Webonderdelen en pagina's met webonderdelen beheren en delen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit artikel is bestemd voor eigenaren en beheerders van sites. U vindt hier een overzicht van de manier waarop u galerieën en pagina's met webonderdelen configureert en beheert.

In dit artikel

Overzicht van galerieën met webonderdelen

De galerie met webonderdelen beheren

Een webonderdeel toevoegen aan een aangepaste groep

Importeren en exporteren van webonderdelen

Pagina met webonderdelen machtigingen beheren

Overzicht van galerieën met webonderdelen

Een galerie met webonderdelen is een centraal magazijn met webonderdelen waarin u een specifiek webonderdeel kunt zoeken tijdens het maken van een pagina met webonderdelen. Afhankelijk van de configuratie van de site, zijn er maximaal vier galerieën met webonderdelen beschikbaar. Als u over de juiste machtigingen beschikt, hebt u toegang tot de beschikbare galerieën met webonderdelen op de site door in het taakvenster op Bladeren of Zoeken te klikken. Nadat u het gewenste webonderdeel hebt gevonden, sleept u het naar de pagina met webonderdelen.

Gesloten webonderdelen

De galerie Gesloten webonderdelen bestaat uit een verzameling webonderdelen die beschikbaar zijn voor een bepaalde pagina met webonderdelen, maar die tijdens het bladeren door de pagina's of tijdens het ontwerp van de pagina's niet zichtbaar zijn op de pagina. Voor elke pagina met webonderdelen is een afzonderlijke galerie Gesloten webonderdelen beschikbaar. Met behulp van deze galerie kan de auteur van een pagina met webonderdelen bijvoorbeeld een verzameling aanbevolen webonderdelen maken die gebruikers kunnen toevoegen aan de pagina met webonderdelen.

De galerie met Webonderdelen gesloten bevat ook webonderdelen in één keer die zijn op de pagina maar die door u of een andere gebruiker zijn gesloten (Klik op het menu webonderdeel Menu Webonderdeel , klikt u op sluitenof klik op Sluiten (knop) ). Webonderdelen sluiten door u wanneer u de pagina met webonderdelen in een persoonlijke weergave aanpassen of door de pagina met webonderdelen auteur van de pagina voor alle gebruikers in een gedeelde weergave.

Een webonderdeel dat wordt gesloten, wordt van de pagina met webonderdelen naar de galerie Gesloten webonderdelen verplaatst. Anders dan een verwijderd webonderdeel bevindt een gesloten webonderdeel zich, technisch gesproken, nog steeds op de pagina met webonderdelen, maar is het niet beschikbaar omdat de bijbehorende eigenschap IsIncluded is ingesteld op False. Als u over de juiste machtiging beschikt, kunt u het webonderdeel echter op elk gewenst moment opnieuw toevoegen aan de pagina met webonderdelen.

Galerie met site-naam

De Galerie met Site-naam is vaak het centrale galerie met webonderdelen voor uw werkgroep. Deze galerie met webonderdelen is gewoonlijk beheerd door uw serverbeheerder, die wordt bepaald welke webonderdelen beschikbaar en veilige voor uw site. De naam van deze galerie is gebaseerd op de titel van uw site. Als uw site sitenaam heet, wordt de galerie met bijvoorbeeld van Menna reizen galerie genoemd. Er is slechts één Galerie met Site-naam voor elke siteverzameling en eventuele subsites onder deze.

Galerie van server

Grote bedrijven met tal van sites die het handig vinden om dezelfde reeks webonderdelen te installeren op meerdere sites, kunnen voor de opslag van webonderdelen gebruikmaken van de Servergalerie.

Door de ontwikkeling van een pakket met webonderdelen-bestand (.cab), kunt u webonderdelen uit een Galerie met Server implementeren. Zie voor meer informatie over het implementeren van webonderdelen op servers de Windows SharePoint Services 3.0 SDK, die verkrijgbaar is bij de Windows SharePoint Services Developer Center op MSDNis.

Opmerking: Mogelijk zijn er extra galerieën beschikbaar.

Naar boven

De galerie met webonderdelen beheren

U kunt een galerie met webonderdelen gebruiken voor het beheren van de webonderdelen die beschikbaar voor uw site en alle onderliggende sites zijn. U kunt toevoegen en nieuwe webonderdelen uploaden en bepaalde eigenschappen van webonderdeel in de galerie met webonderdelen wijzigen. Toegevoegd aan de galerie met webonderdelen worden vermeld onder de Galerie met Site-naam in het taakvenster.

Opmerking: De galerie met webonderdelen kan alleen worden beheerd door de beheerder van een siteverzameling of door iemand die beschikt over het machtigingsniveau Volledig beheer voor de site. Het beheer kan alleen worden uitgevoerd in de hoofdsite van de siteverzameling. Als u het menu Site-instellingen niet kunt openen of als de koppeling Webonderdelen niet wordt vermeld op de pagina Site-instellingen, neemt u contact op met de beheerder van de siteverzameling voor assistentie.

 1. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 1. Klik op Webonderdelen in de kolom Galerieën.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuw als u nieuwe webonderdelen aan de galerie wilt toevoegen.

  • Klik op Uploaden als u een webonderdeel wilt uploaden met behulp van een DWP- of WEBPART-bestand.

  • Als u wilt de eigenschappen voor een specifiek webonderdeel bewerken, klikt u op de bewerken knop Knopafbeelding naast de naam van het webonderdeel.

Naar boven

Een webonderdeel toevoegen aan een aangepaste groep

Het is mogelijk om webonderdelen op te nemen in aangepaste groepen die u opgeeft. Als u de pagina in de bewerkingsmodus weergeeft en op Een webonderdeel toevoegen klikt, wordt de aangepaste groep vermeld in de sectie Alle webonderdelen van het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen.

Opmerking: Een webonderdeel kan slechts in één groep worden opgenomen.

 1. Klik op het menu Siteacties Knopafbeelding , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 1. Klik op Webonderdelen in de kolom Galerieën.

 2. Klik op de bewerken knop Knopafbeelding voor het webonderdeel dat u wilt bewerken.

 3. Voer in de sectie Groep een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het webonderdeel wilt toevoegen aan een bestaande groep, selecteert u de naam van de groep.

  • Als u het webonderdeel wilt toevoegen aan een nieuwe groep, klikt u op Geef een eigen waarde op en typt u de naam van de nieuwe groep in het tekstvak.

 4. Klik op OK. Het webonderdeel wordt vermeld onder de groepnaam in de sectie Alle webonderdelen van het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen.

Naar boven

Webonderdelen importeren en exporteren

Webonderdelen zijn zodanig ontworpen dat ze probleemloos kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd. Als u persoonlijke instellingen maakt voor een webonderdeel of als de site-eigenaar een wijziging aanbrengt in een webonderdeel voor alle gebruikers, kunnen u of de site-eigenaar dit webonderdeel delen met andere gebruikers van de site of zelfs van een andere site. Voorbeelden:

 • U kunt een webonderdeel exporteren uit een pagina met webonderdelen en het beschrijvingsbestand ervan (.DWP of .WEBPART) vervolgens delen met andere gebruikers. Andere gebruikers kunnen het webonderdeel dan importeren in een pagina met webonderdelen. Ook kan de site-eigenaar het webonderdeel rechtstreeks uploaden naar een galerie met webonderdelen waar het toegankelijk is voor alle gebruikers.

 • Een site-eigenaar kan een webonderdeel exporteren uit een galerie met webonderdelen en het bestand vervolgens opslaan op een openbare locatie. Andere gebruikers kunnen het webonderdeel dan importeren in een pagina met webonderdelen. Of een andere site-eigenaar kan het beschrijvingsbestand van het webonderdeel uploaden naar een galerie met webonderdelen op een andere site.

In al deze gevallen is het belangrijk ervoor te zorgen dat ook het assemblybestand van het webonderdeel wordt geïnstalleerd op de nieuwe site zodat het nieuwe webonderdeel dat u hebt gemaakt kan worden uitgevoerd op de nieuwe site.

Opmerking: U kunt een webonderdeel Lijstweergave niet exporteren. Lijsten zijn specifiek voor een site en kunnen niet worden overgebracht naar andere sites op dezelfde manier als andere webonderdelen. Als u gegevens uit een lijst van een site verplaatsen naar een andere wilt, kunt u gegevens in de lijst van de ene site exporteren en vervolgens de gegevens importeren in een lijst op de andere site. Wanneer u een nieuwe lijst op de andere site maakt, wordt een nieuwe webonderdeel Lijstweergave gemaakt en toegevoegd aan de galerie met naam.

Een webonderdeel exporteren

U kunt een webonderdeel exporteren en delen met andere gebruikers. Het webonderdeel Lijstweergave kan niet worden geëxporteerd. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld de webonderdelen Inhoudseditor, Formulier, Paginaviewer, XML en Afbeelding te exporteren.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het webonderdeel menu Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt bewerken en klik vervolgens op exporteren.

 3. Klik op Opslaan in het menu Bestand downloaden.

 4. Selecteer de locatie waar u het bestand van het webonderdeel wilt opslaan.

 5. Typ een naam in het vak Bestandsnaam als u het bestand met een andere naam wilt opslaan.

 6. Klik op Opslaan.

Een webonderdeel importeren

Een webonderdeel dat u hebt geëxporteerd uit een andere pagina of site, of een webonderdeelbestand dat u hebt ontvangen van iemand anders, kunt u importeren en gebruiken op uw pagina met webonderdelen.

Opmerking: Een webonderdeel importeren stelt beschikbaar alleen op de pagina met webonderdelen aan waarin het is geïmporteerd, niet naar andere pagina's op de site. Zie voor informatie over het uploaden van webonderdelen op de server voor gebruik door meerdere sites, de Windows SharePoint Services 3.0 SDK, die verkrijgbaar is bij de Windows SharePoint Services Developer Center op MSDNis.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik in de webonderdeelzone die u wilt toevoegen aan het webonderdeel op Een webonderdeel toevoegen.

 3. Klik op Galerie met geavanceerde webonderdelen en opties om het taakvenster weer te geven.

 4. Klik boven in het taakvenster op de pijl en vervolgens op Importeren.

 5. Klik op Bladeren.

 6. Zoek het webonderdeelbestand dat u wilt importeren en klik op Openen.

 7. Klik op Uploaden.

 8. Selecteer de webonderdeelzone waaraan u het webonderdeel wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

  Tip: U kunt het webonderdeel ook naar de gewenste locatie op de pagina met webonderdelen slepen.

Naar boven

Machtigingen voor pagina's met webonderdelen beheren

U kunt machtigingen beheren voor afzonderlijke pagina's met webonderdelen die u maakt. Door de machtigingen voor een pagina met webonderdelen te wijzigen, kunt u bepalen wie wat met de pagina mag doen. U kunt bijvoorbeeld opgeven welke gebruikers de pagina mogen bewerken en welke gebruikers de pagina alleen maar mogen lezen.

 1. Open de documentbibliotheek die de pagina met webonderdelen bevat.

 2. Wijs de naam van de pagina met webonderdelen aan, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het document machtigingen van de bovenliggende map overneemt of bibliotheek en u wilt doorgaan met overname van machtigingen, klik op het menu Acties Afbeelding van menu , klikt u op Machtigingen van de bovenliggende site beheren.

  • Als het document machtigingen van de bovenliggende map overneemt of bibliotheek en u wilt unieke machtigingen gebruiken voor het document op het menu Acties Afbeelding van menu , klikt u op Machtigingen bewerken.

  • Ga verder met stap 5 als voor het document unieke machtigingen worden gebruikt.

 4. Klik op OK.

 5. Schakel de selectievakjes in voor gebruikers of groepen die u wilt bewerken.

 6. Klik op het menu Acties Afbeelding van menu , op Gebruikersmachtigingen bewerken.

 7. Schakel de selectievakjes in voor machtigingen die u aan de gebruikers of groepen wilt toewijzen en klik op OK.

Opmerking: Standaard nemen alle nieuwe pagina's met webonderdelen machtigingen over van de bovenliggende map of documentbibliotheek. Wanneer u de machtigingen voor een pagina met webonderdelen voor de eerste keer bewerkt, maakt de pagina gebruik van de unieke machtigingen die u opgeeft. Klik op Machtigingen van bovenliggende site overnemen op het tabblad Machtigingen als u de standaardmachtigingen wilt herstellen. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het beheren en overnemen van machtigingen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×