WERKDAG, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie WERKDAG in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat een getal dat een datum aanduidt die overeenkomt met het aantal werkdagen voor of na een datum (de begindatum). Weekeinden en datums die zijn gedefinieerd als vakantiedagen gelden niet als werkdagen. Gebruik WERKDAG om weekeinden en feestdagen te negeren bij het berekenen van vervaldagen voor facturen, verwachte leveringstijden of het aantal dagen dat werk is uitgevoerd.

Tip: Gebruik WERKDAG.INTL, functie als u het seriële getal wilt berekenen van een datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen door parameters te gebruiken om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn.

Syntaxis

WERKDAG(begindatum, dagen, [feestdagen])

De syntaxis van de functie WERKDAG heeft de volgende argumenten:

  • begindatum    Vereist. Een datum die de begindatum aangeeft.

  • aantal_dagen    Vereist. Het aantal dagen voor of na begindatum dat niet in een weekeinde of vakantie valt. Geef een positieve waarde voor aantal_dagen op als u het seriële getal van een datum na begindatum wilt bepalen. Geef een negatieve waarde op als het u gaat om een datum die voor begindatum ligt.

  • feestdagen    Optioneel. Een optionele lijst van een of meer dagen die moeten worden uitgesloten van de werkkalender, zoals feestdagen en vrije dagen. De lijst kan een cellenbereik zijn dat de datums bevat of een matrixconstante met de seriële getallen die de datums vertegenwoordigen.

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

Opmerkingen

  • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is de datum 1 januari 1900 het seriële getal 1. De datum 1 januari 2008 is dan het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

  • Als een van de argumenten een ongeldige datum is, geeft WERKDAG de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als begindatum plus aantal_dagen een ongeldige datum oplevert, geeft WERKDAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als aantal_dagen geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1-10-2008

Begindatum

151

Dagen tot voltooiing

26-11-2008

Vakantie

4-12-2008

Vakantie

21-1-2009

Vakantie

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=WERKDAG(A2;A3)

Datum die 151 werkdagen van de begindatum is verwijderd (30-4-2009)

30-4-2009

=WERKDAG(A2;A3;A4:A6)

Datum die 151 werkdagen van de begindatum is verwijderd, met uitzondering van feestdagen (5-5-2009)

5-5-2009

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×