Office
Aanmelden

Webonderdelen aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de eigenaar bent van een webpagina, kunt u de webonderdelen op verschillende manieren aanpassen. Vanuit de webbrowser kunt u de eigenschappen van de webonderdelen wijzigen via de onderhoudspagina voor webonderdelen. U kunt de webonderdelen verder bewerken in een webdesign-toepassing die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar pagina's met meer informatie over het aanpassen van webonderdelen en pagina's met webonderdelen.

In dit artikel

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

Openen en gebruiken van een onderhoudspagina voor webonderdelen

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen via het taakvenster

U kunt de kenmerken van een webonderdeel aanpassen door waarden toe te wijzen aan de bijbehorende eigenschappen van het webonderdeel. Alle webonderdelen delen een aantal gemeenschappelijke eigenschappen waarmee u kenmerken kunt opgeven voor vormgeving, opmaak en andere informatie. Een webonderdeel kan ook aangepaste eigenschappen hebben die alleen van toepassing zijn op het desbetreffende webonderdeel.

Opmerking: Als de pagina met webonderdelen is opgeslagen in een documentbibliotheek, moet u mogelijk het document Pagina met webonderdelen uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt, zoals het toevoegen van webonderdelen. Check wanneer u klaar bent het document weer in de bibliotheek in om de wijzigingen zichtbaar te maken voor alle gebruikers.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Het webonderdeel menu Menu Webonderdeel van het webonderdeel waarvoor u wilt wijzigen van de eigenschappen op en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gedeelde weergave actief is, klikt u op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

  • Als de persoonlijke weergave actief is, klikt u op Mijn webonderdeel wijzigen.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het taakvenster door op OK te klikken. Klik op Toepassen als u uw wijzigingen wilt bekijken zonder het taakvenster te sluiten.

De lijst met eigenschappen die van toepassing zijn op het geselecteerde webonderdeel wordt weergegeven in het taakvenster. Dit zijn alle gemeenschappelijke eigenschappen plus alle aangepaste eigenschappen die de ontwikkelaar van het webonderdeel heeft gedefinieerd voor dit webonderdeel. Als de persoonlijke weergave is geactiveerd, kunnen de eigenschappen die voor dat webonderdeel kunnen worden gewijzigd door de ontwikkelaar van de webonderdelen zijn beperkt.

Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar pagina's met meer informatie over het aanpassen van verschillende soorten webonderdelen.

Naar boven

Een onderhoudspagina voor webonderdelen openen en gebruiken

Als u problemen ondervindt met een webonderdeel of een verbinding tussen webonderdelen op de pagina met webonderdelen, kunt u de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken om het probleem op te sporen en op te lossen. U moet over de juiste machtiging voor het webonderdeel, de pagina met webonderdelen of de webonderdeelzone beschikken om de onderhoudspagina voor webonderdelen te kunnen gebruiken.

Tip: Als u niet zeker weet welk webonderdeel of welke verbinding tussen webonderdelen een probleem veroorzaakt op uw pagina met webonderdelen, is het verstandig stapsgewijs te werken door de webonderdelen één voor één te sluiten en vervolgens door de pagina met webonderdelen te bladeren (klik op Terug naar de pagina met webonderdelen) om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Nadat u het webonderdeel hebt gevonden dat problemen oplevert, kunt u besluiten dit webonderdeel te herstellen of te verwijderen.

 1. Open de documentbibliotheek die de pagina met webonderdelen bevat.

 2. Wijs de naam aan van de pagina met webonderdelen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken.

 3. Klik op Pagina met webonderdelen openen in de onderhoudsweergave om de onderhoudspagina voor webonderdelen te openen.

 4. Controleer of de gewenste weergave is geactiveerd, de persoonlijke of de gedeelde weergave. Als u de weergave wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als de persoonlijke weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de gedeelde weergave, klikt u op Naar de gedeelde weergave.

  • Als de gedeelde weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de persoonlijke weergave, klikt u op Naar de persoonlijke weergave.

 5. Selecteer een of meer webonderdelen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een webonderdeel naar de galerie met de webonderdelen op de pagina wilt verplaatsen, klikt u op Sluiten.

  • Verwijder persoonlijke eigenschapswaarden en herstel de gedeelde eigenschapswaarden van het webonderdeel door op Herstellen te klikken. U wordt om bevestiging gevraagd voordat een webonderdeel wordt hersteld.

  • Als u een webonderdeel definitief van de pagina met webonderdelen wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. U wordt om een bevestiging gevraagd voordat u een webonderdeel verwijdert.

   Het is mogelijk dat u een machtiging hebt om een webonderdeel te verwijderen in een gedeelde weergave, maar niet in een persoonlijke weergave.

 6. Als u klaar bent, klikt u op Terug naar de pagina met webonderdelen.

  Tip: Toevoegen voor toegang tot de onderhoudspagina voor webonderdelen voor een pagina met webonderdelen die niet worden opgeslagen in een documentbibliotheek, zoals de introductiepagina van de site, ?content = 1 naar het einde van de URL voor de pagina.

Opmerking: U kunt de onderhoudspagina voor webonderdelen niet gebruiken om een statisch webonderdeel (dat wil zeggen, een webonderdeel dat zich buiten een webonderdeelzone bevindt) te sluiten, te herstellen of te verwijderen. Als u een statisch webonderdeel wilt behouden, moet u een webdesign-toepassing gebruiken die compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Naar boven

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster, kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

 • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Een ontwikkelaar van webonderdelen kan ervoor hebben gekozen één of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen niet weer te geven voor een bepaald webonderdeel, of kan hebben besloten extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet worden vermeld in de onderstaande secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen voor webonderdelen kunnen door sommige instellingen voor machtigingen en eigenschappen worden uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u het volledige webonderdeel weer op de pagina wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Standaard is de status van de basis ingesteld op Normaal en wordt de volledige webpagina weergegeven. Wanneer de status is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en is het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen, maar het niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de knopinfo op die wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u webonderdelen zoekt met behulp van de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het werkvenster in de volgende galerieën met webonderdelen: site, virtuele server en de pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers moeten het venster sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.

 • Niet-modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers hoeven het venster niet te sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×