Werk aan een taak onderbreken (een taak splitsen)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u werk aan een taakonderbreken moet, kunt u de taak splitsen, zodat er wordt een deel ervan later in de planning gestart.

Bij het verplaatsen van gesplitste taken kunt u ervoor kiezen alleen een gedeelte van de gesplitste taak te verplaatsen, of om de gehele gesplitste taak, inclusief de gaten, te verplaatsen.

Wat wilt u doen?

Een taak splitsen

Een gedeelte van een gesplitste taak verplaatsen

Alle gedeelten van een gesplitste taak verplaatsen

De duur van een gesplitste taak aanpassen

De stijl van de Gantt-balk voor gesplitste taken wijzigen

Een taak splitsen

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad Taak in de groep Planning op Taak splitsen.

 3. Klik op de Gantt-balk van de taak op het gebied van de balk voor de datum waarop u de splitsing wilt plaatsen en sleep het tweede gedeelte van de balk naar de datum waarop u het werk weer wilt laten beginnen.

Opmerking: 

 • U kunt een taak meerdere keren splitsen.

 • Als u de splitsing van een taak wilt verwijderen, sleept u het ene gedeelte van de Gantt-balk naar het andere gedeelte, zodat ze elkaar raken.

 • Als u vrije tijd aangeeft op een kalender om zo een splitsing aan te geven, wordt de vrije tijd niet als een gesplitste taak weergegeven in de weergave Gantt-diagram.

 • Als uw project taken bevat die al gesplitst zijn, maar u niet zeker weet waarom, is uw project mogelijk herverdeeld met de terwijl u met splitsen. Klik op het tabblad resources in de groep niveau op Effeningsopties. Schakel het selectievakje herverdelen kan resterende hoeveelheid werk toe te staan dat Splitsingen door effenen in het dialoogvenster Resources herverdelen of schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat er bij het effenen van resources.

Naar boven

Eén gedeelte van een gesplitste taak verplaatsen

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Plaats de aanwijzer boven een gedeelte van de gesplitste taak behalve het eerste gedeelte. De cursor verandert in een pijl met vier punten Splitsingsaanwijzer .

 3. Sleep de taakbalk naar links om het gedeelte eerder te laten beginnen, of naar rechts om het later te laten beginnen.

Opmerking: 

 • Als u het eerste gedeelte van een gesplitste taak sleept, wordt de gehele taak verplaatst.

 • Als u een gedeelte van een gesplitste taak sleept en het meteen naast een ander gedeelte neerzet, wordt het opgenomen in het andere gedeelte van de gesplitste taak.

 • Als uw project taken bevat die al gesplitst zijn, maar u niet zeker weet waarom, is uw project mogelijk herverdeeld met de terwijl u met splitsen. Klik op het tabblad resources in de groep niveau op Effeningsopties. Schakel het selectievakje herverdelen kan resterende hoeveelheid werk toe te staan dat Splitsingen door effenen in het dialoogvenster Resources herverdelen of schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat er bij het effenen van resources.

Naar boven

Alle gedeelten van een gesplitste taak verplaatsen

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Plaats de aanwijzer op het eerste gedeelte van de gesplitste taak. De cursor verandert in een pijl met vier punten Splitsingsaanwijzer .

 3. Sleep de taakbalk naar links om de taak eerder te laten beginnen, of naar rechts om de taak later te laten beginnen.

Opmerking: 

 • Als u een ander gedeelte dan het eerste gedeelte van een gesplitste taak sleept, verplaatst u alleen dat gedeelte van de taak in plaats van de gehele taak.

 • U kunt ook de begin- of einddatum wijzigen om de gehele taak en de eraan gekoppelde gedeelten te verplaatsen.

 • Als uw project taken bevat die al gesplitst zijn, maar u niet zeker weet waarom, is uw project mogelijk herverdeeld met de terwijl u met splitsen. Klik op het tabblad resources in de groep niveau op Effeningsopties. Schakel het selectievakje herverdelen kan resterende hoeveelheid werk toe te staan dat Splitsingen door effenen in het dialoogvenster Resources herverdelen of schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat er bij het effenen van resources.

Naar boven

De duur van een gesplitste taak wijzigen

Als u de duur van de gehele gesplitste taak wilt wijzigen (inclusief alle gesplitste gedeelten), typt u een nieuwe duur in het veld Duur van de taak in de weergave Gantt-diagram. U kunt na het wijzigen van de duur gedeelten van de gesplitste taak verplaatsen.

U kunt ook de duur van elk gedeelte van een gesplitste taak aanpassen.

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Plaats de aanwijzer op het rechteruiteinde van een gedeelte van de gesplitste taak, totdat de cursor in een uitbreiding pijl Uitbreidingspijl verandert.

 3. Sleep naar links om de duur van het gedeelte te verkorten, of sleep naar rechts om de duur van het gedeelte te verlengen.

  Tip: Als u de splitsing van een taak wilt verwijderen, sleept u het ene gedeelte van de gesplitste Gantt-balk naar het andere gedeelte, zodat ze elkaar raken en aan elkaar worden gekoppeld.

Naar boven

De Gantt-balkstijl voor gesplitste taken wijzigen

Standaard worden gesplitste taken in de weergave Gantt-diagram aangegeven met stippellijnen die de gesplitste delen met elkaar verbinden. U kunt de weergave van de splitsing wijzigen door de stijl van de splitsbalk te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in het vak rechtsonder in de groep Gantt-diagramstijl.

 3. Klik in het dialoogvenster Balkstijlen in de kolom Naam van de tabel op Splitsen.

 4. Klik op het tabblad Balken onder Midden op de opties voor de splitsbalk in de lijsten Vorm, Patroon en Kleur.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×