Wat u moet weten over een gefaseerde e-mailmigratie naar Office 365

Als onderdeel van een Office 365-implementatie kunt u de inhoud van de postvakken van gebruikers van een bron-e-mailsysteem migreren naar Office 365. Als u dit over een bepaalde periode doet, heet het een gefaseerde migratie. Een gefaseerde migratie wordt in de volgende situaties aanbevolen:

 • Uw brone-mailsysteem is Microsoft Exchange Server 2003 of Microsoft Exchange Server 2007.

  Opmerking: U kunt een gefaseerde migratie niet gebruiken om postvakken van Exchange 2013 of Exchange Server 2010 te migreren naar Office 365. In plaats hiervan kunt u beter een cutover-migratie of een hybride e-mailmigratie gebruiken.

 • U hebt meer dan 2.000 postvakken.

Als een gefaseerde e-mailmigratie niet werkt, raadpleegt u E-mail migreren naar Office 365 voor andere opties.

Aandachtspunten

Hier volgen enkele punten waarmee u rekening moet houden:

 • Voor een goede werking van een gefaseerde migratie moet u accounts synchroniseren tussen uw on-premises Active Directory-domein en Office 365 via Azure Active Directory-synchronisatie.

 • De primaire domeinnaam die wordt gebruikt voor uw on-premises Exchange-organisatie, moet een domein zijn dat is geverifieerd voor uw Office 365-organisatie.

 • U kunt alleen gebruikerspostvakken en resourcepostvakken migreren. Andere typen geadresseerden, zoals distributiegroepen, contactpersonen en gebruikers met e-mail worden gemigreerd naar Office 365 via adreslijstsynchronisatie.

 • Afwezigheidsberichten worden niet gemigreerd met gebruikerspostvakken. Als een gebruiker de afwezigheidsfunctie inschakelt vóór de migratie, blijft de functie ingeschakeld voor het gemigreerde postvak, maar is het afwezigheidsbericht leeg. Personen die berichten verzenden naar het postvak, ontvangen geen afwezigheidsmelding. Als de gebruiker het verzenden van afwezigheidsmeldingen wil toestaan, moet deze het afwezigheidsbericht opnieuw maken nadat het postvak is gemigreerd.

 • Als u beperkingen hebt ingesteld voor de verbindingen met uw brone-mailsysteem, is het aan te raden deze beperkingen te versoepelen, zodat de migratie beter verloopt. Algemene verbindingslimieten zijn het totaal aantal client/server-verbindingen, de verbindingen per gebruiker en de IP-adresverbindingen op de server of de firewall. Als u deze verbindingen niet hebt beperkt, kunt u deze taak overslaan.

Gevolgen van de migratie voor gebruikers

 • Beheerders hebben toegang tot e-mail        Voor het migreren van e-mail moet u toegang hebben tot de postvakken van de gebruikers in het brone-mailsysteem.

 • Gebruikers moeten nieuwe Outlook-profielen maken        Nadat de postvakken zijn gemigreerd en de on-premises accounts zijn geconverteerd naar accounts met e-mail, moeten de gebruikers een nieuw Office 365-profiel maken in Outlook. Hierna maakt Outlook automatisch verbinding met Office 365.

Hoe werkt gefaseerde migratie?

De belangrijkste stappen die u uitvoert voor een gefaseerde migratie, en de resultaten voor uw gebruikers worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Proces voor het uitvoeren van een gefaseerde e-mailmigratie van Exchange naar Office 365

Hierna volgt een beschrijving van de gefaseerde migratie die wordt weergegeven in de afbeelding.

 1. De beheerder synchroniseert de lijst met gebruikers tussen de on-premises omgeving en Office 365.

  Zie de procedurestappen in Een gefaseerde migratie voorbereiden.

 2. De beheerder maakt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) met een rij voor elke gebruiker van wie het on-premises postvak wordt gemigreerd in de migratiebatch.

  Zie de procedurestappen in Een lijst maken met postvakken die u wilt migreren.

 3. De beheerder maakt een gefaseerde migratiebatch en voert deze uit via het migratiedashboard in het Exchange-beheercentrum.

  Zie de procedurestappen in Office 365 verbinden met uw e-mailsysteem, Uw postvakken migreren en De gefaseerde migratiebatch starten.

  Nadat de beheerder de migratiebatch heeft gestart, worden de volgende acties uitgevoerd in Exchange Online:

  • Er wordt gecontroleerd of adreslijstsynchronisatie is ingeschakeld.

  • Er wordt gecontroleerd of er een gebruiker met e-mail bestaat in de Office 365-organisatie voor elke gebruiker die wordt vermeld in het CSV-bestand. Gebruikers met e-mail worden in Office 365 gemaakt als gevolg van de adreslijstsynchronisatie.

  • De Office 365-gebruiker met e-mail wordt geconverteerd naar een Exchange Online-postvak voor elke gebruiker in de migratiebatch.

  • De eerste synchronisatie wordt gestart. In Exchange Online worden maximaal N migratieaanvragen tegelijk verwerkt. N staat voor het maximale aantal gelijktijdige migraties dat de beheerder heeft opgegeven tijdens het maken van het migratie-eindpunt dat is gebruikt voor de migratiebatch. De eerste synchronisatie wordt standaard uitgevoerd voor 20 postvakken tegelijk, totdat alle postvakken in de migratiebatch zijn gemigreerd.

  • Het doorsturen van e-mail wordt geconfigureerd. De eigenschap TargetAddress voor het on-premises postvak wordt geconfigureerd met het e-mailadres van het Exchange Online-postvak. Dit heeft tot gevolg dat e-mail die is verzonden naar het on-premises postvak, wordt doorgestuurd naar het bijbehorende Exchange Online-postvak.

 4. Nadat het Exchange Online-postvak is gemaakt en het doorsturen van e-mail is geconfigureerd voor elke gebruiker in het CSV-bestand, wordt via Exchange Online een e-mailbericht met de status verzonden naar de beheerder. Dit statusbericht bevat het aantal postvakken dat is gemigreerd en het aantal dat niet kan worden gemigreerd. Het bericht bevat ook koppelingen naar migratiestatistieken en foutrapporten met gedetailleerdere informatie. Gebruikers kunnen nu hun Exchange Online-postvakken gaan gebruiken.

 5. Als onderdeel van de eerste synchronisatie worden in Exchange Online vervolgens alle e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items van de on-premises postvakken gemigreerd naar Exchange Online-postvakken. Via Exchange Online wordt een definitief migratierapport verzonden wanneer de gegevensmigratie is voltooid.

 6. Nadat een migratiebatch is voltooid en de beheerder heeft gecontroleerd of alle postvakken in de batch zijn gemigreerd, kan de beheerder de on-premises postvakken converteren naar gebruikers met e-mail.

  Zie de procedurestappen in On-premises postvakken converteren naar gebruikers met e-mail.

 7. Als een gebruiker het postvak opent met Outlook, wordt via de Automatisch opsporen-service geprobeerd verbinding te maken met het on-premises postvak. Nadat u on-premises postvakken hebt geconverteerd naar gebruikers met e-mail, wordt de gebruiker met e-mail door de Automatisch opsporen-service gebruikt om Outlook te verbinden met het Exchange Online-postvak wanneer de gebruiker een nieuw Outlook-profiel heeft gemaakt.

 8. De beheerder maakt extra migratiebatches en verzendt hierbij een CSV-bestand voor elke batch.

 9. De beheerder voert extra migratiebatches uit.

 10. De beheerder lost eventuele problemen op. Nadat alle on-premises postvakken in een batch zijn gemigreerd, verwijdert de beheerder de migratiebatch.

  Zie de procedurestappen in De gefaseerde migratiebatch verwijderen.

 11. Gebruikers kunnen hun Exchange Online-postvakken gebruiken.

 12. De beheerder voltooit de overgang naar Exchange Online en Office 365 door post-configuratietaken uit te voeren, zoals:

  • Het toewijzen van licenties aan Office 365-gebruikers.

  • Het configureren van de MX-record, zodat deze verwijst naar uw Office 365-organisatie, waarna e-mail rechtstreeks wordt bezorgd in Exchange Online-postvakken.

  • Het maken van een DNS-record (Domain Name System) voor Automatisch opsporen voor uw Office 365-organisatie.

  Zie de procedurestappen in Uw e-mail rechtstreeks doorsturen naar Office 365 en Post-migratietaken voltooien.

  De beheerder kan de Exchange Servers buiten bedrijf stellen (optioneel).

  Opmerking: Als u een oplossing voor eenmalige aanmelding implementeert, wordt u ten zeerste aangeraden minimaal één Exchange Server te behouden, zodat u toegang hebt tot Exchange System Manager (Exchange 2003) of Exchange Management Console/Exchange-beheershell (Exchange 2007) om e-mailgerelateerde kenmerken te beheren voor de on-premises gebruikers met e-mail. Voor Exchange 2007 moeten op de Exchange Server die u behoudt, de serverfuncties voor hubtransport, clienttoegang en postvak zijn geïnstalleerd.

Klaar om te beginnen?

Als u weet hoe u een migratie naar Office 365 instelt, vindt u hier de taken die moeten worden uitgevoerd.

 • Gebruik het hulpprogramma voor Windows Azure Active Directory-synchronisatie of Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD-synchronisatie) om de on-premises gebruikers te maken en te synchroniseren in Office 365.

 • Configureer Exchange Server via het Exchange-beheercentrum.

 • Wijzig de MX-record van uw organisatie, zodat deze verwijst naar Office 365 wanneer de migratie is voltooid. Via de MX-record vinden andere e-mailsystemen de locatie van uw e-mailsysteem. Als u de MX-record wijzigt, kunnen andere e-mailsystemen e-mail rechtstreeks naar de nieuwe postvakken in Office 365 verzenden.

Voor een goed verloop van een gefaseerde e-mailmigratie moet u de volgende taken kunnen uitvoeren:

 • U configureert of controleert dat adreslijstsynchronisatie werkt.

 • U configureert of controleert dat Outlook Anywhere werkt.

 • U maakt in Excel een of meer lijsten met postvakken die moeten worden gemigreerd.

 • U gebruikt stapsgewijze wizards in Office 365 om het migratieproces te configureren en te starten.

 • U voegt de DNS-records van uw organisatie, zoals de records voor Automatisch opsporen en MX-records, toe of wijzigt deze.

 • U schakelt e-mail in voor on-premises postvakken.

Als u klaar bent om te beginnen met een gefaseerde e-mailmigratie, gebruikt u de stappen in Een gefaseerde migratie van e-mail naar Office 365 uitvoeren.

Zie ook

E-mail migreren naar Office 365

Een gefaseerde migratie naar Office 365 uitvoeren met PowerShell

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×