Welke bestandsindeling moet ik gebruiken in Access 2010?

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Access 2010 al dan niet standaard wordt de opmaak extensie .accdb geïntroduceerd in Access 2007gebruikt. Access blijft ondersteuning bieden voor de bestandsindeling die wordt gebruikt in eerdere versies van Access. In dit artikel wordt uitgelegd waarom u de nieuwe bestandsindeling indien mogelijk moet gebruiken, en waarom moet u mogelijk de eerdere versie-bestandsindeling gebruiken in sommige gevallen. Ook leert u expliciet hoe u een database converteren naar de nieuwe bestandsindeling.

In dit artikel

De nieuwe bestandsindeling (.accdb)

De eerdere versie-bestandsindeling (.mdb)

Converteren naar de nieuwe bestandsindeling

De nieuwe bestandsindeling (.accdb)

Access 2010 maakt gebruik van een bestandsindeling die ondersteuning biedt voor een aantal productverbeteringen. Wanneer u een nieuwe database maakt, wordt de database wordt de nieuwe bestandsindeling al dan niet standaard gebruikt en de extensie .accdb wordt uitgedrukt.

U kunt de nieuwe bestandsindeling indien mogelijk moet gebruiken, omdat dit nieuwe functies, zoals de velden met meerdere waarden en bijlagen ondersteunt. Als u uw desktop-database converteren naar een webdatabase te maken wilt met behulp van Access Services, moet bovendien de bureaubladdatabase-bestand in de ACCDB-indeling zijn.

Echter de nieuwe bestandsindeling kan niet worden geopend of gekoppeld met eerdere versies van Access, deze biedt geen ondersteuning voor replicatie en beveiliging op gebruikersniveau worden niet ondersteund. Als u nodig hebt voor het gebruik van de database met eerdere versies van Access, of als u wilt gebruiken, herhaling of beveiliging op gebruikersniveau, moet u een eerdere versie-bestandsindeling.

Functies van de ACCDB-bestandsindeling

 • Webpublicatie met Access Services    

  Als er een server met Access Services, een onderdeel van de SharePoint-Server, kunt u een ACCDB-bestandsindeling publiceren op het Web, suibject naar bepaalde beperkingen compatibiliteit. Sommige ontwerpfuncties en paradigma's zijn verschillende voor Webdatabases dan voor bureaubladdatabases, sommige bureaubladdatabases kunnen niet worden gepubliceerd op het Web zonder eerste ontwerpwijzigingen aanbrengen.

  Nadat u een database op het Web publiceert, u kunt nog steeds de ACCDB-bestand als u ontwerpwijzigingen wilt openen, en deze wijzigingen kan ook vervolgens worden gesynchroniseerd met de gepubliceerde versie. Personen kunnen de gepubliceerde webdatabase gebruiken in een browser, zonder Access zijn geïnstalleerd.

 • Velden met meerdere waarden    

  Stel dat u moet een taak toewijzen aan een van uw werknemers maar besluit dat u wilt toewijzen aan meer dan één persoon. U kunt een veld met meerdere waarden waar de werknemers namen kunnen worden geselecteerd uit of ingevoerd in een vak maken in Access 2010 .

  Als u het vak klikt, geven selectievakjes die zijn geselecteerd aan uw keuzen. De geselecteerde werknemers worden opgeslagen in het veld met meerdere waarden en gescheiden door een komma (standaard) wanneer weergegeven.

  Het idee achter velden met meerdere waarden is zodat u deze gemakkelijk te selecteren en opslaan van meer dan één keuze, zonder dat u moet een geavanceerdere databaseontwerp maken. Velden met meerdere waarden zijn ook belangrijk voor integratie met Microsoft SharePoint Foundation, omdat de SharePoint-lijsten ook ondersteuning voor velden met meerdere waarden.

 • Gegevenstype bijlage    

  Het nieuwe gegevenstype bijlage kunt u eenvoudig alle typen documenten en binaire bestanden opslaan in een database zonder overtollige groei in de fysieke grootte van de database. Bijlagen worden automatisch gecomprimeerd, indien nodig, om schijfruimte te besparen. U kunt een Word-document als bijlage aan een record toevoegen of een reeks digitale foto's opslaat. U kunt zelfs meerdere bijlagen koppelen aan een enkele record behouden.

 • Verbeterde integratie met SharePoint en Outlook    

  Toegang tot bestanden in de MDB-indeling zijn geblokkeerd door SharePoint- of Outlook in het verleden, omdat het feit dat schadelijke programmacode opgenomen in een Access-database worden kan. Access 2010 kunt code worden geverifieerd als veilige of uitgeschakeld. Hierdoor kunnen Access-databases vollediger integreren met SharePoint- of Outlook.

 • Geschiedenis van een memoveld bijhouden    

  Memovelden zijn handig voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. Beginnen met Access 2007, kunt u een eigenschap (AppendOnly) dat toegang tot de geschiedenis van alle wijzigingen in een memoveld forceert instellen. U kunt vervolgens de geschiedenis van die wijzigingen bekijken. Deze functie ondersteunt ook de functie voor versiebeheer in Windows SharePoint Services 3.0 zodat u toegang gebruiken kunt voor het bijhouden van wijzigingen in een tekstveld die zijn opgeslagen in een SharePoint-lijst (mits het veld bestaat uit de optie Wijzigingen toevoegen aan bestaande tekst is ingesteld op meerdere regels Ja).

 • Verbeterde versleuteling    

  U kunt een databasewachtwoord instellen en de inhoud van uw database versleutelen. Wanneer u dat met Access 2007 en een bestand met de nieuwe bestandsindeling doet, Access maakt gebruik van de Windows cryptografische API voor het coderen van de gegevens. Derde partij versleuteling's kunnen ook worden gebruikt.

Naar boven

De eerdere versie-bestandsindeling (.mdb)

Eerdere versies van Access dan Office Access 2007 ondersteuning voor bestandsindelingen die met de extensie .mdb gebruikt. U kunt nog steeds MDB-bestanden openen in Access 2010 . Als het bestand is opgeslagen in de Access 2002-2003- of Access 2000-bestandsindeling, kunt u deze openen en gebruiken in Access 2010 , zoals u gewend bent. Echter niet kunt u profiteren van de nieuwe functies waarvoor de ACCDB-bestandsindeling.

Als het bestand is opgeslagen in de bestandsindeling van Access 95 of Access 97, wanneer u het eerst in Access 2010opent, Access biedt voor het bijwerken van de database naar de bestandsindeling die momenteel zijn ingesteld als de standaardbestandsindeling (meestal de ACCDB-bestandsindeling, tenzij u of een beheerder heeft c de instelling veranderd). Als u niet van plan bent voor het gebruik van de database met eerdere versies van Access dan Access 2007, en u geen gebruik maakt herhaling of beveiliging op gebruikersniveau, wordt dat u niet de database wilt delen met andere gebruikers van eerdere versies van Access dan Access 2007u het databasebestand moet worden bijwerken naar de nieuwe ACCDB-indeling. Nadat u de database naar de ACCDB-bestandsindeling bijwerkt, kunt u niet langer de database met behulp van een eerdere versie van Access dan Access 2007openen.

Als het bestand is opgeslagen in Access 95- of Access 97-indeling en u niet bij te werken naar de ACCDB-indeling kiezen, kunt u ontwerpwijzigingen niet maken. U kunt objecten weergeven en wijzigingen aanbrengen in uw gegevens via Access 2010, maar u kunt geen ontwerpwijzigingen aanbrengen.

Naar boven

Converteren naar de nieuwe bestandsindeling

Als u wilt expliciet een Access-database converteren naar de nieuwe ACCDB-bestandsindeling, moet u eerst open de database en sla deze in de ACCDB-bestandsindeling.

Belangrijk: De volgende procedure geldt voor bestanden die zijn gemaakt in Access 97, Access 2000, Access 2002 of Access 2003.

Open eerst uw database:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op openenin het linkerdeelvenster.

 3. Selecteer in het dialoogvenster openen en open de database die u wilt converteren.

Converteer vervolgens uw database:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Aan de linkerkant, klikt u op delen.

 3. Klik onder Gehele Database opslaan, klik op Database OpslaanAls.

 4. Klik op de rechterkant onder Typen databasebestandenop Access-Database.

 5. Voer een bestandsnaam of gebruik de opgegeven naam in het dialoogvenster OpslaanAls in het vak bestandsnaam .

 6. Klik op Opslaan.

  Een kopie van de database is gemaakt in de ACCDB-bestandsindeling.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×