Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u tijdens de compatibiliteitscontrole uitvoert, worden eventuele fouten zijn opgeslagen in een tabel Webcompatibiliteitsproblemen. In dit onderwerp in het algemeen wordt uitgelegd hoe u de fouten in de tabel Webcompatibiliteitsproblemen handelen, en ook specifieke Help-informatie over algemene fouten die u mogelijk ziet.

Opmerking: Veel compatibiliteitsfouten worden veroorzaakt door de aanwezigheid van objecten of instellingen die alleen op een desktopcomputer (of client) kunnen worden gebruikt, in een database die u op het web wilt gepubliceerd.

Overzicht

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

Overzicht

Wanneer u een webcompatibiliteitscontrole uitvoert, wordt er een tabel gemaakt waarin alle fouten worden weergegeven die worden aangetroffen. Hier ziet u bijvoorbeeld een geopende tabel waarin een fout wordt weergegeven:

Tabel Webcompatibiliteitsproblemen

De fout geeft aan dat een kolom in tabel2 een gegevenstype niet compatibel is met het Web.

Hoe werkt dit artikel?

In dit en in de andere Web compatibiliteit controleren fout onderwerpen, wordt elke fout wordt weergegeven in de volgende indeling:

Fout-tekst    De waarde van het veld Beschrijving voor de rij in de tabel Webcompatibiliteitsproblemen.

Wat betekent dit?    Meer informatie om te zorgen dat u begrijpt wat het probleem is.

Wat moet u doen?    De aanbevolen oplossing van het probleem.

Naar boven

ACCWeb102000

Fouttekst    objectnaam, is afhankelijk van de naam van het object voor klant-object.

Wat betekent dit?    Het aangegeven webobject is afhankelijk van een ander object dat geen webobject is. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Een webformulier waarin gegevens van een clientquery worden weergegeven

  • Een webformulier met een knop waarop kan worden geklikt om een clientrapport te starten

Het webobject zal niet goed werken op het web, tenzij u ervoor zorgt dat het object niet meer afhankelijk is van het clientobject.

Wat moet u doen?    Verwijder de verwijzing naar het clientobject. U kunt het clientobject ook opnieuw maken als een webobject, en vervolgens de verwijzing naar het clientobject vervangen door een verwijzing naar het nieuwe webobject.

Naar boven

ACCWeb102001

Fouttekst    De eigenschapwaarde bevat een of meer tekens die niet compatibel zijn met het web.

Wat betekent dit?    De objectnaam of de naam van het besturingselement is ongeldig voor gebruik op het web.

Wat moet u doen?    Zorg ervoor dat de naam voldoet aan de volgende regels:

  • De naam mag geen punt (.), uitroepteken (!), vierkante haakjes ([]), voorloopspaties of niet-afdrukbare tekens, zoals een Enter-teken bevatten.

  • De naam mag geen van de volgende tekens bevatten: / \ : * ? "" < > | # <TAB> { } % ~ &

  • De naam mag niet beginnen met een gelijkteken (=)

  • De naam moet 1 tot 64 tekens lang zijn

Naar boven

ACCWeb102002

Tekst van de fout    objectnaam, is afhankelijk van objectnaam die niet bestaat.

Wat betekent dit?    Het aangegeven webobject is afhankelijk van een ander object dat geen webobject is. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Een webformulier waarin gegevens van een clientquery worden weergegeven

  • Een webformulier met een knop waarop kan worden geklikt om een clientrapport te starten

Het webobject zal niet goed werken op het web, tenzij u ervoor zorgt dat het object niet meer afhankelijk is van het clientobject.

Wat moet u doen?    Verwijder de verwijzing naar het clientobject. U kunt het clientobject ook opnieuw maken als een webobject, en vervolgens de verwijzing naar het clientobject vervangen door een verwijzing naar het nieuwe webobject.

Naar boven

ACCWeb102004

Fout-tekst    Eigenschapswaarde moet de standaardwaarde voor compatibiliteit met het Web.

Betekenis    Alleen de standaardwaarde van de aangegeven eigenschap wordt ondersteund in webdatabases.

Wat u moet doen    Wijzig de huidige waarde van de aangegeven eigenschap in de standaardwaarde voor die eigenschap.

Naar boven

ACCWeb102008

Tekst van de fout    objectnaam, is afhankelijk van de objectnaam die niet compatibel met het Web is.

Betekenis    Het eerste object verwijst naar het tweede object, maar het tweede object is niet beschikbaar op het web.

Wat u moet doen    Verwijder de verwijzing naar het tweede object of vervang de verwijzing door een verwijzing naar een ander object dat wel compatibel is met het web.

Naar boven

ACCWeb102011

Fout-tekst    Waarde onroerend goed moet waarde compatibel met het Web.

Betekenis    De aangegeven eigenschap moet de aangegeven waarde hebben in een webdatabase.

Wat u moet doen    Wijzig de waarde van de eigenschap in de aangegeven waarde.

Naar boven

ACCWeb102013

Tekst van de fout    De eigenschapswaarde mag niet leeg zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    De aangegeven eigenschap moet een waarde hebben in een webdatabase.

Wat u moet doen    Geef de eigenschap een waarde.

Naar boven

ACCWeb102014

Tekst van de fout    Databases onder broncodebeheer zijn niet compatibel met het web.

Betekenis    De database die u probeert te publiceren is onder broncodebeheer. Dit wordt niet ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Comprimeren en herstellen van de database om deze te verwijderen uit broncode beheren. Zie voorkomen en oplossen van problemen met de database-bestand met behulp van comprimeren en herstellenvoor meer informatie.

Naar boven

ACCWeb102015

Fout-tekst    Tekenreeks met lengte van de eigenschap waarde mag niet meer dan een geheel getal.

Betekenis    De tekenreeks voor de waarde van de aangegeven eigenschap is te lang. Dit probleem treedt meestal op met namen van besturingselementen (maximumlengte 255 tekens), bijschriften bij labels of knoppen (maximumlengte 2048 tekens), labels (2048 tekens), beschrijvingen (2048 tekens), knopinfotekst (255 tekens), objectnamen (255 tekens) en namen van afbeeldingen (255 tekens).

Wat u moet doen    Maak de tekenreeks korter. Deze eigenschappen bevinden zich meestal in het eigenschappenvenster van een formulier of rapport.

Naar boven

ACCWeb102016

Tekst van de fout    De eigenschapswaarde moet een webcompatibel formulier of rapport zijn om compatibel te zijn met het web.

Betekenis    Het aangegeven subformulier of subrapport is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Verwijder het subformulier of subrapport of vervang het door een versie die wel compatibel is met het web.

Naar boven

ACCWeb102017

Tekst van de fout    Webcompatibiliteitscontrole geannuleerd.

Betekenis    Als u de compatibiliteitscontrole niet hebt geannuleerd, is een van de volgende voorwaarden waar:

  • De database is alleen-lezen.

  • Niet alle objecten zijn gesloten.

Wat u moet doen    Sluit alle geopende databaseobjecten en voer de compatibiliteitscontrole nogmaals uit. Als er geen objecten geopend zijn of als de fout blijft optreden, controleert u of het databasebestand alleen-lezen is.

Naar boven

ACCWeb106004

Fout    tekstobject zijn niet compatibel met het Web.

Betekenis    Het aangegeven object is een Data Access-pagina en kan niet worden gepubliceerd.

Wat u moet doen    Verwijder alle Data Access-pagina's uit de database die u op het web wilt publiceren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×