Webcompatibiliteitscontrole: schemafouten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel bevat schemafouten die optreden kunnen wanneer u de compatibiliteitscontrole uitvoeren en bevat informatie waarmee u kunt u de fouten op te lossen.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

De Wizard Opzoeken gebruiken om te maken of een opzoekveld wijzigen

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

De Wizard Opzoeken gebruiken om te maken of een opzoekveld wijzigen

Veel schemafouten worden veroorzaakt door problemen met opzoekvelden. Deze procedures wordt uitgelegd hoe u het starten van de Wizard Opzoeken in de gegevensbladweergave om deze te lossen door maken of wijzigen van een opzoekveld.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave maken

 1. Open de tabel waaraan u wilt toevoegen van een opzoekveld en selecteer de laatste kolom, Klik om toe te voegen is ophet label.

 2. Klik op de pijl naast Klik om toe te voegen en klik vervolgens op Opzoeken en relatie.

 3. Volg de stappen van de Wizard Opzoeken te maken van het opzoekveld die u nodig hebt.

Een opzoekveld in de gegevensbladweergave wijzigen

 1. Open de tabel en selecteer het opzoekveld dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Zoekacties wijzigen.

  • Klik met de rechtermuisknop op het opzoekveld en klik op Zoekacties wijzigen.

 3. Volg de stappen van de Wizard Opzoeken om uw specifieke probleem te verhelpen.

ACCWeb105003

Fouttekst    Kolomgegevenstype voor zoeken van de lijst met waarden moet 'Tekst' compatibel met het web.

Wat betekent dit?    Een lijst die wordt niet ondersteund in een webdatabase maakt gebruik van de opgegeven opzoeken. De lijst met waarden moet zijn gekoppeld aan een kolom met tekst op de server.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en het gegevenstype van het opzoekveld wijzigen in tekst. Als ontwerpweergave niet beschikbaar is, het opzoekveld verwijderen en klikt u vervolgens de Wizard Opzoeken gebruiken om opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105012

Fouttekst    Opzoeken rij gegevensbronnen met component componenten zijn niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven opzoekveld gebruikmaakt van een query met een WHERE-component, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en de WHERE-component verwijderen uit de eigenschap Rijbron van het veld relevante opzoeken. Als ontwerpweergave niet beschikbaar is, het opzoekveld verwijderen en klikt u vervolgens de Wizard Opzoeken gebruiken om opnieuw te maken.

Naar boven

ACCWeb105018

Fouttekst    Een primaire sleutel die een lookup is is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel heeft een primaire sleutel, dat wil een opzoekveld die naar een andere tabel zeggen verwijst, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en de eigenschap Type besturingselement voor het opzoekveld wijzigen in tekstvak (op het tabblad Opzoeken). Vervolgens het venster Relaties openen en verwijder alle relaties waarin het opzoekveld voor de veel-kant van de relatie (de pijl wijst weg van het opzoekveld is).

Als de ontwerpweergave en het venster Relaties niet beschikbaar zijn, als volgt:

 1. Maak een nieuwe, lege database (niet een webdatabase).

 2. Importeer de tabellen die u nodig hebt vanuit de oorspronkelijke database in de nieuwe database.

 3. Breng de gewenste wijzigingen in de nieuwe database.

 4. Verwijder de tabellen in de oorspronkelijke database, en deze vervolgens uit de nieuwe database te importeren.

Naar boven

ACCWeb107000

Fouttekst    Gegevenstype veld is niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven veld heeft een gegevenstype dat niet wordt ondersteund op het web, zoals OLE-Object.

Wat moet u doen?    Het veld als een van de ondersteunde gegevenstypen opnieuw maken:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

 • Bijlage

 • Hyperlink

 • Memo

 • Opzoeken

Naar boven

ACCWeb107001

Fouttekst    Samengestelde indexen zijn niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel heeft een samengestelde primaire sleutel voor een bestaande uit meer dan één veld. U kunt alleen een AutoNummering-veld als primaire sleutel voor een webtabel. U kunt samengestelde indexen niet gebruiken op het Web.

Wat moet u doen?    Als de samengestelde index voor een primaire sleutel is, maakt u een primaire sleutel AutoNummering voor de opgegeven tabel. Maak vervolgens een validatieregel voor records om ervoor te zorgen dat de gegevens in de oorspronkelijke velden uniek is.

Naar boven

ACCWeb107002

Fouttekst    Tabel met meer dan één veld van de bijlage is niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel bevat meer dan één bijlageveld, zorgt ervoor dat is mislukt tijdens een bewerking publiceren, en kunnen daarom niet compatibel is met het Web.

Wat moet u doen?    Houd rekening met de bijlagen voor elke record in een veld Eén bijlage opslaan. Als u meer dan één bijlageveld per record nodig, voor elke extra bijlageveld maken van een nieuwe tabel met alleen het bijlageveld en een veld-ID en klik vervolgens koppelen in de nieuwe tabel en de oorspronkelijke tabel met behulp van de Wizard opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107003

Fouttekst    Een expressie voor berekende veld heeft een invoer veld van een type niet compatibel met het Web, zoals AutoNummering, Memo of binair getal.

Wat betekent dit?    De opgegeven berekend veld Hiermee gebruikt u een berekening die als invoer een veld dat niet wordt ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    De berekening aanpassen zodat alle invoervelden een van de volgende ondersteunde gegevenstypen hebben:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

 • Berekend veld

Naar boven

ACCWeb107004

Fouttekst    Berekende kolom gegevens resultaattype is niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het resultaat van de berekening voor het opgegeven veld is een gegevenstype dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat moet u doen?    Het berekende veld opnieuw maken zodat de resulterende gegevenstype een van de volgende ondersteunde gegevenstypen is:

 • Tekst

 • Getal

 • Valuta

 • Ja/nee

 • Datum/tijd

Naar boven

ACCWeb107005

Fouttekst    Tabel met meer dan 220 velden is niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel bevat meer dan 220 velden. U kunt een tabel met meer dan 220 velden niet publiceren op het Web.

Wat moet u doen?    Maak een nieuwe tabel met de extra velden. Vervolgens moet u de Wizard Opzoeken gebruiken om te maken een nieuw veld dat de nieuwe tabel aan de bestaande tabel.

Naar boven

ACCWeb107006

Fouttekst    De tabelnaam van de is een gereserveerde naam en die incompatibel is met het Web.

Wat betekent dit?    De naam van de opgegeven tabel is gereserveerd voor gebruik door SharePoint en wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Vermijd het gebruik van een van de volgende gereserveerde tabelnamen:

 • UserInfo

 • Lijsten

 • Documenten

 • Webonderdelen

 • ComMd

 • Webs

 • Werkstroom

 • WFTemp

 • Oplossingen

 • Rapportdefinities

 • MSysASO

Naar boven

ACCWeb107007

Fouttekst    Niet-gepubliceerde tabellen met zoekacties in gepubliceerde tabellen zijn niet compatibel met het web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel nog niet wordt gepubliceerd en bevat een opzoekveld die verwijst naar een gepubliceerde tabel, waardoor er worden geen publiceren.

Wat moet u doen?    De niet-gepubliceerde tabel zonder toe te voegen een opzoekactie publiceren. U kunt de webdatabase hiervoor synchroniseren. Nadat u de nieuwe tabel is gepubliceerd, maakt u de gewenste verwijzing naar de andere gepubliceerde tabel.

Naar boven

ACCWeb107008

Fouttekst    Aangepaste notaties zijn niet compatibel met het Web

Wat betekent dit?    Het opgegeven veld bestaat uit een aangepaste valutanotatie wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Gebruik een standaard valutanotatie voor het veld. Stel de notatie van veld op valuta of Euro met behulp van de vervolgkeuzelijst opmaak.

Naar boven

ACCWeb107009

Fouttekst    Slechts één van de eigenschappen lengte nul toestaan en de eigenschap vereist moet zijn ingesteld op 'waar' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven veld bevat de lengte nul toestaan en de vereiste eigenschappen is ingesteld op waar.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat één van de opgegeven eigenschappen is ingesteld op waar. Ontwerpweergave kunt u deze eigenschappen wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107010

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden ingesteld 'no' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De eigenschap alleen toevoegen van de opgegeven hyperlinkveld is ingesteld op Ja, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Wijzigen van de eigenschap alleen toevoegen in op Nee.

Naar boven

ACCWeb107011

Fouttekst    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven opzoekveld heeft een standaardwaarde in een opzoekquery of in een lijst waarin meerdere waarden, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat er:

 • Geen standaardwaarde instellen voor de opzoekquery; of

 • Geen standaardwaarde instellen voor de waarde opzoeklijst waarin meerdere waarden

Naar boven

ACCWeb107012

Fouttekst    De standaardwaarde moet leeg zijn om compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het veld aangegeven hyperlink heeft een standaardwaarde, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    De standaardwaarde voor het hyperlinkveld verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107013

Fouttekst    Waarde onroerend goed is niet compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven getal veld bestaat uit de eigenschap notatie is ingesteld op een ander nummer dan Algemeen getal, percentage of standaard. Alleen deze indelingen worden ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    De opmaak van het veld Algemeen getal, percentage of standaard wijzigen.

Naar boven

ACCWeb107014

Fouttekst    Een tabel moet een primaire sleutel hebben en moet een getal met Veldlengte 'lang' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De opgegeven tabel heeft een van de volgende problemen:

 • De tabel bevat geen een primaire sleutel.

 • Het gegevenstype van de primaire sleutel is geen getal.

 • De primaire sleutel Veldlengte is niet lang.

Wat moet u doen?    De bestaande primaire sleutel in de ontwerpweergave wijzigen zodat er het juiste gegevenstype en de veldlengte; of maak een nieuwe primaire sleutel voor de tabel, met het gegevenstype AutoNummering. Als ontwerpweergave niet beschikbaar is, een nieuwe tabel maken en toevoegen aan de kolommen uit de oorspronkelijke tabel. Zet de oorspronkelijke tabel.

Naar boven

ACCWeb107015

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden ingesteld op 'onwaar' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De unieke eigenschap van het opgegeven memoveld is ingesteld op waar, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Unique in ONWAAR.

Naar boven

ACCWeb107016

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden ingesteld op 'onwaar' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De unieke eigenschap van het opgegeven Ja/Nee-veld is ingesteld op waar.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Unique in ONWAAR.

Naar boven

ACCWeb107017

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden ingesteld op 'onwaar' compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De unieke eigenschap van het veld opgegeven hyperlink is ingesteld op waar, wordt niet ondersteund op het Web.

Wat moet u doen?    Wijzig de waarde van Unique in ONWAAR.

Naar boven

ACCWeb107018

Fouttekst    De afhankelijke kolom moet worden ingesteld op de primaire sleutel van de tabel en moet de eerste kolom compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    Het opgegeven opzoekveld beschikt over een van de volgende problemen:

 • De afhankelijke kolom is ingesteld op een veld dan de primaire sleutel van de brontabel.

 • De afhankelijke kolom is niet de meest linkse kolom van het opzoekveld.

Wat moet u doen?    De Wizard Opzoeken gebruiken voor het wijzigen van het opzoekveld.

Naar boven

ACCWeb107019

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden ingesteld op Ja om compatibel is met het Web.

Wat betekent dit?    De eigenschap alleen lijst van het opgegeven opzoekveld is ingesteld op Nee, maar het opzoekveld niet gelijk is aan een lijst met één waarde waarden en de eigenschap is dus niet compatibel met het Web.

Wat moet u doen?    De Wizard Opzoeken gebruiken voor het wijzigen van het opzoekveld. Zorg ervoor dat u het selectievakje Alleen lijst wanneer de wizard weergegeven.

Naar boven

ACCWeb107020

Fouttekst    De eigenschapswaarde van de moet leeg is compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Subvelden koppelen van het opgegeven veld is niet leeg en kunnen daarom niet compatibel zijn met het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en schakelt u de eigenschap Subvelden koppelen. Stel de eigenschap Naam subgegevensblad naar [Auto] en [geen]. Als de ontwerpweergave is niet beschikbaar is, in de gegevensbladweergave, klik op het tabblad Start in de groep Records , klikt u op meer, wijst u subgegevensbladen klik vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107021

Fouttekst    De eigenschapswaarde van de moet leeg is compatibel met het Web.

Wat betekent dit?    De eigenschap Hoofdvelden koppelen van het opgegeven veld is niet leeg en kunnen daarom niet compatibile met het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en schakelt u de eigenschap Hoofdvelden koppelen. Stel de eigenschap Naam subgegevensblad naar [Auto] en [geen]. Als de ontwerpweergave is niet beschikbaar is, in de gegevensbladweergave, klik op het tabblad Start in de groep Records , klikt u op meer, wijst u subgegevensbladen klik vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107022

Fouttekst    De eigenschapswaarde van de moet leeg zijn of ingesteld op automatisch voor compatibiliteit met het Web.

Wat betekent dit?    De naam van het subgegevensblad eigenschap van het opgegeven veld niet is ingesteld op [Auto] en [geen], en is niet compatibel met het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en stel de eigenschap Naam subgegevensblad op [Auto] of [geen]. Als de ontwerpweergave is niet beschikbaar is, in de gegevensbladweergave, klik op het tabblad Start in de groep Records , klikt u op meer, wijst u subgegevensbladen klik vervolgens op verwijderen.

Naar boven

ACCWeb107023

Fouttekst    Waarde onroerend goed moet worden opgegeven om compatibel zijn met het Web.

Wat betekent dit?    De kolombreedte eigenschap van het opgegeven opzoekveld is leeg en kunnen daarom niet compatibel zijn met het Web.

Wat moet u doen?    Open de tabel in de ontwerpweergave en een waarde opgeven voor kolombreedte (op het tabblad van de zoeken-eigenschappen). Of, selecteer de kolom in de gegevensbladweergave en klik op het tabblad velden in de groep Eigenschappen , klikt u op Zoekacties wijzigen. Volg de stappen in de Wizard opzoeken.

Naar boven

ACCWeb107024

Fouttekst    AutoNummering wordt niet ondersteund voor alle andere veld behalve de primaire sleutel.

Wat betekent dit?    Het opgegeven veld gegevenstype AutoNummering gebruikt, maar is niet de primaire sleutel van de tabel en kunnen daarom niet compatibel is met het Web.

Wat moet u doen?    Wijzig het gegevenstype van het veld naar getal. Als een tijdelijke oplossing kunt u gegevensmacro bereiken van een vergelijkbare functionaliteit biedt. Wijzig het veld met deze eigenschap in de primaire sleutel in de ontwerpweergave of wijzig het gegevenstype op getal.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×