Werk basislijn1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn (Werk basislijn1 tot en met Werk basislijn10) worden de totale geplande manuren voor een taak, resource of toewijzing opgeslagen. Het veld Werk basislijn1 bevat de geplande hoeveelheid werk voor taken, resources of toewijzingen die zijn opgeslagen met Basislijn 1. Evenzo bevatten de velden Werk basislijn2 tot en met Werk basislijn10 de geplande hoeveelheid werk voor Basislijn 2 tot en met 10. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Werk basislijn1-10 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Werk basislijn1-10 (taakvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale geplande hoeveelheid werk voor de taak op dat moment gekopieerd naar het bijbehorende veld voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn voor die taak. Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de velden Werk basislijn1-10 aan een taakweergave toe als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en u de hoeveelheden werk volgens de basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk voor taken. U kunt ook meerdere basislijnen gebruiken om de hoeveelheden werk volgens de basislijn te vergelijken die u op verschillende tijdstippen in het project hebt opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden hebt u aan het begin van het project een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later veranderde de omvang van het project, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. U wilt nu de drie sets waarden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Taakblad.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u de basislijnwaarden nog bewerken. Als u dit doet, worden de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn echter niet opnieuw berekend.

Werk basislijn1-10 (resourcevelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale geplande hoeveelheid werk voor de resource op dat moment gekopieerd naar het bijbehorende veld voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn voor die resource.

Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de velden Werk basislijn1-10 aan een resourceweergave toe als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en u de hoeveelheden werk volgens de basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk voor resources. Als u meerdere basislijnen hebt ingesteld, kunt u tevens de hoeveelheden werk volgens de basislijn vergelijken die u op verschillende tijdstippen in het project hebt opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden hebt u aan het begin van het project een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later veranderde de omvang van het project, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. U wilt nu de drie sets waarden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Resourceblad.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u de basislijnwaarden nog bewerken. Als u dit doet, worden de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn echter niet opnieuw berekend.

Werk basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de totale hoeveelheid op dat moment gepland werk voor een toewijzing gekopieerd naar het overeenkomende veld Werk volgens basislijn voor de toewijzing. Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en als u hoeveelheden werk volgens basislijn voor toewijzingen wilt vergelijken met de geplande of werkelijke hoeveelheid werk, moet u een van de toewijzingsvelden Werk basislijn1-10 toevoegen aan het werkbladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt ook meerdere basislijnen gebruiken om hoeveelheden werk volgens de basislijn te vergelijken die op verschillende punten in het project zijn opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand geleden is de omvang van het project gewijzigd en hebt u met Basislijn 1 een tweede basislijn opgeslagen. Sindsdien hebt u verdere wijzigingen aangebracht en hebt u met Basislijn 2 een derde basislijn opgeslagen. U wilt de drie sets werkwaarden volgens de basislijn nu vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u nog steeds basislijnwaarden bewerken. Als u deze waarden echter bewerkt, worden de velden voor werk volgens basislijn niet opnieuw berekend.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de tijdgebonden geplande hoeveelheid werk voor de taak op dat moment gekopieerd naar het veld Werk volgens de basislijn voor die taak. Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de velden Werk basislijn1-10 aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik toe als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en u de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens de basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke tijdgebonden hoeveelheden werk voor taken in de loop der tijd. U kunt ook meerdere basislijnen gebruiken om de waarden voor de hoeveelheden werk volgens de basislijn vergelijken die u op verschillende tijdstippen in het project hebt opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden hebt u aan het begin van het project een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later veranderde de omvang van het project, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. U wilt nu de drie sets waarden voor de tijdgebonden hoeveelheid werk volgens de basislijn vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u nog steeds de waarden volgens de basislijn bewerken. Als u dit doet, worden de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn echter niet opnieuw berekend. Bovendien worden de waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens de basislijn niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens de basislijn bewerkt, en omgekeerd.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de geplande tijdgebonden hoeveelheid werk voor de resource op dat moment gekopieerd naar het bijbehorende veld voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn voor die resource.

Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de velden Werk basislijn1-10 aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en u de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens de basislijn wilt vergelijken met de geplande of werkelijke tijdgebonden hoeveelheden werk voor resources. U kunt ook meerdere basislijnen gebruiken om de waarden voor de hoeveelheden werk volgens de basislijn te vergelijken die u op verschillende tijdstippen in het project hebt opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden hebt u aan het begin van het project een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand later veranderde de omvang van het project, zodat u een tweede basislijn hebt opgeslagen onder Basislijn 1. Sinds die tijd hebt u het project nog verder aangepast en een derde basislijn opgeslagen onder Basislijn 2. U wilt nu de drie sets waarden voor de tijdgebonden hoeveelheid werk volgens de basislijn vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u nog steeds de waarden volgens de basislijn bewerken. Als u dit doet, worden de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn echter niet opnieuw berekend. Bovendien worden de waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens de basislijn niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens de basislijn bewerkt, en omgekeerd.

Werk basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, wordt de tijdgebonden hoeveelheid op dat moment gepland werk voor de toewijzing gekopieerd naar het overeenkomende veld Werk volgens basislijn voor de toewijzing. Het gebruikte veld voor werk volgens de basislijn (Werk basislijn1, Werk basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Als u meer dan een basislijn hebt opgeslagen en als u tijdgebonden hoeveelheden werk volgens basislijn voor toewijzingen wilt vergelijken met een tijdgebonden geplande of werkelijke hoeveelheid werk, moet u een van de velden Werk basislijn1-10 toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. U kunt ook basislijnen gebruiken om de hoeveelheden werk volgens de basislijn te vergelijken die op verschillende punten in het project zijn opgeslagen.

Voorbeeld    Twee maanden geleden, bij het begin van uw project, hebt u een basislijn voor het project opgeslagen. Een maand geleden is de omvang van het project gewijzigd en hebt u met Basislijn 1 een tweede basislijn opgeslagen. Sindsdien hebt u verdere wijzigingen aangebracht en hebt u met Basislijn 2 een derde basislijn opgeslagen. U wilt de drie sets tijdgebonden werkwaarden volgens de basislijn nu vergelijken en analyseren. U voegt de velden Werk volgens basislijn, Werk basislijn1 en Werk basislijn2 toe aan de weergave Taakgebruik.

Opmerkingen    De waarde van de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn is 0 dagen totdat u een bijbehorende basislijn opslaat. Dit kunt u op elk gewenst moment tijdens het project doen in het dialoogvenster Basislijn instellen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn of Basislijn 1 tot en met Basislijn10. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Gepland werk naar het overeenkomstige veld Werk basislijn.

Nadat u een basislijn hebt ingesteld, kunt u nog steeds de waarden volgens de basislijn bewerken. Als u dit doet, worden de velden voor de hoeveelheid werk volgens de basislijn echter niet opnieuw berekend. Bovendien worden de waarden van de tijdgebonden hoeveelheden werk volgens de basislijn niet beïnvloed wanneer u de waarden van de totale hoeveelheid werk volgens de basislijn bewerkt, en omgekeerd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×