Weergavefilters maken in het ontwerp van een hulpmiddel Lijsten in SharePoint Workspace 2010

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt weergavefilters gebruiken om items op te nemen in een weergave of items uit te sluiten van een weergave op basis van opgegeven voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld alleen die items weergeven die zijn gemaakt met specifieke formulieren of alleen items weergeven als hun veldwaarden voldoen aan specifieke criteria.

In dit artikel

Overzicht: een weergavefilter maken

Filterexpressies toevoegen

Overzicht: een weergavefilter toevoegen

Een weergavefilter maken:

 1. Open de ontwerpfunctie van het hulpmiddel Lijsten.

 2. Klik op de weergave waarop u een weergavefilter wilt toepassen.

 3. Klik op het tabblad Filter.

 4. Schakel indien nodig formulieren in of uit.

  In de weergave worden alleen die items weergegeven die zijn gemaakt met de formuliersjablonen die u hebt ingeschakeld.

 5. Voeg filterexpressies toe om records op te nemen of uit te sluiten.

 6. Sla de ontwerpwijzigingen op en publiceer deze.

Naar boven

Filterexpressies toevoegen

Met een filterexpressie worden veldwaarden getest en worden alleen die items in een gegevensweergave weergegeven die aan de voorwaarde(n) van de expressie voldoen.

Een filterexpressie met één voorwaarde toevoegen

Als u een eenvoudige expressie wilt toevoegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer in de pop-uplijst het veld waarvan u de waarden wilt testen.

  Opmerking: Rich text-velden zijn alleen beschikbaar als hun eigenschap Doorzoekbaar is ingeschakeld.

 2. Selecteer een voorwaarde in de vervolgkeuzelijst.

  Welke voorwaarden in de lijst worden weergegeven, is afhankelijk van het veldtype. Voor tekstvelden worden opties weergegeven die betrekking hebben op teksttekenreeksen, zoals 'bevat' en 'begint met'. Voor datumvelden worden opties weergegeven die specifiek zijn voor datums, zoals [IsVandaag] om de huidige datum aan te geven.

 3. Voer in het tekstvak de waarde in waarop u wilt testen.

 4. Klik op Pictogram Voorwaarde toevoegen als de expressie wilt toevoegen.

In het volgende voorbeeld worden met de filterexpressie alle items weergegeven waarvan de waarde in het veld met de afdelingsnaam Sales is.

Eenvoudige weergave filterexpressie

Naar boven

Een filterexpressie met meerdere voorwaarden toevoegen

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om meer dan één voorwaarde in te stellen. Dit kunt u doen door een expressie toe te voegen die logische operatoren bevat. U kunt een expressie maken waarmee records alleen worden geselecteerd als aan ALLE voorwaarden wordt voldaan (logische operator EN) of als aan ÉÉN van de voorwaarden wordt voldaan (logische operator OF).

In het volgende voorbeeld zijn twee voorwaarden toegevoegd waarbij de optie 'Logische OF' is geselecteerd. Met de resulterende filterexpressie worden alle records weergegeven waarin de waarde in het veld met de afdelingsnaam 'Sales' of 'Marketing' is .

Weergavefilterexpressie met meerdere voorwaarden

Naar boven

Een voorwaarde in een filterexpressie bijwerken

Als u een voorwaarde wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de voorwaarde in het vak waarin de expressie wordt weergegeven.

  De onderdelen van de expressie worden in pop-uplijsten en een tekstvak met waarden weergegeven.

 2. Wijzig het gewenste deel van de voorwaarde.

 3. Klik op Pictogram Voorwaarde toevoegen

Naar boven

Een voorwaarde uit een filterexpressie verwijderen

Als u een voorwaarde wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de voorwaarde in het vak waarin de expressie wordt weergegeven.

 2. Klik op pictogram voorwaarde verwijderen

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×