webonderdeel Paginaviewer

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om een webpagina, bestand of map op een pagina met webonderdelen weer te geven. U voert een hyperlink, bestandspad of mapnaam in voor een koppeling naar de inhoud.

Notities: 

 • U kunt het webonderdeel Paginaviewer alleen gebruiken in een browser die het HTML-element IFRAME ondersteunt.

 • Voor het weergeven van een bestand of map is Microsoft Internet Explorer vereist.

In dit artikel

Manieren waarop u het webonderdeel Paginaviewer kunt gebruiken

Hoe het webonderdeel Paginaviewer een webpagina binnen een pagina met webonderdelen weergeeft

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Manieren om het webonderdeel Paginaviewer te gebruiken

U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om de volgende items weer te geven:

 • Een favoriete nieuwsbron op internet in een speciale nieuwssectie van een pagina met webonderdelen.

 • Een lijst met actieve werkgroepbestanden op een netwerkserver die u op geregelde basis wilt bekijken.

 • Een veelgebruikt document of werkblad.

Naar boven

De wijze waarop het webonderdeel Paginaviewer een webpagina weergeeft binnen een pagina met webonderdelen

De gekoppelde inhoud van het webonderdeel Paginaviewer wordt gescheiden van andere inhoud op de pagina met webonderdelen met behulp van het HTML-element IFRAME. Dit element zorgt ervoor dat eventuele HTML-elementen die als inhoud worden weergegeven in het webonderdeel Paginaviewer niet in conflict komen met andere HTML-elementen op de pagina met webonderdelen. Zo kan de pagina met webonderdelen bijvoorbeeld al een HTML-element FORM bevatten en zou de pagina niet correct worden weergegeven als de gekoppelde inhoud ook een HTML-element FORM zou bevatten dat niet was opgenomen binnen het HTML-element IFRAME.

Met het webonderdeel Paginaviewer wordt inhoud asynchroon van de rest van de pagina weergegeven. Dit betekent dat u andere webonderdelen op de pagina kunt blijven bekijken en gebruiken als het lang duurt voordat de inhoud wordt geretourneerd.

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer

De volgende tabel bevat de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Paginaviewer:

Opmerking: U kunt deze aangepaste eigenschappen niet bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Groep Webpagina, Map of Bestand

Hiermee geeft u het type inhoud op dat u wilt weergeven in het webonderdeel Paginaviewer.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Webpagina     Selecteer deze optie als u een webpagina wilt weergeven als inhoud van het webonderdeel Paginaviewer. Bij deze optie wordt automatisch http:// (Hypertext Transfer Protocol) toegevoegd in het tekstvak Koppeling en wordt de knop Bladeren verborgen als deze zichtbaar is. Dit is de standaardwaarde.

 • Map     Selecteer deze optie als u een lijst met bestanden in een map wilt weergeven. Bij deze optie wordt de knop Bladeren verborgen als deze zichtbaar is.

 • Bestand     Selecteer deze optie als u de inhoud van een bestand wilt weergeven. Met deze optie wordt tevens de knop Bladeren weergegeven onder het tekstvak Koppeling. Het bestand wordt geopend in een apart browservenster of in het webonderdeel als de toepassing waarmee het bestand wordt geopend in line activering voor dat bestand in het browservenster ondersteunt.

Koppeling

Hiermee geeft u een bestand, hyperlink of map op die wordt verbonden met de inhoud die u wilt weergeven in het webonderdeel Paginaviewer.

 • Als u de bovengenoemde optie Webpagina selecteert, moet u een geldige hyperlink invoeren. U kunt de volgende twee geldige hyperlinkprotocollen gebruiken:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://).

  • Hypertext Transfer Protocol met privacy (https://). Hierbij wordt gebruikgemaakt van SSL-codering (Secure Sockets Layer).

   U kunt een absolute URL of een relatieve URL invoeren. U kunt echter geen bestandspad gebruiken.

 • Als u de bovengenoemde optie Map selecteert, moet u een geldige lokale of netwerkmap invoeren. Voor het weergeven van een map is Microsoft Internet Explorer vereist.

 • Als u de bovengenoemde optie Bestand selecteert, moet u een geldig bestandspad invoeren. Voor het weergeven van een bestand is Microsoft Internet Explorer vereist. U kunt echter ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken.

Naar boven

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen hebben een reeks gemeenschappelijke eigenschappen die hun vormgeving, opmaak en geavanceerde kenmerken bepalen.

Opmerking: De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster, kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

 • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Een ontwikkelaar van webonderdelen kan ervoor hebben gekozen één of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen niet weer te geven voor een bepaald webonderdeel, of kan hebben besloten extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet worden vermeld in de onderstaande secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • Eigenschappen van webonderdelen kunnen worden uitgeschakeld of verborgen bij bepaalde machtigings- en eigenschapsinstellingen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Status van basis

Hiermee geeft u het volledige webonderdeel weer op de pagina wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Standaard is de status van de basis ingesteld op Normaal en wordt de volledige webpagina weergegeven. Wanneer de status is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Type basis

Hiermee geeft u aan of de titelbalk en rand van het kader voor het webonderdeel worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en is het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen, maar het niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen op waarin het webonderdeel is opgenomen.

Opmerking: De zones van pagina's met webonderdelen die u niet mag wijzigen, worden niet weergegeven in de keuzelijst.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie op van een webonderdeel in een zone die meerdere webonderdelen bevat.

U kunt de volgorde opgeven door een positief geheel getal in het tekstvak te typen.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verwijderd van de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel naar een andere zone mag worden verplaatst.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerken in persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel mogen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.

Description (Beschrijving)

Hiermee geeft u de knopinfo op die wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u webonderdelen zoekt met behulp van de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het werkvenster in de volgende galerieën met webonderdelen: site, virtuele server en de pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe Help-informatie voor een webonderdeel wordt weergegeven in een webbrowser.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers moeten het venster sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.

 • Niet-modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers hoeven het venster niet te sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

URL pictogramafbeelding catalogus

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

URL pictogramafbeelding titel

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Bericht bij importfout

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×