Werken als auteur van inhoud in de modus Inzender

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als auteur van inhoud moet u inhoud toevoegen aan de pagina's van uw team site. U bent lid van een inzendergroep waarvoor bewerkingsbeperkingen gelden en als u de site opent in Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ziet u dat bepaalde opdrachten wel en andere niet beschikbaar zijn voor u. Als auteur van inhoud hebt u op de site bovendien soms alleen toegang tot bepaalde mappen waar u wijzigingen kunt maken en bestanden opslaan.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u als auteur van inhoud in de modus Inzender inhoud kunt toevoegen aan pagina's op een site.

Zie het artikel Inleiding tot inzenderinstellingenmeer informatie over Inzenderinstellingen.

Belangrijk: Als u Inzenderinstellingen wilt gebruiken, moet uw site zich op een server bevinden met Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007.

In dit artikel

Hoe weet ik of ik in de modus Inzender?

Welke functies mogelijk niet beschikbaar in de modus Inzender?

Inhoud toevoegen aan de pagina's in de modus Inzender

Hoe weet ik of ik in de modus Inzender ben?

Wanneer u Office SharePoint Designer 2007 in de modus Inzender start, ziet u meteen een aantal verschillen. In de eerste plaats is daar het taakvenster Inzender, waarin u ziet wat uw status als inzender is en van welke inzendergroep u lid bent. In dit venster wordt ook een koppeling weergegeven naar uw inzenderinstellingen en vindt u ook nog andere handige koppelingen.

Opmerking: Voordat u begint met het werken in Office SharePoint Designer 2007 in de modus Inzender, wordt u aangeraden dat u uw Inzenderinstellingen wilt weten welke functies beschikbaar of beperkt voor uw groep Inzender zijn bekijken. Zie het artikel Inzenderinstellingen weergeven voor meer informatie.

Wanneer u Office SharePoint Designer 2007 start, ontvangt u een melding over de modus Inzender op de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het venster. In deze melding ziet u de naam van uw inzendergroep. Wanneer u op dit gedeelte van de statusbalk klikt, wordt het taakvenster Inzender geopend (indien dit nog niet was geopend).

Melding over de modus Inzender op de statusbalk

Een andere indicator dat u in de modus Inzender bent, vindt u op de titelbalk.

Melding over de modus Inzender op de titelbalk

In de volgende afbeelding ziet u het taakvenster Inzender, zoals dit wordt weergegeven voor een gebruiker die lid is van een inzendergroep met beperkte toegang.

Opmerking: Als het taakvenster Inzender niet zichtbaar is, klikt u in het menu Taakvenster op Inzender.

Het taakvenster Inzender zoals het wordt weergegeven aan de groep Inzender Auteurs van inhoud

1. In deze sectie wordt de naam weergegeven van de groep Inzender waarvan u lid bent.

2. Klik op deze koppeling om de instellingen weer te geven van de groep Inzender waarvan u lid bent.

3. Klik op deze koppeling om een e-mailbericht te openen dat is geadresseerd aan de beheerder van de site.

4. Hier vindt u een lijst met bestanden die u hebt geopend in de vorige sessie in Office SharePoint Designer 2007.

5. Klik op deze koppeling om het dialoogvenster Nieuw te openen en nieuwe bestanden te maken.

6. Klik op deze koppeling om het dialoogvenster Openen te openen, waarin u bestanden kunt zoeken en openen.

Naar boven

Welke functies zijn eventueel niet beschikbaar in de modus Inzender?

Welke functies u kunt gebruiken hangt af van de bewerkingsbeperkingen die de sitebeheerder voor uw inzendergroep heeft ingesteld. Als de sitebeheerder bijvoorbeeld heeft ingesteld dat uw groep alleen tekst kan toevoegen aan pagina's, kunt u alleen tekst toevoegen en bewerken. Als de sitebeheerder de toegang tot bepaalde functies voor uw inzendergroep heeft beperkt, zijn deze functies niet beschikbaar in Office SharePoint Designer 2007. Hier volgt een aantal mogelijke scenario's:

 • U bent lid van een inzendergroep die geen hyperlinks kan invoegen. Wanneer u naar het menu Invoegen gaat, ziet u dat de opdracht Hyperlink niet beschikbaar is.

 • U bent lid van een inzendergroep die geen webonderdelen kan invoegen. Wanneer u het taakvenster Webonderdelen opent en probeert een webonderdeel naar de pagina te slepen, krijgt u een melding op de statusbalk dat u geen webonderdelen kunt invoegen omdat dit niet is toegestaan in uw inzenderinstellingen.

  Melding op de statusbalk wanneer het invoegen van webonderdelen niet is toegestaan in de inzenderinstellingen

 • Als u op DELETE drukt om een bestand te verwijderen, krijgt u een melding op de statusbalk dat u geen bestand kunt verwijderen omdat dit niet is toegestaan in uw inzenderinstellingen.

  Melding op de statusbalk wanneer het verwijderen van een bestand niet is toegestaan in de inzenderinstellingen

 • De opdrachten voor het hernoemen en verwijderen van bestanden zijn soms ook niet beschikbaar als uw inzendergroep niet is gemachtigd om deze acties uit te voeren.

  De opties Naam wijzigen en Verwijderen zijn in de modus Inzender niet beschikbaar voor een gebruiker met beperkingen

Of een functie wel of niet beschikbaar is, hangt ook af van de locatie binnen de pagina. Het kan dus voorkomen dat bepaalde functies soms wel en soms niet beschikbaar zijn, afhankelijk van waar u zich bevindt in het document. In het algemeen geldt dat als een functie niet is toegestaan, deze ook niet beschikbaar is. Sneltoetsen voor functies die niet beschikbaar zijn, werken evenmin.

De functies worden weer ingeschakeld nadat de pagina zodanig is gewijzigd dat de functies weer zijn toegestaan. Als er bijvoorbeeld één afbeelding is toegestaan in een inhoudsgebied, is de opdracht Afbeelding in het menu Invoegen beschikbaar. Zodra u een afbeelding invoegt, is de opdracht Afbeelding in het menu Invoegen niet meer beschikbaar. Als u de afbeelding verwijdert, is de opdracht opnieuw beschikbaar.

Naast niet-beschikbare functies, zijn er ook gedeelten van de pagina die mogelijk niet beschikbaar voor u. Dit geldt als u een nieuwe pagina van een basispagina maken. In elk gebied buiten een inhoudsgebied, verandert de cursor in Weergave van de cursor in een niet-bewerkbaar gebied , wat dat betekent aanbrengen u geen daar wijzigingen. U ziet dezelfde cursor als u probeert te slepen of inhoud in een niet-bewerkbaar gebied plakken. U bent niet gemachtigd voor het plakken van inhoud in een niet-bewerkbaar gebied en wanneer u inhoud in een inhoudsgebied plakt, alleen kenmerken die zijn toegestaan in dat gebied worden geplakt. Alle opmaak, bijvoorbeeld wordt wanneer u tekst aan een inhoudsgebied gedefinieerd als alleen tekst plakt, verwijderd van de geplakte tekst.

Opmerking: Voordat u begint met het werken in Office SharePoint Designer 2007 in de modus Inzender, wordt u aangeraden dat u uw Inzenderinstellingen wilt weten welke functies beschikbaar of beperkt voor uw groep Inzender zijn bekijken. Zie het artikel Inzenderinstellingen weergevenvoor meer informatie.

Naar boven

Inhoud aan pagina's toevoegen in de modus Inzender

Vermoedelijk heeft de sitebeheerder een specifieke map aangewezen waar u als auteur van inhoud pagina's kunt bewerken, en een specifieke map waar u pagina's kunt opslaan. Als dit inderdaad het geval is, ziet u, wanneer u uw site opent in Office SharePoint Designer 2007, in de mappenlijst alleen de mappen die voor u toegankelijk zijn.

Als uw inzendergroep toegang heeft tot een submap, bijvoorbeeld Mijn documenten in de map Gedeelde documenten, ziet u in de mappenlijst alle mappen in het pad naar de submap, maar u hebt alleen toegang tot de inhoud van die submap.

De sitebeheerder kan ook een basispagina en een opmaakmodel beschikbaar maken. Als de mappenlijst een basispagina bevat, kunt u deze gebruiken om nieuwe pagina's te maken. Als de mappenlijst een opmaakmodel (CSS-bestand) bevat, kunt u tekst aan de pagina toevoegen, de tekst selecteren en deze opmaken met behulp van het taakvenster Stijlen toepassen.

Voorbeeld van wat een auteur van inhoud kan zien in de modus Inzender

1. In de mappenlijst worden alleen de mappen weergegeven waartoe uw inzendergroep toegang heeft.

2. De basispagina latest_updates.master is een van de twee basispagina's die uw inzendergroep kan gebruiken om nieuwe pagina's te maken.

3. Links in de mappenlijst ziet u het opmaakmodel dat u kunt gebruiken om stijlen toe te passen. Rechts ziet u het taakvenster Stijlen toepassen met de verschillende stijlen.

4. In de map Afbeeldingen vindt u een specifieke submap voor auteurs van inhoud. Vanuit deze submap kunt u afbeeldingen invoegen op de pagina

5. In de map voor nieuwe teampagina's kunt u pagina's opslaan

6. De inhoudsgebieden geven aan waar u inhoud kunt toevoegen. De paarse gebiedslabels geven een gebiedstype weer (indien er een gebiedstype is toegewezen aan een inhoudsgebied).

De volgende procedure is een voorbeeld van een gebruikelijk scenario wanneer u als auteur van inhoud in de modus Inzender werkt. Stel dat u verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw team site. Elke week moet u een pagina met de nieuwste actualiteiten maken in de vorm van een nieuwsbrief. De sitebeheerder heeft voor u een basispagina beschikbaar gesteld die u kunt gebruiken om nieuwe pagina's te maken en een opmaakmodel waarmee u stijlen kunt toepassen. De inhoudspagina's die zijn gemaakt vanuit de basispagina bevatten inhoudsgebieden waaraan gebiedstypen zijn toegewezen. In een van de inhoudsgebieden kunt u bijvoorbeeld alleen tekst typen, maar in een ander inhoudsgebied kunt u ook afbeeldingen invoegen. U kunt echter alleen afbeeldingen invoegen uit de map Afbeeldingen van de huidige site; afbeeldingen van elders zijn niet toegestaan. U kunt de pagina verder alleen opslaan in de map die door de sitebeheerder is toegestaan.

 1. Open de site in Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik met de rechtermuisknop in de mappenlijst op de basispagina latest_updates.master en klik in het snelmenu op Nieuw van basispagina.

  Er wordt een nieuwe inhoudspagina geopend in de ontwerpweergave.

 3. Klik op een tijdelijke aanduiding voor inhoud, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Aangepaste inhoud maken.

 4. Zoek op het gebiedlabel de naam van een gebiedstype dat eventueel is toegewezen aan dit inhoudsgebied.

  Op het label ziet u bijvoorbeeld (Alleen tekst). In dat geval moet u tekst typen in het inhoudsgebied.

 5. Als het taakvenster Stijlen toepassen niet zichtbaar is, klikt u in het menu Taakvensters op Stijlen toepassen.

 6. Klik in het taakvenster Stijlen toepassen op Opties en klik vervolgens op Alle stijlen weergeven.

  Als de sitebeheerder een opmaakmodel beschikbaar heeft gemaakt voor u, ziet u de stijlen in het taakvenster Stijlen toepassen.

 7. Als u een stijl wilt toepassen op een inhoudsgebied van de pagina, selecteert u de tekst en klikt u op de gewenste stijl in het taakvenster Stijlen toepassen.

 8. Als u een afbeelding op de pagina wilt invoegen, klikt u op een inhoudsgebied, klikt u op de pijl die verschijnt en klikt u vervolgens op Aangepaste inhoud maken.

  Controleer of het gebiedlabel de naam van een gebiedstype weergeeft, bijvoorbeeld (Alleen afbeeldingen), waaruit u kunt afleiden of afbeeldingen zijn toegestaan in dit inhoudsgebied.

 9. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik vervolgens op Uit bestand.

 10. Blader in het dialoogvenster Afbeelding naar de map voor auteurs van inhoud, klik op een afbeelding en klik vervolgens op Invoegen.

  In de vorige afbeelding zag u dat deze map voor u beschikbaar is in de mappenlijst, dus kunt u vanuit deze map afbeeldingen invoegen. Het kan zijn dat de instellingen voor uw inzendergroep of voor het gebiedstype zodanig zijn, dat het u niet is toegestaan meerdere afbeeldingen of afbeeldingen van andere locaties in te voegen. Dit kan ook het geval zijn voor afbeeldingen waarvan de bestandsgrootte de door de sitebeheerder aangegeven limiet overschrijdt.

 11. Sla de pagina op in de locatie die is toegestaan voor uw inzendergroep.

  In dit geval ziet de vorige afbeelding u dat u mappen kunt opslaan in de documentbibliotheek met de nieuwe team's. U kunt de locatie waar u pagina's kunt opslaan in de categorie mappen van uw Inzenderinstellingen controleren. Zie het artikel Inzenderinstellingen weergeven voor meer informatie.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×