Welk account gebruik ik bij Office en waarom heb ik er een nodig?

Als u al een nieuwere versie van Office hebt of als u op het punt staat een nieuwere versie te installeren en activeren, vraagt u zich misschien af waarom u zich moet aanmelden met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount, of misschien wilt u meer weten over het verschil tussen deze twee accounts en wanneer het ene of het andere account moet worden gebruikt.

Tip: Voor hulp bij het instellen van bestaande e-mailaccounts in Outlook voor toegang tot uw e-mail, agenda en contactpersonen, raadpleegt u het Helpcentrum van Outlook.

Waarom heb ik een Office 365-account nodig om me aan te melden?

Waarom heb ik een Office 365-account nodig om me aan te melden?

Er vindt een koppeling plaats tussen Office en uw account en hiermee wordt geverifieerd of u de gelicentieerde eigenaar van Office bent. Als u zich aanmeldt met uw account, kunt u:

Office installeren en activeren    Een MicrosoftAccount of GENL_workacct_long is vereist voor het installeren en activeren vanOffice365 en versies van Office 2013 of hoger.

Verbinding maken met andere Microsoft-services    Zodra uw account aan uw Office-product is gekoppeld en afhankelijk van welke versie van Office u heeft, maakt uw account ook verbinding met verschillende Microsoft-producten en -diensten, zoals Office Online of OneDrive.

Office opnieuw installeren    Meld u aan bij uw accountportal en installeer Office opnieuw zonder een productsleutel of installatieschijf.

Bestanden maken en delen    Maak, bewerk en deel de bestanden die u hebt opgeslagen naar een Office-cloudservice zoals OneDrive

Office op meerdere apparaten gebruiken    Als u een Office365abonnement hebt, kunt u Office ook op meer dan één apparaat installeren en gebruiken.

Wat is het verschil tussen een Microsoft-account en een werk- of schoolaccount?

Wat is een Microsoft-account?

Een Microsoft-account is een e-mailadres en wachtwoord die u voor Outlook.com, Hotmail-, Office, OneDrive, Skype, Xbox en Windows gebruikt. Wanneer u een Microsoft-account maakt, kunt u elk e-mailadres gebruiken als gebruikersnaam, ook adressen van Outlook.com, Yahoo! of Gmail.

Deze accounts zijn meestal gekoppeld aan Office voor Thuisgebruik-producten.

Wat is een werk- of schoolaccount?

Als uw werk of school gebruikmaakt van Office 365, heeft iemand zoals een algemene Office 365-beheerder u waarschijnlijk een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. Dit is het account dat u gebruikt voor toegang tot uw werk- of school-e-mail en de webresources van uw organisatie.

Werk- of schoolaccounts zijn meestal gekoppeld aan Office 365 voor Bedrijven-producten en worden doorgaans beheerd door dezelfde Office 365-beheerder die verantwoordelijk is voor het toewijzen van gebruikersaccounts en Office-licenties aan mensen binnen de organisatie.

Hoe kom ik aan een account en koppel ik dat aan Office?

Door een Microsoft-account of werk- of schoolaccount te koppelen aan Office kan Microsoft controleren of u een geldige Office-licentie hebt. Hoe u uw account en productcode van Office koppelt, is afhankelijk van uw Office-product en hoe u dat hebt verkregen. Deze koppeling is alleen nodig voor Office 365-abonnementen en voor Office 2016- en Office 2013-producten zonder abonnement (zie Heb ik een account nodig voor Office 2010 of Office 2007?)

Selecteer de optie die het beste aansluit bij de wijze waarop u Office hebt verkregen.

Als u Office in een fysieke winkel hebt gekocht, is het product waarschijnlijk geleverd met een verpakking die een productcode bevat. Als u deze productcode inwisselt, wordt u gevraagd een bestaand Microsoft-account te gebruiken of een nieuw account te maken.

Dit is het account dat is gekoppeld aan Office als u Office hebt gekocht bij de online Microsoft Store en u zich hebt aangemeld om de aankoop te verrichten. Als u Office niet kunt installeren, hebt u mogelijk de stap voor inwisseling na uw aankoop gemist. Zie Ik heb Office zojuist gekocht. Waar kan ik mijn productcode invoeren?

Als iemand zijn Office-abonnement met u heeft gedeeld, heeft deze persoon u mogelijk een e-mail of sms-bericht gestuurd. Wanneer u zover bent dat u Office kunt installeren, wordt u gevraagd een bestaand Microsoft-account te gebruiken of een nieuw account te maken. Hoe kom ik aan een Microsoft-account?

Als u Office via uw werk of school gebruikt, hebt u waarschijnlijk een account toegewezen gekregen toen u bent begonnen. Dit is het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Office.com.

Als u Office hebt gekocht maar iemand anders het product voor u heeft geïnstalleerd en diens account nu gekoppeld is aan Office in plaats van uw account, kunt u contact opnemen met ondersteuning. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt.

Als u Office hebt gekocht via Microsoft HUP van uw organisatie voor gebruik op een pc met Windows, hebt u geen account nodig om Office te activeren. U moet een productcode hebben ontvangen die u moet invoeren wanneer u wordt gevraagd om Office te activeren. Zie Office (opnieuw) installeren via Microsoft HUP.

Waar moet ik me met mijn account aanmelden zodat ik Office kan installeren?

Als u een bestaand Office 365-abonnement hebt of Office 365 gebruikt op het werk of op school, meldt u zich aan bij Office.com met het account dat is gekoppeld aan uw abonnement. Dit is waar u Office (opnieuw) kunt installeren en, afhankelijk van uw Office-product, is dit ook waar u uw abonnement beheert via Mijn account. De koppeling tussen uw account en uw Office-licentie is afhankelijk van hoe u Office hebt verkregen.

Door u aan te melden bij Office.com of bij de Office-bureaubladtoepassingen hebt u bovendien eenvoudig toegang tot alle bestanden die u hebt opgeslagen in cloudservices zoals OneDrive. Ga naar Aanmelden bij Office of Office 365 voor meer informatie.

Als u alleen maar de stappen wilt weten voor het installeren van Office, gaat u naar:

Office 365 of Office 2016 op een pc of Mac downloaden en installeren of opnieuw installeren

Office-apps en e-mail instellen op een mobiel apparaat

Tips: 

  • Omdat sommige organisaties zowel Office-licenties als Office-installaties voor hun werknemers of studenten beheren, hoeft u mogelijk zelf niets te installeren. Maar als Office nog niet is geïnstalleerd of als u geen installatieoptie ziet na het aanmelden met uw werk- of schoolaccount bij Office.com, neem dan contact op met de beheerder van Office 365 in uw organisatie.

  • Als u bent aangemeld met een Microsoft-account en geen optie ziet voor het installeren van Office, raadpleegt u de onderstaande sectie, 'Office is niet gekoppeld aan dit account'.

Heb ik een account nodig voor Office 2010 of Office 2007?

Accounts zijn niet vereist voor oudere versies van Office, zoals Office 2010 of Office 2007. Gebruik voor het (opnieuw) installeren van Office de schijf en productcode die bij uw aankoop zijn geleverd. Zie Office 2010 installeren en Office 2007 installeren voor meer informatie over het installeren van deze versies.

Hoe kom ik aan een Microsoft-account of werk- of schoolaccount?

Microsoft-accounts

Een Microsoft-account is een gratis account dat u gebruikt voor toegang tot veel Microsoft-apparaten en -services, zoals de web-e-mailservice Outlook.com (ook wel bekend als hotmail.com, msn.com, live.com), Office Online-apps, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows of de Microsoft Store. U hebt waarschijnlijk al een Microsoft-account als u een van de volgende services gebruikt: Een Microsoft-account werd voorheen 'Windows Live ID' genoemd.

Als u al een e-mailadres en wachtwoord gebruikt om u aan te melden bij Microsoft-apparaten en -services zoals de hierboven vermelde items, hebt u al een Microsoft-account. Een van de voordelen van een Microsoft-account is dat u zich met één wachtwoord bij al uw Microsoft-services kunt aanmelden.

Meer informatie over Microsoft-accounts en hoe u die kunt beheren.

Zie Help bij uw Microsoft-account

Werk- of schoolaccounts

Als uw werk of school gebruikmaakt van Office 365, geeft een beheerder u een werk- of schoolaccount. Dit is waarschijnlijk het account dat u al gebruikt voor e-mail en bij het aanmelden voor toegang tot de webresources van uw organisatie.

Office 365-beheerders beheren e-mailgebruikersaccounts voor personen in hun organisatie door zich aan te melden bij het Office 365-beheercentrum met hun Office 365-beheerdersnaam en wachtwoord.

Gebruikers en wachtwoorden in Office 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Kan ik de naam van mijn account wijzigen?

Microsoft-accounts

Zie De naam van uw Microsoft-account wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de naam van uw account.

Voor het beheren van andere aspecten van uw Microsoft-account meldt u zich aan bij account.microsoft.com of Help voor Microsoft-account.

Werk- of schoolaccounts

Neem voor werk- of schoolaccounts contact op met uw beheerder.

Als u de Office 365-beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Office 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Zie Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik voor hulp bij uw gebruikersnaam.

Hoe stel ik mijn wachtwoord opnieuw in?

Microsoft-accounts

Als u het wachtwoord niet meer weet voor het Microsoft-account dat u aan Office hebt gekoppeld, raadpleegt u Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik.

Werk- of schoolaccounts

Ga naar Wachtwoord opnieuw instellen als uw beheerder u heeft gemachtigd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Neem contact op met de beheerder als u geen machtigingen hebt om uw wachtwoord te wijzigen.

Als u de Office 365-beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Office 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Mijn wachtwoord is juist, maar het werkt niet

Er zijn enkele dingen die u kunt controleren als uw wachtwoord niet lijkt te werken:

  • Controleer de spelling van uw e‑mailadres en wachtwoord.

  • Let erop dat CapsLock is uitgeschakeld omdat uw wachtwoord hoofdlettergevoelig is.

Als het wachtwoord nog steeds niet werkt, doet u het volgende, afhankelijk van uw account.

Microsoft-accounts

Voor Microsoft-accounts kunt u meer informatie vinden bij Help voor Microsoft-account.

Werk- of schoolaccounts

Neem voor werk- of schoolaccounts contact op met uw beheerder.

Als u de Office 365-beheerder bent die de e-mailgebruikersaccounts beheert voor personen in uw organisatie, raadpleegt u Gebruikers en wachtwoorden in Office 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders.

Ik heb een bestaand account zoals Gmail of Yahoo! (enz.) gebruikt tijdens het maken van mijn Microsoft-account, maar het wachtwoord werkt niet

Het biedt voordelen om van uw regulier e-mailaccount, zoals een Gmail- of Yahoo!-account ook een Microsoft-account te maken. Dat betekent één account minder om te moeten onthouden, of misschien wilt u juist bepaalde accounts voor bepaalde activiteiten gebruiken.

Accounts van Outlook.com, hotmail.com, live.com of msn.com worden beheerd door Microsoft en worden automatisch als Microsoft-accounts beschouwd. Dit betekent dat als u een van deze accounts hebt, elke wijziging die u aan dat account aanbrengt, wordt doorgevoerd in alle Microsoft-services waarvoor u dit account gebruikt. Als u echter een Microsoft-account hebt gemaakt met een bestaand e-mailaccount beheerd door een andere e-mailprovider, worden wijzigingen die u via deze provider aanbrengt niet overgebracht naar Microsoft.

U hebt bijvoorbeeld een bestaand Gmail-, Yahoo!- of ander type account gebruikt om een Microsoft-account te maken, maar op een later tijdstip brengt u in uw account wijzigingen aan zoals een update van uw wachtwoord of van andere persoonlijke gegevens via de instellingen van uw e-mailprovider. De wijziging van uw e-mail wordt niet automatisch doorgevoerd in uw Microsoft-account zodat het wachtwoord van uw Microsoft-account blijft zoals het was toen u dat voor het eerst maakte.

Als u wijzigingen in dit account wilt aanbrengen, moet u dat doen via de instellingen van uw Microsoft-account. Probeer u aan te melden bij uw AccountPortalAMCServices om te controleren of het account werkt. Zie Ik weet de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer voor het account dat ik met Office gebruik als u het wachtwoord van uw Microsoft-account opnieuw wilt instellen.

Voor het beheren van andere aspecten van uw Microsoft-account, zoals naamswijzigingen of beveiligingsinstellingen, meldt u zich aan bij account.microsoft.com.

In een bericht wordt gemeld dat Office niet aan dit account is gekoppeld.

Zie foutbericht 'Dit is de juiste plek om Office te installeren en opnieuw te installeren' voor hulp bij dit bericht.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×