Werk volgens basislijn (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Werk volgens basislijn worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing weergegeven. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Werk volgens basislijn zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Werk volgens basislijn (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra een basislijn wordt opgeslagen, wordt de totale hoeveelheid werk die op dat moment voor de taak is gepland naar het veld Werk volgens basislijn voor de taak gekopieerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk volgens basislijn aan een taakblad toe als u geplande hoeveelheden werk volgens basislijn wilt vergelijken met geplande of werkelijke hoeveelheden werk voor taken.

Voorbeeld    U hebt 3 maanden geleden een basislijn voor uw project ingesteld en u wilt nu het werk volgens de basislijn vergelijken met het momenteel geplande werk voor een aantal taken. U voegt de velden Werk volgens basislijn en Werk aan de weergave Taakblad toe om de voortgang en prestaties tot heden te analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is "0 uur" totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u de basislijnwaarden nog bewerken. Gewijzigde basislijnwaarden hebben echter geen herberekening van de velden met het werk volgens de basislijn tot gevolg.

Werk volgens basislijn (resourceveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra een basislijn wordt opgeslagen, wordt de totale hoeveelheid werk die op dat moment voor de resource is gepland naar het veld Werk volgens basislijn voor de resource gekopieerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk volgens basislijn aan een resourceblad toe als u de geplande werkhoeveelheden (volgens de basislijn) wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk voor resources.

Voorbeeld    U hebt 3 maanden geleden een basislijn voor het project ingesteld en u wilt het werk volgens de basislijn voor een aantal resources vergelijken met de op dat moment geplande hoeveelheid werk. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk en Werkelijke hoeveelheid werk toe aan de weergave Resourceblad om de voortgang en prestaties tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is "0 uur" totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u de basislijnwaarden nog bewerken. Gewijzigde basislijnwaarden hebben echter geen herberekening van de velden met het werk volgens de basislijn tot gevolg.

Werk volgens basislijn (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra een basislijn wordt opgeslagen, wordt de totale geplande hoeveelheid werk voor de taak van dat moment gekopieerd naar het veld Werk volgens basislijn voor de taak.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk volgens basislijn toe aan het werkbladgedeelte van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u de hoeveelheid werk volgens basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk voor toewijzingen.

Voorbeeld    U hebt 3 maanden geleden een basislijn voor het project ingesteld en u wilt het werk volgens de basislijn voor een aantal toewijzingen vergelijken met werk dat op dit moment is gepland. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk en Werkelijke hoeveelheid werk toe aan de weergave Taakgebruik om de voortgang en de prestaties tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is "0 uur" totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u de basislijnwaarden nog bewerken. Gewijzigde basislijnwaarden hebben echter geen herberekening van de velden met het werk volgens de basislijn tot gevolg.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra een basislijn wordt opgeslagen, wordt de tijdgebonden hoeveelheid werk die op dat moment voor de taak is gepland naar het veld Werk volgens basislijn voor de taak gekopieerd.

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld Werk volgens basislijn toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik wanneer u de geplande hoeveelheden werk voor een bepaalde periode wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk voor taken.

Voorbeeld    U hebt 3 maanden geleden een basislijn voor het project ingesteld en u wilt de hoeveelheid werk volgens de basislijn voor een aantal taken vergelijken met de momenteel geplande hoeveelheid werk, zoals deze over tijd is verdeeld. U voegt het veld Werk volgens basislijn toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik zodat u de voortgang en prestaties tot op heden kunt analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is "0 uur" totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u alle basislijnwaarden toch nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden voor werk volgens basislijn niet opnieuw berekend. De waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens basislijn worden niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens basislijn bewerkt, en vice versa.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden resourceveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra een basislijn wordt opgeslagen, wordt de tijdgebonden hoeveelheid werk die op dat moment voor de resource is gepland naar het veld Werk volgens basislijn voor de resource gekopieerd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk volgens basislijn aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens basislijn wilt vergelijken met tijdgebonden geplande of werkelijke hoeveelheden werk voor resources.

Voorbeeld    U hebt 3 maanden geleden een basislijn voor het project ingesteld en u wilt het werk volgens de basislijn voor een aantal resources vergelijken met het momenteel geplande werk, zoals dit is verdeeld over de tijd. U voegt het veld Werk volgens basislijn toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik om de voortgang en prestaties tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is leeg totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u alle basislijnwaarden toch nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden voor werk volgens basislijn niet opnieuw berekend. De waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens basislijn worden niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens basislijn bewerkt, en vice versa.

Werk volgens basislijn (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als u de basislijn opslaat, wordt de totale hoeveelheid tijdgebonden gepland werk op dat moment gekopieerd naar het veld Werk volgens basislijn voor de toewijzing.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Werk volgens basislijn toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de tijdgebonden hoeveelheid werk volgens de basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid tijdgebonden werk voor toewijzingen.

Voorbeeld    Drie maanden geleden hebt u een basislijn voor uw project ingesteld en nu wilt u het werk volgens de basislijn voor een aantal toewijzingen vergelijken met de nu geplande hoeveelheid werk verdeeld over de tijd. Als u het veld Werk volgens basislijn toevoegt aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik, kunt u de voortgang van het project tot aan de huidige datum analyseren.

Opmerkingen    De waarde van het veld Werk volgens basislijn is "0 uur" totdat u een basislijn voor het project opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Nadat u een basislijn hebt opgeslagen, kunt u alle basislijnwaarden toch nog bewerken. Maar als u deze waarden bewerkt, worden de velden voor werk volgens basislijn niet opnieuw berekend. De waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens basislijn worden niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens basislijn bewerkt, en vice versa.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×