Webonderdeel Lijstweergave

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er is een web webonderdeel Lijstweergave in klassieke SharePoint. Als u op zoek bent naar het webonderdeel Lijstweergave voor pagina's in de meest recente versie van SharePoint Online, raadpleegt u het webonderdeel Lijstweergave gebruiken.

In de klassieke SharePoint, wanneer u een nieuwe site van een sitesjabloon maken worden webonderdelen automatisch toegevoegd aan de startpagina van de site. Een teamsite bevat bijvoorbeeld aankondigingen, agenda en koppelingen webonderdelen. Deze webonderdelen zijn exemplaren van het webonderdeel Lijstweergave die een vooraf geconfigureerde lijstsjabloon gebruiken om gegevens uit een lijst weer te geven.

Wanneer u een lijst of een bibliotheek op uw site maakt, wordt ook automatisch een webonderdeel Lijstweergave gemaakt met dezelfde naam als de lijst of de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een lijst met de naam Contracten maakt, is er een webonderdeel Lijstweergave met de naam Contracten beschikbaar in de sitenaam-galerie. In het webonderdeel worden automatisch de gegevens weergegeven uit de lijst of de bibliotheek die u hebt gemaakt.

In dit artikel

Gebruiksmogelijkheden van het webonderdeel Lijstweergave

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Een webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel

Ondersteunde lijsttypen die kunnen worden verbonden

Ondersteunde typen lijstkolommen die kunnen worden verbonden

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Gebruiksmogelijkheden van het webonderdeel Lijstweergave

Met het webonderdeel Lijstweergave kunt u lijst- en bibliotheekgegevens op uw site weergeven, bewerken en verbinden met andere webonderdelen, inclusief andere webonderdelen Lijstweergave. Lijsten bestaan uit informatie die u kunt delen met teamleden, meestal weergegeven in de vorm van een tabel. In lijstweergaven wordt deze informatie op verschillende manieren weergegeven voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om bepaalde kolommen te filteren, sorteren of selecteren.

U kunt de meeste lijsten en webonderdelen Lijstweergave in een van twee tabelweergaven tonen: standaardweergave, beschikbaar voor elke gebruiker, en gegevensbladweergave. Voor gegevensbladweergave is een programma of besturingselement vereist dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office Access 2007, en ondersteuning van ActiveX-besturingselement.

U kunt het webonderdeel Lijstweergave gebruiken voor het volgende:

 • Lijstgegevens op een pagina met webonderdelen weergeven in tabelvorm om de gegevens snel te kunnen sorteren, filteren, uitlichten en bijwerken.

 • In een webonderdeel Lijstweergave de documenten weergeven die gereed zijn om door het team te worden beoordeeld of die uw groep regelmatig gebruikt.

 • Projectgegevens bijhouden in een webonderdeel Lijstweergave en de gegevens filteren of sorteren op een kolom met de naam van een persoon of een opdracht uit een overeenkomende kolom in een verbonden webonderdeel Lijstweergave met contactpersonen.

 • Vanuit een webonderdeel Lijstweergave met basisgegevens van werknemers, waarin de naam en het id-nummer van een werknemer voorkomt, gedetailleerde informatie over de werknemer opzoeken in een verbonden webonderdeel Lijstweergave met details van werknemers, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, burgerlijke staat en ziektekostenverzekering.

 • Een volledige klantorder bekijken in twee verbonden webonderdelen Lijstweergave: een webonderdeel Lijstweergave met de ordergegevens en een webonderdeel Lijstweergave met de artikelen van de order.

 • Visuele informatie toevoegen aan basisgegevens over een persoon in een webonderdeel Lijstweergave van contactpersonen door een afbeelding van die persoon in een verbonden webonderdeel Afbeelding weer te geven, of het werkadres van die persoon in een verbonden webonderdeel Kaart.

In de sectie Zie ook vindt u koppelingen naar meer informatie over het aanpassen van verschillende typen webonderdelen.

Naar boven

De weergave van een lijst of bibliotheek in een webonderdeel aanpassen

Nadat u een webonderdeel Lijstweergave hebt toegevoegd aan een pagina met webonderdelen, kunt u de weergave aanpassen, zodat alleen de informatie wordt getoond die u op de pagina wilt weergeven. U bewerkt de huidige weergave op de pagina met webonderdelen.

U kunt ook aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek maken. Daarmee kunt u verschillende gegevens weergeven in verschillende exemplaren van het webonderdeel voor die lijst of bibliotheek. U maakt aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek via het menu Beeld Menu Beeld van de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen. Koppelingen naar meer informatie over het maken van aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek zijn beschikbaar in de sectie Zie ook.

 1. Klik in het menu Siteacties Knopvlak op Pagina bewerken.

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel van het webonderdeel dat u wilt aanpassen en klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

 3. Klik in het taakvenster op De huidige weergave bewerken.

 4. In de sectie Kolommen kunt u kolommen weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

 5. Kies in de sectie Sorteren of en hoe u de gegevens wilt sorteren. U kunt op twee kolommen sorteren, bijvoorbeeld eerst op auteur en vervolgens per auteur op bestandsnaam.

 6. Kies in de sectie Filteren of en hoe u de gegevens wilt filteren. Een gefilterde weergave bevat een kleinere selectie, bijvoorbeeld items die door een bepaalde afdeling zijn gemaakt of items met de status Goedgekeurd.

 7. In de sectie Groeperen op kunt u items met dezelfde waarde groeperen in een afzonderlijke sectie, bijvoorbeeld een uitvouwbare sectie voor documenten van een bepaalde auteur.

 8. In de sectie Totalen kunt u het aantal items in een kolom tellen, bijvoorbeeld het totale aantal problemen. In sommige gevallen kunt u extra informatie samenvatten of afleiden, bijvoorbeeld gemiddelden.

 9. In de sectie Stijl selecteert u de gewenste stijl voor de weergave, bijvoorbeeld een gearceerde lijst waarin elke tweede rij wordt gearceerd.

 10. Als de lijst of bibliotheek mappen bevat, kunt u een weergave zonder mappen maken. Dit wordt soms een platte weergave genoemd. Als u alle lijstitems op hetzelfde niveau wilt weergeven, klikt u op Alle items zonder mappen weergeven.

 11. Als u een grote lijst of bibliotheek hebt, kunt het aantal bestanden beperken dat wordt weergegeven in de lijst of bibliotheek of op dezelfde pagina. Selecteer de gewenste opties in de sectie Itemlimiet.

 12. Als u de lijst of bibliotheek op een mobiel apparaat wilt bekijken, selecteert u de gewenste opties in de sectie Mobiel.

 13. Klik op OK.

Naar boven

Een webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel

U kunt de meeste lijsten en webonderdelen Lijstweergave in een van twee tabelweergaven tonen: standaardweergave, beschikbaar voor elke gebruiker, en gegevensbladweergave. Voor gegevensbladweergave is een programma of besturingselement vereist dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Office Access 2007, en ondersteuning van ActiveX-besturingselementen.

Door de standaardweergave of de gegevensbladweergave te gebruiken, kunt u een webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel, gegevens aanleveren en wijzigen hoe de gegevens worden weergegeven in het andere webonderdeel, ook in een ander webonderdeel Lijstweergave.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties Knopvlak .

 2. Klik op het menu Webonderdeel Menu Webonderdeel en wijs Verbindingen aan.

 3. Wijs Rij beschikbaar stellen voor of Sortering/filter ophalen van aan en klik op de naam van het webonderdeel dat u wilt koppelen.

Gebruik van opdrachten in het submenu Verbindingen

Opdracht in het submenu

Beschrijving

Rij beschikbaar stellen voor

U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel door een geselecteerde rij met gegevens door te geven aan het andere webonderdeel. Afhankelijk van hoe het andere webonderdeel is gemaakt en hoe het de gegevens ophaalt, worden de rijgegevens weergegeven in het andere webonderdeel of gebruikt als waarde voor een filter of parameter.

In de standaardweergave wordt automatisch een kolom Item selecteren met optieknoppen toegevoegd wanneer u het webonderdeel Lijstweergave verbindt, zodat u kunt aangeven welke rij moet worden doorgegeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij tegelijk selecteren in de standaardweergave. Sommige kolommen, zoals de kolom Bewerken, kunnen niet worden gebruikt in een verbinding tussen webonderdelen.

In de gegevensbladweergave kunt u meerdere rijen selecteren, maar er wordt slechts één rij doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als er meerdere rijen zijn geselecteerd, wordt de rij met de actieve cel doorgegeven aan het andere webonderdeel en worden alle andere rijen genegeerd. Gegevens in de totaalrij of een nieuwe rij kunt u niet doorgeven aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding kunt u meerdere webonderdelen verbinden met het webonderdeel Lijstweergave.

Gegevens beschikbaar stellen voor

U kunt het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel waarin lijstgegevens worden gebruikt. In dit geval is het webonderdeel Lijstweergave de gegevensbron voor het andere webonderdeel.

In de standaard- en gegevensbladweergave worden alleen de gegevens in de weergave geleverd aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding kunt u meerdere webonderdelen verbinden met het webonderdeel Lijstweergave.

Sortering/filter ophalen van

In de standaardweergave en de gegevensbladweergave kunt u het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

 • Een of meer combinaties van een kolomnaam en een gegevenswaarde om gegevens te filteren in het webonderdeel Lijstweergave.

 • Een kolom met gegevens om gegevens in het webonderdeel Lijstweergave op te sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

Met dit type verbinding kan slechts één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel Lijstweergave.

Alle webonderdelen voor lijstweergave op de site zijn gewoonlijk beschikbaar in de sitenaam-galerie. Wanneer u voor het eerst een webonderdeel Lijstweergave uit een webonderdeelgalerie toevoegt aan de pagina met webonderdelen, wordt de standaardlijstweergave weergegeven in het webonderdeel. Mogelijk moet u de lijstweergave bewerken om de gewenste gegevens weer te geven in het webonderdeel Lijstweergave en in het verbonden webonderdeel.

U kunt de lijstweergave op twee manieren wijzigen in de taakvenstersectie Lijstweergaven voor aangepaste eigenschappen:

 • Selecteer een andere weergave bij de eigenschap Geselecteerde weergave.

 • Klik op De huidige weergave bewerken om de huidige weergave te bewerken.

Telkens wanneer u een lijstweergave selecteert of bewerkt, wordt een kopie van het lijstontwerp gemaakt op basis van het oorspronkelijke lijstontwerp voor de site en opgeslagen met het webonderdeel Lijstweergave. De lijstgegevens blijven hierbij hetzelfde.

Wees voorzichtig wanneer u vanuit de huidige weergave naar een andere weergave gaat. Mogelijk verwijdert u wijzigingen die u in de huidige weergave hebt aangebracht en worden verbindingen met webonderdelen uitgeschakeld die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd wanneer u naar een andere weergave gaat.

Naar boven

Ondersteunde lijsttypen die kunnen worden verbonden

U kunt alle lijsttypen weergeven in een webonderdeel Lijstweergave, maar alleen bepaalde lijsttypen worden ondersteund wanneer u een verbinding maakt met een webonderdeel. In het algemeen worden lijsttypen ondersteund die gegevens in tabelvorm bevatten, bijvoorbeeld Contactpersonen. Lijsten met gegevens in een andere indeling, bijvoorbeeld mapweergave, worden niet ondersteund. Hieronder volgen de ondersteunde en niet-ondersteunde lijsttypen.

Ondersteunde lijsttypen

Niet-ondersteunde lijsttypen

 • Aankondigingen

 • Contactpersonen

 • Gebeurtenissen

 • Actie-items

 • Koppelingen

 • Taken

 • Aangepaste lijsten

 • Lijsten met uit een werkblad geïmporteerde gegevens

 • Documentbibliotheken

 • Formulierbibliotheken

 • Kalenderweergave van een lijst met gebeurtenissen

 • Discussieborden

 • Enquêtes

 • Afbeeldingsbibliotheken

 • Catalogussen met site- en lijstsjablonen

 • Webonderdeelgalerieën

 • Gegevensbronnen

Naar boven

Ondersteunde typen lijstkolommen die kunnen worden verbonden

U kunt alle typen lijstkolommen weergeven in een webonderdeel Lijstweergave, maar alleen bepaalde typen lijstkolommen worden ondersteund wanneer u een verbinding maakt met een webonderdeel. Hieronder volgen de ondersteunde en niet-ondersteunde typen lijstkolommen.

Ondersteunde typen lijstkolommen

Niet-ondersteunde typen lijstkolommen

 • Eén regel tekst

 • Keuze

 • Getal

 • Valuta

 • Datum en tijd

 • Hyperlink of afbeelding (voor overeenkomende kolommen)

 • Opzoeken

 • Ja/Nee

 • Berekend

 • Hyperlink of afbeelding (om te filteren)

 • Meerdere regels tekst

 • Bewerken

Naar boven

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave

Hierna volgen de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Lijstweergave.

Opmerking: U kunt geen van deze aangepaste eigenschappen bekijken of bewerken in de persoonlijke weergave.

Eigenschap

Beschrijving

Geselecteerde weergave

Wees voorzichtig wanneer u vanuit de huidige weergave naar een andere weergave gaat. Mogelijk verwijdert u wijzigingen die u in de huidige weergave hebt aangebracht en worden verbindingen met webonderdelen uitgeschakeld die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd wanneer u naar een andere weergave gaat.

Hiermee wordt een lijstweergave opgegeven om weer te geven in het webonderdeel. U kunt een van de volgende opties selecteren:

 • Alle lijstnamen of alle documenten     Met deze eigenschap worden alle kolommen in de lijst of bibliotheek weergegeven, afhankelijk van het lijsttype.

  Opmerking: Voordat u op OK of Toepassen klikt, moet u <Huidige weergave> selecteren om terug te keren naar de laatst gebruikte weergave en niet-opgeslagen wijzigingen te negeren in het exemplaar van de ontwerpgegevens voor de lijstweergave. Wanneer u op OK of Toepassen klikt, worden de wijzigingen die u hebt aangebracht, toegepast op de nieuwe huidige weergave en opgeslagen in het webonderdeel Lijstweergave.

 • Verkenner-weergave     Met deze eigenschap wordt de inhoud van een documentbibliotheek alleen met pictogrammen weergegeven, net als in Windows Verkenner. Deze weergave is alleen beschikbaar voor documentbibliotheken.

 • <Overzichtsweergave>     Met deze eigenschap wordt de overzichtsweergave van de lijst gebruikt. Deze weergave verschilt per lijsttype.

 • Extra lijstweergaven    Met deze eigenschap worden door de gebruiker gedefinieerde weergaven of andere standaardweergaven gebruikt, afhankelijk van het lijsttype.

De huidige weergave bewerken

Klik op De huidige weergave bewerken als u de huidige weergave van het webonderdeel wilt bewerken, waaronder de weergegeven kolommen, de sorteervolgorde en het filter, of er totalen worden weergegeven en de itemlimiet.

Telkens wanneer u een lijstweergave selecteert of bewerkt, wordt er een kopie van de lijstontwerpgegevens gemaakt op basis van het oorspronkelijke lijstontwerp voor de site en opgeslagen met het webonderdeel Lijstweergave. De lijstgegevens blijven hierbij hetzelfde.

Type werkbalk

Hiermee wordt aangegeven of en hoe de werkbalk wordt weergegeven. Selecteer een van de drie volgende opties:

Werkbalk Samenvatting     Met deze optie wordt de werkbalk Samenvatting voor de huidige geselecteerde lijstweergave weergegeven. Dit is de standaardwaarde voor de meeste lijsttypen, met uitzondering van aangepaste lijsten.

Volledige werkbalk     Met deze optie wordt de volledige werkbalk voor de huidige geselecteerde lijstweergave weergegeven. Dit is de standaardwaarde voor aangepaste lijsten.

Geen werkbalk     Er wordt geen werkbalk weergegeven.

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Bijgewerkte 2014-6-16 van de laatste

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×