Webcompatibiliteitscontrole: relatie- en opzoekfouten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit artikel bevat relatie- en opzoekfouten die kunnen worden gemeld wanneer u de compatibiliteitscontrole uitvoert en informatie om u te helpen bij het oplossen van deze fouten.

Zie het artikel voor algemene informatie over fouten compatibiliteitscontrole Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Tekst van de fout    Gegevenstype van kolom is niet compatibel met opzoekacties op het web.

Betekenis    Het gegevenstype van het aangegeven opzoekveld wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat het gegevenstype van het opzoekveld een van de volgende ondersteunde gegevenstypen is:

  • Eén tekstregel

  • Datum/tijd

  • Getal

  • Berekend veld dat een enkele regel tekst retourneert

Naar boven

ACCWeb105001

Tekst van de fout    De kolom die aan het opzoekveld is gekoppeld, moet de primaire sleutel zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De kolom die aan het aangegeven opzoekveld is gekoppeld, is niet de primaire sleutel van de opzoekdoeltabel.

Wat u moet doen    Maak het opzoekveld opnieuw met de wizard Opzoeken. Geef de kolom met de primaire sleutel van de opzoekdoeltabel op als de gekoppelde kolom.

Naar boven

ACCWeb105002

Tekst van de fout    Opzoekrijbronnen moeten volledige SQL-instructies zijn waarin één tabel en tabelvelden zijn opgegeven om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Er wordt voldaan aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • De query voor het aangegeven opzoekveld maakt gebruik van meer dan één tabel of query als gegevensbron.

  • De kolommen die worden gebruikt in de query zijn niet expliciet geselecteerd.

Wat u moet doen    Maak het opzoekveld opnieuw en zorg ervoor dat:

  • Het opzoekveld gebruikmaakt van één met het web compatibele tabel als gegevensbron.

    Tip: Voor elke tabel die niet compatibel is met het web, is er als het goed is een rij gemaakt in de tabel Webcompatibiliteitsproblemen tijdens de compatibiliteitscontrole.

  • De opzoekquery elk veld expliciet specificeert (gebruik dus niet SELECT *).

Naar boven

ACCWeb105003

Tekst van de fout    Opzoekvelden met meerdere kolommen en het rijbrontype Lijst met waarden, moeten aan Kol1 zijn gekoppeld om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld met meerdere kolommen is niet gekoppeld aan Kol1.

Wat u moet doen    Gebruik de wizard Opzoeken om het opzoekveld opnieuw te maken en koppel het aan Kol1 van de opzoekwaarde.

Naar boven

ACCWeb105004

Tekst van de fout    Zoekopdrachten met een waardenlijst moeten ten minste één rij met gegevens bevatten om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De waardelijst voor de aangegeven zoekopdracht is leeg en is daarom niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Zorg voor ten minste één rij met gegevens in de waardelijst voor het opzoekveld.

Naar boven

ACCWeb105005

Tekst van de fout    Waardenlijsten met lege waarden zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    Dit probleem treedt op als er kolomwaarden ontbreken in de enige rij van een waardezoekopdracht. Dit is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Controleer of de velden in de enige rij van de waardelijst zijn opgegeven. Stel deze rijbron in met de ontwerpweergave of de wizard Opzoeken. (Klik op het tabblad Velden in de groep Eigenschappen op Opzoekactie aanpassen.)

Naar boven

ACCWeb105006

Tekst van de fout    De tabel voor de opzoekrijbron is niet gevonden.

Betekenis    De tabel die is opgegeven als rijbron van de aangegeven zoekopdracht bestaat niet.

Wat u moet doen    Geef een geldige rijbron op voor de zoekopdracht. U kunt het opzoekveld opnieuw maken met de wizard Opzoeken.


Tekst van de fout    SQL-instructies die berekende-resultaatkolommen voor opzoekrijbronnen bevatten, zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld heeft een expressie in de rijbron en is daarom niet compatibel met het web. Dit is bijvoorbeeld geen geldige rijbron voor een webopzoekveld: SELECT ([Voornaam] & " " & [Achternaam]) FROM Contactpersonen;

Wat u moet doen    U zou een berekende kolom kunnen maken in de onderliggende tabel en het opzoekveld opnieuw kunnen maken.

Naar boven

ACCWeb105007

Tekst van de fout    Opzoekrijbronnen mogen slechts naar één tabel verwijzen om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De rijbron voor het aangegeven opzoekveld bevat meerdere tabellen.

Wat u moet doen    Gebruik de wizard Opzoeken om het opzoekveld opnieuw te maken zodat het slechts naar één tabel verwijst. Hiervoor moet u mogelijk uw gegevensmodel wijzigen.

Naar boven

ACCWeb105008

Tekst van de fout    'Referentiële integriteit inschakelen' moet Onwaar zijn als 'Meerdere waarden toestaan' Waar is voor een opzoekveld.

Betekenis    In het aangegeven opzoekveld zijn meerdere waarden toegestaan, maar volgens de relatie in het model wordt referentiële integriteit afgedwongen, zodat een enkele waarde is vereist voor het opzoekveld.

Wat u moet doen    Verwijder de referentiële integriteit voor de relatie of maak het opzoekveld opnieuw zonder meerdere waarden toe te staan.

Naar boven

ACCWeb105009

Tekst van de fout    'Alleen lijst' moet Waar zijn als 'Meerdere waarden toestaan' Waar is.

Betekenis    De opzoekeigenschap 'Alleen lijst' is op Onwaar ingesteld voor het aangegeven veld, maar 'Meerdere waarden toestaan' is op Waar ingesteld.

Wat u moet doen    Stel de eigenschap Alleen lijst voor het opzoekveld in op Waar of stel Meerdere waarden toestaan in op Onwaar.

Naar boven

ACCWeb105010

Tekst van de fout    Zoekopdrachten moeten zijn gekoppeld aan een relatie om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld heeft geen gekoppelde relatie.

Wat u moet doen    Maak een relatie tussen het opzoekveld en het veld waarnaar het opzoekveld verwijst.

Naar boven

ACCWeb105011

Tekst van de fout    De SQL-instructie van de opzoekrijbron moet het primaire-sleutelveld van de brontabel bevatten en dat veld moet de afhankelijke kolom zijn.

Betekenis    De query voor het aangegeven opzoekveld bevat de primaire sleutel van de brontabel niet. Dit is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Maak het opzoekveld opnieuw met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb105012

Tekst van de fout    SQL-instructie voor rijbron van opzoekveld is niet compatibel met het web.

Betekenis    De SQL-instructie voor de rijbron van het aangegeven opzoekveld heeft een ongeldige indeling of is niet compatibel met het web, bijvoorbeeld omdat de instructie een niet-ondersteunde SQL-operator bevat.

Wat u moet doen    Maak het opzoekveld opnieuw met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb105014

Tekst van de fout    Tabellen met opzoekkolommen moeten een primaire sleutel hebben en het gegevenstype van de primaire sleutel moet Long zijn.

Betekenis    De refererende sleutel van de opzoekdoeltabel en/of de primaire sleutel van de brontabel is geen lange integer.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat het bronveld en het doelveld van de opzoekopdracht lange integers zijn. U kunt hiervoor nieuwe velden maken.

Naar boven

ACCWeb105015

Tekst van de fout    Opzoektype moet '|0' of '|1' zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven opzoekveld verwijst naar een lijst met velden als rijbron.

Wat u moet doen    Maak het opzoekveld opnieuw met de wizard Opzoeken. Hiervoor moet u mogelijk het gegevensmodel wijzigen.

Naar boven

ACCWeb105016

Tekst van de fout    Relaties die niet aan een geldig opzoekveld zijn gekoppeld, zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    De relatie wordt niet ondersteund door een opzoekveld en is daarom niet compatibel met een webdatabase.

Wat u moet doen    Maak een opzoekveld tussen de verwante tabellen met de wizard Opzoeken.

Naar boven

ACCWeb105017

Tekst van de fout    Het gegevenstype van een berekende-kolomresultaat voor zoekopdrachten moet Tekst zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De als eerste weergegeven kolom van het aangegeven opzoekveld is een berekende kolom met een gegevenstype dat niet gelijk is aan Tekst.

Wat u moet doen    Wijzig het gegevenstype van het berekende veld in Tekst. U kunt ook het opzoekveld opnieuw maken en een andere kolom kiezen om als eerste weer te geven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×