Weergave van pagina's verbeteren door de cache voor pagina-uitvoer te configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als uw site een groot aantal bezoeken ontvangt, kunt u pagina-uitvoercaching voor veelgebruikte pagina's siteprestaties te verbeteren.

Opmerking: Als u gebruiken caching van pagina-uitvoer wilt, moet de functie publicatie zijn ingeschakeld voor uw site.

In dit artikel

Informatie over pagina-uitvoercaching

Een nieuwe cacheprofiel maken

Pagina-uitvoer cache-instellingen voor een siteverzameling configureren

Cache-instellingen voor pagina-uitvoer configureren op siteniveau

Pagina-uitvoer cache-instellingen voor pagina-indelingen configureren

Informatie over pagina-uitvoercaching

Pagina-uitvoer caching van winkels uitvoer van alle besturingselementen in een bepaalde pagina weergegeven en worden verschillende verschillende versies van deze vooraf weergegeven pagina ook opgeslagen. Cache-instellingen voor pagina-uitvoer kunnen worden geconfigureerd op het niveau van de siteverzameling, siteniveau, en om afzonderlijke pagina-indelingen. De cache voor pagina-uitvoer is standaard uitgeschakeld.

Nadat u een pagina eerste wordt weergegeven aan een gebruiker in een bepaalde gebruikersklasse, elke volgende keer dat de gebruiker die pagina in dezelfde klasse bekijkt, de pagina wordt sneller geladen, omdat de besturingselementen op de ASPX-pagina hoeft niet opnieuw uit te voeren om de HTML-code genereren. De hoeveelheid tijd die nodig zijn voor weergave van de pagina wordt verminderd. De cache voor pagina-uitvoer kunt serverprestaties verbeteren, omdat het daardoor server besturingselement activiteiten en oproepen naar de database.

Voordat u beslist uitvoercaching gebruiken voor het verbeteren van de pagina en de weergave pagina-item, kunt u overwegen de volgende lijst met mogelijke voor- en nadelen van het uitvoercaching van. De volgende lijst is niet volledig en er ook zijn mogelijk aanvullende overwegingen.

Voordelen van uitvoercaching van

Nadelen van het uitvoercaching van

 • Elke gelijkwaardige categorie van de inhoud (zoals pagina of een item in een pagina) ontvangt sneller antwoord en kunnen daarom korter latentie, nadat deze is in eerste instantie weergegeven.

 • Elke server gebruikt minder CPU-tijd en energie moet fungeren dezelfde pagina na de eerste weergave.

 • De schaal van elke gegevensbron voor de pagina kunt aanpassen als u wilt meer webclients dienen vanwege de verkeersstroom beperktere die uitvoer caching mogelijk maakt.

 • Voor elke pagina aanvraag waarvoor een uitvoer in de cache opgeslagen versie van een pagina wordt bediend, heeft de server geen naar:

  • Een retour aanbrengen in de database voor het ophalen van de broncode voor de ASPX-pagina en er .ascx-besturingselementen op de pagina.

  • Opnieuw laden en opnieuw weergeven de besturingselementen.

  • Opnieuw een query gegevensbronnen waarvoor de besturingselementen voor gegevens.

 • Extra geheugen uitvoercaching van worden gebruikt. Met elke versie van een pagina verbruikt geheugen op de Web-client.

 • Wanneer u met twee of meer front-endwebservers hebt gebruikt, uitvoercaching van invloed kan zijn op consistentie. U kunt een cacheprofiel niet als u wilt controleren op updates voor elke aanvraag en, bijvoorbeeld instructie wijzigingen in de versie van de pagina met webonderdelen in de uitvoercache genegeerd tot 60 seconden nadat de oorspronkelijke pagina wordt bijgewerkt. Als u twee front-endwebservers hebt in uw topologie en afhankelijk van de verdeling van de belasting gebruiken om te routeren verzoek van de gebruiker, kan een lezer van site-inhoud inconsistenties zien als de pagina wordt weergegeven door een server en klikt u vervolgens een volgende aanvraag wordt doorgestuurd naar een tweede server-wit hin dat venster 60 seconden.

Naar boven

Een nieuwe cacheprofiel maken

Cacheprofielen bevatten de specifieke cache-instellingen voor elk type cache voor pagina-uitvoer. Een cacheprofiel definieert de volgende soorten cache gedrag:

 • De lengte van de tijd die items moeten worden bewaard in de cache

 • Het inkorten van het beveiligingsbeleid

 • Het verlopen van instellingen, zoals duur en wijzigingen

 • De partition van een cache gebruikersmachtiging, rechten en andere aangepaste variabelen.

Omdat een cacheprofiel kan worden centraal gedefinieerd voor een siteverzameling, kunt u een profiel op één plaats bijwerken en de wijziging meteen wordt geïmplementeerd via de siteverzameling. U moet beheerder van een siteverzameling nieuwe cacheprofielen definiëren.

Opmerking: Cacheprofielen bepalen het gedrag van de cache voor pagina-uitvoer voor een siteverzameling, een afzonderlijke site of een basispagina waarop de cacheprofielen worden toegepast.

 1. Ga naar de introductiepagina van de hoofdsite van de siteverzameling.

 2. Klik in het menu Siteacties Bijschrift 4 op Site-instellingen.

 3. Klik op Site-verzameling cacheprofielenonder Beheer van de siteverzameling.

 4. Klik op Add New itemop de pagina Cacheprofielen.

 5. Typ in de sectie titel een titel voor het nieuwe cacheprofiel.

 6. Typ een naam voor het cacheprofiel in de sectie Naam weer te geven .

  De weergavenaam wordt weergegeven in de lijst met beschikbare cacheprofielen voor site-eigenaren en eigenaren van pagina-indeling.

 7. Typ een beschrijving voor het cacheprofiel in de sectie Beschrijving weergeven .

 8. Schakel het selectievakje om ervoor te zorgen dat alle items in de cache beveiligingsbeperking zijn in de sectie ACL-controle uitvoeren .

  Hoewel u het selectievakje in om aan te bieden extra snelheid wissen kunt, doe dit alleen voor sites of pagina-indelingen die ik heb geen gegevens moeten beveiligingsbeperking.

 9. Schakel het selectievakje cache inschakelen in de sectie ingeschakeld .

 10. Typ in de sectie duur het aantal seconden dat de in de cache opgeslagen versie beschikbaar.

 11. Selecteer in de sectie op wijzigingen controleren het selectievakje in om deze te valideren op elke pagina aanvraag dat de site niet is gewijzigd en de cache op wijzigingen naar de site leegmaken wordt.

  Hoewel u het selectievakje voor betere prestaties, wanneer u dat doet wissen kunt, het systeem wordt niet gecontroleerd op updates naar de site voor het aantal seconden dat is opgegeven in de sectie duur . Dit kan resulteren in gebruikers niet de meest recente informatie kunnen bekijken.

 12. Typ de aangepaste parameter volgens HttpCachePolicy.SetVaryByCustom in ASP.NET 2.0 opgegeven in de sectie variëren op aangepaste Parameter .

  Opmerking: Voor meer informatie over de parameters hier en in de volgende stappen verwijzen naar de .NET Framework-klassenbibliotheek op MSDN.

 13. Typ de aangepaste parameter volgens HttpCachePolicy.VaryByHeaders in ASP .NET 2.0 opgegeven in de sectie variëren op HTTP-koptekst .

 14. Typ de queryparameter volgens opgegeven HttpCachePolicy.VaryByParams in ASP .NET 2.0 in de sectie variëren op queryreeks-Parameters .

 15. Selecteer het selectievakje in om ervoor te zorgen dat gebruikers identieke effectieve machtigingen op alle beveiligbare objecten hebt nodig op dezelfde pagina in de cache opgeslagen als een andere gebruiker wordt weergegeven in de sectie variëren op rechten .

 16. Selecteer het cachetype volgens HttpCacheability in ASP .NET 2.0 opgegeven in de sectie Cachemogelijkheid .

 17. Schakel het selectievakje voor de beleidsregels die u toestaan dat beheerders en pagina ontwerpers van de indeling wilt wilt toepassen op geverifieerde scenario's in de sectie veilig voor geverifieerd gebruik .

 18. Schakel het selectievakje, worden omzeild het normale gedrag in welke personen met bewerken machtigingen hun pagina's in cache opgeslagen hebben in de sectie schrijvers toestaan in de cache opgeslagen inhoud kunnen bekijken .

  Dit gedrag in scenario's waarin u weet dat de pagina wordt gepubliceerd, maar hebben geen inhoud die mogelijk worden uitgecheckt of concept bestaat, zoals een webonderdeel Inhoudsquery inschakelen.

 19. Klik op Opslaan.

Naar boven

Pagina-uitvoer cache-instellingen voor een siteverzameling configureren

U moet beheerder van een siteverzameling naar de pagina-uitvoer cache-instellingen voor een siteverzameling configureren.

 1. Klik in het menu Siteacties Bijschrift 4 op Site-instellingen.

 2. Klik op Site-verzameling uitvoercachein de sectie Beheer van de siteverzameling .

 3. Als u wilt inschakelen uitvoer cache opslaan in de siteverzameling, klikt u op het selectievakje inschakelen uitvoercache .

  Een lijst met cache-instellingen op de pagina wordt weergegeven.

 4. Selecteer in de sectie Standaard pagina uitvoer cacheprofiel in de lijst Anonieme cacheprofiel het cacheprofiel voor anonieme gebruikers te gebruiken, en selecteer vervolgens in de lijst Geverifieerd cacheprofiel de cacheprofiel moet worden gebruikt voor geverifieerde gebruikers.

  Hiermee wordt het gebruik van de cache op basis van de verificatiemethoden die op de site zijn toegestaan geoptimaliseerd. Cacheprofielen voor pagina-uitvoer betrekking hebben op de portal publicatiepagina's.

 5. Voer een of meer van de volgende opties in de sectie Beleid voor Cache voor pagina-uitvoer :

  • Als u wilt instellen op een ander cacheprofiel voor publicerende sites, selecteert u het selectievakje publicerende sites op een andere pagina uitvoer cacheprofiel kunt gebruiken .

  • Als u wilt instellen op een cacheprofiel verschillende voor pagina-indelingen, selecteert u het selectievakje pagina-indelingen een andere pagina uitvoer cacheprofiel kunnen gebruiken .

 6. Schakel het selectievakje van de gegevens voor foutopsporing cache inschakelenop pagina's cache voor aanvullende informatie over pagina's in de siteverzameling, in de sectie Fouten opsporen in Cache-informatie weergeven.

  Deze groep omvat de datum en tijd waarop de pagina voor het laatst is weergegeven.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Cache-instellingen voor pagina-uitvoer configureren op siteniveau

Gebruik de volgende stappen voor het configureren van de pagina-uitvoer cache-instellingen voor een publicerende site. U moet de machtiging Volledig beheer voor een site voor het configureren van pagina-uitvoer cache-instellingen voor een site hebt.

 1. Klik in het menu Siteacties Bijschrift 4 op Site-instellingen.

 2. Klik op Site-uitvoercacheonder Sitebeheer.

 3. Voer een van de volgende opties onder Anonieme cacheprofiel:

 4. Selecteer de hele site anonieme als profiel wilt overnemen dat u op de pagina instellingen voor uitvoer Cache siteverzameling hebt geconfigureerd, overnemen het profiel < Profielnaam >.

 5. Selecteer een andere anonieme cacheprofiel voor een pagina, klikt u op selecteren van een pagina-uitvoer cacheprofiel.

 6. Voer een van de volgende opties onder Geverifieerd cacheprofiel:

 7. Als u wilt het hele site geverifieerde profiel dat is geconfigureerd op de pagina instellingen voor uitvoer Cache siteverzameling overnemen, selecteert u het profiel < Profielnaam > overnemen.

 8. Als u wilt selecteren, een andere geverifieerd cache profiel voor een pagina selecteren Selecteer een pagina-uitvoer cache-profiel .

 9. De instelling wilt toepassen s naar subsites in de siteverzameling, selecteert u de Deze instellingen op alle subsites toepassen selectievakje.

 10. Klik op OK .

Naar boven

Pagina-uitvoer cache-instellingen voor pagina-indelingen configureren

Gebruik de volgende stappen voor het configureren van de geverifieerde en anonieme cacheprofielen die wordt gebruikt in elke pagina-indeling. U moet ten minste een Designer voor een site voor het configureren van uitvoercache voor pagina-indelingen.

 1. Klik in het menu Siteacties Bijschrift 4 op Site-instellingen.

 2. Klik onder galerieënop basispagina's en pagina-indelingen.

 3. Wijs op de pagina Galerie met basispagina's op de naam van de pagina-indeling waaraan u wilt een cacheprofiel toepassen, klikt u op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Uitchecken.

 4. Opnieuw verwijzen naar de pagina-indeling, klikt u op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken.

 5. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

 6. In de Geverifieerd cacheprofiel vak, selecteer het cacheprofiel dat geverifieerde die u wilt toepassen op de pagina-indeling.

 7. In de Anonieme cacheprofiel vak, selecteer het cacheprofiel dat anonieme die u wilt toepassen op de pagina-indeling.

  Opmerking: Op sommige sites, moet u wellicht mogelijk moet u Pagina-indeling in de sectie met Inhoudstype selecteren voordat u dat de cache profielopties. ziet

 8. Klik op Opslaan.

 9. Wijs de naam van de pagina-indeling die u wilt inchecken, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Inchecken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×