Waarschuwen voor of herinneren aan wijzigingen met e-mailmeldingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meldingen, ook wel waarschuwingen of herinneringen genoemd, zijn e-mailberichten die door Microsoft Office Project Server 2007 worden verzonden op basis van instellingen die in Microsoft Office Project Web Access zijn gedefinieerd.

In dit artikel

Over meldingen en herinneringen

Meldingen voor uzelf instellen

Meldingen instellen voor uw resources

Waarschuwingen en herinneringen

Er zijn twee soorten meldingen:

 • Waarschuwingen     U kunt waarschuwingen instellen waardoor u direct een e-mailmelding ontvangt als er een actie is geweest in uw taak of statusrapport. U kunt bijvoorbeeld waarschuwingen inschakelen waardoor u een melding krijgt als u een nieuwe taaktoewijzing ontvangt, of als u een nieuw statusrapportverzoek ontvangt.

 • Herinneringen     U kunt herinneringen configureren waardoor u een e-mailmelding krijgt als uw aandacht is vereist voor taken en statusrapporten. Herinneringen zijn gebaseerd op voorwaarden zoals een bepaalde hoeveelheid tijd nadat een actie is opgetreden, en ze worden verzonden volgens een terugkerend schema dat u definieert, bijvoorbeeld elke drie dagen. U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen waardoor u een melding krijgt op de dag voordat uw statusrapport moet worden gemaakt, of waardoor u terugkerende e-mailberichten ontvangt als uw taken een bepaald aantal dagen geleden klaar hadden moeten zijn.

Managers kunnen waarschuwingen en herinneringen instellen voor hun resources. Als uw manager dit heeft gedaan, ontvangt u zowel de door de manager gedefinieerde meldingen (bijvoorbeeld voor achterstallige taken of statusrapporten) als de meldingen die u zelf definieert.

Opmerking: Als uw manager waarschuwingen heeft ingesteld die u niet wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze waarschuwingen niet te ontvangen. U kunt er niet voor kiezen om herinneringen die door uw manager zijn ingesteld, niet te ontvangen.

Naar boven

Meldingen voor uzelf instellen

 1. Klik bij Snel starten op Persoonlijke instellingen.

 2. Klik op Mijn waarschuwingen en herinneringen beheren.

 3. Selecteer in de secties Taken en Statusrapporten de waarschuwingen en herinneringen die u wilt ontvangen.

  Opmerking: Herinneringen die door uw manager zijn ingesteld, krijgen voorrang boven uw persoonlijke instellingen. Als uw manager bijvoorbeeld een herinnering instelt waardoor u een e-mail ontvangt op de dag voordat een statusrapport klaar moet zijn, en u ervoor kiest om geen herinneringen te ontvangen over uw statusrapporten, ontvangt u toch de herinnering die door uw manager is ingesteld.

 4. Geef de frequentie op waarmee de herinneringen moeten worden verzonden.

 5. Selecteer in de sectie Taalinstelling de taal en de indeling die u voor uw herinneringen wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan om het instellen van waarschuwingen en herinneringen te voltooien.

Naar boven

Meldingen voor uw resources instellen

 1. Klik bij Snel starten op Persoonlijke instellingen.

 2. Klik op Waarschuwingen en herinneringen van mijn resource beheren.

 3. Selecteer in de secties De taken van mijn teamlid en De statusrapporten van mijn resource de waarschuwingen en herinneringen die u aan uw resources wilt verzenden.

 4. Geef de frequentie op waarmee de herinneringen moeten worden verzonden.

 5. Selecteer in de sectie Taalinstelling de taal en de indeling die u voor uw herinneringen wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan om het instellen van waarschuwingen en herinneringen te voltooien.

Opmerking: 

 • In de loop van een project wilt u mogelijk het type en de frequentie van e-mailherinneringen wijzigen. U wilt misschien in het begin een langere tijd instellen (een paar dagen of weken) voor een herinnering voor achterstallige taken, en deze duur later verkorten, zodat de herinneringen worden verzonden zodra de taak achterstallig wordt.

 • Herinneringen die door een manager zijn ingesteld, hebben voorrang boven de persoonlijke instellingen van een resource. Als een manager bijvoorbeeld een herinnering instelt waardoor alle resources een e-mail ontvangen op de dag voordat een statusrapport klaar moet zijn, en een resource ervoor heeft gekozen geen herinneringen te ontvangen, ontvangt de resource toch de herinneringen die door zijn of haar manager zijn gedefinieerd.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×