Waarden uit een Access-database gebruiken om een keuzelijst, vervolgkeuzelijst of keuzelijst met invoervak te vullen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een keuzelijst, vervolgkeuzelijst keuzelijst of keuzelijst met invoervak met gegevens uit een gegevensverbinding voor query's met een database Microsoft Office Access 2007 (ACCDB-indeling) of een Access-database die is opgeslagen in een eerdere versie (MDB-indeling) vullen in een InfoPath-formulier.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Stap 1: Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Stap 2: Configureer het besturingselement

Optioneel: Het instellen van een filter om de artikelen in het besturingselement te beperken

Overzicht

Een keuzelijst, vervolgkeuzelijst keuzelijst of keuzelijst met invoervak Hiermee kunt u items die gebruikers selecteren kunnen wanneer ze een InfoPath-formulier invullen. Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u deze typen besturingselementen voor het weergeven van gegevens uit een secundaire gegevensverbinding met een Access-database.

Een secundaire gegevensverbinding is elke gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. U kunt secundaire gegevensverbindingen zo configureren dat gegevens worden opgehaald die uw gebruikers nodig hebben om formulieren op basis van de formuliersjabloon of dat formuliergegevens worden verzonden naar een externe gegevensbron, zoals een webservice.

Wanneer u een secundaire gegevensverbinding die gegevens query's aan uw formulier toevoegt toevoegen, maakt InfoPath een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen die met de manier overeenkomen waarop gegevens in de database is opgeslagen. De query-gegevensverbinding haalt gegevens op vanuit de webservice en slaat deze gegevens op in de secundaire gegevensbron van het formulier.

U kunt de secundaire gegevensverbinding zodanig configureren dat queryresultaten worden opgeslagen op de computer van gebruikers zodat deze gebruikers zelfs toegang tot de gegevens hebben wanneer hun computer geen verbinding met een netwerk heeft. Afhankelijk van de aard van de gegevens kunt u de queryresultaten desgewenst alleen weergeven wanneer gebruikers verbinding met een netwerk hebben.

Opmerking over de beveiliging: Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen uit een externe gegevensbron, kunt u deze functie uitschakelen om onbevoegd gebruik van de gegevens te voorkomen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt. Wanneer u deze functie uitschakelt, zijn de gegevens alleen beschikbaar als de gebruiker verbinding heeft met het netwerk.

Als u het aantal items in een keuzelijst beperken wilt, kunt u een filter. Een filter gebruiken wanneer u moet een subset van de gegevens die wordt geretourneerd door een query die is gebaseerd op door een gebruiker geselecteerde criteria weergeeft. Dat betekent dit dat criterium dat er een item dat is geselecteerd in een ander besturingselement (zoals een keuzelijst, keuzelijst met invoervak, vervolgkeuzelijst keuzelijst met invoervak of tekstvak) dat is gekoppeld aan een veld in de gegevensbron zijn kan.

Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron moet overeenkomen met de manier waarop gegevens in de database is opgeslagen, kunt u bestaande velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen. In de sectie Zie ook in dit artikel vindt u koppelingen naar meer informatie over gegevensverbindingen en gegevensbronnen.

Naar boven

Compatibiliteit

U kunt een gegevensverbinding voor query's alleen toevoegen aan een Access-database als u een formuliersjabloon ontwerpt die geen voor browsers compatibele formuliersjabloon is.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een besturingselement op de formuliersjabloon kunt invullen met waarden uit een Access-database, hebt u de volgende gegevens van de databasebeheerder nodig:

 • De naam en locatie van de database.

  Opmerking: Als andere gebruikers op het netwerk formulieren op basis van deze formuliersjabloon voor een maakt wordt, zorgen dat uw database voor deze gebruikers toegankelijk is.

 • De naam van de tabel of query die de waarden voor de besturingselementen levert. U gebruikt deze tabel of query als primaire tabel wanneer u de gegevensverbinding configureert voor query's.

 • De namen van andere tabellen of query's waaruit de primaire tabel of query kan gegevens nodig zijn. In de meeste gevallen de relaties tussen tabellen zijn al tot stand gebracht in de database. Als u handmatig de relaties tussen de primaire tabel of query en een andere tabel of query moet, moet u de namen van de gerelateerde velden van beide tabellen of query's.

Naar boven

Stap 1: een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Als u een bestaande gegevensverbinding voor query's die u in de formuliersjabloon gebruiken kunt niet hebt, gebruikt u de volgende procedure een secundaire gegevensverbinding die gegevens query's toevoegen aan uw formulier toevoegt. Als de formuliersjabloon al een secundaire gegevensverbinding die u kunt gebruiken, kunt u dit gedeelte overslaan en Ga naar stap 2: het besturingselement configureren.

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Ga in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naar de locatie van de database.

  Opmerking: Als de database is opgeslagen in een netwerklocatie, bladert u naar het pad universal naming convention (UNC) van de locatie. Blader niet naar de netwerklocatie via een netwerkstation. Als u een netwerkstation (die zich bevindt, het toewijzen van een letter aan een netwerkstation, zoals h of z) gebruikt, worden formulieren die gebruikers maken die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon wordt gezocht naar de database op die specifieke netwerkstation. Als de gebruiker geen netwerkstation op precies dezelfde manier is toegewezen, wordt de database niet vinden in het formulier.

 7. Klik op de naam van de database en klik op Openen.

 8. Klik in het dialoogvenster Tabel selecteren op de primaire tabel of query die u wilt gebruiken en klik op OK.

 9. Schakel op de volgende pagina van de wizard het selectievakje Tabelkolommen weergeven in.

  Standaard worden alle velden in de tabel of query worden toegevoegd aan de belangrijkste Gegevensbron van de formuliersjabloon.

 10. Schakel de selectievakjes uit voor de velden die u niet wilt opnemen in de hoofdgegevensbron.

 11. Voeg eventuele extra tabellen of query's toe die u in de gegevensverbinding voor query's wilt gebruiken.

  Werkwijze

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 12. Klik op Volgende.

 13. Schakel het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in het formuliersjabloon in als u de resultaten van de gegevensverbinding voor gegevens beschikbaar wilt maken wanneer het formulier niet is verbonden met een netwerk.

  Opmerking over de beveiliging: Dit selectievakje inschakelt slaat de gegevens op de computer van de gebruiker wanneer het formulier gebruikt dat deze gegevensverbinding. Als het formulier worden gevoelige gegevens opgehaald van deze gegevensverbinding, wilt u misschien voor het uitschakelen van deze functie ter bescherming van de gegevens voor het geval de computer is verbroken of gestolen of anderszins wordt geraadpleegd door een onbevoegde gebruiker.

 14. Klik op Volgende.

 15. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding en controleer vervolgens in de sectie Samenvatting of de gegevens juist zijn.

 16. Schakel het selectievakje Gegevens automatisch ophalen wanneer formulier wordt geopend in als wilt instellen dat gegevens automatisch worden ontvangen wanneer het formulier wordt geopend.

Naar boven

Stap 2: het besturingselement configureren

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik in de formuliersjabloon die u wilt configureren op de keuzelijst, de vervolgkeuzelijst of de keuzelijst met invoervak.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder Items van keuzelijst op Waarden opzoeken in een externe gegevensbron.

 5. Klik op het tabblad Gegevensbron op de gewenste gegevensbron.

 6. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding , naast het vak gegevens in.

 7. Geef in het dialoogvenster Veld of groep selecteren de veld of groep waarvan de velden gegevens bevatten die worden weergegeven aan de gebruiker en de gegevens die worden verzonden naar de externe gegevensbron door een van de volgende handelingen uit te voeren.

  Instellen dat de gegevens die de gebruiker zien dezelfde gegevens die de gebruiker indient

  • Klik op een veld en klik vervolgens op OK.

  Opgeven dat de gegevens die de gebruiker zien verschilt van de gegevens die de gebruiker indient

  Opmerking: In dit scenario zijn de gegevens die de gebruiker ziet afkomstig uit een van de velden in de groep. De gegevens die de gebruiker indient, bevinden zich in een ander veld in dezelfde groep.

  1. Klik op een groep en klik op OK.

  2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselementen op XPath selecteren Knopafbeelding , naast het vak waarde .

  3. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op een veld dat gegevens bevat die de gebruiker bij de externe gegevensbron zal indienen en klik vervolgens op OK.

  4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselement op XPath selecteren Knopafbeelding , naast het vak weergavenaam .

  5. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op een veld met de gegevens die in het besturingselement zullen verschijnen en klik op OK.

 8. Als het veld in het vak Weergavenaam waarden met gelijkaardige weergavenamen heeft, en u wilt alleen unieke namen weergeven, dan schakelt u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven in.

Naar boven

Naar boven

Optioneel: Het instellen van een filter om de artikelen in het besturingselement te beperken

 1. Dubbelklik in de formuliersjabloon die u wilt configureren op de keuzelijst, de vervolgkeuzelijst of de keuzelijst met invoervak.

 2. Klik op het tabblad Gegevens.

 3. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Items.

 4. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep met de velden die de waarden leveren voor het besturingselement en klik vervolgens op Gegevens filteren.

 5. Klik in het dialoogvenster Gegevens filteren op Toevoegen.

  Opmerking: Als u een voorwaarde toevoegen aan een bestaand filter wilt, klikt u op het filter dat u wilt toepassen en klik vervolgens op wijzigen.

 6. Klik in het eerste vak in het dialoogvenster Filtervoorwaarden opgeven op de naam van het veld waarvan u de gegevens wilt filteren.

 7. Klik in het tweede vak op het type filter dat u wilt gebruiken.

 8. Klik in het derde vak op het type voorwaarde dat u voor het filter wilt gebruiken en typ de voorwaarde.

 9. Als u meer dan één voorwaarde voor het filter wilt configureren, klikt u op en, en voert een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de bestaande voorwaarde en de nieuwe voorwaarde op het filter wilt toepassen, klikt u op en en voegt u de nieuwe voorwaarde toe.

  • Als u de bestaande voorwaarde of de nieuwe voorwaarde op het filter wilt toepassen, klikt u op of en voegt u de nieuwe voorwaarde toe.

 10. Klik op OK om de dialoogvensters te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  De formuliersjabloon wordt geopend in een nieuw venster.

 12. Selecteer in het voorbeeldvenster verschillende waarden in het filterbesturingselement om te testen of het filter correct werkt.

  Het filter werkt niet naar behoren

  Als de waarden in het besturingselement dat het filter bevat, niet juist zijn doordat er te veel of te weinig waarden zijn, probeert u het volgende:

  • Als u in een filter meerdere voorwaarden gebruikt, verwijdert u alle voorwaarden op één na om te controleren of die ene voorwaarde de juiste waarden als resultaat geeft. Als die eerste voorwaarde de juiste resultaten geeft, voegt u een andere voorwaarde toe en test u die opnieuw.

  • In filters wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u gegevens wilt weergeven die beginnen met een hoofdletter of kleine letter, maakt u een filter met een voorwaarde voor een hoofdletter. Vervolgens selecteert u of in het dialoogvenster Filtervoorwaarden opgeven en maakt u een voorwaarde voor een kleine letter.

  • Als de gefilterde waarden precies het tegenovergestelde zijn van wat u verwacht en, bijvoorbeeld, de producten van alle leveranciers worden weergegeven in plaats van de producten van één leverancier, wijzigt u het filtertype in de voorwaarde. Als in de voorwaarde bijvoorbeeld het filtertype is gelijk aan wordt gebruikt en u te veel producten krijgt, kunt u het filtertype is niet gelijk aan proberen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×