Aan de slag

Werkbladen of werkbladgegevens verplaatsen of kopiëren

Werkbladen of werkbladgegevens verplaatsen of kopiëren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de opdracht Blad verplaatsen of kopiëren gebruiken om volledige werkbladen (ook wel bladen genoemd) te verplaatsen of te kopiëren naar andere locaties in dezelfde of een andere werkmap. U kunt de opdrachten Knippen en Kopiëren gebruiken om een deel van de gegevens te verplaatsen of te kopiëren naar andere werkbladen of werkmappen.

 1. Selecteer de werkbladen die u wilt verplaatsen of kopiëren. Als u meerdere werkbladen wilt verplaatsen of kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de tabs van de bladen die u wilt kopiëren.

  Opmerking    Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, wordt [Groep] weergegeven op de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u in het snelmenu op Groepering bladen opheffen.

 2. Selecteer Start > Opmaak > Blad verplaatsen of kopiëren. U kunt ook met de rechtermuisknop op een geselecteerde bladtab klikken en op Verplaatsen of kopiëren klikken.

  Blad verplaatsen of kopiëren
 3. Klik in het dialoogvenster Verplaatsen of kopiëren op het blad dat na het verplaatste of gekopieerde blad moet staan.

  Dialoogvenster Verplaatsen of Kopiëren

  U kunt ook op (naar einde verplaatsen) klikken om het blad in te voegen na het laatste blad in de werkmap.

 4. Als u de bladen wilt kopiëren in plaats van verplaatsen, schakelt u in het dialoogvenster Verplaatsen of kopiëren het selectievakje Kopie maken in.

  Als u een kopie van het werkblad maakt, wordt het werkblad gedupliceerd in de werkmap en wordt in de bladnaam aangegeven dat het een kopie betreft. De eerste kopie die u van Blad1 maakt, heet bijvoorbeeld Blad1 (2).

Opmerkingen en tips

 • Zie Een deel van een werkblad naar een ander werkblad verplaatsen of kopiëren als u de werkmap niet ziet die u wilt kopiëren.

 • Als u bladen in de huidige werkmap wilt verplaatsen, kunt u de geselecteerde bladen over de rij met bladtabs slepen. Als u de bladen wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de bladen sleept. Laat de muisknop los voordat u Ctrl loslaat.

 • Als u de naam van het verplaatste of gekopieerde werkblad wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de bladtab, klikt u op Naam wijzigen en typt u de nieuwe naam. (U kunt ook dubbelklikken op de bladtab en de naam bewerken.)

 • Als u de kleur van de bladtab wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de tab. Klik vervolgens op Tabkleur en klik op de kleur die u wilt gebruiken.

  Tabkleur
 • Houd er rekening mee dat berekeningen of grafieken die op werkbladgegevens zijn gebaseerd, mogelijk onnauwkeurig worden wanneer u het werkblad verplaatst. Als u een verplaatst of gekopieerd werkblad invoegt tussen twee bladen waarnaar wordt verwezen met een 3D-formuleverwijzing, kunnen gegevens van dit werkblad onverwacht in de berekening worden opgenomen.

 1. Als u werkbladen naar een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, moet u eerst de doelwerkmap openen in dezelfde Microsoft Excel-sessie.

  Opmerking: U kunt geen werkbladen verplaatsen of kopiëren tussen werkmappen die geopend zijn in afzonderlijke Excel-sessies. Als een werkmap is geopend in een afzonderlijke Excel-sessie, dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u de werkmap opent vanaf een Windows SharePoint Services-site, moet u de werkmap ook in dezelfde Excel-sessie openen via het dialoogvenster Openen (tabblad Bestand, Openen).

 2. Selecteer de werkbladen die u wilt verplaatsen of kopiëren. Als u meerdere werkbladen wilt verplaatsen of kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de tabs van de bladen die u wilt kopiëren. Als u alle bladen wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een bladtab en klikt u op Alle bladen selecteren.

  Opmerking: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, is [groep] wordt weergegeven in de titelbalk boven aan het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap, klikt u op een geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerde blad zichtbaar is, met de rechtermuisknop op de bladtab van een geselecteerd werkblad en klik vervolgens op Groepering bladen in het snelmenu te openen.

 3. Selecteer Start > Opmaak > Blad verplaatsen of kopiëren. U kunt ook met de rechtermuisknop op een geselecteerde bladtab klikken en op Verplaatsen of kopiëren klikken.

 4. Klik in het dialoogvenster Verplaatsen of kopiëren op de werkmap waarnaar u de geselecteerde bladen wilt verplaatsen of kopiëren. Of klik op nieuwe map als u de geselecteerde bladen naar een nieuwe werkmap wilt verplaatsen of kopiëren.

 5. Klik in de lijst Voor blad op het blad dat na het verplaatste of gekopieerde blad moet staan. U kunt ook op (naar einde verplaatsen) klikken om het blad in te voegen na het laatste blad in de werkmap.

 6. Als u de bladen wilt kopiëren in plaats van verplaatsen, schakelt u in het dialoogvenster Verplaatsen of kopiëren het selectievakje Kopie maken in.

  Als u een kopie van het werkblad maakt, wordt het werkblad gedupliceerd in de doelwerkmap. Als u een werkblad verplaatst, wordt het werkblad verwijderd uit de oorspronkelijke werkmap en wordt het werkblad alleen weergegeven in de doelwerkmap.

Opmerkingen en tips

 • Als u de naam van het verplaatste of gekopieerde werkblad wilt wijzigen in de doelwerkmap, klikt u met de rechtermuisknop op de bladtab, klikt u op Naam wijzigen en typt u de nieuwe naam.

 • Als u de kleur van de bladtab wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de tab. Klik vervolgens op Tabkleur en klik op de kleur die u wilt gebruiken.

 • In werkbladen die u naar een andere werkmap verplaatst of kopieert, worden dezelfde themalettertypen, kleuren en effecten gebruikt die zijn toegepast op de doelwerkmap.

 1. Selecteer op een werkblad de gegevens die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Opmerking: Als de selectie verborgen rijen of kolommen bevat, worden ook de gegevens in deze verborgen rijen en kolommen gekopieerd door Excel. Rijen of kolommen die u niet wilt opnemen, moeten wellicht tijdelijk zichtbaar worden gemaakt zodat u in afzonderlijke bewerkingen alle gegevensbereiken kunt selecteren die moeten worden verplaatst of gekopieerd. Zie Kolommen en rijen weergeven of verbergen voor meer informatie.

 2. Als u de gegevens wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+X. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Ga naar het werkblad waarin u de gegevens wilt plakken. Het maakt niet uit of dit blad zich in dezelfde werkmap of in een andere werkmap bevindt.

 4. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de gegevens wilt plakken.

  Opmerking: Gegevens in het plakgebied worden overschreven. Als het plakgebied daarnaast verborgen rijen of kolommen bevat, moet u wellicht het plakgebied zichtbaar maken, zodat u alle gekopieerde cellen kunt zien.

 5. Druk op Ctrl+V.

Opmerkingen en tips

 • Voordat u plakt, kunt u ook op Ctrl+Alt+V (Ctrl, Option, V op de Mac) drukken en een optie zoals de Kolombreedten kiezen om te plakken met de breedte van de oorspronkelijke gegevens. Kies Waarden om alleen de waarden te plakken en niet de formules van de oorspronkelijke gegevens.

 • De knop Plakopties wordt standaard op het werkblad weergegeven. Hiermee beschikt u over speciale opties bij het plakken van cellen, zoals Opmaak van bron behouden. Als u deze knop niet telkens wilt weergeven wanneer u cellen plakt, kunt u deze optie uitschakelen. (Klik op het tabblad Bestand op het lint boven aan de werkmap op Opties, klik op de categorie Geavanceerd en schakel het selectievakje Knop voor plakopties weergeven wanneer inhoud wordt geplakt in onder Knippen, kopiëren en plakken).

 • Bij het kopiëren van cellen worden celverwijzingen automatisch aangepast. Dit gebeurt echter niet als u cellen verplaatst. In dat geval wordt de inhoud van die cellen en van alle cellen die ernaar verwijzen, mogelijk weergegeven als ongeldige celverwijzingen en moet u de verwijzingen handmatig aanpassen.

In Excel Web App, kunt u dupliceren (of kopiëren) werkbladen in de huidige werkmap. Gewoon met de rechtermuisknop op de naam van het tabblad onderaan in het blad en klik op dupliceren.

Opmerking: U mogelijk een foutbericht wanneer u probeert te dupliceren van een werkblad met een grafiek, afbeelding of vorm. Als u een foutbericht krijgt, kunt u het blad handmatig dupliceren.

Als u elementen in het werkblad die van invloed te dupliceren hebt, kunt u nog steeds een kopie van het werkblad handmatig door alle gegevens kopiëren en plakken in een nieuw blad. Hier ziet u hoe:

 1. Selecteer alle gegevens in het werkblad.

  Sneltoets: druk op Ctrl + spatiebalk, op het toetsenbord en druk op Shift + spatiebalk.

 2. Kopieer alle gegevens van het werkblad door op Ctrl+C te drukken.

 3. Klik op het plusteken (+) om een nieuw, leeg werkblad toe te voegen.

  Knop Nieuw blad toevoegen

 4. Klik in de eerste cel in het nieuwe blad en druk op Ctrl+V om de gegevens te plakken.

  Opmerking: Voorwaardelijke opmaak toegepast op de cellen wanneer u deze in het nieuwe werkblad plakt gaan verloren.

In Excel Web App, de optie voor een blad verplaatsen of kopiëren niet beschikbaar als u met de rechtermuisknop op de tab van een werkblad, omdat deze in de Excel-bureaubladtoepassing. In Excel Online, kunt u hetzelfde resultaat bereiken door alle gegevens in het werkblad kopiëren en plakken in een leeg werkblad in de andere werkmap.

Ga als volgt te werk als u wilt verplaatsen of kopiëren van een werkblad naar een andere werkmap in Excel Online:

 1. Selecteer alle gegevens in het werkblad.

  Sneltoets: druk op Ctrl + spatiebalk, op het toetsenbord en druk op Shift + spatiebalk.

 2. Kopieer alle gegevens van het werkblad door op Ctrl+C te drukken.

 3. Open de werkmap waarin u wilt de gegevens plakt en klik op het + op de statusbalk om toe te voegen een nieuw, leeg werkblad.

  Knop Nieuw blad toevoegen
 4. Klik op de eerste cel in het nieuwe werkblad en druk op Ctrl + V om de gegevens in dat werkblad plakt.

  Opmerking: Voorwaardelijke opmaak toegepast op de cellen wanneer u deze in de andere werkmap plakt gaan verloren.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×