Webonderdelen aanpassen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de eigenaar van een webpagina, kunt u webonderdelen op verschillende manieren aanpassen. Vanuit een webbrowser, kunt u eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van de onderhoudspagina voor webonderdelen. U kunt de webonderdelen verder aanpassen met behulp van een webdesign-toepassing die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Vindt u koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van webonderdelen en pagina's met webonderdelen in de sectie Zie ook .

In dit artikel

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

Openen en gebruiken van een onderhoudspagina voor webonderdelen

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

U kunt de kenmerken van een webonderdeel wijzigen door het toewijzen van waarden aan de eigenschappen van webonderdeel. Alle webonderdelen delen een reeks gemeenschappelijke eigenschappen waarmee u kenmerken kunt opgeven voor de vormgeving, indeling en andere informatie. Een webonderdeel kunnen ook aangepaste eigenschappen die alleen voor dat webonderdeel gelden bevatten.

Opmerking: Als de pagina met webonderdelen is opgeslagen in een documentbibliotheek, moet u mogelijk het document Pagina met webonderdelen uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt, zoals het toevoegen van webonderdelen. Check wanneer u klaar bent het document weer in de bibliotheek in om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle gebruikers.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Het webonderdeel menu Menu Webonderdeel van het webonderdeel waarvoor u wilt wijzigen van de eigenschappen op en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u zich in een gedeelde weergave, klikt u op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

  • Als u zich in een persoonlijke weergave, klikt u op Mijn webonderdeel wijzigen.

 3. Wijzig de eigenschappen die u wilt wijzigen.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het taakvenster door op OK te klikken. Klik op Toepassen als u uw wijzigingen wilt bekijken zonder het taakvenster te sluiten.

De lijst met eigenschappen voor het geselecteerde webonderdeel wordt weergegeven in het taakvenster. Dit zijn de algemene eigenschappen, evenals alle aangepaste eigenschappen die de ontwikkelaar van het webonderdeel is gedefinieerd voor het webonderdeel. Als u zich in een persoonlijke weergave, kan de ontwikkelaar van het webonderdeel hebt beperkt welke aangepaste eigenschappen voor dat webonderdeel kunnen worden gewijzigd.

In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van verschillende typen webonderdelen.

Naar boven

Openen en gebruiken van een onderhoudspagina voor webonderdelen

Als u problemen met een webonderdeel of de verbinding tussen webonderdelen op uw pagina met webonderdelen ondervindt, kunt u de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken om te helpen isoleren en het probleem is opgelost. U moet de juiste webonderdeel, pagina met webonderdelen of webonderdeel zone toestemming voor het gebruik van de onderhoudspagina voor webonderdelen.

Tip:  Als u niet zeker weet welk webonderdeel of welke verbinding tussen webonderdelen een probleem veroorzaakt op uw pagina met webonderdelen, is het verstandig stapsgewijs te werken door de webonderdelen één voor één te sluiten en vervolgens door de pagina met webonderdelen te bladeren (klik op Terug naar de pagina met webonderdelen) om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Nadat u het webonderdeel hebt gevonden dat problemen veroorzaakt, kunt u dit webonderdeel herstellen of verwijderen.

 1. Open de documentbibliotheek waarin de pagina met webonderdelen.

 2. Wijs de naam van de pagina met webonderdelen, klikt u op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken.

 3. Klik op Pagina met webonderdelen openen in de onderhoudsweergave om de onderhoudspagina voor webonderdelen te openen.

 4. Controleer of de gewenste weergave (de persoonlijke of de gedeelde weergave) is geactiveerd. Als u de weergave wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als de persoonlijke weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de gedeelde weergave, klikt u op Naar de gedeelde weergave.

  • Als de gedeelde weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de persoonlijke weergave, klikt u op Naar de persoonlijke weergave.

 5. Selecteer een of meer webonderdelen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een webonderdeel naar de galerie met de webonderdelen op de pagina wilt verplaatsen, klikt u op Sluiten.

  • Verwijder persoonlijke eigenschapswaarden en herstel de gedeelde eigenschapswaarden van het webonderdeel door op Opnieuw instellen te klikken. U wordt om bevestiging gevraagd voordat een webonderdeel wordt hersteld.

  • Als u wilt een webonderdeel permanent verwijderen uit de pagina met webonderdelen, klikt u op verwijderen. U wordt gevraagd om bevestiging alvorens een webonderdeel verwijderen.

   Is het mogelijk te zijn gemachtigd om te verwijderen van een webonderdeel in een gedeelde weergave, maar niet in een persoonlijke weergave.

 6. Als u klaar bent, klikt u op Terug naar de pagina met webonderdelen.

  Tip: Toevoegen voor toegang tot de onderhoudspagina voor webonderdelen voor een pagina met webonderdelen die niet worden opgeslagen in een documentbibliotheek, zoals de introductiepagina van de site, ?content = 1 naar het einde van de URL voor de pagina.

Opmerking: U kunt de onderhoudspagina voor webonderdelen niet gebruiken om te sluiten, opnieuw instellen of verwijderen van een statische webonderdeel (dat wil zeggen, een webonderdeel buiten een webonderdeelzone). Een statische als webonderdeel wilt behouden, moet u een webdesign-toepassing die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Opmaak

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×