Webcompatibiliteitscontrole: schemafouten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel bevat schemafouten die kunnen worden gemeld wanneer u de compatibiliteitscontrole uitvoert en informatie om u te helpen bij het oplossen van deze fouten.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

De Wizard Opzoeken gebruiken om te maken of een opzoekveld wijzigen

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Opzoekvelden maken of wijzigen met de wizard Opzoeken

Veel schemafouten worden veroorzaakt door problemen met opzoekvelden. Deze procedures wordt uitgelegd hoe u het starten van de Wizard Opzoeken in de gegevensbladweergave om deze te lossen door maken of wijzigen van een opzoekveld.

Opzoekvelden maken in de gegevensbladweergave

 1. Open de tabel waaraan u een opzoekveld wilt toevoegen en selecteer de laatste kolom met de naam Klik om toe te voegen.

 2. Klik op de pijl naast Klik om toe te voegen en klik op Opzoeken en relatie.

 3. Volg de aanwijzingen van de wizard Opzoeken om het benodigde opzoekveld te maken.

Opzoekvelden wijzigen in de gegevensbladweergave

 1. Open de tabel en selecteer het opzoekveld dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekactie aanpassen.

  • Klik met de rechtermuisknop op het opzoekveld en klik op Zoekactie aanpassen

 3. Volg de aanwijzingen van de wizard Opzoeken om het probleem op te lossen.

ACCWeb105003

Tekst van de fout    Het kolomgegevenstype voor zoekopdrachten met een lijst met waarden moet Tekst zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De aangegeven zoekopdracht maakt gebruik van een lijst die niet wordt ondersteund in een webdatabase. De waardelijst moet zijn gekoppeld aan een tekstkolom op de server.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en wijzig het gegevenstype van het opzoekveld in Tekst. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoekveld en maakt u het opnieuw met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb105012

Fout-tekst    Opzoeken rij gegevensbronnen met component componenten zijn niet compatibel met het Web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld maakt gebruik van een query met een WHERE-component. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en verwijder de WHERE-component uit de eigenschap Rijbron van het betreffende opzoekveld. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoekveld en maakt u het opnieuw met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb105018

Tekst van de fout    Een zoekopdracht als primaire sleutel is niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel heeft een primaire sleutel in de vorm van een opzoekveld dat verwijst naar een andere tabel. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en wijzig de eigenschap Type besturingselement van het opzoekveld in Tekstvak (op het tabblad Opzoeken). Open het venster Relaties en verwijder alle relaties waarbij het opzoekveld aan de 'veel'-kant van de relatie staat (de pijl wijst van het opzoekveld vandaan).

Als de ontwerpweergave en het venster Relaties niet beschikbaar zijn, gaat u als volgt te werk:

 1. Maak een nieuwe, lege database (geen webdatabase).

 2. Importeer de tabellen die u nodig hebt vanuit de oorspronkelijke database in de nieuwe database.

 3. Breng de benodigde wijzigingen aan in de nieuwe database.

 4. Verwijder de tabellen uit de oorspronkelijke database en importeer deze vanuit de nieuwe database.

Naar boven

ACCWeb107000

Tekst van de fout    Het veldgegevenstype is niet compatibel met het web.

Betekenis    Het gegevenstype van het aangegeven veld wordt niet ondersteund op het web, bijvoorbeeld OLE-object.

Wat u moet doen    Maak het veld opnieuw en kies een van de ondersteunde gegevenstypen:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/Nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

 • Bijlage

 • Hyperlink

 • Memo

 • Opzoeken

Naar boven

ACCWeb107001

Tekst van de fout    Samengestelde indexen zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel heeft een samengestelde primaire sleutel (een sleutel die uit meer dan één veld bestaat). U kunt alleen een AutoNummering-veld gebruiken als primaire sleutel voor een webtabel. U kunt geen samengestelde indexen gebruiken op het web.

Wat u moet doen    Als de samengestelde index bestemd is voor een primaire sleutel, maakt u een primaire sleutel van het type AutoNummering voor de aangegeven tabel. Maak vervolgens een recordvalidatieregel om te zorgen dat de gegevens in de oorspronkelijke velden uniek zijn.

Naar boven

ACCWeb107002

Tekst van de fout    Tabel met meerdere bijlagevelden is niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel bevat meerdere bijlagevelden, veroorzaakt hierdoor een fout tijdens een publicatiebewerking en is daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    U zou alle bijlagen voor elke record kunnen opslaan in één bijlageveld. Als u meerdere bijlagevelden nodig hebt per record, maakt u voor elk extra bijlageveld een nieuwe tabel die alleen het bijlageveld en een id-veld bevat en koppelt u de nieuwe tabel aan de oorspronkelijke tabel met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107003

Tekst van de fout    Een expressie in een berekend veld bevat een invoerveld waarvan het type niet compatibel is met het web, zoals AutoNummering, Memo of Binair.

Betekenis    In het aangegeven berekende veld wordt een berekening gebruikt met een invoerveld dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Pas de berekening aan zodat alle invoervelden een van de volgende ondersteunde gegevenstypen hebben:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/Nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

Naar boven

ACCWeb107004

Tekst van de fout    Gegevenstype van resultaat van berekende kolom is niet compatibel met het web.

Betekenis    Het resultaat van de berekening voor het aangegeven veld heeft een gegevenstype dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Maak het berekende veld opnieuw zodat het gegevenstype van het resultaat een van de volgende, ondersteunde gegevenstypen is:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/Nee

 • Datum/tijd

Naar boven

ACCWeb107005

Tekst van de fout    Tabel met meer dan 220 velden is niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel bevat meer dan 220 velden. U kunt een tabel met meer dan 220 velden niet publiceren naar het web.

Wat u moet doen    Maak een nieuwe tabel voor de extra velden. Maak vervolgens met de wizard Opzoeken een nieuw veld dat fungeert als koppeling tussen de nieuwe tabel en de bestaande tabel.

Naar boven

ACCWeb107006

Tekst van de fout    Tabelnaam is een gereserveerde naam en is niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabelnaam is gereserveerd voor gebruik door SharePoint en wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Vermijd het gebruik van de volgende gereserveerde tabelnamen:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Naar boven

ACCWeb107007

Tekst van de fout    Niet-gepubliceerde tabellen met opzoekvelden die verwijzen naar gepubliceerde tabellen zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel is nog niet gepubliceerd en bevat een opzoekveld dat verwijst naar een gepubliceerde tabel, wat publicatie onmogelijk maakt.

Wat u moet doen    Publiceer de niet-gepubliceerde tabel zonder een opzoekveld toe te voegen. U kunt dit doen door de webdatabase te synchroniseren. Nadat de nieuwe tabel is gepubliceerd, maakt u het gewenste opzoekveld dat verwijst naar de andere gepubliceerde tabel.

Naar boven

ACCWeb107008

Tekst van de fout    Aangepaste notaties zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    Het aangegeven veld heeft een aangepaste valutanotatie die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Gebruik een standaardvalutanotatie voor het veld. Stel de veldnotatie in op Valuta of Euro met de vervolgkeuzelijst Opmaak.

Naar boven

ACCWeb107009

Tekst van de fout    Er kan slechts een van de eigenschappen Lengte nul toestaan en Vereist worden ingesteld op Waar om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Voor het aangegeven veld is zowel de eigenschap Lengte nul toestaan als de eigenschap Vereist ingesteld op Waar.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat er slechts één van de aangegeven eigenschappen is ingesteld op Waar. U kunt deze eigenschappen wijzigen in de ontwerpweergave.

Naar boven

ACCWeb107010

Tekst van de fout    Eigenschap moet worden ingesteld op de waarde Nee om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Alleen toevoegen van het aangegeven hyperlinkveld is ingesteld op Ja. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Stel de eigenschap Alleen toevoegen in op Nee.

Naar boven

ACCWeb107011

Tekst van de fout    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld heeft een standaardwaarde in een opzoekquery of in een lijst die meerdere waarden accepteert. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Controleer het volgende:

 • Er is geen standaardwaarde ingesteld voor de opzoekquery; of

 • Er is geen standaardwaarde ingesteld voor de opzoekwaardelijst die meerdere waarden accepteert

Naar boven

ACCWeb107012

Tekst van de fout    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven hyperlinkveld heeft een standaardwaarde die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Verwijder de standaardwaarde voor het hyperlinkveld.

Naar boven

ACCWeb107013

Tekst van de fout    De eigenschapswaarde is niet compatibel met het web.

Betekenis    Voor het aangegeven numerieke veld is de eigenschap Notatie ingesteld op een andere waarde dan Standaardgetalnotatie, Percentage of Standaard. Dit zijn de enige notaties die worden ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Stel de eigenschap Notatie van het veld in op Standaardgetalnotatie, Percentage of Standaard.

Naar boven

ACCWeb107014

Tekst van de fout    Een tabel moet een primaire sleutel hebben en dit moet numeriek zijn met de veldlengte lang om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De aangegeven tabel heeft een van de volgende problemen:

 • De tabel heeft geen primaire sleutel.

 • Het gegevenstype van de primaire sleutel is niet Numeriek.

 • De veldlengte van de primaire sleutel is niet lang.

Wat u moet doen    Wijzig de bestaande primaire sleutel in de ontwerpweergave zodat deze het juiste gegevenstype en de juiste veldlengte heeft. U kunt ook een nieuwe primaire sleutel maken voor de tabel met het gegevenstype AutoNummering. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, maakt u een nieuwe tabel en voegt u hieraan de kolommen van de oorspronkelijke tabel toe. Hierna verwijdert u de oorspronkelijke tabel.

Naar boven

ACCWeb107015

Tekst van de fout    Eigenschap moet worden ingesteld op de waarde Onwaar om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Uniek van het aangegeven memoveld is ingesteld op Waar. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van de eigenschap Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107016

Tekst van de fout    Eigenschap moet worden ingesteld op de waarde Onwaar om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Uniek van het aangegeven ja/nee-veld is ingesteld op Waar.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van de eigenschap Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107017

Tekst van de fout    Eigenschap moet worden ingesteld op de waarde Onwaar om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Uniek van het aangegeven hyperlinkveld is ingesteld op Waar. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van de eigenschap Uniek in Onwaar.

Naar boven

ACCWeb107018

Tekst van de fout    De afhankelijk kolom moet worden ingesteld als primaire sleutel van de tabel en moet de eerste kolom zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld heeft een van de volgende problemen:

 • De afhankelijke kolom is ingesteld op een ander veld dan de primaire sleutel van de brontabel.

 • De afhankelijke kolom is niet de eerste kolom van het opzoekveld.

Wat u moet doen    Wijzig het opzoekveld met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107019

Tekst van de fout    Eigenschap moet worden ingesteld op de waarde Ja om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Alleen lijst van het aangegeven opzoekveld is ingesteld op Nee, maar het opzoekveld is geen waardelijst met één waarde. De instelling van de eigenschap is hierdoor niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Wijzig het opzoekveld met de wizard Opzoeken. Schakel het selectievakje Alleen lijst in als dit wordt weergegeven in de wizard.

Naar boven

ACCWeb107020

Tekst van de fout    De waarde van de eigenschap moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Subvelden koppelen van het aangegeven veld is niet leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en wis de waarde van de eigenschap Subvelden koppelen. Stel de eigenschap Naam subgegevensblad in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer. Wijs Subgegevensblad aan en klik op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107021

Tekst van de fout    De waarde van de eigenschap moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Hoofdvelden koppelen van het aangegeven veld is niet leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en wis de waarde van de eigenschap Hoofdvelden koppelen. Stel de eigenschap Naam subgegevensblad in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer. Wijs Subgegevensblad aan en klik op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107022

Tekst van de fout    De waarde van de eigenschap moet leeg zijn of zijn ingesteld op Auto om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Naam subgegevensblad van het aangegeven veld is niet ingesteld op [Auto] of [Geen] en is daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en stel de eigenschap Naam subgegevensblad in op [Auto] of [Geen]. Als de ontwerpweergave niet beschikbaar is, klikt u in de gegevensbladweergave op het tabblad Start in de groep Records op Meer. Wijs Subgegevensblad aan en klik op Verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107023

Tekst van de fout    De waarde van de eigenschap moet zijn opgegeven om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De eigenschap Kolombreedte van het aangegeven opzoekveld is leeg en is daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerpweergave en geef een waarde op voor Kolombreedte (op het tabblad Opzoekeigenschappen). U kunt de kolom ook selecteren in de gegevensbladweergave en op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen klikken op Opzoekactie aanpassen. Volg de aanwijzingen van de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107024

Tekst van de fout    Autonummering wordt alleen ondersteund voor het primaire sleutelveld.

Betekenis    Het aangegeven veld heeft gegevenstype AutoNummering, maar is niet de primaire sleutel van de tabel. Dit is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Wijzig het gegevenstype van het veld in Numeriek. U kunt gegevensmacro's gebruiken om een vergelijkbare functionaliteit te krijgen. Wijzig het veld met deze eigenschap in de primaire sleutel in de ontwerpweergave of wijzig het gegevenstype in Numeriek.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×