Websites onderhouden met Visio

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de dagelijkse activiteiten van een website beheert, weet u dat het belang rijk is om een duidelijke afbeelding van de algehele structuur en stroom van de site te hebben, ontwikkelings wijzigingen bij te houden en verbroken hyper links te controleren en herstellen. U kunt al deze taken en nog veel meer doen met de hulp middelen voor website plattegronden in micro soft Office Visio Professional.

Wat wilt u doen?

De inhoud van uw site toewijzen

Uw site automatisch op fouten controleren

Wijzigingen aan uw site bijhouden

De inhoud van uw site toewijzen

Het beheren van uw site begint met het analyseren van de huidige status. Wanneer u uw site toewijst, maakt u een up-to-date, grafische weer gave van de structuur en inhoud van de site.

Een websiteplattegrond die de hiërarchische structuur van de koppelingen in een website weergeeft.

Elke shape in de site kaart vertegenwoordigt een koppeling op uw website en elke shape bevat informatie over het type koppeling en de locatie. Als u met de rechter muisknop op een shape klikt, kunt u rechtstreeks van de shape naar de weblocatie bladeren.

 1. Wijs in Visio in het menu bestand de optie Nieuw aan, wijs software en data base aan en klik vervolgens op website overzicht.

 2. Voer in het dialoog venster site kaart genereren een site adres in voor een van de volgende opties:

  • Voer voor een http-server in het vak adres het adres in van de website die u wilt toewijzen.

  • Voor een netwerk server of een lokale harde schijf klikt u op Bladeren, navigeert u naar het gewenste bestand in de hoofdmap van de site kaart en klikt u vervolgens op openen.

 3. Klik in het dialoog venster site kaart genereren op instellingen om de instellingen te bekijken voor het maximum aantal niveaus en het aantal koppelingen dat wordt ontdekt.

 4. Als u de instellingen wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Wijzig op het tabblad indeling de stijl van de indeling van de website plattegrond, zoals het aantal niveaus dat u wilt ontdekken, of de tekening een compacte structuur of een stroom diagram laat zien.

  • Selecteer op het tabblad extensies het type bestanden (zoals. doc,. jpg of. exe) dat u wilt toewijzen.

  • Selecteer op het tabblad protocollen de protocollen (zoals mailto, FTP of NNTP) die u wilt toewijzen.

  • Selecteer op het tabblad kenmerken de HTML-kenmerken (zoals href, src of code) waarnaar u wilt zoeken.

  • Selecteer op het tabblad Geavanceerd opties waarmee u uw zoek criteria verder verfijnt.

  • Klik op OK.

 5. Klik in het dialoog venster site kaart genereren op OK.

 6. Als u de site kaart wilt opslaan, klikt u in het menu bestand op Opslaan.

Naar boven

Uw site automatisch op fouten controleren

De meest kritieke taken voor het beheren van uw site zijn actief en er is geen fout beschikbaar.

Wanneer u uw site toewijst, volgt Visio elke koppeling in de para meters die u hebt opgegeven en worden eventuele fouten die worden gevonden, bijgehouden. De koppelingen met fouten worden weer gegeven op de site kaart in het filter venster en in het lijst venster als shapes met rode x'en. Als deze vensters niet worden weer gegeven, wijst u in het menu website overzicht naar Windows en klikt u vervolgens op lijst venster of filter venster. U kunt snel een lijst met verbroken koppelingen genereren met de bijbehorende fouten om uw werk bij te houden en de nodige reparaties uit te voeren.

Een websiteplattegrond die de structuur van de site weergeeft. Shapes met een rode X duiden een verbroken koppeling aan.

Een rapport maken van koppelingen met fouten op uw site

 1. Open het site overzicht waarvoor u een fouten rapport wilt maken.

 2. Wijs in het menu website overzicht naar rapporten, klik op website plattegrond-koppelingen met fouten en klik vervolgens op uitvoeren.

 3. Selecteer het type bestand (zoals Excel of XML) waarin u de gegevens wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

  In Visio wordt een rapport met alle koppelingen met hyperlink fouten gemaakt.

 4. Als het rapport wordt geopend in een programma buiten Visio, zoals micro soft Office Excel, kunt u het rapport een naam geven en opslaan.

Verbroken koppelingen herstellen

Sommige verbroken koppelingen worden veroorzaakt door time-outfouten. Om deze fouten op te lossen, klikt u met de rechter muisknop op de koppeling en klikt u vervolgens op bovenliggend itemvernieuwen of vernieuwen.

Andere verbroken koppelingen worden veroorzaakt door een site die niet is gevonden, toegang geweigerd of wacht woord vereist, of onjuist bestands namen, onjuiste bestands locaties en ontbrekende bestanden, waardoor een fout bericht van 404 of bestand niet kan worden gevonden. Een of meer van deze opties moeten worden opgelost op uw website.

Uw website en de website plattegrond zijn niet dynamisch gekoppeld. het wijzigen van een item heeft niet automatisch invloed op de andere. Nadat u een verbroken koppeling op de website hebt hersteld, kunt u de site kaart bijwerken door met de rechter muisknop op de shape van de verbroken koppeling te klikken en vervolgens op Hyper Link vernieuwen te klikken. De rode X verdwijnt.

Naar boven

Wijzigingen aan uw site bijhouden

Als u meerdere ontwikkel aars hebt die op uw site werken, kunt u het bijhouden van hun werk snel een fulltime taak worden. Met het vergelijkings rapport voor website overzicht kunt u twee versies van uw site vergelijken om de wijzigingen te kwantificeren die gedurende een bepaalde periode zijn aangebracht. In het rapport worden de twee versies vergeleken en wordt een lijst met verschillen gegenereerd. Het bevat niet alleen de koppelingen die in een van de kaarten worden weer gegeven, maar u kunt ook de volgende wijzigingen in de koppeling in beide toewijzingen weer geven:

 • Fout status

 • Bestands naam

 • Bestandsgrootte

 • Bestands wijzigings datum

Stel dat u per week het werk op de site wilt kwantificeren. Wijs de site aan het begin van de week toe en aan het einde opnieuw. Vervolgens vergelijkt u de twee kaarten om een rapport van de wijzigingen te genereren. U kunt het rapport ook meten aan de planning van het geplande werk voor de week om te zien of uw website project op schema is.

Website plattegronden vergelijken

 1. Open de meest recente kaart van uw website.

 2. Klik in het menu website overzicht op vergelijken met het vorige document.

 3. Blader naar de website plattegrond waarmee u wilt vergelijken, selecteer het bestand en klik vervolgens op openen.

  De twee toewijzingen worden vergeleken en er wordt een HTML-rapport met de verschillen weer geven.

 4. Geef het rapport een naam en sla het op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×