Werkelijke begindatum (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Werkelijke begindatum bevatten de datum en tijd waarop een taak of een toewijzing daadwerkelijk van start is gegaan, op basis van de voortgangsgegevens die u invoert.

De velden Werkelijke begindatum zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Datum

Werkelijke begindatum (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    De waarde in het veld Werkelijke begindatum is 'N.v.t.' totdat u werkelijke gegevens over werk invoert of een grotere waarde dan nul opgeeft in het veld % voltooid of % voltooid werk. Afhankelijk van de ingestelde berekeningsopties wordt de werkelijke begindatum gewijzigd in de geplande begindatum of wordt de werkelijke begindatum berekend op basis van de voortgang sinds de statusdatum. Als u de werkelijke begindatum zelf opgeeft, wordt de geplande begindatum gewijzigd in de werkelijke begindatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke begindatum aan een taakweergave toe als u de werkelijke begindatums van taken wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Als u de werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid opgeeft, wordt automatisch de werkelijke begindatum berekend. U kunt in dit veld ook zelf een werkelijke begindatum opgeven.

Voorbeelden    De taak 'Schatting opstellen' is vandaag van start gegaan. U voegt het veld % voltooid werk aan de weergave Vergelijkend Gantt-diagram toe en geeft 10 in het veld op. De waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke begindatum wordt nu gewijzigd in de geplande begindatum of wordt berekend op basis van de voortgang sinds de statusdatum, afhankelijk van de ingestelde berekeningsopties.

De taak 'Voorstel uitwerken' is eveneens vandaag van start gegaan. In het veld Werkelijke hoeveelheid werk geeft u op hoeveel tijd de toegewezen resources tot dusverre hebben besteed aan deze taak. Het percentage voltooid wordt opnieuw berekend en de waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke begindatum wordt gewijzigd in de berekende werkelijke begindatum.

Het is vandaag donderdag en u krijgt te horen dat de taak 'Besprekingen met klanten' op maandag van start is gegaan. In het veld Werkelijke begindatum geeft u de datum van afgelopen maandag op. De geplande datums worden nu opnieuw berekend op basis van de werkelijke begindatum die u hebt opgegeven.

Opmerkingen    Als de taken volgens planning verlopen, kunt u de geplande gegevens kopiëren naar de velden met werkelijke gegevens voor de taken of het volledige project in het dialoogvenster Project bijwerken.

Als u gegevens opgeeft die van invloed zijn op de werkelijke begindatum, wordt de werkelijke begindatum automatisch aangepast op basis van de statusdatum of de geplande begindatum. De datum die hiervoor wordt gebruikt, hangt af van uw berekeningsvoorkeuren. U kunt deze voorkeuren bekijken en instellen in het dialoogvenster Projectopties.

Verder kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag in het dialoogvenster Projectgegevens.

Werkelijke begindatum (resourceveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke begindatum aan de weergave Resourcegebruik toe als u de werkelijke begindatums voor toewijzingen wilt weergeven. Er wordt geen informatie in het resourceveld Werkelijke begindatum weergegeven. Door toevoeging van het veld wordt echter wel de bijbehorende informatie uit het toewijzingsveld Werkelijke begindatum beschikbaar.

Voorbeeld    U bent bezig met het bekijken van werkelijke begindatums voor taken die aan verschillende resources zijn toegewezen. U voegt het veld Werkelijke begindatum toe aan de weergave Resourcegebruik. Er wordt geen informatie weergegeven in het veld Werkelijke begindatum naast de resourcenamen. De werkelijke begindatums voor de bijbehorende toewijzingen worden echter wel in de toewijzingsvelden Werkelijke begindatum onder elke resourcenaam weergegeven.

Werkelijke begindatum (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    De waarde in het veld Werkelijke begindatum is 'N.v.t.' totdat u werkelijke gegevens over werk invoert of een grotere waarde dan nul opgeeft in het veld % voltooid voor de taak of % werk voltooid voor de taak of toewijzing. Afhankelijk van uw berekeningsopties wordt ofwel de werkelijke begindatum gewijzigd in de geplande begindatum, ofwel de werkelijke begindatum berekend op basis van de voortgang in relatie tot de statusdatum. Als u de werkelijke begindatum zelf opgeeft, wordt de geplande begindatum gewijzigd in de werkelijke begindatum.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werkelijke begindatum toe aan het werkbladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u de werkelijke begindatums voor toewijzingen wilt weergeven, filteren of bewerken. Als u de werkelijke hoeveelheid werk of het percentage voltooid werk invoert, wordt de werkelijke begindatum berekend. U kunt in dit veld ook de werkelijke begindatum typen.

Voorbeelden    Janny is vandaag begonnen aan een toegewezen taak. U voegt het veld % voltooid werk toe in de weergave Taakgebruik en geeft de waarde 10 op. In Project wordt de waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke begindatum vervangen door de geplande begindatum of de statusdatum, afhankelijk van uw berekeningsopties.

Jan is ook begonnen aan een toegewezen taak. U typt in het veld Werkelijke hoeveelheid werk een waarde voor de tijd die Jan tot nu toe aan deze taak heeft besteed. In Project wordt het voltooiingspercentage opnieuw berekend en wordt de waarde 'N.v.t.' in het veld Werkelijke begindatum vervangen door de berekende werkelijke begindatum.

Vandaag is het donderdag en u komt er achter dat Chris op maandag aan een nieuwe taak is begonnen. U typt de datum van maandag in het veld Werkelijke begindatum. In Project wordt de planning opnieuw berekend vanaf de werkelijke begindatum die u hebt opgegeven.

Opmerkingen    Wanneer u gegevens invoert, wordt de werkelijke begindatum worden gepland op basis van de statusdatum of de geplande begindatum worden gepland in Project automatisch aangepast. De datum die wordt gebruikt, is afhankelijk van uw berekeningsvoorkeuren. U kunt bekijken en deze voorkeuren instellen in het dialoogvenster Projectopties .

Verder kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag in het dialoogvenster Projectgegevens.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×