Werkelijke hoeveelheid werk (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Werkelijke hoeveelheid werk bevatten de werkelijke hoeveelheid werk die al is uitgevoerd door resources die aan taken zijn toegewezen. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Werkelijke hoeveelheid werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Werkelijke hoeveelheid werk (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt, bevat het veld Werkelijke hoeveelheid werk de waarde nul uur totdat u de voortgang van het project gaat bijhouden door een percentage voltooid of een werkelijke hoeveelheid werk op te geven. Zodra u een percentage voltooid, percentage voltooid werk of werkelijke hoeveelheid werk invoert, wordt de werkelijke hoeveelheid werk voor de taak bijgewerkt.

Als u voor de taak een waarde invoert in het veld Werkelijke hoeveelheid werk, wordt de werkelijke hoeveelheid werk die u invoert, automatisch verdeeld over de toegewezen resources.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke hoeveelheid werk aan een taakweergave toe als u gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk van taken wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Gebruik dit veld samen met het veld Werk volgens basislijn in de loop van een project om de werkwaarden te vergelijken met de oorspronkelijke planning.

Voorbeeld    Jan, Johan en Chris zijn voor 30 uur toegewezen aan de taak 'Voorstel uitwerken'. Als u het veld Werkelijke hoeveelheid werk weergeeft, kunt u zien dat de toegewezen resources tot dusverre een werkelijke hoeveelheid werk van 15 uur hebben gerapporteerd.

Opmerkingen    De werkelijke hoeveelheid werk voor toewijzingen wordt in Project standaard berekend op basis van het percentage voltooid dat u voor taken invoert. U kunt deze instelling uitschakelen in het dialoogvenster Projectopties.

De waarde in het veld Werk wordt naar het veld Werkelijke hoeveelheid werk gekopieerd voor alle toegewezen resources als de werkelijke hoeveelheid werk nul is wanneer de taak voor 100 procent is voltooid.

Als u de werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid invoert, worden de werkelijke en de resterende hoeveelheid werk op de statusdatum standaard aangepast. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. Ook hiervoor gebruikt u het dialoogvenster Projectopties.

Werkelijke hoeveelheid werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de waarde nul uren totdat u de voortgang van taken begint bij te houden. De werkelijke hoeveelheid werk voor elke resource wordt in Project berekend als de som van de gehele werkelijke hoeveelheid werk die voor alle toegewezen taken is gerapporteerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke hoeveelheid werk toe aan een resourceweergave om de gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor resources weer te geven of hierop te filteren. U kunt dit veld na afronding van de taak gebruiken om de kosten en de bezetting voor toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    In het veld Werkelijke hoeveelheid werk ziet u dat Jan tot nu toe in totaal 150 uur werk voor alle toegewezen taken heeft gerapporteerd.

Werkelijke hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de waarde nul uren als u nog niet bent begonnen met het bijhouden van het project. Zodra u gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor taken invoert, of het percentage werk dat is voltooid, worden de waarden voor de werkelijke hoeveelheid werk voor de toewijzing door Project bijgewerkt.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke hoeveelheid werk aan het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik toe als u gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor toewijzingen bij bepaalde taken wilt bekijken, filteren of bewerken. Voeg dit veld aan het werkbladgedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor bepaalde resources wilt bekijken, filteren of bewerken. U kunt de waarden voor de werkelijke hoeveelheid werk vergelijken met de waarden voor werk volgens de basislijn als u wilt weten of het project volgens het oorspronkelijke plan verloopt.

Voorbeeld    Jan is voor 20 uur toegewezen aan de taak 'Offerte maken'. Als u naar het veld Werkelijke hoeveelheid werk kijkt, ziet u dat Jan tot nu toe 9 uur werk heeft opgegeven.

Opmerkingen    De werkelijke hoeveelheid werk voor een toewijzing wordt in Project standaard berekend op basis van het percentage voltooid dat u voor een taak invoert. U kunt deze berekening uitschakelen in het dialoogvenster Projectopties.

Als u de werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid invoert, worden de werkelijke en de resterende hoeveelheid werk op de statusdatum standaard aangepast. U kunt deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. U kunt deze instellingen aanpassen in het dialoogvenster Projectopties.

U kunt de statusdatum op een andere datum dan de datum van vandaag instellen in het dialoogvenster Projectgegevens.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt, bevat het veld Werkelijke hoeveelheid werk de waarde nul uren totdat u de voortgang van het project gaat bijhouden door een percentage voltooid of een werkelijke hoeveelheid werk op te geven. Zodra u een percentage voltooid, percentage voltooid werk of werkelijke hoeveelheid werk invoert, wordt de tijdgebonden werkelijke hoeveelheid werk voor de taak berekend.

Als u voor de taak een waarde invoert in het veld Werkelijke hoeveelheid werk, wordt deze waarde automatisch verdeeld over de toegewezen resources.

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld Werkelijke hoeveelheid werk toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om de gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor taken te bewerken of te controleren. U kunt deze gegevens ook evalueren nadat de taak is voltooid, zodat u voor toekomstige projecten de kosten en resources beter kunt inplannen.

Voorbeeld    Anne, Henk en Tom zijn toegewezen aan 60 uur werk voor de taak 'Voorstel schrijven'. Als u het veld Werkelijke hoeveelheid werk bekijkt in de weergave Taakgebruik, kunt u zien dat de werkelijke hoeveelheid werk die ze samen tot nog toe hebben gerapporteerd, 27 uur is. Iedere resource heeft 3 uur werk uitgevoerd op maandag, dinsdag en woensdag.

Opmerkingen    Als u de tijdgebonden werkelijke hoeveelheid werk voor de taak invoert, worden de waarden verdeeld over de toewijzingen. Hierbij wordt dezelfde verhouding gebruikt als die waarin het werk op dat moment is toegewezen aan iedere resource.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de waarde nul uren totdat u de voortgang van taken begint bij te houden. In Project wordt de werkelijke hoeveelheid werk voor iedere resource berekend als de som van alle werkelijke hoeveelheden werk die zijn gerapporteerd voor alle toegewezen taken in de loop der tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke hoeveelheid werk aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u gegevens over de werkelijke hoeveelheid werk voor toewijzingen aan de resources wilt bekijken of hierop wilt filteren. U kunt de gegevens in dit veld ook analyseren nadat het project is voltooid om de kosten en het personeel voor toekomstige projecten te plannen.

Voorbeeld    U wilt weten wat de werkelijke hoeveelheid werk is die Jan in de afgelopen week heeft gerapporteerd. Als u het tijdgebonden veld Werkelijke hoeveelheid werk weergeeft, ziet u dat Jan in de afgelopen 3  weken 6  uren per dag heeft gerapporteerd voor alle toegewezen taken.

Werkelijke hoeveelheid werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Het veld Werkelijke hoeveelheid werk bevat de waarde nul uren als u het project nog niet bijhoudt. Op het moment dat u een werkelijke hoeveelheid werk of een voltooiingspercentage voor taken of toewijzingen invoert, worden de waarden voor de tijdgebonden, werkelijke hoeveelheid werk berekend.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke hoeveelheid werk toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik als u deze gegevens, verdeeld over een tijdsperiode, wilt weergeven voor toewijzingen aan specifieke taken. Voeg dit veld toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik als u deze gegevens wilt weergeven of bewerken voor toewijzingen aan specifieke resources.

Voorbeeld    U hebt aan Janny 20 uur toegewezen voor de taak 'Offerte schrijven'. In het tijdgebonden veld Werkelijke hoeveelheid werk kunt u zien dat Janny tot nu toe 9 werkuren heeft gemeld. Deze zijn verdeeld over de maandag, dinsdag en woensdag, dus 3 uur per dag.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×