Webonderdeel Sitegebruikers

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt het webonderdeel Sitegebruikers gebruiken voor het weergeven van gebruikers en groepen die gemachtigd zijn om een site te gebruiken.

Het webonderdeel Sitegebruikers kunt u meer informatie over de gebruikers van uw site. Wanneer u op de naam van een gebruiker klikt, ziet u een pagina met informatie over deze gebruiker.

Als uw organisatie is geconfigureerd Chatservices, zoals Microsoft Windows Messenger of Microsoft Office Communicator, als u wilt werken met uw siteverzameling bevindt, een aanwezigheidsindicator status wordt weergegeven naast de naam van de gebruiker binnen de site. U kunt klikken op het veld Statusindicator een e-mailbericht verzenden, een vergadering plannen, een telefoongesprek starten, een chatbericht verzenden of de gebruiker toevoegen aan het adresboek in uw e-mailprogramma.

Het webonderdeel Sitegebruikers wordt automatisch weergegeven op de startpagina van een site met documentwerkruimte. U kunt het webonderdeel Sitegebruikers ook toevoegen aan een pagina met webonderdelen.

Als de site met unieke machtigingen (geen machtigingen overneemt van de bovenliggende site), het webonderdeel Sitegebruikers bevat ook een opdracht voor het toevoegen van nieuwe gebruikers aan de site.

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Sitegebruikers

Hierna volgen de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Sitegebruikers. Bepaalde eigenschappen is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van hoe uw site is ingesteld.

Opmerking: U kunt deze aangepaste eigenschappen niet bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Aantal weer te geven items

Hiermee geeft u op hoeveel gebruikersnamen maximaal in het webonderdeel worden weergegeven. Dit aantal moet tussen 1 en 1000 liggen.

Weergavetype

Hiermee geeft u op welke typen gebruikers of groepen in het webonderdeel worden weergegeven.

Type werkbalk

Hiermee geeft u op of de koppeling Nieuwe gebruiker toevoegen wordt weergegeven voor het webonderdeel.

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen hebben een reeks gemeenschappelijke eigenschappen die hun vormgeving, opmaak en geavanceerde kenmerken bepalen.

Opmerking: De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster, kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

  • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

  • Een ontwikkelaar van webonderdelen kan ervoor hebben gekozen één of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen niet weer te geven voor een bepaald webonderdeel, of kan hebben besloten extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet worden vermeld in de onderstaande secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

  • Eigenschappen van webonderdelen kunnen worden uitgeschakeld of verborgen bij bepaalde machtigings- en eigenschapsinstellingen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u het volledige webonderdeel weer op de pagina wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Standaard is de status van de basis ingesteld op Normaal en wordt de volledige webpagina weergegeven. Wanneer de status is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u aan of de titelbalk en rand van het kader voor het webonderdeel worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en is het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen, maar het niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen op waarin het webonderdeel is opgenomen.

Opmerking: De zones van pagina's met webonderdelen die u niet mag wijzigen, worden niet weergegeven in de keuzelijst.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie op van een webonderdeel in een zone die meerdere webonderdelen bevat.

U kunt de volgorde opgeven door een positief geheel getal in het tekstvak te typen.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verwijderd van de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel naar een andere zone mag worden verplaatst.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel mogen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de knopinfo op die wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u webonderdelen zoekt met behulp van de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het werkvenster in de volgende galerieën met webonderdelen: site, virtuele server en de pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

  • Modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers moeten het venster sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.

  • Niet-modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers hoeven het venster niet te sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

  • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Bericht bij importfout

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×