Office
Aanmelden

Weergavesjablonen in het webonderdeel Inhoud zoeken en andere webonderdelen met een zoekopdracht

Het webonderdeel Inhoud zoeken en andere webonderdelen met een zoekopdracht, gebruiken weergavesjablonen om te bepalen hoe de zoekresultaten worden weergegeven in het webonderdeel. Met behulp van weergavesjablonen kunt u bepalen hoe zoekresultaten worden weergegeven en zich gedragen in webonderdelen met een zoekopdracht.

Weergavesjablonen zijn HTML-bestanden die aangeven welke beheerde eigenschappen van het zoekresultaat moeten worden weergegeven en hoe deze eigenschappen moeten worden weergegeven. Een weergavesjabloon kan bijvoorbeeld aangeven dat de beheerde eigenschap PublishingImage een foto van 100x100 pixels weergeeft en dat de beheerde eigenschap Title vetgedrukt en links van de afbeelding wordt weergegeven. U kunt een van de voorgedefinieerde weergavesjablonen gebruiken of uw eigen sjabloon maken.

De verschillende webonderdelen met een zoekopdracht beschikken over verschillende instellingen voor weergavesjablonen die zijn geoptimaliseerd voor het beoogde gebruik van dat webonderdeel. Het webonderdeel Inhoud zoeken geeft bijvoorbeeld standaard een lijst weer waarin voor elk item links een foto staat en rechts drie regels tekst.

Instellingen voor een weergavesjabloon wijzigen

  1. Selecteer in de lijst Besturingselement een weergavesjabloon die de ordening en indeling van de zoekresultaten en het algemene uiterlijk van het webonderdeel bepaalt.

  2. Selecteer in de lijst Item een weergavesjabloon voor de afzonderlijke items die worden weergegeven in de zoekresultaten in het webonderdeel.

  3. Schakel het selectievakje Niets weergeven wanneer er geen resultaten zijn in als u het webonderdeel niet wilt weergeven als de query in het webonderdeel geen zoekresultaten oplevert.

    Als u dit vakje uitschakelt, wordt het webonderdeel weergegeven, ook als er geen zoekresultaten zijn, en wordt het bericht 'Geen resultaat' weergegeven in de geselecteerde weergavesjabloon voor het besturingselement.

Wijzigen welke beheerde eigenschappen worden weergegeven in de velden in de weergavesjabloon voor items

Weergavesjablonen bevatten standaard een reeks eigenschaptoewijzingen die zijn gedefinieerd toen de weergavesjabloon werd gemaakt. U kunt deze instellingen echter negeren in een bepaald exemplaar van het webonderdeel Inhoud zoeken.

  1. Schakel onder Eigenschaptoewijzingen het selectievakje Verander de mapping van beheerde eigenschappen voor de velden in het sjabloon Items weergeven uit.

  2. Voer in de lijsten onder het selectievakje de beheerde eigenschap in die u wilt gebruiken voor dat veld, in de weergavesjabloon voor items.

    Als u meerdere namen van beheerde eigenschappen in een lijst invoert, scheidt u de beheerde eigenschappen door een puntkomma. Wanneer inhoud wordt weergegeven, wordt in SharePoint de eerste eigenschap die niet leeg is, gebruikt.

Zie voor meer informatie:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×