Webcompatibiliteitscontrole: schemafouten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel bevat een overzicht van de schema fouten die kunnen optreden wanneer u de compatibiliteits controle uitvoert, en biedt informatie die u kan helpen bij het oplossen van de fouten.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

Een opzoek veld maken of wijzigen met beHulp van de wizard Opzoeken

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Een opzoek veld maken of wijzigen met beHulp van de wizard Opzoeken

Veel schema fouten worden veroorzaakt door problemen met opzoek velden. In deze procedures wordt uitgelegd hoe u de wizard Opzoeken in de gegevens blad weergave start om deze problemen op te lossen door een opzoek veld te maken of te wijzigen.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave maken

 1. Open de tabel waaraan u een opzoek veld wilt toevoegen en selecteer de laatste kolom, Klik op toevoegen om toe te voegen.

 2. Klik op de pijl naast Klik om toe te voegen en klik vervolgens op Opzoeken en relatie.

 3. Volg de stappen van de wizard Opzoeken om het opzoek veld te maken dat u nodig hebt.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave wijzigen

 1. Open de tabel en selecteer het opzoek veld dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekacties wijzigen.

  • Klik met de rechtermuisknop op het opzoekveld en klik op Zoekacties wijzigen.

 3. Volg de stappen van de wizard Opzoeken om uw specifieke probleem op te lossen.

ACCWeb105003

Fout tekst    Het kolom gegevens type voor Zoek opdrachten in lijst met waarden moet ' tekst ' zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven opzoek functie gebruikt een lijst die niet wordt ondersteund in een webdatabase. De lijst met waarden moet afhankelijk zijn van een tekst kolom op de server.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en wijzig het gegevens type van het opzoek veld in tekst. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoek veld en gebruikt u de wizard Opzoeken om de weer gave opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105012

Fout tekst    Opzoekrij bronnen met component componenten zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? Het aangegeven opzoek veld maakt gebruik van een query die een WHERE-component bevat die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en verwijder de WHERE-component uit de eigenschap Rijbron van het relevante opzoek veld. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, verwijdert u het opzoek veld en gebruikt u de wizard Opzoeken om de weer gave opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105018

Fout tekst    EEN primaire sleutel die een zoek actie is, is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel heeft een primaire sleutel die een opzoek veld is dat verwijst naar een andere tabel, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en wijzig de eigenschap type besturings element voor het opzoek veld in een tekstvak (op het tabblad Opzoeken). Open vervolgens het venster Relaties en verwijder de relaties waarin het opzoek veld aan de veel-kant van de relatie staat (de pijl wijst weg van het opzoek veld).

Als de ontwerp weergave en het venster Relaties niet beschikbaar zijn, gaat u als volgt te werk:

 1. Een nieuwe, lege data base maken (niet een webdatabase).

 2. Importeer de tabellen die u nodig hebt uit de oorspronkelijke data base in de nieuwe data base.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de nieuwe data base.

 4. Verwijder de tabellen uit de oorspronkelijke data base en importeer deze uit de nieuwe data base.

Naar boven

ACCWeb107000

Fout tekst    Het gegevens type van het veld is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? Het opgegeven veld heeft een gegevens type dat niet wordt ondersteund op het web, zoals OLE-object.

Wat u moet doen    Maak het veld opnieuw als een van de ondersteunde gegevens typen:

 • Text

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

 • Bijlage

 • Hyperlink

 • Memo

 • Opzoeken

Naar boven

ACCWeb107001

Fout tekst    Samengestelde indexen zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel heeft een samengestelde primaire sleutel (een sleutel die bestaat uit meer dan één veld). U kunt een auto nummering-veld alleen als primaire sleutel gebruiken voor een webtabel. U kunt geen samengestelde indexen gebruiken op het web.

Wat u moet doen    Als de samengestelde index voor een primaire sleutel was, maakt u een primaire sleutel van auto nummering voor de aangegeven tabel. Maak vervolgens een record validatie regel om ervoor te zorgen dat de gegevens in de oorspronkelijke velden uniek zijn.

Naar boven

ACCWeb107002

Fout tekst    Tabel met meer dan één bijlage veld is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel bevat meer dan één bijlage veld, waardoor er een fout optreedt tijdens een publicatie bewerking en dat is dus niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Overweeg om alle bijlagen voor elke record in één bijlage veld op te slaan. Als u meer dan één bijlage veld per record nodig hebt, maakt u voor elk veld aanvullende bijlage een nieuwe tabel die alleen het veld bijlage en een ID-veld bevat en koppelt u de nieuwe tabel en de oorspronkelijke tabel aan de hand van de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107003

Fout tekst    De expressie voor een berekend veld heeft een invoer veld van een type dat niet compatibel is met het web, zoals auto nummering, Memo of binair.

Wat betekent dit    ? In het aangegeven berekende veld wordt een berekening gebruikt die wordt uitgevoerd als invoer van een veld dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Pas de berekening aan, zodat in alle invoer velden een van de volgende ondersteunde gegevens typen is opgenomen:

 • Text

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

Naar boven

ACCWeb107004

Fout tekst    Het gegevens type van de berekende kolom resultaten is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? Het resultaat van de berekening voor het opgegeven veld is een gegevens type dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Maak het berekende veld opnieuw, zodat het resulterende gegevens type een van de volgende ondersteunde gegevens typen is:

 • Text

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

Naar boven

ACCWeb107005

Fout tekst    Tabel met meer dan 220 velden is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel bevat meer dan 220 velden. Het is niet mogelijk om een tabel met meer dan 220 velden naar het web te publiceren.

Wat u moet doen    Maak een nieuwe tabel die de aanvullende velden bevat. Vervolgens gebruikt u de wizard Opzoeken om een nieuw veld te maken waarmee de nieuwe tabel wordt gekoppeld aan de bestaande tabel.

Naar boven

ACCWeb107006

Fout tekst    Tabel naam is een gereserveerde naam en is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De opgegeven tabel naam is gereserveerd voor gebruik door share point en wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Vermijd het gebruik van de volgende gereserveerde tabel namen:

 • Lying

 • Lijsten

 • Docs

 • WebOnderdelen

 • GeComM.

 • Webs

 • Werkstroom

 • WFTemp

 • Help

 • Rapport definities

 • MSysASO

Naar boven

ACCWeb107007

Fout tekst    Niet-gepubliceerde tabellen met zoek acties in gepubliceerde tabellen zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel is nog niet gepubliceerd en bevat een opzoek veld dat verwijst naar een gepubliceerde tabel, waardoor publiceren niet mogelijk is.

Wat u moet doen    De niet-gepubliceerde tabel publiceren zonder een zoek opdracht toe te voegen. U kunt de webdatabase synchroniseren om deze te bereiken. Nadat de nieuwe tabel is gepubliceerd, maakt u de gewenste zoek opdracht voor de andere gepubliceerde tabel.

Naar boven

ACCWeb107008

Fout tekst    Aangepaste notaties zijn niet compatibel met het web

Wat betekent dit    ? Het opgegeven veld heeft een aangepaste valuta notatie, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Gebruik een standaard valuta notatie voor het veld. De veld notatie instellen op valuta of euro met de vervolg keuzelijst opmaak.

Naar boven

ACCWeb107009

Fout tekst    Slechts één van de eigenschap lengte nul toestaan en de vereiste eigenschap moet zijn ingesteld op waar om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? Het opgegeven veld heeft zowel de lengte nul toestaan als de vereiste eigenschappen ingesteld op waar.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat ten hoogste één van de opgegeven eigenschappen is ingesteld op waar. U kunt de ontwerp weergave gebruiken om deze eigenschappen te wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107010

Fout tekst    De waarde van de eigenschap moet worden ingesteld op Nee om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap alleen toevoegen van het opgegeven hyperlink veld is ingesteld op Ja, wat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    De eigenschap alleen toevoegen wijzigen in Nee.

Naar boven

ACCWeb107011

Fout tekst    De standaard waarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? Het aangegeven opzoek veld heeft een standaard waarde in een opzoek query of in een lijst waarin meerdere waarden worden toegestaan, die niet worden ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Controleer het volgende:

 • Er is geen standaard waarde ingesteld voor de opzoek query. ofwel

 • Er is geen standaard waarde ingesteld voor de lijst met opzoek waarden die meerdere waarden mogelijk maakt

Naar boven

ACCWeb107012

Fout tekst    De standaard waarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? Het opgegeven hyperlink veld heeft een standaard waarde, die niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Verwijder de standaard waarde voor het hyperlink veld.

Naar boven

ACCWeb107013

Fout tekst    De eigenschaps waarde is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? In het veld met het type getal is de eigenschap notatie ingesteld op een andere waarde dan algemeen getal, percentage of standaard waarde. Alleen deze indelingen worden ondersteund op het web.

Wat u moet doen    De notatie van het veld wijzigen in standaard getal, percentage of standaard waarde.

Naar boven

ACCWeb107014

Fout tekst    EEN tabel moet een primaire sleutel hebben en dit moet een getal zijn met de veld lengte lang om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De aangegeven tabel heeft een van de volgende problemen:

 • De tabel heeft geen primaire sleutel.

 • Het gegevens type van de primaire sleutel is geen getal.

 • De primaire-sleutel veld grootte is niet lang.

Wat u moet doen    Wijzig de bestaande primaire sleutel in de ontwerp weergave, zodat deze het juiste gegevens type en de juiste veld lengte heeft. of maak een nieuwe primaire sleutel voor de tabel met behulp van het gegevens type auto nummering. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, maakt u een nieuwe tabel en voegt u deze toe aan de kolommen uit de oorspronkelijke tabel. vervolgens de oorspronkelijke tabel verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107015

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet zijn ingesteld op false om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap uniek van het opgegeven Memo veld wordt ingesteld op waar, wat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van uniek in onWaar.

Naar boven

ACCWeb107016

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet zijn ingesteld op false om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap uniek van het aangegeven Ja/nee-veld wordt ingesteld op waar.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van uniek in onWaar.

Naar boven

ACCWeb107017

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet zijn ingesteld op false om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap unieke van het opgegeven hyperlink veld wordt ingesteld op waar, wat niet wordt ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van uniek in onWaar.

Naar boven

ACCWeb107018

Fout tekst    De afhankelijke kolom moet worden ingesteld op de primaire sleutel van de tabel en dit moet de eerste kolom zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? Het aangegeven opzoek veld heeft een van de volgende problemen:

 • De afhankelijke kolom is ingesteld op een ander veld dan de primaire sleutel van de bron tabel.

 • De afhankelijke kolom is niet de eerste kolom van de zoek opdracht.

Wat u moet doen    De wizard Opzoeken gebruiken om het opzoek veld te wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107019

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet zijn ingesteld op Ja om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap limit to list van het opgegeven opzoek veld is ingesteld op Nee, maar het opzoek veld is geen lijst met waarden met één waarde en de instelling van de eigenschap is dus niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    De wizard Opzoeken gebruiken om het opzoek veld te wijzigen. Zorg ervoor dat u het selectie vakje beperken tot lijst inschakelt wanneer de wizard dit weergeeft.

Naar boven

ACCWeb107020

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap subVelden koppelen van het opgegeven veld is niet leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en schakel de eigenschap onderliggende velden koppelen uit. Vervolgens stelt u de eigenschap naam van subgegevensblad in op [auto] of [geen]. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, gaat u in de gegevens blad weergave naar het tabblad Start en klikt u in de groep records op meer, wijst u subgegevensblad aan en klikt u vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107021

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap hoofd velden koppelen van het opgegeven veld is niet leeg en daarom niet compatibile met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en schakel de eigenschap hoofd velden koppelen uit. Vervolgens stelt u de eigenschap naam van subgegevensblad in op [auto] of [geen]. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, gaat u in de gegevens blad weergave naar het tabblad Start en klikt u in de groep records op meer, wijst u subgegevensblad aan en klikt u vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107022

Fout tekst    De eigenschaps waarde moet leeg zijn of worden ingesteld op auto om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap naam van subgegevensblad van het opgegeven veld is niet ingesteld op [auto] en [geen] en is dus niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en stel de eigenschap naam van subgegevensblad in op [auto] of [geen]. Als de ontwerp weergave niet beschikbaar is, gaat u in de gegevens blad weergave naar het tabblad Start en klikt u in de groep records op meer, wijst u subgegevensblad aan en klikt u vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107023

Fout tekst    De waarde van de eigenschap moet worden opgegeven om compatibel te zijn met het web.

Wat betekent dit    ? De eigenschap Column width van het aangegeven opzoek veld is leeg en daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Open de tabel in de ontwerp weergave en geef een waarde op voor de kolom breedte (op het tabblad opzoek eigenschappen). Of selecteer de kolom in de gegevens blad weergave, en klik op het tabblad velden in de groep Eigenschappen op Zoek acties wijzigen. Volg de stappen in de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107024

Fout tekst    Auto nummering wordt niet ondersteund voor andere velden, maar met primaire sleutel.

Wat betekent dit    ? In het veld aangegeven wordt een auto nummering-gegevens type gebruikt, maar dit is niet de primaire sleutel van de tabel en is dus niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Het gegevens type van het veld wijzigen in getal. Als tijdelijke oplossing kunt u gegevens macro's gebruiken om een vergelijk bare functionaliteit te bereiken. Wijzig het veld met deze eigenschap in de ontwerp weergave op de primaire sleutel of wijzig het gegevens type in getal.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×