Office
Aanmelden

Wat u moet weten over het migreren van uw IMAP-postvakken naar Office 365

U kunt de inhoud van de postvakken van gebruikers van een bron-e-mailsysteem migreren naar Office 365. Gebruik IMAP (Internet Message Access Protocol) om e-mail te migreren als:

 • Uw bron-e-mailsysteem IMAP ondersteunt.

Als deze optie niet werkt, raadpleegt u Manieren om e-mail naar Office 365 te migreren voor andere opties.

Zie voor instructies over Windows PowerShellPowerShell gebruiken om een IMAP-migratie naar Office 365 uit te voeren.

Aandachtspunten

Hier volgen enkele beperkingen waarmee u rekening moet houden:

 • U kunt alleen items in het Postvak IN of andere e-mailmappen van een gebruiker migreren. Via dit migratietype worden contactpersonen, agenda-items of taken niet gemigreerd.

 • U kunt maximaal 500.000 items uit het postvak van een gebruiker migreren (e-mailberichten worden gemigreerd van nieuw naar oud).

 • De maximale grootte van een e-mail die kunt u migreren is 35 MB.

 • Als u beperkingen hebt ingesteld voor de verbindingen met uw bron-e-mailsysteem, is het aan te raden deze beperkingen te versoepelen, zodat de migratie beter verloopt. Algemene verbindingslimieten zijn totaal aantal client/server-verbindingen, verbindingen per gebruiker en IP-adresverbindingen op de server of de firewall.

Gevolgen van de migratie voor gebruikers

Voor het migreren van e-mail moet u toegang hebben tot de postvakken van de gebruikers in het bron-e-mailsysteem. Als u de gebruikerswachtwoorden weet of toegang tot de postvakken hebt met behulp van beheerdersreferenties, heeft de migratie geen gevolgen voor gebruikers totdat u het bron-e-mailsysteem afsluit.

Als u geen toegang hebt tot de postvakken van gebruikers, moet u de wachtwoorden opnieuw instellen. U hebt dan toegang tot de postvakken van gebruikers met een nieuw wachtwoord dat u kent. Als gebruikers hun nieuwe wachtwoord niet weten, hebben ze geen toegang tot hun oude postvakken tijdens of na de e-mailmigratie. Als u wilt dat gebruikers toegang hebben tot hun oude postvakken, kunt u de nieuwe wachtwoorden na de migratie verspreiden.

Hoe werkt IMAP-migratie?

De belangrijkste stappen die u voor een migratie van IMAP-e-mail moet uitvoeren, worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Proces voor een IMAP-e-mailmigratie

Deze algemene stappen gelden ongeacht of u migreert vanuit Gmail of een ander IMAP-systeem.

 1. Eerst maakt u uw gebruikers in Office 365 en kent u licenties aan hen toe. De postvakken moeten in Office 365 bestaan om IMAP-migratie te kunnen gebruiken.

 2. Bereid het IMAP-bron-e-mailsysteem voor en verzamel de gegevens die u voor de migratie nodig hebt. Als u uw domein wilt migreren naar Office 365, controleer dan bij uw domeinregistrar of u eigenaar bent van het domein.

  Afhankelijk van het type e-mailservice waarvan u migreert, moet u mogelijk enkele instellingen configureren of de naam van de e-mailserver of -service noteren voor later gebruik. U moet ook uw domein verifiëren in uw domeinregistratiesysteem als u een aangepast domein hebt.

 3. Wijzigingen doorgeven aan gebruikers

  Het is raadzaam gebruikers op de hoogte te stellen van de e-mailmigratie en de gevolgen ervan. Informeer gebruikers over de taken die ze voor, tijdens en na de migratie moeten uitvoeren.

 4. Beheerdersreferenties instellen of e-mailwachtwoorden van gebruikers opvragen of opnieuw instellen

  Voor het uitvoeren van de migratie hebt u een beheerdersaccount met machtigingen nodig of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor elk postvak.

 5. Als u de stappen volgt die worden beschreven in Google Apps-postvakken migreren naar Office 365 of Andere soorten IMAP-postvakken migreren naar Office 365, maakt u een lijst met postvakken die u wilt migreren (CSV-bestand). Deze migratie-instructies beginnen vanuit het Exchange-beheercentrum, en u moet een CSV-bestand maken met de e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden voor de postvakken die u wilt migreren.

  U kunt ook de migratiepagina of installatie-instructies in de preview van het beheercentrum gebruiken om een migratie uit te voeren van IMAP-systemen zoals Gmail, Hotmail.com of Outlook.com. Deze stappen zijn de aanbevolen werkwijze als u maar voor een klein aantal gebruikers (minder dan 50) e-mail hoeft te migreren. Als u voor meer gebruikers e-mail wilt migreren, is het eenvoudiger om een CSV-bestand te gebruiken dat alle gegevens voor de accounts bevat.

 6. Office 365 verbinden met uw e-mailsysteem.

  Voor een geslaagde e-mailmigratie moet Office 365 verbinding maken en kunnen communiceren met het bron-e-mailsysteem. Hiervoor gebruikt Office 365 een migratie-eindpunt, de instellingen die worden gebruikt om de verbinding te maken.

 7. Postvakken migreren en daarna de migratie controleren

  U migreert postvakken door een migratiebatch te maken en daarna de migratie te starten. Nadat de migratiebatch is uitgevoerd, controleert u of de e-mail is gemigreerd.

 8. E-mailinstellingen optimaliseren (optioneel).

  Er zijn enkele instellingen die u kunt configureren om ervoor te zorgen dat het niet zo lang duurt voordat e-mail in de nieuwe Office 365-postvakken verschijnt. Zie Tips voor het optimaliseren van IMAP-migraties.

 9. E-mail gaan routeren naar Office 365

  U moet een DNS-record, een zogeheten MX-record, wijzigen zodat uw e-mailsysteem e-mail kan routeren naar Office 365.

 10. De routering controleren en daarna de e-mailsynchronisatie stoppen

  Nadat u hebt gecontroleerd of alle e-mail wordt gerouteerd naar Office 365, kunt u de migratiebatch verwijderen om de synchronisatie tussen het bron-e-mailsysteem en Office 365 te stoppen.

 11. Een welkomstbericht aan gebruikers sturen

  Stel de gebruikers op de hoogte van Office 365 en laat weten hoe ze zich aanmelden bij hun nieuwe postvakken.

Klaar om te beginnen?

Voor een goed verloop van een e-mailmigratie moet u de volgende taken kunnen uitvoeren:

 • U maakt een lijst met postvakken die u wilt migreren in Excel. U voegt de e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers toe aan dit bestand.

 • U gebruikt stapsgewijze wizards in Office 365 om het migratieproces te configureren en te starten.

 • Nadat de e-mail is gemigreerd, kunt u de MX-record van uw organisatie wijzigen, zodat deze wijst naar Office 365 wanneer de migratie is voltooid. Via de MX-record vinden andere e-mailsystemen de locatie van uw e-mailsysteem. Als u de MX-record wijzigt, kunnen andere e-mailsystemen e-mail rechtstreeks naar de nieuwe postvakken in Office 365 verzenden. Zie ook DNS-records maken bij een DNS-hostingprovider voor Office 365 voor informatie over het bijwerken van MX-records.

Als u weet wat u moet doen om postvakken te migreren naar Office 365, kunt u aan de slag gaan. Als eerste stap bepaalt u vanaf welk bron-e-mailsysteem u wilt migreren:

Zie ook

Tips voor het optimaliseren van IMAP-migraties

Meer informatie over het instellen van uw IMAP-serververbinding

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×