Weergaven maken of bewerken in databasemodeldiagrammen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een weergave beschouwen als een opgeslagen query. Weergaven zijn vooral handig als u toegang wilt krijgen tot gegevens uit meerdere tabellen of als u de gegevens zichtbaar wilt maken voor de gebruikers zonder dat deze de daadwerkelijke tabellen kunnen wijzigen.

Wat wilt u doen?

Een weergave toevoegen aan een databasemodeldiagram

Kolommen in tabellen toewijzen aan een weergave

De eigenschappen van een kolom in een weergave bewerken

De eigenschappen van een weergave bewerken

Een weergave verwijderen

Volgorde van weergaven in het codevenster wijzigen

Een naam ruimte-waarde voor een entiteit of weergave definiëren

Code maken voor weergaven

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

Uw versie van Microsoft Office Visio bevat hoogstwaarschijnlijk niet de functies die u zoekt. Als u wilt weten welke versie van Visio u hebt, klikt u op Info over Microsoft Office Visio in het menu Help. De naam van de versie vindt u in de bovenste tekstregel van het dialoogvenster.

De sjabloon Databasemodeldiagram is niet in Microsoft Office Visio Standard beschikbaar.

Microsoft Office Visio Professional ondersteunt de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio), maar forward-engineering wordt niet ondersteund (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren).

Opmerking: De volledige suite met databasemodelfuncties, waaronder tevens reverse-engineering en forward-engineering, vindt u in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects maakt deel uit van een MSDN Premium-abonnement, dat beschikbaar is voor de op rollen gebaseerde versies van Visual Studio Professional en Visual Studio Team System.

Een weergave aan een databasemodeldiagram toevoegen

 • Sleep een shape Weergave vanaf het stencil Relatie tussen eenheden of Relatie tussen objecten naar de tekenpagina.

Naar boven

Kolommen uit tabellen aan een weergave toewijzen

 1. Open het databasemodeldiagram met de weergave waaraan u kolommen wilt toevoegen.

 2. Dubbelklik op de weergave en klik vervolgens op Kolommen in de lijst Categorieën van het venster Eigenschappen van database.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het veld Fysieke naam van een lege regel en typ de naam van de kolom. Herhaal deze handeling voor elke kolom die u wilt toevoegen aan de weergave.

  • Klik op Toevoegen. De standaardnaam van de nieuwe kolom voldoet aan de naamgevingsregels die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Voorkeuren voor modellering. Als u de naam van de kolom wilt wijzigen, klikt u op de standaardkolomnaam en typt u een nieuwe naam. Herhaal deze handeling voor elke kolom die u wilt toevoegen aan de weergave.

 4. Klik op de naam van de kolom waarvan u de eigenschappen wilt definiëren en klik vervolgens op Bewerken.

 5. Klik op het tabblad Bron van het dialoogvenster Kolomeigenschappen weergeven op Bekende kolom in een andere tabel of weergave en klik vervolgens op Wijzigen.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Een kolom kiezen, in de lijst met tabellen en weergaven van het databasemodeldiagram, een kolom en klik vervolgens op OK.

 7. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op OK.

 8. Herhaal de stappen 4 tot en met 7 voor elke kolom die u hebt toegevoegd bij stap 3.

Naar boven

De eigenschappen van een kolom in een weergave bewerken

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de weergave met de kolommen die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Kolommen in de lijst Categorieën van het venster Eigenschappen van database.

 3. Klik op de naam van de kolom die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Bewerken.

 4. Klik in het dialoogvenster Kolomeigenschappen weergeven op het tabblad met de gegevens die u wilt bewerken en breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

 5. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op OK.

Naar boven

De eigenschappen van een weergave bewerken

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de weergave waarvan u de eigenschappen wilt bewerken om het dialoogvenster Eigenschappen van database te openen.

 3. Klik in het venster Eigenschappen van database op de categorie met de gegevens die u wilt bewerken en breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Naar boven

Een weergave verwijderen

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Klik op de tekenpagina op de weergave die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op DELETE.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Object verwijderen:

  • Klik op Ja als u de weergave wilt verwijderen van de tekenpagina en ook uit het model en het venster Tabellen en weergaven.

  • Klik op Nee als u de weergave van de tekenpagina wilt verwijderen, maar niet uit het model of het venster Tabellen en weergaven.

Opmerking: Als u het dialoogvenster Object verwijderen niet kunt zien tijdens het verwijderen van een object uit het diagram, wijst u Opties aan in het menu Database en klikt u op Model maken. Klik op het tabblad Logisch diagram van het dialoogvenster Voorkeuren voor databasemodellering, onder Bij het verwijderen van een object uit het diagram, op de optie Gebruiker vragen wat er moet gebeuren. Als u een weergave uit een model wilt verwijderen, kunt u ook op de weergave klikken in het venster Tabellen en weergaven en vervolgens op DELETE drukken.

Naar boven

Weergaven opnieuw indelen in het venster Code

 1. Als het venster Code nog niet is geopend, wijst u in het menu Database de optie Beeld aan en klikt u vervolgens op Code om het venster te openen.

  Opmerking: Deze opdracht is alleen beschikbaar in de sjabloon Databasemodeldiagram.

 2. Sleep een of meer weergaven naar een nieuwe positie in het venster.

Naar boven

Een naamruimtewaarde definiëren voor een entiteit of een weergave

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de eenheid of weergave waarvoor u de naamruimte wilt instellen om het venster Eigenschappen van database te openen.

 3. Klik op Definitie in de lijst Categorieën en geef vervolgens de unieke tekst op in het vak Naamruimte.

Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Naar boven

Code maken voor weergaven

 1. Sleep een shape van het type Weergave vanuit het stencil Relatie tussen entiteiten of Relatie tussen objecten.

 2. Dubbelklik op de shape om het venster Database-eigenschappen te openen.

 3. Klik onder Categorieën op SQL.

 4. Typ de code in het SQL-venster.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×