Werken met berichtmappen in de webversie van Outlook

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u organiseren van uw berichten in Outlook op het web wilt, kunt u nieuwe mappen maken of wijzigen, verplaatsen of verwijderen voor bestaande mappen. U kunt ook regels instellen zodat berichten Outlook op het web automatisch overgezet naar mappen afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft.

In dit artikel

Standaardmappen

Snelmenu voor mappen

Een map maken

De naam van een map wijzigen

Een map verplaatsen

Een map verwijderen

Favorieten

Bewaarbeleid toewijzen en archiefbeleidsregels

Map Verwijderde Items

Regels om berichten te handelen instellen

Standaardmappen

Standaard bevat uw account in eerste instantie de volgende mappen:

Standaard-e-mailmappen onder Favorieten
 • Postvak IN Binnenkomende berichten komen terecht in uw Postvak IN, tenzij u een regel voor het Postvak IN hebt gemaakt om berichten om te leiden naar een andere map, of de berichten worden herkend als ongewenst.

 • Onbelangrijke e-mail Hiermee kunt u e-mail filteren op basis van de manier waarop u binnenkomende berichten in het verleden hebt verwerkt. Wanneer dit is ingeschakeld, wordt op de e-mailserver bijgehouden welke berichten u wel of niet leest. Berichten die u niet leest, worden verplaatst naar de map Onbelangrijke e-mail.

 • Verzonden items Standaard wordt een kopie van elk bericht dat u verzendt opgeslagen in uw map Verzonden items.

 • Verwijderde items Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar de map Verwijderde items.

Als u in Outlook op het web de optie Meer kiest onder Mappen, ziet u dat deze standaardmappen zijn georganiseerd onder Favorieten. Dezelfde standaardmappen worden ook weergegeven onder uw persoonlijke map en worden opgenomen in een langere lijst met mappen, waarvan een groot deel mogelijk door de beheerder is gemaakt. De beheerder kan bijvoorbeeld de volgende mappen hebben toegevoegd:

 • Concepten Als u een bericht maakt of op een bericht reageert maar het niet direct kunt afmaken, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt het bericht op een later tijdstip afmaken en verzenden.

 • Ongewenste e-mail Berichten die eruit zien als ongewenst, maar niet worden geblokkeerd door een spamfilter voordat ze in uw postvak terechtkomen, worden automatisch verplaatst naar deze map. In het artikel Meer informatie over ongewenste e-mail en phishing vindt u meer informatie over de map Ongewenste e-mail.

 • Notities Deze map is alleen-lezen. U moet Outlook gebruiken om items in deze map te maken of te bewerken.

 • Gespreksgeschiedenis Een kopie van elk gesprek dat u in Skype voor Bedrijven hebt wordt standaard opgeslagen in uw map gespreksgeschiedenis.

Naar boven

Snelmenu voor mappen

De meeste acties die u kunt uitvoeren op een map, zijn beschikbaar in het snelmenu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een map klikt. Het snelmenu dat wordt weergegeven, is afhankelijk van of u een map hebt geselecteerd onder Favorieten of onder uw persoonlijke map.

Map Favorieten

De map Favorieten bevat de belangrijkste e-mailmappen. Het snelmenu bevat opties die het vaakst worden gebruikt of die het vaakst nodig zijn bij het werken met deze mappen.

Contextmenu (snelmenu) dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op het Postvak IN van Mail klikt

 • Omhoog in lijst of Omlaag in lijst Gebruik een van deze opties om de map hoger of lager te plaatsen in de maphiërarchie.

 • Verwijderen uit Favorieten Hiermee wordt de map uit Favorieten verwijderd. Als u de map uit Favorieten verwijderd, wordt deze niet verwijderd uit uw persoonlijke map.

 • Map leegmaken Hiermee verwijdert u alles in de map, inclusief eventuele submappen.

 • Alles markeren als gelezen Hiermee markeert u elk item in de map als gelezen.

 • Beleid toewijzen Wijs een archief- of bewaarbeleid toe aan berichten in de map. Deze optie is niet beschikbaar als uw beheerder deze niet heeft ingeschakeld.

 • Machtigingen Geef andere gebruikers toegang tot mappen in uw postvak.

Persoonlijke map

Uw persoonlijke map is een verzameling van alle e-mailmappen die beschikbaar zijn voor u. Het snelmenu van uw persoonlijke mappen bevat meer opties dan het snelmenu van de map Favorieten. Niet alle opties zijn echter beschikbaar voor alle mappen. En bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege beheerdersrechten.

Contextmenu (snelmenu) dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op een persoonlijke map klikt

Het snelmenu voor de persoonlijke map bevat vier opties die niet beschikbaar zijn in het snelmenu van de map Favorieten:

 • Nieuwe map maken Hiermee maakt u een nieuwe submap in de map waarop u met de rechtermuisknop hebt geklikt.

 • Naam wijzigen Hiermee geeft u de map een andere naam. De naam van de standaardmappen, zoals de map Postvak IN, kunnen niet worden gewijzigd.

 • Toevoegen aan Favorieten Hiermee voegt u de huidige map toe aan uw favorieten (koppelt u deze).

 • Verplaatsen Hiermee wordt een venster geopend, zodat u de geselecteerde map naar een nieuwe locatie in de maphiërarchie kunt verplaatsen. U kunt ook een map selecteren en naar een nieuwe locatie slepen.

  Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, de mappen die u hebt gemaakt wordt in alfabetische volgorde worden gerangschikt.

Naar boven

Een map maken

Maak nieuwe mappen om uw berichten te organiseren zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor een bepaald project, voor alle berichten van een bepaalde afzender of voor alle berichten die zijn verzonden naar een distributiegroep waarvan u lid bent.

Een nieuwe map maken

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik naast Favorieten of de naam van uw persoonlijke map op de knop Nieuwe map maken . De knop Nieuwe map maken .

  • Klik met rechtermuisknop op uw persoonlijke map en selecteer Nieuwe map maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de map en druk op Enter.

Tips: 

 • Nieuwe mappen worden automatisch onder de standaardmappen weergegeven.

 • Een nieuwe map die u hebt gemaakt in de map Favorieten, wordt automatisch toegevoegd aan uw persoonlijke map, maar kan alleen worden verwijderd uit de persoonlijke map.

 • Een nieuwe map die u in uw persoonlijke map hebt gemaakt, wordt echter alleen weergegeven in de map Favorieten als u hierop klikt met de rechtermuisknop en de optie Toevoegen aan Favorieten kiest.

Een nieuwe submap maken

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map waaraan u een submap wilt toevoegen en selecteer Nieuwe submap maken.

 3. Geef in het vak Nieuwe map een naam op voor de submap en druk op Enter.

Naar boven

De naam van een map wijzigen

Opmerking: U kunt de naam van standaardmappen, zoals Postvak IN, Concepten of Verwijderde items, niet wijzigen.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer Naam wijzigen.

 3. Typ een naam voor de map en druk op Enter.

Een map verplaatsen

U kunt een map slepen naar een nieuwe plaats in de maphiërarchie of kunt u de optie verplaatsen in het snelmenu te openen.

Opmerking: De volgende keer dat u zich aanmeldt, de mappen die u hebt gemaakt wordt in alfabetische volgorde worden gerangschikt.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik in uw persoonlijke map met de rechtermuisknop op de map die u wilt verplaatsen en selecteer Verplaatsen.

 3. Kies in het venster Map verplaatsen dat wordt geopend, een nieuwe map waarnaar u de map wilt verplaatsen en selecteer Verplaatsen.

U kunt ook een nieuwe map maken waarnaar u de map wilt verplaatsen. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste bovenliggende map en kiest u Nieuwe map maken. Met Regels voor Postvak IN kunt u binnenkomende berichten automatisch verplaatsen naar specifieke mappen op basis van criteria die u kiest.

Naar boven

Een map verwijderen

Opmerking: U kunt standaardmappen, zoals Postvak IN en Verzonden Items, niet verwijderen.

 1. Selecteer onder Mappen de optie Meer.

  Een schermafbeelding van de cursor die op de knop Meer is geplaatst in het navigatiedeelvenster in de webversie van Outlook.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map of submap die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

 3. Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

Favorieten

In Outlook op het web bevat de map Favorieten automatisch de volgende mappen: Postvak IN, Onbelangrijke e-mail, Verzonden items, Verwijderde items. U kunt mappen toevoegen aan Favorieten, zodat u belangrijke mappen makkelijk kunt bijhouden. Als u een map toevoegt aan Favorieten, wordt de map niet verplaatst, maar wordt er een koppeling gemaakt. Mappen die worden toegevoegd aan Favorieten, bevinden zich nog steeds in uw persoonlijke map.

 • Als u een map wilt toevoegen aan Favorieten, klikt u met de rechtermuisknop op de map onder uw persoonlijke map en selecteert u Toevoegen aan Favorieten.

 • Als u mappen opnieuw wilt organiseren, kiest u een map en sleept u deze naar een nieuwe positie in de maphiërarchie. U kunt ook met de rechtermuisknop op een map klikken en Omhoog in lijst of Omlaag in lijst kiezen.

 • Als u een map wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen uit Favorieten en selecteert u Verwijderen uit Favorieten. Met deze actie verwijdert u alleen de koppeling naar de map. De map bevindt zich nog steeds in uw persoonlijke map.

Afhankelijk van uw organisatie het beleid, kunt u mogelijk een openbare map toevoegen aan Favorieten. Zie voor informatie over het maken van een openbare map in Outlook op het web en voeg deze toe aan uw Favorieten, maken en delen van een openbare map.

Naar boven

Bewaarbeleid en archiefbeleidsregels toewijzen

Opmerking:  Beleidsregels worden beheerd door de beheerder van uw organisatie. Er zijn mogelijk geen beleidsregels beschikbaar voor uw account.

Met archief- en bewaarbeleid kunt u automatisch berichten verplaatsen of berichten verwijderen nadat deze een bepaalde tijd in uw postvak hebben gestaan. Zie Bewaarbeleid en archiefbeleidsregels in de webversie van Outlook voor Bedrijven voor meer informatie over beleidsregels en het toewijzen hiervan.

map Verwijderde items

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt deze verplaatst naar de map Verwijderde Items. U kunt handmatig verwijderen berichten uit de map of u kunt instellen dat Outlook op het web naar de map Verwijderde Items automatisch leegmaken wanneer u zich afmeldt. De beheerder kan ook hebt ingesteld een beleid op lege items uit de map Verwijderde Items nadat ze er een vooraf ingestelde aantal dagen is.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer u zich afmeldt

 1. Aan de bovenkant van het scherm, klikt u op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 2. Selecteer onder Uw appinstellingen de optie E-mail.

 3. Selecteer Automatische verwerking > Berichtopties > De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik mij afmeld.

 4. Klik op Opslaan Knop Groep maken .

Meer informatie over het herstellen van verwijderde berichten, raadpleegt u verwijderde e-mailberichten in Outlook op het web.

Naar boven

Berichten verwerken

Met de opdrachten op de menubalk van Outlook op het web of instellen van regels om te laten Outlook op het web berichten automatisch verplaatsen naar mappen zoals u deze hebt ontvangen.

Opdrachten gebruiken om berichten automatisch te verwerken

Opdrachten zoals opruimen en verplaatsen naar kunt u automatisch verwijderen of verplaatsen van berichten van een bepaalde afzender. Opdrachten worden weergegeven op de menubalk Outlook op het web wanneer u een bericht in het Postvak selecteert.

Een schermafbeelding van de menubalk.

 • Met Opruimen kunt u snel ongewenste e-mailberichten in uw Postvak IN verwijderen. Wanneer u een bericht selecteert, kunt u alle binnenkomende e-mailberichten van deze afzender automatisch verwijderen, alleen de meest recente e-mail bewaren of e-mailberichten verwijderen die ouder zijn dan 10 dagen.

 • Met Verplaatsen naar kunt u een specifiek bericht of alle berichten van deze afzender automatisch verplaatsen naar een andere map.

Regels instellen om berichten automatisch te verwerken

Gebruik regels om berichten automatisch te verplaatsen naar mappen wanneer u deze ontvangt.

 1. In uw postvak in, selecteert u een bericht waaraan u wilt toewijzen van een regel en klikt u op Het pictogram Meer opdrachten. op de menubalk van Outlook op het web .

  Een schermafbeelding van de knop Meer opdrachten op de menubalk van Outlook.

 2. Klik op regel maken. Het dialoogvenster nieuwe regel voor postvak in (formulier) wordt geopend.

  • Naam Hier ziet u de naam van de afzender.

  • Als een bericht wordt ontvangen dat aan de volgende voorwaarden voldoet Standaard zijn er drie voorwaarden ingesteld voor het ontvangen bericht. Selecteer de pijlen om andere voorwaarden te kiezen. Als u meer voorwaarden wilt gebruiken, kiest u Voorwaarde toevoegen.

  • Alle volgende acties uitvoeren Standaard is een van de drie vooraf gedefinieerde acties ingesteld. Selecteer de pijlen om andere acties te kiezen. Als u nog een actie wilt toevoegen, kiest u Actie toevoegen.

  • Behalve als het overeenkomt met een van deze voorwaarden Standaard zijn er geen uitzonderingen ingesteld. Selecteer de pijl om een uitzondering op de bovenstaande voorwaarden in te stellen. Kies Uitzondering toevoegen als u meer uitzonderingen nodig hebt.

  • De verwerking van meer regels stoppen Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Wanneer dit is ingeschakeld, worden de volgende regels genegeerd, ook als deze van toepassing zijn op het bericht.

 3. Klik op OK als u wilt opslaan van de regel. Afhankelijk van de structuur van uw account verschijnt er een waarschuwing over het wijzigen van uw regels. Als dat nodig is, raadpleegt u uw beheerder.

Opmerking: Als u berichten uit uw postvak moet verplaatsen, maar u deze wilt opslaan, kunt u Outlook gebruiken en uw berichten opslaan in een PST-bestand. De berichten zijn alleen beschikbaar wanneer u Outlook gebruikt en toegang hebt tot het PST-bestand. Zie Inleiding tot Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) en Een Outlook-gegevensbestand (.pst) maken om uw informatie op te slaan voor meer informatie.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×