Inleiding tot Excel

Werkbladen of werkbladgegevens verplaatsen of kopiëren

Werkbladen of werkbladgegevens verplaatsen of kopiëren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een werkblad in dezelfde werkmap verplaatsen of kopiëren om de werkmap naar wens in te delen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt de opdracht Blad verplaatsen of kopiëren gebruiken om volledige werkbladen (ook wel bladen genoemd) te verplaatsen of te kopiëren naar andere locaties in dezelfde of een andere werkmap. U kunt de opdrachten Knippen en Kopiëren gebruiken om een deel van de gegevens te verplaatsen of te kopiëren naar andere werkbladen of werkmappen.

Een werkblad in een werkmap verplaatsen

  • Selecteer de tab van het werkblad en sleep deze naar de gewenste positie.

    Let op: Wanneer u een blad naar een andere werkmap verplaatst, controleert u of alle formules en grafieken die naar gegevens op het blad, verwijzen omdat het blad verplaatst kan leiden fouten tot of ongewenste resultaten in uw gegevens. Op dezelfde manier als u een blad waarnaar wordt verwezen door 3D-verwijzingenverplaatst, de berekening mogelijk opnemen of laat gegevens weggegooid op het blad.

Een werkblad in dezelfde werkmap kopiëren

  • Houd Ctrl ingedrukt en sleep de tab van het werkblad naar de gewenste locatie.

OF

  1. Klik met de rechtermuisknop op de tab van het werkblad en selecteer Verplaatsen of Kopiëren.

  2. Schakel het selectievakje Kopie maken in.

  3. Selecteer onder Voor blad de locatie waarop u de kopie wilt plaatsen.

  4. Selecteer OK.

Wanneer u uw gegevens opnieuw wilt indelen, kunt u de volgorde van werkbladen in een werkmap zonder problemen verplaatsen, of een werkblad verplaatsen of kopiëren naar een andere werkmap. Houd er echter rekening mee dat berekeningen of grafieken die op bladgegevens zijn gebaseerd, mogelijk onnauwkeurig worden wanneer u het werkblad verplaatst.

Een blad verplaatsen

  • Sleep de bladtab naar de gewenste locatie in de rij met bladtabs.

Een werkblad kopiëren

  1. Houd Option ingedrukt.

  2. Sleep de bladtab naar de locatie in de rij met bladtabs waar het gekopieerde blad moet komen te staan.

    Belangrijk: Laat de muisknop los voordat u Option loslaat.

Een blad verplaatsen naar een andere werkmap

Let op: Wanneer u een blad naar een andere werkmap verplaatst, controleert u of alle formules en grafieken die naar gegevens op het blad, verwijzen omdat het blad verplaatst kan leiden fouten tot of ongewenste resultaten in uw gegevens. Op dezelfde manier als u een blad waarnaar wordt verwezen door 3D-verwijzingenverplaatst, de berekening mogelijk opnemen of laat gegevens weggegooid op het blad.

  1. Open de werkmap waarnaar u het blad wilt verplaatsen.

  2. Klik in het menu Venster op de werkmap die het blad bevat dat u wilt verplaatsen.

    Klik op het blad dat u wilt kopiëren naar de andere werkmap.

  3. Klik in het menu Bewerken op Blad > Blad verplaatsen of kopiëren.

  4. Klik in het menu Naar map op de werkmap waarnaar u het blad wilt verplaatsen.

    Tip: Als u een nieuwe werkmap met het verplaatste blad wilt maken, klikt u op nieuwe map.

  5. Klik in het vak Voor blad op het blad waarvóór u het verplaatste blad wilt invoegen of klik op naar einde verplaatsen.

  6. Klik op OK .

Een blad kopiëren naar een andere werkmap

  1. Open de werkmap waarnaar u het blad wilt kopiëren.

  2. Klik in het menu Venster op de werkmap die het blad bevat dat u wilt kopiëren.

    Klik op het blad dat u wilt kopiëren.

  3. Klik in het menu Bewerken op Blad > Blad verplaatsen of kopiëren.

  4. Klik in het menu Naar map op de werkmap waarnaar u het blad wilt kopiëren.

    Tip: Als u een nieuwe werkmap met het verplaatste blad wilt maken, klikt u op nieuwe map.

  5. Klik in het vak Voor blad op het blad waarvóór u het gekopieerde blad wilt invoegen of klik op naar einde verplaatsen.

  6. Schakel het selectievakje Een kopie maken in.

  7. Klik op OK .

De kleur van een bladtab wijzigen

Als u de tabs van de bladen in een grote werkmap een kleur geeft, kunt u uw gegevens beter bijhouden.

  1. Houd Control ingedrukt en klik op de bladtab.

  2. Klik op Tabkleur en klik op de kleur die u wilt gebruiken.

Zie ook

De naam van een blad wijzigen

In Excel Online kunt u werkbladen in de huidige werkmap dupliceren (of kopiëren). Klik met de rechtermuisknop op de naam van de tab onderaan het blad en klik op Dupliceren.

Opmerking: Mogelijk wordt er een fout weergegeven als u een werkblad dupliceert dat een grafiek, afbeelding of vorm bevat. Als er een fout wordt weergegeven, kunt u het blad handmatig dupliceren.

Als u elementen in uw werkblad hebt die conflicten veroorzaken bij het dupliceren, kunt u nog steeds handmatig een kopie van het werkblad maken door alle gegevens te kopiëren en te plakken in een nieuw blad. U doet dit als volgt:

  1. Selecteer alle gegevens in het werkblad.

    Sneltoets: druk op CTRL + SPATIEBALK, op het toetsenbord en druk op Shift + spatiebalk.

  2. Kopieer alle gegevens van het blad door op CTRL + C te drukken.

  3. Klik op het plusteken (+) om een nieuw, leeg werkblad toe te voegen.

    Knop Nieuw blad toevoegen

  4. Klik op de eerste cel in het nieuwe blad en druk op CTRL + V om de gegevens te plakken.

    Opmerking: Alle voorwaardelijke opmaak die is toegepast op de cellen, gaat verloren als u deze in het nieuwe werkblad plakt.

In Excel Online is de optie om een werkblad te verplaatsen of te kopiëren niet beschikbaar als u met de rechtermuisknop op een bladtab klikt, zoals in de desktoptoepassing van Excel. In Excel Online kunt u hetzelfde resultaat bereiken door alle gegevens in het werkblad te kopiëren en te plakken in een leeg werkblad in de andere werkmap.

Voer de volgende stappen uit als u een werkblad wilt verplaatsen of kopiëren naar een andere werkmap in Excel Online:

  1. Selecteer alle gegevens in het werkblad.

    Sneltoets: druk op CTRL + SPATIEBALK en druk op Shift + spatiebalk.

  2. Kopieer alle gegevens van het blad door op CTRL + C te drukken.

  3. Open de werkmap waarin u de gegevens wilt plakken en klik op + op de statusbalk om een nieuw, leeg werkblad toe te voegen. 

    Knop Nieuw blad toevoegen
  4. Klik op de eerste cel in het nieuwe werkblad en druk op CTRL + V om de gegevens in dat werkblad plakt.

    Opmerking: Alle voorwaardelijke opmaak die is toegepast op de cellen, gaat verloren als u deze in het andere werkblad plakt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×