw berichten wilt organiseren in Outlook op het web, kunt u nieuwe mappen maken of bestaande mappen verplaatsen, verwijderen of de naam hiervan wijzigen. U kunt ook regels instellen, zodat Outlook op het web berichten automatisch verplaatst naar mappen, afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe Outlook op het web

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een Regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Ongewenste e-mailberichten die eruitzien als ongewenst maar niet worden geblokkeerd door een spamfilter voordat ze in uw postvak terechtkomen, worden automatisch verplaatst naar deze map. Meer informatie vindt u hier: Ongewenste e-mail en spam in de webversie van Outlook filteren.

 • Concepten Als u een bericht begint te schrijven of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

De meeste acties die u kunt uitvoeren op een map, vindt u in het contextmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een map klikt.

 • Nieuwe submap maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Map verwijderen Hiermee verwijdert u de hele map en wordt de map met inhoud verplaatst naar de map Verwijderde items.

 • Alles verwijderen Hiermee verplaatst u alle items in de geselecteerde map naar Verwijderde items.

 • Alles als gelezen markeren Markeert alle items als gelezen in de geselecteerde map.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Kies Nieuwe map onderaan het mappenvenster.

 2. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Een nieuwe submap maken

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen.

 2. Selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Klik in het deelvenster met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer de Map verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

In Outlook op het web bevat de map Favorieten automatisch deze mappen: Postvak in, verzonden items en verwijderde items. U kunt mappen toevoegen aan favorieten, zodat u gemakkelijker kunt bijhouden welke mappen het belangrijkst zijn voor u. Als u een map toevoegt aan favorieten, wordt de map niet verplaatst, maar wordt er een koppeling naar gemaakt. Mappen die aan favorieten zijn toegevoegd, staan nog steeds in uw persoonlijke map.

 • Als u een map wilt toevoegen aan favorieten, klikt u met de rechtermuisknop op de map onder uw persoonlijke map en selecteert u Toevoegen aan favorieten.

 • Als u de mappen in favorieten opnieuw wilt indelen, kiest u een map en sleept u deze naar een nieuwe positie in de maphiërarchie. Of klik met de rechter muisknop op een map en selecteer vervolgens omhoog verplaatsen in de lijst of omlaag verplaatsen in de lijst.

 • Als u een map wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen uit Favorieten en selecteert u Verwijderen uit Favorieten. Met deze actie verwijdert u alleen de koppeling naar de map. De map bevindt zich nog steeds in uw persoonlijke map.

Afhankelijk van het beleid van uw organisatie, kunt u mogelijk een openbare map toevoegen aan uw favorieten. Zie Een openbare map maken en delen in Outlook voor meer informatie over het maken van een openbare map in Outlook op het web en het toevoegen hiervan aan uw Favorieten.

Opmerking:  Beleidsregels worden beheerd door de beheerder van uw organisatie. Er zijn mogelijk geen beleidsregels beschikbaar voor uw account.

Met archief-en bewaar beleid kunt u berichten automatisch verplaatsen of verwijderen nadat deze gedurende een bepaalde tijd in uw postvak zijn geplaatst. Zie Bewaar etiketten en archief beleid toewijzen in de webversie van Outlookvoor meer informatie over dit beleid en hoe u deze toewijst.

Wanneer u een bericht of map verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items. U kunt berichten handmatig verwijderen uit de map of u kunt in Outlook op het web instellen dat de map Verwijderde items automatisch wordt geleegd wanneer u zich afmeldt.

Opmerking: Inhoud van de verwijderde mappen wordt alleen weergegeven wanneer u de map Verwijderde items uitvouwt:

Een schermafbeelding met een uitgevouwen verwijderde items map.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Selecteer bovenaan het scherm, Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Verwerking van berichten.

 3. Selecteer onder Berichtopties, het selectievakje naast Mijn map Verwijderde items leegmaken.

 4. Klik op Opslaan.

Zie Verwijderde e-mailberichten in de webversie van Outlook terugzetten voor informatie over het terugzetten van verwijderde berichten.

Gebruik opdrachten op de menubalk in Outlook op het web of stel regels in om te configureren dat in Outlook op het web berichten automatisch naar mappen worden verplaatst wanneer u deze ontvangt.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Met opdrachten zoals Opruimen en Verplaatsen naar kunt u berichten van een specifieke afzender automatisch verwijderen of verplaatsen. Opdrachten worden weergegeven op de menubalk van Outlook op het web wanneer u een bericht selecteert in uw Postvak IN.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, alleen de laatste e-mailberichten bewaren en de rest verwijderen of e-mailberichten ouder dan 10 dagen verwijderen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht naar een andere map verplaatsen.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. Selecteer een bericht in uw Postvak IN waaraan u een regel wilt toewijzen en selecteer Meer acties op de opdrachtbalk.

 2. Selecteer Regel maken. Het dialoogvenster Een regel maken wordt geopend.

 3. Kies een map waarnaar u berichten van die afzender wilt verplaatsen.

 4. Als u andere voorwaarden en acties wilt kiezen, selecteert u Meer opties.

  De verwerking van meer regels stoppen Dit selectievakje is standaard geselecteerd. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 5. Selecteer OK om uw regel op te slaan.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook op het web

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

Standaard-e-mailmappen onder Favorieten
 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Onbelangrijke e-mail Helpt u bij het filteren van e-mail op basis van de verwerking van binnenkomende berichten in het verleden. Wanneer de e-mail server is ingeschakeld, worden berichten bijgehouden die u leest of niet leest. Berichten die u niet leest, worden verplaatst naar de map onBelangrijke E-mail.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

Als u in Outlook op het web onder mappen de optie meer kiest, ziet u dat de standaard mappen onder Favorieten zijn gerangschikt. De standaard mappen worden ook weer gegeven onder uw persoonlijke map en worden opgenomen in een langere lijst met mappen, waarvan de beheerder mogelijk heeft gemaakt. Mappen die de beheerder mogelijk heeft toegevoegd, zijn onder andere:

 • Concepten Als u een bericht maakt of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Ongewenste e-mail Berichten die kenmerken van ongewenste e-mail hebben, maar die niet worden geblokkeerd door een spam filter voordat ze uw postvak bereiken, worden automatisch verplaatst naar deze map. Het artikel meer informatie over ongewenste e-mail en phishing vindt u in de map Ongewenste e-mail.

 • Notities Deze map is alleen-lezen. U moet Outlook gebruiken om items in deze map te maken of te bewerken.

 • Gespreksgeschiedenis Een kopie van elk gesprek dat u in Skype voor Bedrijven hebt wordt standaard opgeslagen in uw map Gespreksgeschiedenis.

De meeste mogelijkheden voor een map kunt u vinden in het snelmenu (context) dat wordt weer gegeven wanneer u een map kiest en met de rechter muisknop klikt. Welke snelkoppeling wordt weer gegeven, is afhankelijk van of u een map hebt geselecteerd onder Favorieten of onder uw persoonlijke map.

Map Favorieten

De map Favorieten bevat de belangrijkste e-mailmappen. Het snelmenu bevat opties die het vaakst worden gebruikt of die het vaakst nodig zijn bij het werken met deze mappen.

Contextmenu (snelmenu) dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op het Postvak IN van Mail klikt

 • Omhoog gaan in de lijst of omlaag verplaatsen in de lijst gebruik een van deze opties om de map hoger of lager te plaatsen in de maphiërarchie.

 • Verwijderen uit Favorieten Hiermee wordt de map uit Favorieten verwijderd. Als u de map uit Favorieten verwijdert, wordt deze niet verwijderd uit uw persoonlijke map.

 • Map leegmaken Hiermee verwijdert u alles in de map, inclusief eventuele submappen.

 • Alles markeren als gelezen Hiermee markeert u elk item in de map als gelezen.

 • Beleid toewijzen Wijs een archief- of bewaarbeleid toe aan berichten in de map. Deze optie is niet beschikbaar als uw beheerder deze niet heeft ingeschakeld.

 • Machtigingen Geef andere gebruikers toegang tot mappen in uw postvak.

Persoonlijke map

Uw persoonlijke map is een verzameling van alle e-mail mappen die voor u beschikbaar zijn. Het snelmenu (context) dat is gekoppeld aan uw persoonlijke mappen bevat meer opties dan het snelmenu met de map Favorieten. Niet alle opties zijn echter beschikbaar voor alle mappen en sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege beheerders machtigingen.

Contextmenu (snelmenu) dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een persoonlijke map klikt

Het snelmenu voor de persoonlijke map bevat vier opties die niet beschikbaar zijn in het snelmenu van de map Favorieten:

 • Nieuwe submap maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

 • Toevoegen aan favorieten Hiermee voegt u de huidige map toe aan uw favorieten (koppelt u deze).

 • Verplaatsen Hiermee wordt een venster geopend, zodat u de geselecteerde map naar een nieuwe locatie in de maphiërarchie kunt verplaatsen. U kunt ook een map selecteren en naar een nieuwe locatie slepen.

  Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden de mappen die u hebt gemaakt in alfabetische volgorde gerangschikt.

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik naast Favorieten of de naam van uw persoonlijke map op de knop Nieuwe map maken . De knop Nieuwe map maken .

  • Klik met rechtermuisknop op uw persoonlijke map en selecteer Nieuwe map maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Tips: 

 • Nieuwe mappen worden automatisch onder de standaardmappen weergegeven.

 • Een nieuwe map die u hebt gemaakt in de map Favorieten, wordt automatisch toegevoegd aan uw persoonlijke map, maar kan alleen worden verwijderd uit de persoonlijke map.

 • Een nieuwe map die u in uw persoonlijke map hebt gemaakt, wordt echter alleen weergegeven in de map Favorieten als u hierop klikt met de rechtermuisknop en de optie Toevoegen aan favorieten kiest.

Een nieuwe submap maken

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen en selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de submap en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

U kunt een map naar een nieuwe positie in de mappenhiërarchie slepen of u kunt de optie Verplaatsen in het snelmenu gebruiken.

Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden de mappen die u hebt gemaakt in alfabetische volgorde gerangschikt.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map die u wilt verplaatsen en selecteer Verplaatsen.

 3. Kies in het venster Map verplaatsen dat wordt geopend, een nieuwe map waarnaar u de map wilt verplaatsen en selecteer Verplaatsen.

U kunt ook een nieuwe map maken waarnaar u de map wilt verplaatsen. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste bovenliggende map en kiest u Nieuwe map maken. Met Regels voor Postvak IN kunt u binnenkomende berichten automatisch verplaatsen naar specifieke mappen op basis van criteria die u kiest.

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

In Outlook op het web worden de volgende mappen automatisch opgenomen in de map Favorieten: Postvak in, onbelangrijke E-mail, verzonden items, verwijderde items. U kunt mappen toevoegen aan favorieten, zodat u gemakkelijker kunt bijhouden welke mappen het belangrijkst zijn voor u. Als u een map toevoegt aan favorieten, wordt de map niet verplaatst, maar wordt er een koppeling naar gemaakt. Mappen die aan favorieten zijn toegevoegd, staan nog steeds in uw persoonlijke map.

 • Als u een map wilt toevoegen aan favorieten, klikt u met de rechtermuisknop op de map onder uw persoonlijke map en selecteert u Toevoegen aan favorieten.

 • Als u mappen opnieuw wilt indelen, kiest u een map en sleept u deze naar een nieuwe positie in de maphiërarchie. Of klik met de rechter muisknop op een map en selecteer vervolgens omhoog verplaatsen in de lijst of omlaag verplaatsen in de lijst.

 • Als u een map wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen uit Favorieten en selecteert u Verwijderen uit Favorieten. Met deze actie verwijdert u alleen de koppeling naar de map. De map bevindt zich nog steeds in uw persoonlijke map.

Afhankelijk van het beleid van uw organisatie, kunt u mogelijk een openbare map toevoegen aan uw favorieten. Zie Een openbare map maken en delen in Outlook voor meer informatie over het maken van een openbare map in Outlook op het web en het toevoegen hiervan aan uw Favorieten.

Opmerking:  Beleidsregels worden beheerd door de beheerder van uw organisatie. Er zijn mogelijk geen beleidsregels beschikbaar voor uw account.

Met archief-en bewaar beleid kunt u berichten automatisch verplaatsen of verwijderen nadat deze gedurende een bepaalde tijd in uw postvak zijn geplaatst. Zie Bewaar etiketten en archief beleid toewijzen in de webversie van Outlookvoor meer informatie over dit beleid en hoe u deze toewijst.

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items. U kunt berichten handmatig verwijderen uit de map of u kunt in Outlook op het web instellen dat de map Verwijderde items automatisch wordt geleegd wanneer u zich afmeldt. Mogelijk heeft de beheerder ook een beleid ingesteld om items in de map Verwijderde items na een bepaald aantal dagen te verwijderen.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Klik op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags boven aan het scherm.

 2. Selecteer onder Uw appinstellingen de optie E-mail.

 3. Selecteer Automatische verwerking > Berichtopties > De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik me afmeld.

 4. Klik op Opslaan Knop Groep maken .

Zie Verwijderde e-mailberichten in de webversie van Outlook terugzetten voor informatie over het terugzetten van verwijderde berichten.

Gebruik opdrachten op de menubalk in Outlook op het web of stel regels in om te configureren dat in Outlook op het web berichten automatisch naar mappen worden verplaatst wanneer u deze ontvangt.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Met opdrachten zoals Opruimen en Verplaatsen naar kunt u berichten van een specifieke afzender automatisch verwijderen of verplaatsen. Opdrachten worden weergegeven op de menubalk van Outlook op het web wanneer u een bericht selecteert in uw Postvak IN.

Een schermafbeelding van de menubalk.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, alleen de meest recente e-mail bewaren of e-mailberichten verwijderen die ouder zijn dan 10 dagen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht of alle berichten van deze afzender automatisch verplaatsen naar een andere map.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. Selecteer in uw postvak in een bericht waaraan u een regel wilt toewijzen en klik op Het pictogram Meer opdrachten. op de menu balk van Outlook op het web.

  Een schermafbeelding van de knop Meer opdrachten op de menubalk van Outlook.

 2. Klik op Regel maken. Het dialoogvenster Nieuwe regel voor Postvak IN (formulier) wordt geopend.

  • Naam Hier ziet u de naam van de afzender.

  • Wanneer het bericht aankomt en voldoet aan deze voorwaarden Standaard zijn er drie voorwaarden ingesteld voor het ontvangen bericht. Selecteer de pijlen om andere voorwaarden te kiezen. Als u meer voorwaarden wilt gebruiken, kiest u Voorwaarde toevoegen.

  • Voer alle volgende handelingen uit Standaard is een van de drie vooraf gedefinieerde acties ingesteld. Selecteer de pijlen om andere acties te kiezen. Als u nog een actie wilt toevoegen, kiest u Actie toevoegen.

  • Behalve wanneer het voldoet aan een van deze voorwaarden Standaard zijn er geen uitzonderingen ingesteld. Selecteer de pijl om een uitzondering op de bovenstaande voorwaarden in te stellen. Kies Uitzondering toevoegen als u meer uitzonderingen nodig hebt.

  • Het verwerken van meer regels stoppen Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 3. Selecteer OK om de regel op te slaan. Afhankelijk van de structuur van uw account ontvangt u mogelijk een waarschuwing over het wijzigen van uw regels. Raadpleeg zo nodig uw beheerder.

Opmerking: Als u berichten uit uw postvak moet verplaatsen, maar u wilt deze opslaan, kunt u Outlook gebruiken en uw berichten opslaan in een PST-bestand. De berichten zijn alleen beschikbaar wanneer u Outlook gebruikt en toegang hebt tot het PST-bestand. Zie Inleiding tot Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) en Een Outlook-gegevensbestand (.pst) maken om uw informatie op te slaan voor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×