Websites onderhouden met Visio

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u het dagelijks beheer over een website voert, weet u hoe belangrijk het is dat de gegevensstructuur en -stromen van de website goed in kaart worden gebracht, dat wijzigingen worden bijgehouden en dat verbroken koppelingen worden opgespoord en hersteld. U kunt deze en andere taken uitvoeren in Microsoft Office Visio Professional met de hulpmiddelen voor websiteplattegronden.

Wat wilt u doen?

De inhoud van uw site toewijzen

Selectievakje automatisch uw site op fouten

Bijhouden van wijzigingen aan uw site

Een plattegrond van de inhoud van een website maken

Het beheer van een website begint met een analyse van de huidige status. Als u een plattegrond van de website maakt, wordt een actuele grafische voorstelling van de structuur en inhoud van de website gemaakt.

Een websiteplattegrond die de hiërarchische structuur van de koppelingen in een website weergeeft.

Elke shape in de plattegrond vertegenwoordigt een koppeling in de website en elke shape bevat gegevens over het type koppeling en de locatie van de koppeling. Als u met de rechtermuisknop op een shape klikt, gaat u rechtstreeks van de shape naar de bijbehorende website.

 1. Wijs in Visio in het menu Bestand achtereenvolgens Nieuw en Software en database aan en klik vervolgens op Websiteplattegrond.

 2. Voer in het dialoogvenster Siteplattegrond genereren het webadres van een van de volgende servers in:

  • Een HTTP-server. Voer het adres van de website waarvan u een plattegrond wilt maken in het vak Adres in.

  • Een netwerkserver of een lokale vaste schijf. Klik op Bladeren om naar het bestand te gaan dat u wilt gebruiken als de hoofdmap van de plattegrond en klik vervolgens op Openen.

 3. Klik in het dialoogvenster Siteplattegrond genereren op Instellingen om de instellingen te bekijken voor het maximum aantal niveaus en het aantal koppelingen dat moet worden gevonden.

 4. Als u de instellingen wilt wijzigen, kunt elk van de volgende bewerkingen uitvoeren:

  • Wijzig op het tabblad Indeling de indelingsstijl van het websiteoverzicht, zoals het aantal niveaus dat moet worden gevonden of dat de tekening als een compacte boomstructuur of een stroomdiagram wordt weergegeven.

  • Selecteer op het tabblad Extensies de bestandstypen (zoals DOC, JPG of EXE) die u in het overzicht wilt opnemen.

  • Selecteer op het tabblad Protocollen de protocollen (zoals mailto, ftp of NNTP) die u in het overzicht wilt opnemen.

  • Selecteer op het tabblad Kenmerken de HTML-kenmerken (zoals HREF, SRC of CODE) waarin u wilt zoeken naar koppelingen.

  • Selecteer op het tabblad Geavanceerd de opties voor het verfijnen van de zoekcriteria.

  • Klik op OK.

 5. Klik op OK in het dialoogvenster Siteplattegrond genereren.

 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan om het websiteoverzicht op te slaan.

Naar boven

De website automatisch op fouten controleren

Een van de belangrijkste taken bij het websitebeheer is te zorgen dat de koppelingen actief en foutloos blijven.

Als u een plattegrond van een website maakt, wordt elke koppeling binnen de opgegeven parameters gevolgd en gecontroleerd op fouten. Koppelingen die fouten bevatten, worden in het Filtervenster van het overzicht weergegeven, terwijl ze in het Lijstvenster als shapes met een rode X erdoor worden weergegeven. Als deze vensters nog niet zijn geopend, wijst u in het menu Websiteplattegrond de opdracht Vensters aan en klikt u vervolgens op Filtervenster of Lijstvenster. U kunt snel een lijst met verbroken koppelingen en bijbehorende fouten genereren, zodat u overzichtelijk kunt werken en de nodige herstelbewerkingen kunt uitvoeren.

Een websiteplattegrond die de structuur van de site weergeeft. Shapes met een rode X duiden een verbroken koppeling aan.

Een rapport met de foutieve koppelingen voor de website maken

 1. Open het websiteoverzicht waarvoor u een foutrapport wilt maken.

 2. Wijs Rapporten aan in het menu Websiteplattegrond en klik op Websiteplattegrond - Koppelingen met fouten. Klik vervolgens op Uitvoeren.

 3. Selecteer het type bestand (zoals Excel of XML) waarin u de gegevens wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

  Er wordt een rapport gemaakt waarin alle koppelingen worden vermeld die fouten in de hyperlinks hebben.

 4. Als het rapport wordt geopend in een ander programma dan Visio, zoals Microsoft Office Excel, geeft u het rapport een naam en slaat u het op.

Verbroken koppelingen herstellen

Verbroken koppelingen kunnen het gevolg zijn van time-outfouten. U lost deze fouten op door met de rechtermuisknop op de koppeling te klikken en vervolgens op Vernieuwen of Bovenliggende hyperlink vernieuwen te klikken.

Verder kunnen verbroken koppelingen worden veroorzaakt door Site niet gevonden, De toegang is geweigerd, Wachtwoord vereist of door onjuiste bestandsnamen, incorrecte bestandslocaties en ontbrekende bestanden. Bij dergelijke fouten kan het bericht 404: De server kan de opgegeven informatie niet vinden worden weergegeven. Deze fouten moeten in de website worden hersteld.

De website en de plattegrond zijn niet dynamisch met elkaar verbonden. Wijzigingen die op de ene plek aanbrengt, worden niet automatisch overgenomen op de andere. Als u een verbroken koppeling hebt hersteld, kunt u de websiteplattegrond bijwerken door met de rechtermuisknop op de shape van de verbroken koppeling te klikken en Hyperlink vernieuwen te kiezen. Vervolgens verdwijnt de rode X.

Naar boven

Wijzigingen op de website bijhouden

Als er verschillende ontwikkelaars aan de website werken, kan het veel tijd kosten om hun werkzaamheden bij te houden. Met het vergelijkende rapport Websiteplattegrond kunt u twee versies van de website met elkaar vergelijken om te zien welke wijzigingen er in een bepaalde periode zijn gemaakt. Er wordt een lijst met de verschillen tussen beide versies gegenereerd. Hierin wordt aangegeven welke koppelingen maar in één van beide plattegronden voorkomt. Verder worden de volgende wijzigingen in de koppelingen op beide plattegronden weergegeven:

 • De foutstatus

 • De titel van het bestand

 • De bestandsgrootte

 • De datum waarop het bestand is gewijzigd

Stel dat u wilt weten hoeveel werk er elke week aan de website wordt verricht. U maakt dan aan het begin en einde van de week een plattegrond van website en bekijkt de verschillen tussen beide plattegronden in een vergelijkend rapport. U kunt het rapport ook vergelijken met het geplande werk voor die week om te bepalen of het websiteproject volgens planning verloopt.

Websiteplattegronden vergelijken

 1. Open de meest recente plattegrond van de website.

 2. Klik in het menu Websiteplattegrond op Vergelijken met het vorige document.

 3. Ga naar de websiteplattegrond die u wilt vergelijken met de plattegrond die u hebt geopend, en klik op Openen.

  De twee plattegronden worden automatisch met elkaar vergeleken waarna een HTML-rapport met de verschillen wordt gegenereerd.

 4. Geef het rapport een naam en sla het op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×