webonderdeel Lijstweergave

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er is geen webonderdeel met de naam Lijstweergave. Wanneer u een nieuwe site maakt met een sitesjabloon, worden webonderdelen automatisch toegevoegd aan de startpagina van de site. Een teamsite bevat bijvoorbeeld de webonderdelen Aankondigingen, Agenda en Koppelingen. Deze webonderdelen vormen exemplaren van het webonderdeel Lijstweergave, waarbij lijstgegevens worden weergegeven volgens een vooraf geconfigureerde lijstsjabloon.

Wanneer u een lijst of een bibliotheek op uw site maakt, wordt ook automatisch een webonderdeel Lijstweergave gemaakt met dezelfde naam als de lijst of de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een lijst met de naam Contracten maakt, is er een webonderdeel Lijstweergave met de naam Contracten beschikbaar in de sitenaam-galerie. In het webonderdeel worden automatisch de gegevens weergegeven uit de lijst of de bibliotheek die u hebt gemaakt.

In dit artikel

Gebruiksmogelijkheden van het webonderdeel Lijstweergave

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Een webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel

Ondersteunde lijsttypen die kunnen worden verbonden

Ondersteunde typen lijstkolommen die kunnen worden verbonden

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Manieren om het webonderdeel Lijstweergave te gebruiken

U kunt het webonderdeel Lijstweergave gebruiken voor het weergeven en bewerken van lijst- of bibliotheekgegevens op uw site en om verbinding te maken met andere webonderdelen, met inbegrip van andere webonderdelen Lijstweergave. Lijsten vormen informatie die u deelt met teamleden en die vaak in tabelvorm wordt weergegeven. In lijstweergaven wordt deze informatie op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden weergegeven, zoals filteren, sorteren en selecteren van specifieke kolommen.

U kunt de meeste lijsten en webonderdelen Lijstweergave weergeven in twee verschillende tabelweergaven: standaardweergave, die beschikbaar is voor elke gebruiker, en gegevensbladweergave. De gegevensbladweergave vereist een programma of besturingselement dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office Access 2007, en dat ActiveX-besturingselement ondersteunt.

Het webonderdeel Lijstweergave kan worden gebruikt voor het volgende:

 • In tabelvorm lijstgegevens weergegeven op een pagina met webonderdelen om de gegevens snel te kunnen sorteren, filteren, isoleren en bijwerken.

 • In een webonderdeel Lijstweergave de documenten weergeven die klaar zijn voor teamrevisie of de documenten die uw groep vaak gebruikt.

 • Projectgegevens bijhouden in een webonderdeel Lijstweergave en deze gegevens filteren of sorteren op een kolom die de naam bevat van een gebruiker of een taaktoewijzing uit een overeenkomstige kolom in een verbonden webonderdeel Lijstweergave voor contactpersonen.

 • In een webonderdeel Lijstweergave voor basisgegevens van werknemers die de naam en id van een medewerkernaam bevat, gedetailleerde informatie over medewerkers opzoeken, zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, burgerlijke staat en ziektekostenverzekering in een verbonden webonderdeel Lijstweergave voor werknemerdetails.

 • Een volledige klantorder bekijken in twee verbonden webonderdelen Lijstweergave: een webonderdeel Lijstweergave met de ordergegevens en een webonderdeel Lijstweergave met de artikelen van de order.

 • Basisgegevens van een persoon in een webonderdeel Lijstweergave voor contactpersonen visueel aantrekkelijker maken door een foto van die persoon weer te geven in een verbonden webonderdeel Afbeelding of een kaart voor het adres waar deze persoon werkt in een verbonden, aangepast webonderdeel Kaart.

Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van verschillende gegevenstypen voor webonderdelen.

Naar boven

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Nadat u een webonderdeel Lijstweergave hebt toegevoegd aan een pagina met webonderdelen, kunt u de weergave aanpassen zodat alleen de gewenste gegevens worden weergegeven op de pagina. U kunt de huidige weergave bewerken vanuit de pagina met webonderdelen.

U kunt ook aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek maken. Daarmee kunt u verschillende gegevens weergeven in verschillende exemplaren van het webonderdeel voor die lijst of bibliotheek. U maakt aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek via het menu Beeld menu beeld van de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen. Koppelingen naar meer informatie over het maken van aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek zijn beschikbaar in de sectie Zie ook.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt aanpassen en klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 3. Klik in het werkvenster op De huidige weergave bewerken.

 4. In de sectie Kolommen kunt u kolommen weergeven of verbergen door de desbetreffende selectievakjes in of uit te schakelen. Voer naast de kolomnaam het nummer in voor de gewenste plaats in de volgorde van kolommen in de weergave.

 5. In de sectie Sorteren kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt sorteren. U kunt twee kolommen voor de sorteerbewerking gebruiken, zoals eerst op auteur en vervolgens op bestandsnaam voor elke auteur.

 6. In de sectie Filter kunt u kiezen of en hoe u de gegevens wilt filteren. Een gefilterde weergave bevat een kleinere selectie, zoals items die door een specifieke afdeling zijn gemaakt of de status Goedgekeurd hebben.

 7. In de sectie Groeperen op kunt u items met dezelfde waarde groeperen in hun eigen sectie, zoals een uitbreidbare sectie voor documenten van een bepaalde auteur.

 8. In de sectie Totalen kunt u het aantal items in een kolom tellen, zoals het totaal aantal problemen. In sommige gevallen kunt u aanvullende informatie samenvatten of afleiden, zoals het gemiddelde.

 9. Selecteer in de sectie Stijl de gewenste stijl voor de weergave, zoals een lijst met arcering waarin de rijen om en om zijn gearceerd.

 10. Als de lijst of bibliotheek mappen bevat, kunt u een weergave zonder de mappen maken. Klik op Alle items zonder mappen weergeven als u alle gegevens van de lijst op hetzelfde niveau wilt weergeven.

 11. Als de lijst of bibliotheek groot is, kunt u beperken hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven in de lijst of bibliotheek of hoeveel bestanden kunnen worden weergegeven op dezelfde pagina. Selecteer de opties in de sectie Itemlimiet.

 12. Als u de lijst of bibliotheek wilt weergeven op een mobiel apparaat, selecteert u de gewenste opties in de sectie Mobiel.

 13. Klik op OK.

Naar boven

Webonderdelen Lijstweergave met elkaar verbinden

U kunt de meeste lijsten en webonderdelen Lijstweergave weergeven in twee verschillende tabelweergaven: standaardweergave, die beschikbaar is voor elke gebruiker, en gegevensbladweergave. De gegevensbladweergave vereist een programma of besturingselement dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Office Access 2007, en dat ActiveX-besturingselementen ondersteunt.

Door gebruik te maken van de standaardweergave of de gegevensbladweergave kunt u een webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel Lijstweergave, dit van gegevens voorzien en de manier van weergave voor de gegevens in het andere webonderdeel wijzigen, inclusief voor nog een ander webonderdeel Lijstweergave.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopafbeelding op Pagina bewerken.

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en wijs Verbindingen aan.

 3. Wijs Rij beschikbaar stellen voor of Sortering/filter ophalen van aan en klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt verbinden.

Gebruik van opdrachten in het submenu Verbindingen

Opdracht in het submenu

Beschrijving

Rij beschikbaar stellen voor

U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel door een geselecteerde rij gegevens door te geven aan het andere webonderdeel. Afhankelijk van hoe het andere webonderdeel is gemaakt en van de wijze waarop het de gegevens ontvangt, kan de rij met gegevens worden afgebeeld of kan deze worden gebruikt als filter- of parameterwaarde.

In de standaardweergave wordt automatisch een kolom Item selecteren met optieknoppen toegevoegd als u een verbinding maakt met het webonderdeel Lijstweergave, zodat u kunt aangeven welke rij moet worden doorgegeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij tegelijk selecteren in de standaardweergave. Sommige kolommen, zoals de kolom Bewerken, zijn niet beschikbaar voor gebruik in een verbinding tussen webonderdelen.

In de gegevensbladweergave kunt u meerdere rijen selecteren, maar wordt slechts één rij doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als meerdere rijen worden geselecteerd, wordt de rij die de actieve cel bevat doorgegeven aan het andere webonderdeel en worden alle andere rijen genegeerd. U kunt geen gegevens uit de Totaalrij of Nieuwe rij doorgeven aan het andere webonderdeel.

Met dit verbindingstype kunt u meer dan één webonderdeel verbinden met met het webonderdeel Lijstweergave.

Rij beschikbaar stellen voor

U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel dat gebruikmaakt van lijstgegevens. In dat geval vormt het webonderdeel Lijstweergave de gegevensbron voor het andere webonderdeel.

In de standaard- en gegevensbladweergave worden alleen de gegevens in de weergave doorgegeven aan het andere webonderdeel.

Met dit verbindingstype kunt u meer dan één webonderdeel verbinden met met het webonderdeel Lijstweergave.

Sortering/filter ophalen van

In de standaardweergave en de gegevensbladweergave kunt u het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een andere webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

 • Een of meer combinaties van kolomnamen en waarden met gegevens voor het filteren van gegevens in het webonderdeel Lijstweergave.

 • Een kolom met gegevens voor het sorteren van gegevens in oplopende of aflopende volgorde in het webonderdeel Lijstweergave.

Via dit soort verbinding kan slechts één ander webonderdeel worden gekoppeld aan het webonderdeel Lijstweergave.

Alle webonderdelen voor lijstweergave op de site zijn gewoonlijk beschikbaar in de sitenaam-galerie. Wanneer u voor het eerst een webonderdeel Lijstweergave uit een webonderdeelgalerie toevoegt aan de pagina met webonderdelen, wordt de standaardlijstweergave weergegeven in het webonderdeel. Mogelijk moet u de lijstweergave bewerken om de gewenste gegevens weer te geven in het webonderdeel Lijstweergave en in het verbonden webonderdeel.

U kunt de lijstweergave op twee manieren wijzigen vanuit de sectie Lijstweergaven voor aangepaste eigenschappen in het taakvenster:

 • Selecteer een andere weergave via de eigenschap Geselecteerde weergave.

 • Klik op De huidige weergave bewerken om de huidige weergave te bewerken.

Telkens als u een lijstweergave selecteert of bewerkt, wordt er een kopie van het lijstontwerp gemaakt op basis van het oorspronkelijke lijstontwerp voor de site en opgeslagen met het webonderdeel Lijstweergave. De gegevens in de lijst blijven echter hetzelfde.

Wees voorzichtig als u vanuit de huidige weergave overschakelt naar een andere weergave. Mogelijk verwijdert u dan wijzigingen die u hebt aangebracht in de huidige weergave en schakelt u verbindingen tussen webonderdelen uit die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd als u van weergave wilt veranderen.

Naar boven

Ondersteunde lijsttypen die kunnen worden verbonden

U kunt alle lijsttypen weergeven in een webonderdeel Lijstweergave, maar alleen bepaalde lijsttypen worden ondersteund wanneer u een verbinding maakt met een webonderdeel. In het algemeen worden lijsttypen ondersteund die gegevens in tabelvorm bevatten, bijvoorbeeld Contactpersonen. Lijsten met gegevens in een andere indeling, bijvoorbeeld mapweergave, worden niet ondersteund. Hieronder volgen de ondersteunde en niet-ondersteunde lijsttypen.

Ondersteunde lijsttypen

Niet-ondersteunde lijsttypen

 • Aankondigingen

 • Contactpersonen

 • Evenementen

 • Problemen

 • Koppelingen

 • Taken

 • Aangepaste lijsten

 • Lijsten die gegevens bevatten die zijn geïmporteerd vanuit een gegevensblad

 • Documentbibliotheken

 • Formulierbibliotheken

 • Kalenderweergave van een lijst Gebeurtenissen

 • Discussieborden

 • Enquêtes

 • Afbeeldingsbibliotheken

 • Catalogussen met site- en lijstsjablonen

 • galeries met webonderdelen

 • Gegevensbronnen

Naar boven

Ondersteunde lijstkolomtypen die kunnen worden verbonden

Hoewel u alle typen lijstkolommen kunt weergeven in een webonderdeel Lijstweergave, worden alleen bepaalde typen lijstkolommen ondersteund bij het maken van een verbinding tussen webonderdelen. Welke lijstkolomtypen al dan niet worden ondersteund ziet u hier:

Ondersteunde lijstkolomtypen

Niet-ondersteunde lijstkolomtypen

 • Eén regel tekst

 • Keuze

 • Getal

 • Valuta

 • Datum en tijd

 • Hyperlink of afbeelding (voor overeenkomende kolommen)

 • Opzoeken

 • Ja-Nee

 • Berekend

 • Hyperlink of afbeelding (voor filteren)

 • Meerdere regels tekst

 • Bewerken

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave

De volgende tabel bevat de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave:

Opmerking: U kunt deze aangepaste eigenschappen niet bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Geselecteerde weergave

Wees voorzichtig als u vanuit de huidige weergave overschakelt naar een andere weergave. Mogelijk verwijdert u dan wijzigingen die u hebt aangebracht in de huidige weergave en schakelt u verbindingen tussen webonderdelen uit die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd als u van weergave wilt veranderen.

Hiermee geeft u een lijstweergave op die u wilt weergeven in het webonderdeel. U kunt kiezen uit de volgende weergaven:

 • Alle lijstnamen of alle documenten     Met deze eigenschap worden alle kolommen in de lijst of bibliotheek weergegeven, afhankelijk van het lijsttype.

  Opmerking: Selecteer <Huidige weergave> voordat u op OK of Toepassen klikt om terug te keren naar de laatst gebruikte weergave en om niet-opgeslagen wijzigingen in de kopie van de ontwerpinformatie voor de lijstweergave te negeren. Nadat u op OK of Toepassen hebt geklikt, worden de wijzigingen die u hebt aangebracht, toegepast op de nieuwe huidige weergave en opgeslagen in het webonderdeel Lijstweergave.

 • Verkenner-weergave     Met deze eigenschap wordt de inhoud van een documentbibliotheek alleen met pictogrammen weergegeven, op dezelfde manier als in Windows Verkenner. Deze weergave is alleen beschikbaar voor documentbibliotheken.

 • <Overzichtsweergave>     Met deze eigenschap wordt de overzichtsweergave van de lijst weergegeven. Deze weergave varieert, afhankelijk van het lijsttype.

 • Extra lijstweergaven    Met deze eigenschap worden door de gebruiker gedefinieerde weergaven of andere standaardweergaven gebruikt, afhankelijk van het lijsttype.

De huidige weergave bewerken

Selecteer De huidige weergave bewerken om de huidige weergave te bewerken die wordt gebruikt in het webonderdeel, inclusief de weergegeven kolommen, de gebruikte sorteervolgorde en filter en de itemlimiet. Geef hier tevens aan of u totalen wilt weergeven.

Telkens als u een lijstweergave selecteert of bewerkt, wordt er een kopie gemaakt van de ontwerpinformatie voor de lijstweergave op basis van het oorspronkelijke lijstontwerp voor de site en opgeslagen met het webonderdeel Lijstweergave. De gegevens in de lijst blijven echter hetzelfde.

Type werkbalk

Hiermee geeft u op of de werkbalk Lijst al dan niet wordt weergegeven en, zo ja, hoe. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Werkbalk Samenvatting     Hiermee wordt de werkbalk Samenvatting weergegeven voor de huidige geselecteerde lijstweergave. Dit is de standaardwaarde voor de meeste typen lijsten, met uitzondering van aangepaste lijsten.

Volledige werkbalk     Hiermee wordt de volledige werkbalk weergegeven voor de huidige geselecteerde lijstweergave. Dit is de standaardwaarde voor aangepaste lijsten.

Geen werkbalk     Er wordt geen werkbalk weergegeven.

Naar boven

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen hebben een reeks gemeenschappelijke eigenschappen die hun vormgeving, opmaak en geavanceerde kenmerken bepalen.

Opmerking: De gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen die worden weergegeven in het taakvenster, kunnen om verschillende redenen afwijken van wat in deze sectie wordt vermeld:

 • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Een ontwikkelaar van webonderdelen kan ervoor hebben gekozen één of meer van deze gemeenschappelijke eigenschappen niet weer te geven voor een bepaald webonderdeel, of kan hebben besloten extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet worden vermeld in de onderstaande secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Status van basis

Hiermee geeft u het volledige webonderdeel weer op de pagina wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Standaard is de status van de basis ingesteld op Normaal en wordt de volledige webpagina weergegeven. Wanneer de status is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Type basis

Hiermee geeft u aan of de titelbalk en rand van het kader voor het webonderdeel worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met het webonderdeel opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en is het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

U kunt een webonderdeel verbergen als u dit wilt gebruiken om gegevens door te geven aan een ander webonderdeel via een verbinding tussen webonderdelen, maar het niet wilt weergeven.

Richting

Hiermee geeft u de richting op voor de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Zo is Arabisch een voorbeeld van een taal die van rechts naar links wordt gelezen, terwijl Nederlands en de meeste andere Europese talen van links naar rechts worden gelezen. Het is mogelijk dat deze instelling niet voor alle typen webonderdelen beschikbaar is.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen op waarin het webonderdeel is opgenomen.

Opmerking: De zones van pagina's met webonderdelen die u niet mag wijzigen, worden niet weergegeven in de keuzelijst.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie op van een webonderdeel in een zone die meerdere webonderdelen bevat.

U kunt de volgorde opgeven door een positief geheel getal in het tekstvak te typen.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden worden gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links van de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke waarde voor de zone-index hebben. Daarom kan het wijzigen van de waarde voor de zone-index in het huidige webonderdeel ook gevolgen hebben voor de waarde voor de zone-index van andere webonderdelen in de zone.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verwijderd van de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel naar een andere zone mag worden verplaatst.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel mag deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerken in persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel mogen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk niveau gegevens mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat aanvullende informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de titel van het webonderdeel klikt.

Description (Beschrijving)

Hiermee geeft u de knopinfo op die wordt weergegeven als u de muisaanwijzer op de titel of het pictogram van het webonderdeel plaatst. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u webonderdelen zoekt met behulp van de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het werkvenster in de volgende galerieën met webonderdelen: site, virtuele server en de pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie bevat over het webonderdeel. Deze Help-tekst wordt weergegeven in een apart browservenster als u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe Help-informatie voor een webonderdeel wordt weergegeven in een webbrowser.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers moeten het venster sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina.

 • Niet-modaal: hiermee opent u een apart browservenster als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Gebruikers hoeven het venster niet te sluiten voordat ze terugkeren naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

URL pictogramafbeelding catalogus

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

URL pictogramafbeelding titel

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die u wilt gebruiken in de titelbalk van het webonderdeel. De afbeelding moet 16 x 16 pixels groot zijn.

Bericht bij importfout

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Bijgewerkte 2014-6-16 van de laatste

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×