Wat is Automatisch opslaan?

Automatisch opslaan

'Sla tijdig en vaak op' behoort nu tot het verleden. Er is nu Automatisch opslaan. Met deze functie wordt uw document om de paar seconden opgeslagen zodat u het niet meer zelf hoeft te doen.

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand wordt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Met Automatisch opslaan worden uw wijzigingen automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt. En als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze dankzij Automatisch opslaan uw wijzigingen binnen een paar seconden zien.

Opmerking: Gebruikt u Bestand > Opslaan als nadat u wijzigingen hebt aangebracht in een oorspronkelijk document of oorspronkelijke sjabloon? Als dit het geval is, raden we u aan Bestand > Kopie opslaan te gebruiken voordat u uw wijzigingen aanbrengt. Op deze manier wordt via Automatisch opslaan het oorspronkelijke bestand niet overschreven met de wijzigingen. Als het bestand wel via Automatisch opslaan is overschreven met uw wijzigingen, raadpleegt u de onderstaande sectie 'Ik wilde mijn wijzigingen niet opslaan. Hoe kan ik terug?'

In Windows is Automatisch opslaan beschikbaar in Excel, Word en PowerPoint voor Office 365-abonnees. Hier zijn enkele veelgestelde vragen over deze functie.

In Windows is Automatisch opslaan een nieuwe functie die beschikbaar is in Excel, Word en PowerPoint voor Office 365-abonnees. Het slaat uw bestand voor u op, zodat u dat niet hoeft te doen.

Met Automatisch opslaan wordt er om de paar seconden opgeslagen. Deze tijd kan echter afwijken, afhankelijk van waaraan u werkt.

U kunt een eerdere versie van het bestand herstellen. Die oudere versie wordt dan de huidige versie.

Cursor die op bestandsnaam klikt, Alle versies weergeven

Klik bovenaan het venster op de bestandsnaam en klik vervolgens op Alle versies weergeven. Controleer de datums en tijden om de versie te vinden die u wilt herstellen, en klik vervolgens op Versie openen. Er wordt een tweede dialoogvenster geopend. Klik op de knop Herstellen om deze versie te herstellen. Zie voor meer informatie over de versiegeschiedenis Historische versies van Office-bestanden weergeven.

Wanneer u een bestand opent en de eerste wijzigingen aanbrengt, slaat AutoSave deze wijzigingen op en wordt een nieuwe versie van het bestand toegevoegd aan de versiegeschiedenis. Daarna, hoewel AutoSave regelmatig uw wijzigingen in het bestand opslaat, worden nieuwe versies periodiek (ongeveer elke 10 minuten) aan de versiegeschiedenis toegevoegd voor de rest van uw bewerkingssessie.

Als u de eigenaar van het bestand bent, kunt u in Excel en Word de instelling 'Alleen-lezen aanbevolen' toevoegen aan bestanden. Wanneer mensen een bestand met deze instelling openen, zien ze een bericht met de mededeling dat de auteur aanraadt het bestand als 'Alleen-lezen' te openen. Als u deze instelling voor een bestand wilt inschakelen, gaat u naar Bestand > Een kopie opslaan > Bladeren. Klik vervolgens op Extra > Algemene opties, en schakel het selectievakje Alleen-lezen aanbevolen in. Klik op OK, en sla het bestand vervolgens op met een andere naam of overschrijf het huidige bestand.

Er zijn andere manieren om een bestand tegen bewerken te beveiligen. Als het bestand zich op OneDrive bevindt, kunt u machtigingen wijzigen voor het bestand. Als het bestand zich op SharePoint bevindt, kunt u een bibliotheek zo configureren dat uitchecken is vereist.

Bestand > Kopie opslaan

Opslaan als staat niet in het menu Bestand wanneer u een document opent vanuit OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. In plaats daarvan staat in deze gevallen de opdracht Kopie opslaan in het menu Bestand.

Gebruikt u vaak Opslaan als? Veel mensen zijn het gewend aan een bestand te werken en dan Bestand > Opslaan als te gebruiken om de wijzigingen op te slaan in de kopie in plaats van in het oorspronkelijke bestand. Wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld, worden uw wijzigingen echter voortdurend in het oorspronkelijke bestand opgeslagen. Het is dus raadzaam Bestand > Kopie opslaan meteen te gebruiken als u wilt dat uw wijzigingen worden opgeslagen in de kopie in plaats van in het oorspronkelijke bestand.

Opslaan staat niet in het menu Bestand wanneer u een document opent vanuit OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. In deze gevallen is Automatisch opslaan standaard ingeschakeld, zodat u niet naar Bestand > Opslaan hoeft te gaan. Automatisch opslaan slaat uw bestand voor u op.

Automatisch opslaan verschijnt in de linkerbovenhoek als u een Office 365-abonnee bent en u de nieuwste versies van Excel, Word en PowerPoint voor Windows hebt geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, de beheerder mogelijk bepaalt welke versie van Office u kunt installeren. Dit hoeft niet de meest recente versie te zijn. Zie Wanneer krijg ik de nieuwste functies in Office 365? voor meer informatie.

Maakt u zich geen zorgen als u geen abonnee bent. Er is nog altijd AutoHerstel. AutoHerstel beveiligt bestanden als de computer vastloopt. Wanneer u het bestand daarna opnieuw opent, toont het deelvenster Documenten herstellen een versie van het bestand met uw laatste wijzigingen. Zie Bestanden beveiligen voor het geval de computer vastloopt voor meer informatie over hoe u AutoHerstel kunt inschakelen.

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer u aan een bestand werkt dat is opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Als het bestand op een andere locatie wordt opgeslagen, wordt Automatisch opslaan uitgeschakeld. Dat gebeurt als het bestand zich op een on-premises SharePoint-site, een bestandsserver of een lokaal pad (bijvoorbeeld C:\) bevindt.

Automatisch opslaan kan ook om andere redenen zijn uitgeschakeld. Hier volgt een lijst met de meestvoorkomende redenen:

 • Het bestand heeft een oudere bestandsindeling, bijvoorbeeld .xls, .ppt of .doc.

 • Het bestand bevindt zich in een OneDrive-map en OneDrive is onderbroken.

 • Het bestand wordt gesynchroniseerd door een oudere versie van de OneDrive-synchronisatieclient. Zie Aan de slag met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive in Windows voor meer informatie over het bijwerken van OneDrive.

 • Het bestand is ingesloten in een ander Office-bestand.

 • De presentatie is in de modus Diavoorstelling.

Als u Excel gebruikt en de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, hebt u mogelijk een bestand dat functies bevat die niet worden ondersteund door Automatisch opslaan. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om deze in te schakelen:

 • De functie Gedeelde werkmap uitschakelen. Deze functie is een oudere methode voor delen. Deze heeft veel beperkingen en is vervangen door cocreatie.

 • Indien mogelijk, de wachtwoordversleuteling van het bestand verwijderen: Ga naar Bestand > Info > Werkmap beveiligen. Verwijder dan het wachtwoord en klik op OK.

 • Indien mogelijk, beperkte toegang verwijderen: Ga naar Bestand > Info > Werkmap beveiligen > Beperkte toegang en klik op Onbeperkte toegang.

 • Als u een momentopname van de werkmap in SharePoint opent, opent u het bestand in plaats van de momentopname.

 • Schakel de instelling Gegevens vernieuwen bij openen van bestand voor alle (draai)tabellen in het bestand uit. Selecteer de tabel of draaitabel en ga naar Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen > Vernieuwen > Eigenschappen van verbinding. Schakel vervolgens het selectievakje Gegevens vernieuwen bij openen van bestand uit.

 • Schakel een invoegtoepassing uit waardoor Automatisch opslaan wordt uitgeschakeld. Selecteer Bestand > Opties > Invoegtoepassingen > Excel-invoegtoepassingen > Start en schakel het selectievakje voor de invoegtoepassing uit.

Dit kunt u op twee manieren doen. U kunt Bestand > Kopie opslaan selecteren en het bestand op een andere locatie opslaan. Zo kunt u aan een geheel aparte kopie van het bestand werken.

U kunt ook Automatisch opslaan uitschakelen voordat u iets wijzigt. Als de wijzigingen slechts tijdelijk bedoeld zijn en niet moeten worden opgeslagen, sluit dan het bestand. Klik vervolgens op Nee wanneer u wordt gevraagd het bestand op te slaan.

Als u uw wijzigingen niet voortdurend wilt opslaan en niet aan anderen wilt laten zien, kunt u Automatisch opslaan uitschakelen. Als u ten slotte klaar bent, klikt u op Opslaan om de wijzigingen te laten zien aan de andere personen die aan het bestand werken. (U kunt Automatisch opslaan ook opnieuw inschakelen als u uw wijzigingen wilt opslaan en delen.)

De standaardinstelling voor Automatisch opslaan is Aan voor bestanden in de cloud. Als u Automatisch opslaan voor een bestand op Uit instelt, wordt dit onthouden. Elke keer dat u dat bestand opent, staat de functie uit. Als u voor een bestand de functie weer op Aan instelt, wordt weer onthouden dat dit de instelling is voor dat bestand.

Ja. Als Automatisch opslaan is uitgeschakeld, werkt AutoHerstel nog wel. Zie Bestanden beveiligen voor het geval de computer vastloopt voor meer informatie. Als Automatisch opslaan is ingeschakeld, is AutoHerstel uitgeschakeld, maar dat is geen probleem. Uw bestand wordt om de paar seconden in de cloud opgeslagen. Dus bij een vastloper tijdens het bewerken van een bestand in de cloud, opent u het bestand gewoon opnieuw.

Als u Automatisch opslaan uitschakelt voor een bestand, onthoudt het programma dat deze functie is uitgeschakeld telkens wanneer u dat bestand opnieuw opent. Als u het weer inschakelt voor een bestand, onthoudt het programma om het ingeschakeld te laten voor dat bestand.

Als u Automatisch opslaan standaard wilt uitschakelen voor alle bestanden, gaat u naar Bestand > Opties > Opslaan en schakelt u het selectievakje naast OneDrive- en SharePoint Online-bestanden standaard automatisch opslaan in Word uit.

Het dialoogvenster Bestand > Opties > Opslaan met het selectievakje om Automatisch opslaan in of uit te schakelen

Start Word (of welke andere toepassing u ook hebt openstaan) opnieuw op, waarna de wijziging van kracht is.

Notities: 

 • Als u Automatisch opslaan ook standaard wilt uitschakelen voor al uw Office-toepassingen, zoals PowerPoint en Excel, moet u deze stappen herhalen voor elk van die programma’s.

 • Als u Automatisch opslaan alleen wilt inschakelen voor bepaalde bestanden, kunt u die bestanden openen en Automatisch opslaan weer handmatig inschakelen voor die bestanden.

Verwante onderwerpen

Collaborate on Excel workbooks (Samenwerken aan Excel-werkmappen)
Collaborate on PowerPoint presentations (Samenwerken aan PowerPoint-presentaties)
Collaborate on Word documents (Samenwerken aan Word-documenten)

Op de Mac is Automatisch opslaan beschikbaar in Excel, Word en PowerPoint voor Office 365-abonnees. Hier zijn enkele veelgestelde vragen over deze functie.

Op de Mac is Automatisch opslaan een nieuwe functie die beschikbaar is in Excel, Word en PowerPoint voor Office 365-abonnees. Het slaat uw bestand voor u op, zodat u dat niet hoeft te doen.

Met Automatisch opslaan wordt er om de paar seconden opgeslagen. Deze tijd kan echter afwijken, afhankelijk van waaraan u werkt.

U kunt een eerdere versie van het bestand herstellen. Die oudere versie wordt dan de huidige versie. Klik op Bestand > In versiegeschiedenis bladeren. Controleer in het deelvenster Versiegeschiedenis de datums en tijden om de versie te vinden die u wilt herstellen. Klik vervolgens op Versie openen. Er wordt een tweede venster geopend. Klik op de knop Herstellen om deze versie te herstellen.

Als het bestand zich in OneDrive bevindt, kunt u machtigingen wijzigen voor het bestand. Als het bestand zich op SharePoint bevindt, kunt u een bibliotheek zo configureren dat uitchecken is vereist.

Opslaan als staat niet in het menu Bestand wanneer u een document opent vanuit OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. In plaats daarvan staat in deze gevallen de opdracht Kopie opslaan in het menu Bestand.

Gebruikt u vaak Opslaan als? Veel mensen zijn het gewend aan een bestand te werken en dan Bestand > Opslaan als te gebruiken om de wijzigingen op te slaan in de kopie in plaats van in het oorspronkelijke bestand. Wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld, worden uw wijzigingen echter voortdurend in het oorspronkelijke bestand opgeslagen. Het is dus raadzaam Bestand > Kopie opslaan meteen te gebruiken als u wilt dat uw wijzigingen worden opgeslagen in de kopie in plaats van in het oorspronkelijke bestand.

Automatisch opslaan verschijnt in de linkerbovenhoek als u een Office 365-abonnee bent en u de nieuwste versies van Excel, Word en PowerPoint voor Mac hebt geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat wanneer u een werk- of schoolaccount hebt, de beheerder mogelijk bepaalt welke versie van Office u kunt installeren. Dit hoeft niet de meest recente versie te zijn. Zie Wanneer krijg ik de nieuwste functies voor Office 365? voor meer informatie.

Maakt u zich geen zorgen als u geen abonnee bent. Er is nog altijd AutoHerstel. AutoHerstel beveiligt bestanden als de computer vastloopt. Wanneer u het bestand daarna opnieuw opent, toont het deelvenster Documenten herstellen een versie van het bestand met uw laatste wijzigingen. Zie Bestanden in Microsoft Office voor Mac herstellen voor meer informatie over hoe u AutoHerstel kunt inschakelen.

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer u aan een bestand werkt dat is opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Als het bestand op een andere locatie wordt opgeslagen, wordt Automatisch opslaan uitgeschakeld. Dat gebeurt als het bestand zich op een on-premises SharePoint-site, een bestandsserver of in een lokale map op de computer bevindt.

Ook moet u uw bestand openen vanuit het menu Bestand in Word, Excel of PowerPoint om Automatisch opslaan te activeren.

Opmerking: Als Bestand > Openen er uitziet zoals in de onderstaande afbeelding, klikt u op de knop Onlinelocaties en selecteert u daar het OneDrive- of SharePoint-bestand zodat Automatisch opslaan kan werken. Het menu Bestand openen, met de weergave "Op mijn Mac" zichtbaar.

Automatisch opslaan kan ook om andere redenen zijn uitgeschakeld. Hier volgt een lijst met de meestvoorkomende redenen:

 • Het bestand heeft een oudere bestandsindeling, bijvoorbeeld .xls, .ppt of .doc.

 • Het bestand bevindt zich in een OneDrive-map en OneDrive is onderbroken.

 • Het bestand is ingesloten in een ander Office-bestand.

 • De presentatie is in de modus Diavoorstelling.

Als u Excel gebruikt en de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, hebt u mogelijk een bestand dat functies bevat die niet worden ondersteund door Automatisch opslaan. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om deze in te schakelen:

 • De functie Gedeelde werkmap uitschakelen. Deze functie is een oudere methode voor delen. Deze heeft veel beperkingen en is vervangen door cocreatie.

 • Verwijder indien mogelijk de wachtwoordversleuteling van het bestand: klik op het tabblad Controle op Werkmap beveiligen. Verwijder vervolgens het wachtwoord en klik op OK.

 • Hef indien mogelijk de beperkte toegang op: Ga naar Bestand > Machtigingen beperken > Geen beperkingen.

 • Als u een momentopname van de werkmap in SharePoint opent, opent u het bestand in plaats van de momentopname.

 • Schakel de instelling Gegevens vernieuwen bij openen van bestand voor alle (draai)tabellen in het bestand uit. Selecteer de tabel of draaitabel en ga naar het tabblad Tabel. Klik op Vernieuwen > Eigenschappen van verbinding en schakel het selectievakje Gegevens vernieuwen bij openen van bestand uit.

 • Schakel een invoegtoepassing uit waardoor Automatisch opslaan wordt uitgeschakeld. Selecteer Hulpmiddelen > Excel-invoegtoepassingen en schakel het selectievakje voor de invoegtoepassing uit.

Dit kunt u op twee manieren doen. U kunt Bestand > Kopie opslaan selecteren en het bestand op een andere locatie opslaan. Zo kunt u aan een geheel aparte kopie van het bestand werken.

U kunt ook Automatisch opslaan uitschakelen voordat u iets wijzigt. Als de wijzigingen slechts tijdelijk bedoeld zijn en niet moeten worden opgeslagen, sluit dan het bestand. Klik vervolgens op Nee wanneer u wordt gevraagd het bestand op te slaan.

Als u uw wijzigingen niet voortdurend wilt opslaan en niet aan anderen wilt laten zien, kunt u Automatisch opslaan uitschakelen. Als u ten slotte klaar bent, klikt u op Opslaan om de wijzigingen te laten zien aan de andere personen die aan het bestand werken. (U kunt Automatisch opslaan ook opnieuw inschakelen als u uw wijzigingen wilt opslaan en delen.)

De standaardinstelling voor Automatisch opslaan is Aan voor bestanden in de cloud. Als u Automatisch opslaan voor een bestand op Uit instelt, wordt dit onthouden. Elke keer dat u dat bestand opent, staat de functie uit. Als u voor een bestand de functie weer op Aan instelt, wordt weer onthouden dat dit de instelling is voor dat bestand.

Ja. Als Automatisch opslaan is uitgeschakeld, werkt AutoHerstel nog wel. Zie Automatically save and recover files (Bestanden automatisch opslaan en herstellen) voor meer informatie. Als Automatisch opslaan is ingeschakeld, is AutoHerstel uitgeschakeld, maar dat is geen probleem. Uw bestand wordt om de paar seconden in de cloud opgeslagen. Dus bij een vastloper tijdens het bewerken van een bestand in de cloud, opent u het bestand gewoon opnieuw.

Nee. Wanneer u Automatisch opslaan uitschakelt voor een bestand, onthoudt het programma dat deze functie is uitgeschakeld telkens wanneer u dat bestand opnieuw opent. Als u het weer inschakelt voor een bestand, onthoudt het programma om het ingeschakeld te laten voor dat bestand.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×